w

Godzinki o św. Idzim

Godzinki o św. Idzim

JUTRZNIA
Zacznijcie usta nasze sławić chwalebnego,
Zacznijcie głosić chwałę Idziego świętego.
Przybądź nam Idzi święty ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych rąk nieprzyjaciół mocy,
Chwała Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu;
Jak było na początku, teraz zawsze ninie,
Niech Bóg w Trójcy Świętej Jedyny,
Na wiek wieków słynie.

Hymn.
Zawitaj Idzi święty, nasz wielki Patronie,
Który stoisz przed Bogiem nam grzesznym w obronie.
Zawitaj Idzi święty, grecki Królewiczu,
Witaj z królów wybrany, Grecyi Dziedzicu.
Zawitaj pełen łaski, prześlicznej młodości,
Witaj Naczynie cnoty, dziewiczej czystości.
Ciebie Monarcha Wieczny zapalił miłością,
Słowa Swego, obdarzył życia pobożnością.
Ciebie z pomiędzy królów przyozdobił Sobie,
By świat grzeszny miał przykład i obrońcę w Tobie.

V. Przejrzał Go Bóg i wybrał sobie,
R. I napełnił go łaską świątobliwości.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:
Boże, któryś przez zasługi Idziego świętego, wzywających Jego Imienia i opieki, od wszelakiej niemocy i niebezpieczeństwa duszy i ciała uwalniać raczył, prosimy Cię, abyśmy to, czego dla grzechów naszych uprosić od Ciebie nie możemy, za Jego przyczyną otrzymać mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju wiecznym,
R. Amen.

PRYMA
Przybądź nam Idzi święty ku pomocy, etc. i jak na Jutrznię.

Hymn
Witaj Patronie święty, wielkiej pobożności,
W naukach wyćwiczony, niebieskiej mądrości.
Od przewrotnej zarazy świata ochroniony,
Żywot Bogu w usłudze cały poświęcony.
Tyś dla sierot Pociechą, Tyś Ojcem ubogich,
Nie szczędziłeś dla nędznych majętności mnogich.
Dostatkami gardzący dla Boskiej miłości,
Zawsze rozmyślający niebieskie radości.
Niech mamy z Twej przyczyny, byśmy w cnotach żyli,
Dla niebieskiej radości światem pogardzili.

V. Bóg Go natchnął Duchem Świętym.
R. I zapalił ogniem miłości swojej.

Wersety i modlitwa jak na Jutrznię.

TERCJA
Przybądź nam Idzi święty ku pomocy, etc. i jak na Jutrznię.

Hymn
Wiatj Kwiecie na puszczy w ukryciu żyjący,
Ziółkami święte ciało najnędzniej krzepiący.
Tyś z Boskiej Opatrzności od łani karmiony,
Od myśliwych boleśnie wystrzałem zraniony.
Zwierciadłem cierpliwości stałeś się przed nami,
By trwały ran boleści, prosiłeś modłami.
Niech doznamy pociechy, zjednaj nam u Pana,
By się grzechowej zmazy nie wznowiła rana.

V. Królestwo Twoje na puszczy.
R. A tron Twój, dzika jama.

Wersety i modlitwa jak na Jutrznię.

SEKSTA
Przybądź nam Idzi święty ku pomocy, etc. i jak na Jutrznię.

Hymn
Witaj Lekarzu grzesznych, cnoty miłośniku,
I króla francuszkiego luby spowiedniku.
Z ust Twoich słowa Pana krynica wytryska,
Każdy, kto ją upragnął, z niej ochłody zyska.
Wzgardzicielu klejnotów, światowej mamony,
Porzucasz dar królewski dla wiecznej korony.
Pognębicielu pychy, światowej próżności;
Wszystko na świecie marność, pełno ludzkiej złości.
Niechaj przez Twą przyczynę poznamy swe grzechy;
Z Bogiem się pojednamy, doznamy pociechy.

V. Nakłoń nas Panie do pokuty.
R. I skrusz twarde serc naszych opoki.

Wersety i modlitwa jak na Jutrznię.

NONA
Przybądź nam Idzi święty ku pomocy, etc. i jak na Jutrznię.

Hymn
Wiatj Święty Opacie, czcigodny Patronie,
W klasztorze Nemozeńskim sierót opiekunie.
Cnotami jaśniejący jak perła wśró roli,
Bądź nam zawsze Patronem wśród trwogi niedoli.
Poważny Jałmużniku króla francuskiego,
Sławny Orędowniku kraju niebieskiego.
Ozdobo obyczaji, kościoła filarze,
Wszelkie ponęty świata poświęcasz w ofiarze.
Niech mamy z Twej opieki dar cnoty na ziemi,
Niech się Tobą na wieki cieszymy z Świętemi..

V. Zasługi Twoje jaśnieją jak gwiazdy na niebie.
R. Niech nam zjednają miłosierdzie Boże.

Wersety i modlitwa jak na Jutrznię.

NIESZPORY
Przybądź nam Idzi święty ku pomocy, etc. i jak na Jutrznię.

Hymn
Witaj Narzędzie cudów Boskiej Wszechmocności,
Witaj Sługo przedwiecznej Bogu wielmożności.
Oddalał Bóg powietrze dla Twojej przyczyny,
Ochraniał od szarańczy dręczone krainy.
Od morowej zarazy doznany Patronie,
Bądź nam w każdej potrzebie przed Bogiem w obronie.
Dla Twej prośby umarli do życia wracali;
Wszystko Bóg czynił dla tych, co przez Cię ufali.
Przez Cię z wiarą, nadzieją do Boga wołamy;
Wyjednaj nam u Boga, czego pożądamy.

V. Wielki Pan Bóg w Świętych swoich!
R. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Jego

Wersety i modlitwa jak na Jutrznię.

KOMPLETA
Niech nas Idzi święty swą prośbą do Boga nawróci,
A Bóg łaskawy gniew swój niech od nas odwróci.
Przybądź nam Idzi święty ku pomocy, etc. i jak na Jutrznię.

Hymn
Witaj Proroku świety, śmierci swej godzinę,
Oznajmiając w Nemonsie, zasmucasz krainę.
O Zwycięzco chwalebny świata przewrotnego!
O Sługo przewielebny Ojca Niebieskiego!
Zgonu Twego godzinę radośnie zwiastujesz;
Zasług Twoich koronę wieczną w niebie czujesz.
Anieli się radują z chwały Twej w wieczności,
Wesoło wyśpiewujmy Twórcy wielmożności.
Niech mamy z Twej przyczyny zgonżycia szczęśliwy,
Niech nam na strasznym sądzie będzie Bóg życzliwy.

V. Panie, zarobiłem drugie pięć talentów.
R. Sługo wierny, wnijdź do domu wesela Pana Twego.

Wersety i modlitwa jak na Jutrznię.

POLECENIE GODZINEK
Z pokłonem Idzi święty Bogu polecamy,
Te Godzinki na chwałę i Ciebie wzywamy.
Byś nam przez Twą przyczynę zjednał przebaczenie,
Win naszych, byśmy mieli wiekuiste zbawienie.
Zjednaj przez Twe zasługi nam łaskę u Boga,
By nas mijała w życiu niedola i trwoga;
Byśmy w pokoju duszy i ciała czystości,
Pomnażali się w cnotach i bogobojości.
Byśmy w przyszłym żywocie oglądali Ciebie,
I w społeczeństwie z Bogiem żyli wiecznie w niebie.

V. Bóg Go wyniósł nad monarchów świata.
R. I uwieńczył koroną Wyznawcy.

Wersety i modlitwa jak na Jutrznię.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

za: ks. Ryszard Wachowiak, “Święty Idzi – Opat cudami słynący w Mikorzynie”, wyd. IX, Mikorzyn 2010.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o św. Janie Nepomucenie

Godzinki dla dostąpienia szczęśliwej śmierci