w

Po tysiąckroć pozdrawiamy Ciebie

Tekst Pieśni: Po tysiąckroć pozdrawiamy Ciebie

1. Po tysiąckroć pozdrawiamy Ciebie, – O Maryo, Matko Jezusa!
Tyś ozdobniejsza nad wszystko w niebie, – Ciebie wielbi anielska rzesza;
W pierwszej po Bogu stoisz ozdobie, – Najpierwsza chwała należy Tobie
I Święci ją Tobie oddają, – Za Królową Cie swą uznają.

2. Błagaj za nami Twojego Syna, – Najpokorniej tego żądamy.
Tyś jest Orędowniczka jedyna, – W Tobie ufność po Bogu mamy.
Chwałośpiewem pragniem’ wielbić Ciebie, – Imię Twe chwalić jak Święci w niebie,
Boś po Bogu najszlachetniejsza, – Tobieć należy chwała pierwsza.

3. Już Stwórca świata, ziemi i nieba – Za swe mieszkanie wybrał Ciebie,
Gdy odkupu ludom było trzeba, – W Twe czyste łono złożył siebie
Jezus Chrystus, Syn Boga żywego, – I z miłości Ojca przedwiecznego
Gorzką za ludzi podjął mękę, – By im przeklętym podał rękę.

4. Tyś na Syonie jest osadzona, – W górne krainy jesteś wzięta,
Boś dziwnie za świat była zrodzona, – Bez zmazy grzechowej poczęta,
A teraz używasz szczęśliwości, – Którać zgotowana od wieczności
Przez Ojca i Syna Twojego, – Jezusa i Ducha Świętego.

5. U Twego Pani klękamy tronu, – Boś jako cedr jest wywyższona,
Jak palma w Kades, cyprys z Syonu – W ozdoby nieba uwieńczona.
Ty jak wiosenna róża zakwitasz, – Jak poranna gwiazda nam zawitasz,
Miła jak zdrój szumiącej wody, – Niebiańskiej jesteś urody.

6. Tyś jest lilią najozdobniejszą, – Kwiatem balsamu uzdrowienia,
Wodą jaźminiową najwdzięczniejszą, – Tyś także wybrane naczynie;
Tyś nad słońce i księżyc jaśniejsza, – Pani nad Niebiany ozdobniejsza,
Tyś jest pewną bramą niebieską, – Możną Królową Archanielską.

7. Zdrowaś Pani, Królowa Najświętsza, – Tyś jest Matką nienaruszoną,
Świątynio Trójcy najdostojniejszą – Już od wieczności wyzwolona:
Mądra Panno, Córko Boga zacna, – Tęczo w obłokach smutnym przezacna,
Wzniesiony Tronie Salomona, – Przecudne Runo Gedeona!

8. Wreście któż chwałę Twoją określi? – Kto szczęściu oznaczy granicę?
Na które Cię Ojciec z Synem wznieśli, – Gdy posadzili na prawicę;
Słowem, by świata wszelkie stworzenie, – Chciało wysławić Twe uwielbienie,
Toby to wszystko niczem było, – Raczejby chwałę Twą zmniejszyło.

9. Zawitaj więc w panieńskiej czystości, – Czystsza niźli Anioły w niebie,
Boga Rodzicielko od wieczności! – My w uniżeniu chwalim’ Ciebie,
Panno mądra, Domie Bogu miły! – Daj cierpliwości, udziel i siły,
Aby szatańskie zgwałcić mocy, – Daj nam łaski, udziel pomocy.

10. Przy Twoim tu dziś, Matko, tronie – Prośby nasze szczerze składamy,
Racz nas wszystkich trzymać w Swej obronie, – Do łaski Twej się uciekamy:
W nędzy, w smutku, w troskach, w utrapieniu, – Pośpiesz łaskawie ku pocieszeniu,
By cierpienia i złe przygody, – W szczęścia się zmieniły swobody.

11. Uproś wiarę, miłość i nadzieję, – Stałość w cnocie, w dobrem wytrwanie,
By gdy śmierć ziarno zguby zasieje, – Mieliśmy szczęśliwe skonanie.
Gdy zaś przyjdzie stanąć przed Sędziego, – Dać rachunek zżycia doczesnego,
Raczyłeś się za nami wstawić, – I od wiecznej zguby wybawić.

12. Wszyscy Święci oraz Święte Boże, – Raczcie się przyczyniać za nami,
Niech wstawienie wasze nam pomoże, – Łączcież swoje głosy z naszemi:
Byśmy się tan z wami oglądali – I niebieskich rozkosz zażywali,
Bogu cześć i Maryi dali, – I w niebie wiecznie królowali.

Wykonanie Utworu: Po tysiąckroć pozdrawiamy Ciebie

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Wszystkie trony niebieskie

Piękno jest w Tobie, Promienna