w

Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie Ostrobramskiej

JUTRZNIA

O Pani święta! Otwórz wargi moje,
Niechaj me usta wielbią cuda Twoje.
Panno, przybywaj ku mojej pomocy,
Broń od potężnej nieprzyjaciół mocy.
Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Hymn
Witaj, Maryjo Panno,
Matko Stwórcy Twego,
Witaj serca afektem stworzenia całego.
W ostrobramskim obrazie cudami wsławiona,
Od wszelkiego stworzenia bądź błogosławiona.

Antyf: Błogosławioną mnie zwać będą wszystkie narody,
albowiem uczynił mi wiele Ten, który możny jest i święte Imię Jego.

P. Blogosławionaś Ty między niewiastami.
W. I błogosławiony Owoc żywota Twojego.

Módlmy się.

Święta Maryjo, Matko Boża i Pani świata, która w tej Bramie wszystkim do Ciebie uciekającym się wielkie łaski wyświadczasz, witam Cię i błogosławię wszystkiego stworzenia, prosząc pokornie o to, abyś mi u Syna Twego pożądaną łaskę zjednała i do wiecznej chwały niebieskiej bramy otworzyć raczyła. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. W. Amen.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy moje.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu. W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. W. Amen.

LAUDESY

Panno, przybywaj ku mojej pomocy,
Broń od potężnej nieprzyjaciół mocy.
Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Hymn
Tyś na tej Ostrej Bramie mieszkanie obrała,
Byś tym samym całemu światu wiedzieć dała,
Iże wolny do Ciebie wszystkim przystęp dajesz,
Opiekunką i Matką łaskawą się stajesz.

Antyf.: Przychodźcie do Mnie wszyscy, którzy pracujecie i obciążeni jesteście, a Ja was posilę.

P. Przystępujcie do Niej, a oświeceni będziecie.
W. I twarze wasze nie będą zawstydzone.

Módlmy się.

O Matko miłosierdzia, Najświętsza Maryjo Panno, która cudowny Twój obraz przy Ostrej Bramie na pospolitym wszystkich lokowałaś widoku, aby wszyscy do Ciebie, jako Matki i Opiekunki, we wszelkich garnęli się potrzebach, przychodzę do Ciebie jako syn marnotrawny, żebrząc pokornie o to, abyś mnie za syna swojego przyjęła i najmilszemu Synowi Twemu poleciła, z którym żyjesz i królujesz na wieki wieków. W. Amen.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy moje.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu…

PRYMA

Panno, przybywaj ku mojej pomocy…

Hymn
Przy Twym świętym Obrazie umarli powstają,
Ślepi, chorzy, kalecy zdrowia nabywają.
Uzdrów, Lekarko chorych, niemoc duszy mojej,
Bym nie umarł na wieki przy opiece Twojej.

Antyf.: Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci oczyszczeni zostają, głusi słyszą, umarli powstają. P. Do Ciebie wołali i uzdrowionymi zostali. W. W Tobie ufność mieli i nie są zawstydzeni.

Módlmy się.

O Pani moja najłaskawsza, Najświętsza Maryjo Panno, która w ostrobramskim obrazie umarłych wskrzeszasz, chorych na wszelkie dolegliwości uzdrawiasz; uzdrów duszę moją grzechową schorzałą niemocą, abym przy Twojej obronie uszedł wiecznej śmierci, a żył z Tobą i Synem Twoim, z Panem naszym, Jezusem Chrystusem, na wieki wieków. W. Amen.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy moje.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu…

TERCJA

Panno, przybywaj ku mojej pomocy…

Hymn
Rzuciłaś niegdyś o mur świętokradcę Twego,
Ostrobramski z szat obraz odzierającego.
Nie odrzucaj mnie. Matko, od Twojej opieki,
Lecz w szatę chwały wiecznej przyodziej na wieki.

Antyf.: Każdy, który przeciw mnie grzeszy, szkodzi duszy swojej.

P. Odziała mnie Matka Pana szatami zbawienia.
W. I dano mi jest, abym się przykrył płaszczem świętym i białym.

Módlmy się.

O Rodzicielko Pana naszego, Jezusa Chrystusa, która święty Twój obraz z szat odzierającego ukarałaś, przyodziej mnie szatą weselną, którą przez grzechy moje utraciłem, abym godów niebieskich nie był pozbawiony na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy moje.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu…

SEKSTA

Panno, przybywaj ku mojej pomocy…

Hymn
A gdy tonie człek jeden w rzece, drugi w studni,
Ledwie wezwą ratunku Twego, zaraz cudnie
Wolni od nagłej śmierci przy Twojej obronie.
Piastujże i mnie, Matko, na Twym świętym łonie.

Antyf. : Niech mnie nie zatapia nawał wody i niech mnie nie pożera głębokość, niech nie otwiera na mnie studnia ust swoich.

P. Wybaw mnie, Pani, albowiem weszły wody aż do duszy mojej.
W. Utknąłem w dole głębokim i nie ma znikąd pomocy.

Módlmy się.

O Rzeko rozweselająca miasto Boskie, Najświętsza Maryjo Panno, o Studnio wód żywych, z której wierni łask Boskich hojne czerpią ochłody, broń mnie, abym nie utonął w piekielnej przepaści, jak broniłaś tonących na pierwsze Imienia Twego wezwanie; abym przepłynąwszy bezpiecznie pośród świata tego nawałnic, pod obroną opieki Twojej stanął u portu szczęśliwej wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy moje.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu…

NONA

Panno, przybywaj ku mojej pomocy…

Hymn
Gdy Twój bluźnili honor wściekli heretycy,
Ukarani zostali spod Twojej kaplicy.
Niedowiarcy, bluźniercy, warci wiecznej kary.
Niech za to czyni wieczne cały świat ofiary.

Antyf.: Przeklęci będą wszyscy, którzy pogardzają Tobą,
i potępieni będą wszyscy, którzy bluźnią Tobie.

P. Kto by bluźnił Imieniu Pani.
W. Śmiercią niech umiera.

Módlmy się.

O najchwalebniejsza i wszelkiej czci godna Najświętsza Maryjo Panno, której honor tak Bóg poważa, że uszczypliwych Twoich bluźnierców śmiercią karze doczesną i wieczną, wykorzeń wszystkich heretyków, przeciw honorowi Twojemu blużniących, abyś należytą od wszystkich odbierała cześć i chwałę na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy moje.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu…

NIESZPORY

Panno, przybywaj ku mojej pomocy…

Hymn
Widocznie niegdyś, Panno, na kościeleś stała,
Byś to miejsce od ognia całe zachowała.
Broniąc je od pożaru Wilno niszczącego,
Brońże i mnie, o Matko, od ognia wiecznego.

Antyf.: I chodzili pośród ognia,
chwaląc Boga i błogosławiąc Pana.

P. Przeszliśmy przez ogień i wodę.
W. I wyprowadziłaś nas na ochłodę.

Módlmy się.

O mistyczny Krzaku Mojżesza, ogniem miłości Boskiej gorejący, Najświętsza Maryjo Panno, która podczas wielkiego pożaru Wilna, na kościele stojąc, tamowałaś płomienie ognia, ugaś we mnie żar cielesny, abym nie był skazany na ogień piekielny. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy moje.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu…

KOMPLETA

Nawróć nas, Panno, do Syna Twojego,
A odwróć od nas surowy gniew Jego.
Panno, przybywaj ku mojej pomocy,
Broń od potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu.
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Hymn
A że wszystkich wyrazić łask Twych niepodobna,
Których wszyscy doznają, o Panno nadobna.
Którzy się do Obrazu Twego udają,
Niechże Cię za to na wieki wszyscy wychwalają.

Antyf:. Któż opowie możności Pani
i rozgłosi wszystkie Jej pochwały.

P. Wielce cudowna jesteś, Panno.
W. A oblicze Twoje pełne jest łaski.

Módlmy się.

O najchwalebniejsza Panno, Matko całego świata, świadcząca niezliczone łaski ludziom uciekającym się do ostrobramskiego Obrazu. Jakimi Cię mam słowami wychwalać, nie wiem, bo ze względu na nieskończone dobrodziejstwa i łaski Twoje godnie Cię wychwalić niepodobna. Więc Ty sama, o Pani moja, daj mi moc wspomagającą moją nieudolność, abym Cię tu, żyjąc na ziemi docześnie, a potem także w niebie chwalił i wielbił wiecznie. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. W. Amen.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy moje.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu…

POLECENIE GODZINEK

Z pokłonem, Matko Boska, Tobie ofiaruję
Te godzinki, a całym sercem Ci dziękuję
W ostrobramskim obrazie za cuda czynione,
Za które niech Twe Imię będzie pochwalone.

Tekst opracowany na podstawie: Historja cudownego obrazu Najświętszej Marji Panny Matki Miłosierdzia na Ostrej Bramie w Wilnie, zebrał i oprać. ks. Adam Kuleszo, Wilno 1927 (imprimatur biskupa wileńskiego).

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o bł. Salomei

Godzinki o świętym Jacku, wyznawcy Zakonu Kaznodziejskiego