adwentysci

adwentysci

Teksty pieśni Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego:
Zapraszam jednocześnie do odsłuchania dostępnych na YouTube pieśni:
Pieśni Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Lista alfabetyczna:

 1. Ach, jak moje serce dziś raduje się
 2. Albowiem tak Bóg świat umiłował
 3. Alleluja
 4. Alleluja! Jakże wzniosły święty ranek Pan nam dał
 5. Badaj swą biblię
 6. Blisko zbawienia, prawie już tuż
 7. Błogo w tym życiu przemija dzień
 8. Boże na niebie, Panie mój
 9. Boże wielki
 10. Boże Wszechmocny, Stwórco wszechświata
 11. Bóg człowieka ma dar niecodzienny
 12. Bóg jest między nami
 13. Bóg jest miłością On mnie odkupił
 14. Bóg nam dał Swój sabat
 15. Bóg Syna dał
 16. Bóg zakon Swój niezmienny dał
 17. Bóg, Stwórca, niebios Pan
 18. Burze straszne w krąg szaleją
 19. Być może nad ranem, gdy jutrznia zbłyśnie
 20. Cały długi tydzień ten, Bóg pozwolił przeżyć mi
 21. Chciałbyś swych grzechów przekleństaw się zbyć
 22. Chrystus Pan opuścił niebios sławę
 23. Chrystus stoi u serca drzwi
 24. Chwalcie Pana cześć Mu oddawajcie
 25. Chwalmy Pana
 26. Chwała Bogu, chwała w górze
 27. Chwałe i cześć niechaj Zbawcy dziś głosimy
 28. Cicha noc święta noc Gwiazda lśni wszystko śpi
 29. Czego chcesz od nas Panie
 30. Czeka nas wiecznej radości kraj
 31. Czy masz miejsce dla Jezusa
 32. Czy pojmujesz człeku
 33. Czy zbawienia strumień ci znan
 34. Czytywałem o mieście Salem
 35. Czyż tron Twój, Panie uwielbiony
 36. Daj chwałę Panu
 37. Daj Panu cześć
 38. Daleko w stajence narodził raz się
 39. Dniu radości, dniu nadziei
 40. Do ciebie człeku zbliżam się
 41. Do nieba wszedłeś Chryste Panie
 42. Dopóki gwiazda znaczy szlak
 43. Dopóki jesteś pośród nas
 44. Drzwi otwórzcie swe podwoje
 45. Duchu łaski, Duchu mocy
 46. Duchu Świety Ty nas wiedź
 47. Duchu Święty światło Twe
 48. Duchu Święty z Ciebie płynie
 49. Duchu Święty, Duchu Świety
 50. Duszo moja chwalże Pana
 51. Dziedzicu niebios, dlaczego w uśpieniu spędzasz swój czas
 52. Dziękujmy Bogu wraz
 53. Dziś, Panie mój, dziękuję Ci
 54. Gdy głos trąby się odezwie
 55. Gdy na ten świat spoglądam wielki Boże
 56. Gdy nas niebios Sędzia zważy
 57. Gdy patrzę na cudowny krzyż
 58. Gdy zacznę zastanawiać się
 59. Gdybym Cię nie miał
 60. Gdybym języków miał tysiące
 61. Gdym nędzny pełen grzechu
 62. Gdzież głos Twego herolda
 63. Głośmy radośnie wszyscy wraz
 64. Grzeszniku, podążaj do krzyża
 65. I czemu wciąż czekasz człowieku?
 66. Idź, łzy otrzyj krwawe
 67. Ja wiem, że Zbawca żyje mój
 68. Jak błogo i mile jest nam
 69. Jak drogie są nam miejsca te
 70. Jak mam powitać Ciebie
 71. Jak sen mijają zycie dnie
 72. Jak szuka jeleń zdroju chłodzącego
 73. Jak wspaniały dzień to będzie
 74. Jakże jest to miła chwila
 75. Jest życie w spojrzeniu na Zbawcy krzyż
 76. Jesteśmy tu przy wodzie życia
 77. Jezu Chryste Panie chwał
 78. Jezu drogi dzieci Twe
 79. Jezu Zbawicielu, wszak Tyś za mnie zmarł
 80. Jezus Chrystus zmartwychpowstał
 81. Jezus serdecznie dziś jeszcze cię wzywa
 82. Jezus, Lekarz nad lekarzy
 83. Już nadchodzi ten dzień
 84. Już okrzyk przenikliwy, ogarnia świata krąg
 85. Już pora bracie się przebudzić
 86. Już wieczorny powiew wiatru ślesz
 87. Już zaczął się sąd, otwarto też księgi
 88. Kiedyś żyłem w grzechach swych
 89. Królowi wzieś pieśń
 90. Królu niebios
 91. Kto wiary spojrzenie skieruje na krzyż
 92. Me serce wita Pański dzień
 93. Miasteczko małe Betlejem
 94. Miej odwagę stadko małe
 95. Mistrzu, wichura szaleje
 96. Mój Boże, dzięki składam Ci
 97. Mój Zbawca woła sam
 98. My Go ujrzymy, jak przychodzi w chwale
 99. Na Golgotę duszo śpiesz
 100. Nasz Arcykapłan zbliża się
 101. Nasz Pan przychodzi
 102. Nic mnie dziś nie może zmóc
 103. Nie omijaj mnie o Zbawco
 104. Nie porzucimy Biblii swej
 105. Niebosiężne ich postacie wielbią Boga
 106. Niech będzie Najwyżeszemu cześć
 107. Niech strumienie płyną mi
 108. Niech wszelkie stworzenie hymn wzniesie
 109. Niech wszyscy co wierzą, do Betlejem bieżą
 110. Niewinny Ty, Baranku Boży
 111. Nieznany jest dzień, w którym przyjdzie
 112. Nim u betlejemskich staną bram
 113. O Boże Duchu, Boże światła
 114. O Boże otwórz serce me
 115. O Boże, Duchu Święty przyjdź
 116. O Boże, Stwórco mój
 117. O dniu nabożnych pień
 118. O głowo poraniona
 119. O grzeszniku patrz jak marne
 120. O jak błogie jest to miejsce
 121. O jak jest miłe miejsce święte
 122. O jakże kocham Twój Najświętszy Boże
 123. O Jezu, przyjmij od nas cześć
 124. O Jezu, Stróżu duszy
 125. O Ojcze Ducha ześlij nam
 126. O Panie dzisiaj w domu Twym
 127. O Panie na Twój głos
 128. O Panie, wieczne Słowo Twe
 129. O Słowo najpiękniejsze
 130. O słowo prawdy Twej, za mało cenię cię
 131. O święty sobotni pamiątkowy dniu
 132. O zostaw troski znikomości
 133. O, duszo, tyś taka strudzona
 134. O, Galilejo z dawnych lat
 135. O, gdybyś ty Jezusa znał
 136. O, jak się dziś radośnie uśmiecha niebo nam
 137. O, pokutujmy, bo czas krótki mamy
 138. O, Synu Boży, przyjdź już wnet
 139. O, ugnij mnie, jak zboż łan
 140. Obietnicę Jezus dał apostołom Swoim
 141. Obietnicę nam nasz Jezus dał
 142. Ocknijcie się uśpieni
 143. Ojcze Niebieski, Boże Wszechmocny
 144. Opowiedz mi o Jezusie
 145. Ostatni zew jeszcze rozlega się wciąż
 146. Otwórz me oczy
 147. Otwórzcie się szeroko podwoje świątyń bram
 148. Pan dobry jest
 149. Pan Jezus do serca twojego chce wejść
 150. Pan przychodzi
 151. Pan przyjdzie wnet
 152. Panie Wszechmocny Boże nasz
 153. Panie zbawienia Boże życia mego
 154. Panie zsyłasz łaski deszcze
 155. Panie, ożyw nas Swą mocą
 156. Panie, wysłuchać modłów chciej!
 157. Pański dniu ach witaj mi
 158. Patrz na nasze zgromadzenie
 159. Patrz, jak twój Zbawca u tronu tam prosi
 160. Pełen szczęścia dzień to będzie
 161. Po tygodniu cięzkiej pracy
 162. Pociesza Święty Duch zagubionych
 163. Pod krzyżem
 164. Pomnij, jak w przeszłości dawnej
 165. Pomyśl tylko droga duszo
 166. Poranek dnia Pańskiego
 167. Porzucił grobu cień Jezus
 168. Powstańcie chrześcijanie
 169. Pójdźmy przed święty tron
 170. Pójdźmy śpiewajmy
 171. Prawda o Biblii niechaj głośno zabrzmi
 172. Prócz liści nic
 173. Przed Tobą wszystko korzy się
 174. Przedwieczny Boże, Panie, Ojcze nasz
 175. Przelałem Swoją krew
 176. Przy mej pracy lub w podróży
 177. Przy Tobie Jezu życie me
 178. Przybywaj Duchu Boży
 179. Przybywajcie z wszystkich stron
 180. Przychodzę jakim jestem dziś
 181. Przyjdzie znowu Pan w obłokach
 182. Przyjdź do Jezusa
 183. Przyjdź, o mój Zbawco, przyjdź
 184. Przyjdźże do nas w blasku chwały
 185. Przyjm Boże dziś cześć
 186. Przyszliśmy tu
 187. Ptaszki mają swoje gniazda
 188. Raduj się ziemio idzie Pan
 189. Radujcie święci się
 190. Raz syn marnotrawny opuścił swój dom
 191. Rozkwitła róża biała
 192. Skało wieczna Jezu mój
 193. Słowo Boże doskonałe
 194. Słyszałem Zbawcy wdzięczny głos
 195. Słyszę, że Twym Duchem
 196. Sobotni czas radości już odszedł do przeszłości
 197. Sobotni dzień jest błogi mi
 198. Sobotni dzień pokojem I ciszą błogą tchnie
 199. Spojrzyj na Jezusa
 200. Spójrz, na Golgoty wzgórzu tam
 201. Stań pośród nas
 202. Stworzenie całe Boga czci
 203. Święte, drogie Boże Słowo
 204. Święty dniu Pański
 205. Święty dniu spoczynku Boga
 206. Święty nieba Pan
 207. Święty, Święty, Święty
 208. Święty, Święty, Święty jest nasz Bóg
 209. Święty, Święty, Święty, Święty jest nasz Pan
 210. Tam na wzgórzu wśród skał, stary krzyż kiedyś stał
 211. Tam w przybytku wiecznej chwały
 212. Trąbcie wokoło, niech zew wszędzie brzmi
 213. Tu serce me! Mój Jezu
 214. Tu, na ziemi mam dziś mieszkanie
 215. Ty Boże możesz mi rozkazać
 216. Ty księgo Boża światło ślesz
 217. Tysiąckrotnie pozdrowiony bądź mi Jezu
 218. Ujrzę Króla chwał
 219. Ujrzysz Pana, jak przychodzi
 220. Ustąpcie ziemskie troski z dusz
 221. W Chrystusie się jednoczy świat
 222. W dzień Twój sobotni
 223. W modlitwach trwajmy w dzień
 224. W mym sercu miłóść Zbawcy
 225. W niebie zabrzmiała pieśń
 226. W Swej litości łaskawości
 227. W Syjonie Pan króluje
 228. W Syjonie Pan króluje O duszo, raduj się! 
 229. W ten sobotni wieczór
 230. Wesel sie bardzo, syjońska córko
 231. Wielbij Mocarza i Króla wszechświata
 232. Wielbijmy Boga wszelkich chwał
 233. Wielki Boże wiekuisty, który rządzisz światem
 234. Wielki Bóg
 235. Wielkiemu Bogu nieśmy cześć
 236. Wkrótce nasz pan przyjdzie z góry
 237. Wkrótce przyjdzie nasz Zbawca i Pan
 238. Wkrótce sie czas łaski skończy
 239. Wleć duchu mój
 240. Włóż na siebie zbroję daną ci z nieba
 241. Wodzem naszym bracia, Chrystus Pan
 242. Wszechmocny Boże, Ty prawicą Swą
 243. Wszechmocny Panie, wiekuisty Boże
 244. Wszechwładny Stwórco świata
 245. Wszystkie ludy skłońcie głowę
 246. Wśród morskich fal, daleko hen
 247. Z głębokiej nędzy, z grzechu dna
 248. Za ciebiem stoczył bój
 249. Zabrzmi głos anielskiej trąby
 250. Zaśpiewajmy hymn
 251. Zaśpiewajmy nową pieśń
 252. Zawsze czytać muszę w świętej Starej Księdze
 253. Zbawco prowadź nas
 254. Zbawienia droga do niebios drzwi
 255. Zbliż się ku nam
 256. Zbudźcie się! tak ci wołaja
 257. Zgubionych owiec pasterz nasz drogi
 258. Zmartwychpowstał już nasz Pan
 259. Znaki prorocze ostrzegły ten świat
 260. Znam przeczysty i wspaniały
 261. Znam strumień co płynie
 262. Zniknie ciemność
 263. Żywota Książe tuż u drzwi, to On

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *