oazowe

To imię najdroższe Matka

przez Posted on 0 Comments 1 min read 892 wyświetlenia

Tekst i chwyty pieśni: To imię najdroższe Matka

Jest takie imię na świecie,
Znane już dziecku małemu,
To imię najdroższe — Matka,
Najmilsze sercu każdemu,
Mamo, kochana Mamo,
Jak trudno mi myśl ubrać w słowa,
By miłość Twoją wyśpiewać,
Ludzka niezdolna jest mowa.
Do kogo Cię Mamo porównać?
Jak Ci powiedzieć co czują?
Na widok Twój bowiem Mamo,
Serce się bardzo raduje.
Jak dobrze mi Mamo jest z Tobą,
Gdy jesteś tuż obok mnie,
I wszystkim mówiłbym wokół,
Że bardzo kocham Cię.
Przed Tobą pragnę uklęknąć,
Całować chcę Twoje dłonie,
To będzie prawdziwe szczęście.
Ocierać pot z Twoich skroni.
Dziękuję Ci Mamo za wszystko,
Za uśmiech, matczyne pieszczoty,
Za to, żeś Matką moją,
Bądź dla mnie klejnotem złotym.

ks. Lech Gralak

Chwyty: To imię najdroższe Matka

Znasz? Daj znać w komentarzu! 🙂

Wykonanie: To imię najdroższe Matka


To imię najdroższe Matka – Pieśni Religijne – Zespół Oratorium

Przejdź do pozostałych piosenek:

Piosenki Oazowe
Piosenki Oazowe
Piesni Maryjne
Piesni Maryjne

Matko ma

przez Posted on 0 Comments 2 min read 616 wyświetlenia

Tekst i chwyty pieśni: Matko ma

1. Jeszcze wczoraj nie wiedziałem,
Co to znaczy Matkę mieć,
W swoim sercu się wahałem,
Czy w życie wprowadzić Ją.
Ale dzisiaj już wiem, jak wspaniale z Nią iść,
I dlatego powiedziałem, że tak dłużej nie może być

Ref.: Matko ma, kocham Cię,
Bo Ty ciągle kochasz mnie.
Więc podsycaj miłość mą,
Abym nigdy nie zapomniał,
Że Matkę kochać mam,
Tak jak Syn pokochał Ją.
La, la, la

2. Matko ma, kocham Cię,
Razem z Tobą chcę iść przez życie
Tak jak dziś.
Ty w tym pomóż mi.
Wybacz, że zapomniałem o Tobie w szary dzień.
Ale dzisiaj znalazłem
I wiem, co robić mam.

Chwyty: Matko ma

C a
1. Jeszcze wczoraj nie wiedziałem,
d G7
Co to znaczy Matkę mieć,
C a
W swoim sercu się wahałem,
d G7
Czy w życie wprowadzić Ją.
C a d G7
Ale dzisiaj już wiem, jak wspaniale z Nią iść,
C a d G7
I dlatego powiedziałem, że tak dłużej nie może być

C a
Ref.: Matko ma, kocham Cię,
d G7
Bo Ty ciągle kochasz mnie.
C a
Więc podsycaj miłość mą,
d G7
Abym nigdy nie zapomniał,
C a
Że Matkę kochać mam,
d G7
Tak jak Syn pokochał Ją.
La, la, la

2. Matko ma, kocham Cię,
Razem z Tobą chcę iść przez życie
Tak jak dziś.
Ty w tym pomóż mi.
Wybacz, że zapomniałem o Tobie w szary dzień.
Ale dzisiaj znalazłem
I wiem, co robić mam.

MATKO NAJŚWIĘTSZA, DO SERCA TWEGO

1. Matko Najświętsza, do Serca Twego,
Mieczem boleści wskroś przeszytego,
Wołamy wszyscy z jękiem, ze łzami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

2. Gdzie my, o Matko, ach, gdzie pójdziemy
I gdzie ratunku szukać będziemy?
Twojego ludu nie gardź prośbami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

3. Imię Twe, Matko, litością słynie;
Tyś nam pociechą w każdej godzinie,
Gdyśmy ściśnieni bólu cierniami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

Wykonanie: Matko ma


Matko ma – Pieśni Religijne – Zespół Oratorium

Przejdź do pozostałych piosenek:

Piesni Maryjne
Piesni Maryjne
Piosenki Oazowe
Piosenki Oazowe

Miłością żyć

przez Posted on 0 Comments 1 min read 623 wyświetlenia

Tekst i chwyty pieśni: Miłością żyć

Tak wielu ludzi spotykasz co dzień,
Że w nich jest Chrystus, czy o tym pamiętasz?
Człowiek w człowieku winien brata mieć,
Każdego z nich przyjacielem być.
Miłością żyć w zwykły, szary dzień,
Ocierać łzy ludzkiej niedoli,
Miłością żyć w zwykły szary dzień,
Pocieszać tam, gdzie serce boli.
Chrystus Pan przyszedł by pokój nam dać.
Przypomnieć Ci, że miłość zwycięża.
Że wszyscy ludzie winni braćmi być,
Czy o tym wiesz, czy miłować chcesz?
Miłością żyć w zwykły, szary dzień…

ks. Lech Gralak

Chwyty: Miłością żyć

d g A d
Tak wielu ludzi spotykasz na co dzień,
g C7 A7 d
Że w nich jest Chrystus, czy o tym pamiętasz?
g C7 F
Człowiek w człowieku winien brata mieć,
d g A d
Każdego z nich przyjacielem być.
d g C7 F
Miłością żyć w zwykły szary dzień,
d g A7 d
Ocierać łzy ludzkiej niedoli.
d g C7 F A7
Miłością żyć w zwykły szary dzień,
d g A7 d

Wykonanie: Miłością żyć


Miłością żyć – Pieśni Religijne – Zespół Oratorium

Przejdź do pozostałych piosenek:

Piosenki Oazowe
Piosenki Oazowe
Piosenki Pielgrzymowe
Piosenki Pielgrzymowe

Miłuję Jezusa

przez Posted on 0 Comments 1 min read 805 wyświetlenia

Tekst i chwyty pieśni: Miłuję Jezusa

1. Miłuję Jezusa, miłuję Jezusa
Miłuję Jezusa, bo On miłuje mnie.
2. Miłuję Jezusa…
Bo On jest życiem mym.
3. Miłuję Jezusa…
Bo On pokarmem mym.
4. Miłuję Jezusa…
Bo On ukochał mnie.
5. Miłuję Jezusa…
To On prowadzi mnie.
6. Miłuję Jezusa…
To On jest Światłem mym.
7. Miłuję Jezusa…
To On odkupił mnie.
8. Miłuję Jezusa…
To On zaufał mi.

ks. Lech Gralak

Chwyty: Miłuję Jezusa

G G7 C G
1. Miłuję Jezusa, miłuję Jezusa
C G a D7 G
Miłuję Jezusa, bo On miłuje mnie.

Wykonanie: Miłuję Jezusa


Miłuję Jezusa – Pieśni Religijne – Zespół Oratorium

Przejdź do pozostałych piosenek:

Piosenki Oazowe
Piosenki Oazowe
Piosenki Pielgrzymowe
Piosenki Pielgrzymowe

Jezus przybity do krzyża

przez Posted on 0 Comments 1 min read 296 wyświetlenia

Tekst i chwyty pieśni: Jezus przybity do krzyża

Jezus przybity do krzyża,
Rozumie nasz ludzki ból.
Wpatrzony w drogę człowieka,
Troskliwie nad nim się zniża.
Jezus, Jezus kochany,
Koi cierpienia człowieka.
Zbawca przez Ojca nam dany.
Wciąż i wciąż na nas czeka.
Choćby twój ból był jak rany,
Przebitych dłoni Jezusa.
Człowiek wytrzymać go może,
Jeśli kocha Chrystusa.
Wszystkim ludzkim cierpieniom,
Nadał sens Jezus z krzyża.
Idź już jak dziecko do Niego —
On ból twój w radość zamieni.

ks. Lech Gralak

Chwyty: Jezus przybity do krzyża

Znasz? Napisz w komentarzu.

Wykonanie: Jezus przybity do krzyża


Jezus przybity do krzyża – Pieśni Religijne – Zespół Oratorium

Przejdź do pozostałych piosenek:

Piosenki Oazowe
Piosenki Oazowe

Modlitwa Bonawentury

przez Posted on 0 Comments 2 min read 402 wyświetlenia

Tekst i chwyty pieśni: Modlitwa Bonawentury

Od wojny, nędzy i od głodu
Sponiewieranej krwi narodu
Od łez wylanych obłąkanie
Uchroń nas Panie!

Od nieprawości każdej nocy
Od rozpaczliwej rąk niemocy
Od lęku przed tym, co nastanie
Uchroń nas Panie!

Od bomb, granatów i pożogi
I gorszej jeszcze w sercu trwogi
Od trwogi strasznej jak konanie
Uchroń nas Panie!

Od rezygnacji w dobie klęski
Lecz i od pychy w dzień zwycięski
Od krzywd, lecz i od zemsty za nie
Uchroń nas Panie!

Uchroń od zła i nienawiści
Niechaj się odwet nasz nie ziści
Na przebaczenie im przeczyste
Wlej w nas moc, Chryste!

Modlitwa Bonawentury, zwana też Modlitwą – wiersz Jana Bonawentury Romockiego (ps. Bonawentura, 1925-1944), podporucznika Armii Krajowej, podharcmistrza, poety, poległego w powstaniu warszawskim.

Jan Romocki napisał Modlitwę w czerwcu 1942 roku w wieku zaledwie 17 lat. Wiersz jest głęboko przesiąknięty etyką chrześcijańską. Był śpiewany przez powstańców warszawskich. Po raz pierwszy Modlitwa została wydana przez Aleksandra Kamińskiego w zbiorze „Zośka i Parasol”.

Chwyty: Modlitwa Bonawentury

G h a
1. Od wojny, nędzy i od głodu,
D G
Sponiewieranej krwi narodu,
a G e
Od łez wylanych obłąkania,
C D G
Uchroń nas, Panie.

Od niepewności każdej nocy,
Od rozpaczliwej rak niemocy,
Od lęku przed tym, co nastanie,
Uchroń nas Panie.

e h
2. Od bomb, granatów i pożogi,
e h
I jeszcze gorszej w sercu trwogi,
a G e
Od trwogi strasznej, jak konanie,
C D G
Uchroń nas, Panie.

Wykonanie: Modlitwa Bonawentury

Modlitwa Bonawentury – Pieśni Religijne – Zespół Oratorium

Przejdź do pozostałych piosenek:

Piosenki Oazowe
Piosenki Oazowe
Piosenki Pielgrzymowe
Piosenki Pielgrzymowe