W dialogu miłości trwać chcemy

Permalink 0

Tekst Pieśni:

1. W dialogu miłości trwać chcemy przy Bogu,
Zawierzyć Mu życie, by On je kształtował,
By każdy z nas dążył ku pełni Chrystusa
Przez ciągłą przemianę w Nowego Człowieka.

Ref:
Non nascuntur sed fiunt christiani
Non nascuntur sed fiunt christiani
Non nascuntur sed fiunt christiani
Non nascuntur sed fiunt christiani

2. A dana nam łaska wiary w Chrystusa

pomaga nam wzrastać w głębokiej modlitwie,
zaś Duch nasze serca otwiera na Miłość,
by wraz z nim kształtować dziś nową historię.

3. Ogłaszać będziemy Orędzie Jezusa
i słuchać wytrwale słów Dobrej Nowiny,
by karmiąc się słowem, być „słowa sługami”,
pierwotną gorliwość na nowo rozniecić.

4. Dziękując wciąż Bogu za dar w nas złożony,
pragniemy nim służyć i wzrastać w jedności,
by Kościół Chrystusa wciąż czynić na nowo,
domem i szkołą komunii dla wszystkich.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *