adwentowe

Boże wieczny, Boże żywy

Tekst Pieśni: Boże wieczny, Boże żywy

Boże wieczny, Boże żywy!
Odkupicielu prawdziwy,
Wysłuchaj nasz głos płaczliwy!

Któryś jest na wysokości,
Schyl nieba, użycz litości:
Spuść się w nasze głębokości.

O niebieskie góry srogie,
Spuśćcie rosę na ubogie,
Dajcie nam zbawienie drogie.

Nietrzymajcie przejrzanego,
Chmury swoim dżdżem naszego
Przynieście sprawiedliwego.

Przyjdź co rychlej miłosierny,
O Boże! człowiek mizerny,
Ciebie czeka, tobie wierny.

Obejdź się z nami łaskawie
Zmiłuj się po nagłej sprawie,
Racz przyjść ku twej wiecznej sławie.

Odmień Panie twój gniew srogi,
Odmień, niech człowiek ubogi
Nawiedzi twe święte progi.

Usłysz płacz stworzenia swego,
Dąj doczekać uciesznego
Narodzenia Syna twego.

Amen zakrzykniem wdzięcznemi
Głosy, by nas Bóg z świętemi
Złączył poczty anielskiemi.


Przejdź do: Pieśni Adwentowe
Pieśni na Adwent
Pieśni na Adwent

Hejnał wszyscy zaśpiewajmy

Tekst Pieśni: Hejnał wszyscy zaśpiewajmy

Hejnał wszyscy zaśpiewajmy,
Cześć i chwałę Bogu dajmy,
Nabożnie kniemu wołajmy.

Mocny Boże z wysokości,
Ty światłem swej wszechmocności,
Rozpędź piekielne ciemności.

Jużci ona noc minęła,
Co wszystek świat ucisnęła,
A początek z grzechu wzięła.

Na to Boży Syn jedyny,
By ciemności zniosł i winy,
W żywot wstąpił świętej Panny.

Temu Bóg dał nas w opiekę,
By czartowską zniosł z nas rękę,
I piekielną odjął mękę.

Ten łaskawie nas przyjmuje,
Z wiecznych ciemności wyjmuje,
Światłość zbawienną gotuje.

Tylko nam ta noc zostanie,
Co jest na odpoczywanie,
A odnawia pracowanie.

Lecz i prace i wsze sprawy,
Da szczęśliwe Bóg łaskawy,
Byle Bogu był człek prawy.

Boże prawdziwa światłości,
Ty oświeć nasze ciemności,
Wiodąc do twojej jasności.

Daj nam szczęśliwe powstanie,
Twojej łaski przeżegnanie,
A dobroci wysławianie.

Boże wiecznej wszechmocności,
Broń od złości i przykrości,
Nagłej, wiecznej, śmiertelności.

Ty, któryś jest dobrotliwy,
Odmień swój gniew sprawiedliwy,
A racz nam być miłościwy.

Amen, Amen, raczysz to dać,
Byśmy się tam mogli dostać,
Na wieki z tobą królować.


Przejdź do: Pieśni Adwentowe
Pieśni na Adwent
Pieśni na Adwent

Adwentowa lampka lśni

Tekst Pieśni: Adwentowa lampka lśni

1. Adwentowa lampka lśni ,
Panie Jezu przyjdź,
wszystkie dzieci oczekują Cię

Ref. Pukasz w nasze drzwi . Stuk Stuk
Otwieramy Ci Puk Puk
W adwentowy czas.
(bis)

2. Na roraty biegną też,
Kasia , mały Grześ,
wszystkie dzieci oczekują Cię.

Ref . Pukasz w nasze drzwi . Stuk Stuk
Otwieramy Ci Puk Puk
W adwentowy czas.
(bis)

3. Z Matką Bożą dzieci Twe ,
obliczają dni,
wszystkie dzieci oczekują Cię.

Ref . Pukasz w nasze drzwi . Stuk Stuk
Otwieramy Ci Puk Puk
W adwentowy czas.
(bis)

4.Postanawiam lepszym być ,
częściej modlić się,
wszystkie dzieci obiecują Ci

Ref . Pukasz w nasze drzwi Stuk Stuk
Otwieramy Ci Puk Puk
W adwentowy czas.
(bis)

Wykonanie Utworu: Adwentowa lampka lśni

Bardzo dziwne nagranie, tylko cos takiego jest dostępne online:


Przejdź do: Pieśni Adwentowe
Pieśni na Adwent
Pieśni na Adwent

Adoracja Adwentowa

przez Posted on 0 Comments 4 min read 4264 wyświetlenia

ADWENT ZNACZY OCZEKIWANIE

Adoracja

Adwent wzbudza w nas uczucia i nadzieję, których sobie nie uświadamiamy w innym okresie liturgicznym. Teraźniejszość, w której żyjemy, jest ciemna i trudna; być może wydaje się nam bez wyjścia. Adwent oznacza oczekiwanie na lepszą przyszłość. Dzieje ludzkości i świata jeszcze się nie skończyły. Nie wszystko pozostanie tak, jak jest. Stoi przed nami coś nowego. Na coś nowego oczekujemy, czuwając.

 

Pieśń

Panie Jezu Chryste, ukryty w Najświętszym Sakramencie. Przychodzimy na początku nowego Roku Liturgicznego, w Adwencie dziejów świata i całej ludzkości, by oczekiwać na Twoje przyjście. Na Twoje przyjście nie tylko w czasie Bożego Narodzenia, ale przede wszystkim na końcu świata. Oczekujemy na Twoje powtórne przyjście w chwale.

 

Pieśń

Panie Jezu, wzywasz nas do wyhamowania tempa życia, do refleksji nad sobą, do wniknięcia w głębię naszych serc. Prorok ukazuje wizję przyszłości, w której będzie panować sprawiedliwość i bezpieczeństwo. Ta świetlana przyszłość będzie udziałem tych, którzy – jak pisze św. Paweł – darzą się wzajemną miłością, których serca okazały się nienaganne wobec Boga, Ojca naszego, których serca są gotowe na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi.

Pieśń

Święty Paweł zachęca: „Stawajcie się coraz lepszymi”. To wymaga czuwania, a – jak mówił Jan Paweł II – czuwać to znaczy być człowiekiem sumienia. To znaczy respektować głos dobrze uformowanego sumienia.

Pieśń

Siostro i Bracie, pomyśl i zechciej zauważyć: Niemal każdy serwis informacyjny jest egzemplifikacją ewangelicznych wersetów: „Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi”. „Będą znaki na słońcu, księżycu, gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych … Ludzie mdleć będą ze strachu … Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte”.

 

Pieśń

Kto dzisiaj poważnie traktuje wołanie o końcu świata? Biblijna wizja końca świata jest wizją nagłej i totalitarnej katastrofy kosmicznej. Nie jest to jednak unicestwienie świata. Dla Biblii ów dzień jest dniem Pana, dniem Jego powtórnego przyjścia. Odrzucony, wzgardzony, zdradzony Chrystus powraca wśród błyskawic i grzmotów. Powraca po wszystko, co jest Jego. Po ludzi odrzuconych, wzgardzonych, odartych z godności, zastygłych w bólu, skopanych przez życie … Powraca po ziemię, niebo, po wszechświat stworzony z miłości.

 

Pieśń

Nastąpi rozrachunek, zamknięcie stron bilansu ma i winien, dzień odpłaty i zapłaty: za każdą podaną szklankę wody i za każdą wręczoną łapówkę; za pyskowanie do matki i za milczenie, gdy prosiła o pomoc; za obgadaną koleżankę i za serce okazane starszemu. Pan zapłaci też za płyciznę wewnętrzną i za każdą próbę, by stać się lepszym.

Pieśń

Podczas tego bilansu nie zostanie pominięta ani jedna łza, ani jeden okruch dobroci. Boża kamera bowiem bez przerwy kręci film o życiu każdego z nas, a Boży magnetofon rejestruje każde nasze słowo. Nic nie zginie. Dzień spotkania z Tym, który słuchał, wzywał, przestrzegał, zapraszał, nie ominie nikogo z nas.

 

Pieśń

Myśl o Paruzji winna nas napawać z jednej strony radością, otuchą, tęsknotą: „Nabierzcie otuchy i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”, a z drugiej strony – głęboką zadumą, zbawiennym lękiem: „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przyszedł na was z znienacka, jak potrzask”.

Pieśń

Faktem jest, że Chrystus przyszedł, że przychodzi teraz w swym Słowie, w Liturgii,               w modlitwie. I przyjdzie. Tylko od nas zależy, jakie będzie to nasze spotkanie z Nim. „Czuwajcie więc, módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym”.

Pieśń

Panie, objaw mi tajemnicę Twego przyjścia, Twoich odwiedzin. Przychodzisz do mnie jako Chleb Żywy, karmiąc mnie swoim Słowem i Ciałem. Jesteś dla mnie obecny w wydarzeniach – znakach czasu i w moim bliźnim. Chcę przygotować się, abym mógł z podniesioną głową oczekiwać Twego powtórnego przyjścia. Jeżeli nie nauczę się spotykać z Tobą tu i teraz w moich braciach, w Twoim Słowie i w sakramentach, to Twoje drugie przyjście może stać się dla mnie tragedią, zaskoczeniem. A przecież Ty chcesz, aby ono było najpiękniejszym i najwspanialszym wydarzeniem w moim życiu. Dlatego z miłości wzywasz mnie, abym czuwał.

Przyjdź, Panie Jezu! Amen.

 

Godzinki Adwentowe

przez Posted on 0 Comments 6 min read 1276 wyświetlenia

Godzinki Adwentowe

Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pannę świętą,
Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą.
2. Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
3. Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
4. Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:

W Nazarecie zamieszkała Matka Zbawiciela
Czyta psałterz Dawida, pełna jest wesela.
2. Wtem Anioł z wesołym poselstwem się zjawia:
„Będziesz Matką Zbawiciela”- tak Pannie ogłasza.
3. Panna zadziwiona milczy, nie dowierza,
Że w łonie dziewiczym będzie nosić Stworzyciela.
4. Aniołowi odpowiada: „Jam Pana służebnica!
Niechaj się mi stanie Jego obietnica!”

K.: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W.: I poczęła z Ducha Świętego.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie
anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna,
prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez
Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.
W.: Amen.

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
2. Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:

W góry pieszo podąża Maryja pełna wesela,
Do krewnej Elżbiety, matki Jana Chrzciciela.
2. Elżbieta Maryję wita, Matka Zbawiciela
Cieszy się, że Elżbieta urodzi Chrzciciela.
3. „Wielbi dusza moja Pana, mego Stworzyciela,
Bo swoją służebnicę uczynił Matką Zbawiciela!”
4. „Wejrzał na jej uniżenie i wielką pokorę,
Wszystkie ludy poznały, Joachima corę”

K.: Oto ja służebnica Pańska.
W.: Niech mi się stanie według Twego Słowa.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie
anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna,
prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez
Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały
zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen.

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
2. Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:

Maryja u Elżbiety kwartał pozostaje
Gdy syna powiła, z krewną się rozstaje.
2. Z powrotem do Nazaretu, spieszno się udaje
I tam świętego Józefa za męża dostaje.
3. Józef święty się opiera, nie wie jak postąpić
Anioł we śnie się pojawia, mówi co ma zrobić.
4. Maryja z Józefem razem zamieszkują
I z wielką nadzieją na narodziny się gotują.

K.: Panno będziesz Matką Zbawiciela.
W.: Którego poczęłaś w swoim panieństwie.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie
anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna,
prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez
Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen.

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
2. Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:

Herod w Palestynie panuje, spis ludzi zarządza
Maryja z Józefem do drogi się oporządza.
2. Józef z rodu Dawida musi się zapisać,
Dlatego do Betlejem w drogę się wybiera.
3. Gdy do Betlejem doszli, boleje Maryja:
„Toć czas przyszedł na to, by urodzić Syna”.

K.: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W.: I poczęła z Ducha Świętego.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie
anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna,
prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy
przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały
zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen.

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
2. Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:

Józef poszukuje miejsca, by Maryja
W spokoju mogła powić Bożego Syna.
2. W końcu nędzną stajenkę w Betlejem znajdują
Tam Józef, Maryja Syna swego piastują.
3. Słowo stało się Ciałem i w nas zamieszkało
By Ojca wola wypełnić się mogła.

K.: A Słowo stało się Ciałem.
W.: I zamieszkało między nami.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie
anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna,
prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez
Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen.

Z pokłonem Panno Święta, ofiarujem Tobie
Te godzinki ku większej czci Twej i ozdobie.
2. Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła,
A przy śmierci nam słodką Opiekunką była.
3. Za nas wyprosiła Syna narodzonego,
Aby Jego przyjście, szybko nastąpiło.

Antyfona:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan jest z Tobą to rzecz pewna!

K.: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
K.. Módlmy się! Boże, z Twojej woli za zwiastowaniem anielskim
odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało w łonie Najświętszej
Maryi Panny, spraw, aby wspomagało nas wstawiennictwo Dziewicy,
w której Boże macierzyństwo głęboko wierzymy. Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i
króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki
wieków.
W.: Amen

Przyjdź, Panie przyjdź do serca mego, Panie
Nie w żłobie na sianie jest Twoje mieszkanie,
Lecz w duszy mej, w duszy mej! (3x)

Zwiastowanie

Tekst Pieśni Adwentowej: Zwiastowanie

O Maryjo, czemu pobladłaś, Ty można
jak inna żadna,
bo poczniesz Króla nad króle,
a nazwą Go Emanuel.

Ref.
Nie trwóż się Maryjo-Lilijo,
Dzieciątko święte powijesz,
Siankiem Mu żłobek wyścielesz,
Nim błyśnie gwiazda w Betlejem.
Radować wszyscy się będą,
Muzyką chwalić, kolędą.
Bić będą niskie pokłony,
Przed Twoim Jednorodzonym.

Nadzieje ludów spełnione,
bo ciałem się stanie Słowo.
Niech będzie błogosławiony,
Żywota Twojego owoc.


Przejdź do: Pieśni Adwentowe
Pieśni na Adwent
Pieśni na Adwent