Kolędy Czeskie

Koleda, koleda, Štěpáne

przez Posted on 0 Comments 1 min read 229 wyświetlenia

Czeski Tekst Kolędy: Koleda, koleda, Štěpáne

Koleda, koleda, Štěpáne,
co to neseš ve džbáně,
nesu, nesu koledu,
upad’ jsem s ní na ledu.
Psi se na mě sběhli,
koledu mi snědli.

Já jsem malý koledníček,
přišel jsem k vám pro pětníček,
pětníček mi dejte,
nic se mi nesmějte,
však já jsem se najedl,
suché řepy neberu.

Co mně dáte to vezmu,
třeba trochu kaše,
vždyť je všechna vaše,
třeba starou krávu,
vezmu ji na kávu,
třeba zlatý tele,
vezmu do kabele.

Třeba malý rohlíček,
mám tu na něj pytlíček,
a to že mi nic nedáte,
hlavně si mě nahněváte,
otluču vám všechny hrnce,
co v polici máte.

Wykonanie Kolędy: Koleda, koleda, Štěpáne

Powróć do: Czeskie Kolędy i Piosenki Świąteczne
oraz do: Zagraniczne Kolędy i Piosenki Świąteczne

Czeskie Kolędy i Piosenki Świąteczne
Czeskie Kolędy i Piosenki Świąteczne

Koleda

przez Posted on 0 Comments 1 min read 249 wyświetlenia

Czeski Tekst Kolędy: Koleda

Zima tu je, mráz štípe mě
poslyšte, co stalo se v Betlémě
poslyšte, co stalo se v Betlémě

Napadl sníh, slyšet je smích
andílkové vozí se na saních
andílkové vozí se na saních

Staří mladí radost mají,
všichni do Betléma pospíchají
všichni do Betléma pospíchají

Nechci být sám také spěchám
vždyť se dnes narodil Jéžišek nám
vždyť se dnes narodil Jéžišek nám

Lidé milí jež tu byli
dárkama Jéžiška obšťastnili
dárkama Jéžiška obšťastnili

On tam teď spí andělé bdí
poslové s rolničkou vyzpěvují
poslové s rolničkou vyzpěvují

Wykonanie Kolędy: Koleda

Powróć do: Czeskie Kolędy i Piosenki Świąteczne
oraz do: Zagraniczne Kolędy i Piosenki Świąteczne

Czeskie Kolędy i Piosenki Świąteczne
Czeskie Kolędy i Piosenki Świąteczne

Jak si krásné neviňátko

przez Posted on 0 Comments 1 min read 504 wyświetlenia

Czeski Tekst Kolędy: Jak si krásné neviňátko

Jak jsi krásné, neviňátko, vprostřed bídy
nebožátko. Před tebou padáme, dary své skládáme.

Já ti nesu dvě kožičky, by zahřály tvé nožičky. Já zas trochu mlíčka, by kvetla tvá líčka.

Já ti nesu veselého,beránka ze stáda svého, s ním si můžeš hráti, libě žertovati.

A co mi ti nuzní dáme? Darovat ti co nemáme, my ti zadudáme, písně zazpíváme.

Pastuškové mu dudají, zvuky dud se rozléhají, slavně dudy dují, všichni prozpěvují.

Měj se dobře jezulátko, přespanilé pacholátko, s tebou se loučíme, bohu poročíme.

Wykonanie Kolędy: Jak si krásné neviňátko

Powróć do: Czeskie Kolędy i Piosenki Świąteczne
oraz do: Zagraniczne Kolędy i Piosenki Świąteczne

Czeskie Kolędy i Piosenki Świąteczne
Czeskie Kolędy i Piosenki Świąteczne

Tichá noc

przez Posted on 0 Comments 1 min read 1538 wyświetlenia

Czeski Tekst Kolędy: Tichá noc
tłum. Cicha Noc

Tichá noc, svatá noc,
jala lid v blahý klid.
Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí,
hvězdy při svitu u jeslí dlí,
v nichž malé děťátko spí,
v nichž malé děťátko spí.

Tichá noc, svatá noc!
Co anděl vyprávěl,
přišel s jasností v pastýřův stan,
zní již z výsosti, z všech země stran:
„Vám je dnes spasitel dán;
přišel Kristus Pán!”

Tichá noc, svatá noc!
Ježíšku na líčku,
boží láska si s úsměvem hrá,
zpod zlaté řasy k nám vyzírá,
že nám až srdéčko plá,
vstříc mu vděčně plá.

Wykonanie Kolędy:

Powróć do: Czeskie Kolędy i Piosenki Świąteczne
oraz do: Zagraniczne Kolędy i Piosenki Świąteczne

Czeskie Kolędy i Piosenki Świąteczne
Czeskie Kolędy i Piosenki Świąteczne

Narodil se Kristus Pán

przez Posted on 0 Comments 1 min read 336 wyświetlenia

Czeski Tekst Kolędy: Narodil se Kristus Pán

Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z růže kvítek vykvet nám, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se.

Jenž prorokován jest, veselme se,
ten na svět poslán jest, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se.

Člověčenství naše, veselme se,
ráčil vzíti na se, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se.

Goliáš oloupen jest, veselme se,
člověk jest vykoupen, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského
nám, nám narodil se.
Z života čistého, z rodu královského
nám, nám narodil se.

Wykonanie Kolędy: Narodil se Kristus Pán

Powróć do: Czeskie Kolędy i Piosenki Świąteczne
oraz do: Zagraniczne Kolędy i Piosenki Świąteczne

Czeskie Kolędy i Piosenki Świąteczne
Czeskie Kolędy i Piosenki Świąteczne

Pásli ovce valaši

przez Posted on 0 Comments 1 min read 232 wyświetlenia

Czeski Tekst Kolędy: Pásli ovce valaši

Pásli ovce valaši
při Betlémské salaši.
/:Hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom:/

Anděl se jim ukázal,
do Betléma jít kázal.
/:Hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom:/

Běžte lidé, pospěšte,
Ježíška tam najdete.
/:Hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlido:/

On tam leží v jesličkách,
zavinutý v plenčičkách.
/:Hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom:/

Maria ho kolébá,
svatý Josef mu zpívá.
/:Hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom:/

Hajej, ninej Děťátko
posvátné pacholátko.
/:Hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom:/

Wykonanie Kolędy: Pásli ovce valaši

Powróć do: Czeskie Kolędy i Piosenki Świąteczne
oraz do: Zagraniczne Kolędy i Piosenki Świąteczne

Czeskie Kolędy i Piosenki Świąteczne
Czeskie Kolędy i Piosenki Świąteczne