w

O Marya cesarzowa

Tekst Pieśni: O Marya cesarzowa

O Marya cesarzowa, Panno najdostojniejsza,
Od wieczności umicniona, u Boga najsławniejsza,
Badź nam gdzie jest trwoga
Zbawieniem u Boga,
Dziękuję Ci najświętsza Maryo,
Dziękuje Ci na stokroć.

Wprzód niż Bóg ziemie uczynił, Ja już byłam poczęta,
Jeszcze nie było przepaści, Ja już byłam przyjęta,
Tyś od wieków Marya,
Środkiem do zbawienia.
Dziękuję Ci itd.

Kiedy upewniał zakłady w tym okręgu ziemi,
Nim światło od ćmy odłączył, dając śliczność onemi,
Ja z Nim pracowałam,
Zawsze pomagałam,
Dziękuję Ci itd.

Kiedy układał niebiosy, Ja z Nim przytomna żyła,
I gdy urządzał przepaści, Ja przy tem wszystkiem była,
Ja zawsze przy Tobie,
W w każdej dobie,
Dziękuję Ci itd.

Jeszcze góry wielką mocą nie były usadzone,
Przed pagórki i skałami imię Me podwyższone,
Bóg miał ulubienie,
Ze Mną w każdej chwili,
Dziękuję Ci itd.

Kiedy usadzał powietrze, słońce, miesiąc i gwiazdy,
Kiedy układał planety, dał im wielką moc jazdy,
Ja już w każdym razie,
Byłam Mu w zamiarze,
Dziękuje Ci itd.

A gdy morze ustanowił, Rozdzielając wodzice,
Dajac im tak wszystkim prawa, by nie przeszły granice,
Jam służyła Jemu,
Panu wszechmocnemu,
Dziękuję Ci itd.

Kiedy ustanowił źródła, promieńmi wody czerstwej,
Dajac wszystkiemu swój ruch na tej to ziemi okrągłej,
Ja z Nim pracująca,
I Panu służąca,
Dziękuję Ci itd.

Nim jeszcze wszystko uczynił, a wyrzek niech sie stanie,
Jeszcze nie był człowiek stworzeń, ani ptastwo niebieskie,
Jam przód wszystkiem sama,
Umieniona Pana,
Dziękuję Ci itd.

Błogosławiony ten człowiek, który się strzeże złego,
Naśladuje kroki Moje, nie kocha nic grzesznego,
Ten ma żywot wieczny,
U Boga bezpieczny
Dziękuję itd.

Sprawiedliwość najwyższego Boga Ojca samego,
Imię ubłogosławiła nad świętych cnót miłego,
Kto Ją w nędzy wzywa,
I Jej zawsze śpiewa,
Dziękuję Ci itd.

Wcieliło sie Słowo Boże z ciałem się Twem spoiło,
Był od Boga anioł posłań oznajmić wolę Jego,
Byś Ty matką była,
Syna porodziła,
Dziękuję Ci itd.

Zrodziłaś Syna Bożego na którego czekał świat,
Którego Święci czekali przez cztery tysiące lat,
Tyś błogosławiona,
Nad wszystkie Imiona,
Dziękuję Ci itd.

Gdyby nic było Maryi byłoby pokolenie
Ludzkie, dawno zaginęło za swoje przewinienie,
Przełóż Jej serdeczniej
Śpiewajmy społecznie:
Dziękuje Ci itd.

Co Marya wiele złego na tym świecie cierpiała,
A to wszystko dla nas grzesznych by nam ślad zostawiła,
Tak Ją naśladujmy,
Wszyscy się zbudujmy,
Dziękuję Ci itd.

Przykład dala wszystkim ludziom a środki do zbawienia,
Jakby mogli zasług Bozkich stać synami uczestnienia,
Marya ubłagaj
Litość nam wyjednaj,
Dziękuję Ci itd.

Imię Maryi najsłodsze, gdy Je człowiek wymawia,
Każdy czciciel Maryański, radość sercu się sprawia,
Chwałę Jej dawajmy,
Wszyscy zaśpiewajmy,
Dziękuję Ci itd.

Wszyscy się nizko kłaniajmy Imieniowi Maryi,
Niech każde kolano klęka w niebie i na ziemi,
Wszyscy się kłaniajmy.
„Marya!” wołajmy,
Dziękuję Ci itd.

Wszyscy którzyście strapieni w świecie opuszczeni,
Wzywajcie Imie Maryi, będziecie pocieszeni,
Imię Panny chwalcie
Wszyscy wysławiajcie,
Dziękuję Ci itd.

O Mary o najłaskawsza nie opuszczaj żadnego
Który się kTobie ucieka z prośba serca szczerego,
Pociesz każdego
Szczerze ufającego,
Dziękuje Ci itd.

Pod Twoje nogi najświętsze pokornie upadamy,
O miłość Ciebie prosimy, pokornie błagamy,
Za nami sie wstawiaj,
Zbawienie wyjednaj,
Dziękuję Ci itd.

Gdy już będziemy musieli iść przed sąd Twego Syna
Nie opuszczaj że nas tedy, nasza Matko jedyna
By z aniołami bawić,
Trójce wiecznie chwalić,
Ozieknję Ci na stokroć.
Amen.

Wykonanie utworu: O Marya cesarzowa

?

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

O Marya, gwiazdo morza

Iżeś rzekł Pannie