Anioł Pański otoczony światłością

Permalink 0

Tekst Pieśni: Anioł Pański otoczony światłością

Anioł Pański otoczony światłością dokoła,
Objawia się dziś pastuszkom i tak do nich woła:

Wraz, wraz, Pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze.
Do Betleem śpieszcie, dzieciątko ucieszcie.

Narodził się wam Zbawiciel zdawna pożądany,
Który skruszy moc czartowską i piekła kajdany.

Wraz, wraz Pasterze, itd.

Ten jest Synem Najwyższego, równy Ojcu w Bóstwie,
dziś dla waszego zbawienia rodzi się w ubóstwie.

Wraz, wraz Pasterze, itd.

I dlatego was pastuszków, coście w nędznym stanie,

Wzywa najprzód przed innymi na swe powitanie.

Wraz, wraz Pasterze, itd.

Idźcie śpieszno, a znajdziecie ten skarb znakomity;
leży w żłobie, w ubożuchne pieluszki powity.

Wraz, wraz Pasterze, itd.

Gdy przyjdziecie, upadniecie przed nim na kolana.
Oddacie mu pokłon boski, uznacie za Pana.

Wraz, wraz Pasterze, itd.

On wam jeszcze w tym żywocie da łaski obfite,
A po śmierci w chwale swojej szczęście nieprzeżyte.

Wraz, wraz Pasterze, itd.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *