Tag Archives Różaniec

Zesłanie Ducha Świętego

przez Posted on 1 Comment 3 min read 353 wyświetlenia

Rozważanie Tajemnicy Chwalebnej: Zesłanie Ducha Świętego

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. „Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?” – mówili pełni zdumienia ipodziwu. „Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty?”

Dz 2,1-8

Rozważanie:

Apostołowie wraz z Tobą Maryjo trwali na modlitwie w oczekiwaniu na Ducha Świętego. Oczekiwali oni Pocieszyciela, obiecanego im przez Chrystusa.
Pocieszyciel, gdy przybył obdarzył ich wszystkich swoimi darami. Umocnił ich w ten sposób by mogli iść w świat i kontynuować budowę Kościoła Chrystusowego.Prosimy Ciebie o nasza ukochana

Matko, za Twoim wspomożeniem,abyś wyprosiła nam Dary Ducha Świętego wtedy, gdy Go o to szczerze prosimy.A więc Prośmy Go z całego serca o Dary: Mądrości, Rozumu, Rady, Męstwa,Umiejętności, Pobożności i Bojaźni Bożej. Prośmy Go o te dary jak najczęściej. Posiadając je będziemy mieli cnoty, które są miłe w oczach Pana. Cnotę Roztropności, która uzdalnia nasz rozum praktyczny do rozpoznawania w każdej okoliczności prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego pełnienia. Cnotę Sprawiedliwości, dającą stałą i trwałą wolę oddawania Bogu i bliźniemu tego, co się im należy. Cnotę Męstwa, która zapewnia nam wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra. Oraz Cnotę

Umiarkowania, które pozwoli nam opanować nasze dążenie do przyjemności zmysłowych i zapewni równowagę w używaniu dóbr stworzonych. O jak wielkie są Dary Twoje Panie. Maryjo Matko nasza wstawiaj się za nami, byśmy byli zdolni przyjąć te wielkie Dary.

Panie Jezu, prosimy,abyś dawał nam gorące uczucia miłości, błagania i wzywania tego Ducha Przenajświętszego do naszych serc. Panie, obyś raczył żyć, panować, działać, królować w nas. Obyś coraz bardziej niszczył w nas życie naturalne i całkiem nas przemienił. Daj nam Twoje życie, Twego Ducha, Twoje uczucia, myśli i pragnienia. Oto miłować pragnę Ciebie Jezu, żyć dla Jezu, cierpieć z z Tobą Jezu, oddać się Tobie bezgranicznie Jezu, umrzeć z Tobą Jezu i zmartwychwstać…

Chryste nadal żyjesz i działasz w kościele za pomocą Ducha Świętego, którego zesłałeś na Maryję i apostołów w Wieczerniku. Maryjo przez to stałaś się nie tylko naszą matką, ale również matką i opiekunką całego kościoła. Nie możemy, więc czuć się opuszczeni albowiem im ściślej jesteśmy zjednoczeni z Tobą i kościołem tym głębiej wzrastamy w Chrystusie dzięki mocy Ducha Świętego, który w nim działa. Maryjo ,jak na początku tak i dziś umacniaj nas w miłości do Kościoła, coraz głębiej wprowadzaj nas w jego życie a przez to prowadz nas do swego Syna, do Ducha Świętego i do Boga Ojca. Swą matczyną troską otaczaj tą największą Chrystusową spuściznę. Maryjo upraszaj nam dary Ducha Świętego abyśmy byli przykładem żywej wiary, dobrymi dziećmi Kościoła i w poznawaniu Boga.

Wróć do informacji o Odmawianiu Różańca Świętego:

Odmawianie Różańca
Odmawianie Różańca