w

Godzinki o bł. Bronisławie

Godzinki o bł. Bronisławie

Na Jutrznię
Zacznijcie usta moje chwalić Wszechmogącego,
W imieniu Bronisławy, wiernej sługi Jego.
By Cię godnie uwielbiać, miłościwy Boże.
Niech mnie Twej Bronisławy przyczyna wspomoże.
Cześć Ojcu i Synowi, i Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu,
Jak była na początku tak zawsze i wszędzie,
Niech Ci, o wielki Boże, oddawana będzie.

Hymn
Witaj Panno czcigodna, Bogu ulubiona,
Z sławnego Odrowążów domu urodzona,
Który wzbogacił Polskę mężami wielkimi,
A niebieską Ojczyznę zaludnił Świętymi.
Jak pośród ciemnej nocy księżyc rzuca blaski
Tak Ty, Panno, jaśniejesz promieniami łaski,
I pociągasz nas wszystkich cnotami swoimi,
Oderwawszy swe serce od marnych dóbr ziemi.
Chwała bądź Ojcu i Jego Synowi;
Równa niech będzie chwała Świętemu Duchowi,
Że Ciebie, Bronisławo, obdarzył łaskami,
I umieścił Cię w Niebie razem z Aniołami.

Antyfona
Niepokalany Pan, nieskazitelną dziewicę błogosławioną Bronisławę
Jeszcze w młodocianym wieku obrał sobie za oblubienicę.

W. Módl się za nami błogosławiona Bronisławo,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

Módlmy się:
Boże, który pokazałeś się z Krzyżem Dziewicy Twojej bł. Bronisła­wie dla potwierdzenia Jej niewinności i te do Niej wyrzekłeś słowa: „Bronisławo, Krzyż mój jest twoim, ale też i moja chwała twoją będzie chwałą”, użycz nam łaski przez dobrotliwą Twą miłość dla tej Oblubie­nicy, abyśmy wsparci jej zasługami, niewinne i świątobliwe prowadząc życie, stali się godnymi żywota wiecznego, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

Na Prymę
By cię godnie uwielbić, miłościwy Boże,
Niech mnie Twej Bronisławy przyczyna wspomoże.
Cześć Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, tak zawsze i wszędzie,
Niech Ci, o Wielki Boże, oddawana będzie.

Hymn
Gardzisz ziemią dla Nieba, Bronisławo miła,
Bo miłość serce Twoje ku Bogu zwróciła,
Więc składasz na ofiarę – w dowód tej miłości
Poranek Twego życia, kwiat Twej niewinności.
W mury zwierzynieckiego pospieszasz klasztoru,
By wieść życie anielskie z własnego wyboru.
Poddajesz się ustawom Norberta świętego,
Stając się godną córką Patriarchy tego.
Chwała bądź Bogu Ojcu i Jego Synowi,
Równa niech będzie chwała Świętemu Duchowi,
Że Ciebie, Bronisławo, obdarzył łaskami,
I umieścił Cię w Niebie razem z Aniołami.

Antyfona
Którego piękność słońce i księżyc podziwia,
Tego całym sercem błogosławiona Bronisława ukochała.

W. Módl się za nami błogosławiona Bronisławo,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

Módlmy się:
Boże, który ukazałeś się z Krzyżem Dziewicy Twojej bł. Bronisławie dla potwierdzenia niewinności Jej życia i te do Niej wyrzekłeś słowa: „Bronisławo, Krzyż mój jest twoim, ale też i moja chwała twoją bę­dzie chwałą”, użycz nam łaski przez dobrotliwą Twoją miłość dla tej Oblubienicy, abyśmy przy pomocy Jej wstawiennictwa mogli niewinne i świątobliwe prowadzić życie, a poddając się ochotnie świętym przyka­zaniom Twoim, stali się godnymi wiecznego wesela! Przez Pana nasze­go Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świę­tego, Bóg na wieki wieków. Amen.

Na Tercję
By Cię godnie uwielbić, miłościwy Boże,
Niech mnie Twej Bronisławy przyczyna wspomoże.
Cześć Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku tak zawsze i wszędzie,
Niech Ci, o wielki Boże, oddawana będzie.

Hymn
Szczęśliwa Panno! Jakżeś miła Chrystusowi,
Gdy swe serce zaślubiasz dusz Oblubieńcowi!
Odziana w strojną szatę nadziemskiej czystości,
Wyrzekłaś się już wszelkich doczesnych próżności.
W ślad za Tobą dziewice Bogu służyć spieszą,
Które Go uwielbiają, jego Serce cieszą.
A Ty im dajesz przykład świętej pobożności,
Wskazując jasną drogę do błogiej wieczności.
Chwała bądź Bogu Ojcu i Jego Synowi,
Równa niech będzie chwała Świętemu Duchowi,
Że Ciebie, Bronisławo, obdarzył łaskami,
I umieścił Cię w Niebie razem z Aniołami.

Antyfona
Przyodział Pan wieczności błogosławioną Bronisławę,
Sukienką białą świętej niewinności.

W. Módl się za nami błogosławiona Bronisławo,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

Módlmy się:
Boże, który ukazałeś się z Krzyżem Dziewicy Twojej bł. Bronisławie dla potwierdzenia niewinności Jej życia i te do Niej wyrzekłeś słowa: „Bronisławo, Krzyż mój jest twoim, ale i moja chwała twoją będzie chwałą”, użycz nam łaski przez dobrotliwą Twą miłość dla tej Oblubie­nicy, abyśmy zachowali ubóstwo ducha i gdy spodoba się Tobie dopu­ścić na nas niedostatek rzeczy doczesnych, znosili go cierpliwie, a oka­zując wzgardę rzeczy doczesnych, stali się godnymi wiecznego żywota; przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jed­ności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

Na Sekstę
By Cię godnie uwielbić, miłościwy Boże,
Niech mię Twej Bronisławy przyczyna wspomoże.
Cześć Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, tak zawsze i wszędzie,
Niech Ci, o wielki Boże, oddawana będzie.

Hymn
Gdy się cała poświęcasz obowiązkom stanu,
Przewyższasz palmy w Kades i cedry Libanu,
A gorejąc miłością Oblubieńca Twego,
Obumierasz dla świata i czczych ponęt jego.
„Krokiem olbrzyma” zdążasz ku doskonałości,
Żyjąc tylko dla Boga i Jego miłości.
Poddajesz się ochotnie Bożemu natchnieniu,
Dzień i noc o swym wiecznym myślisz przeznaczeniu.
Chwała bądź Ojcu i Jego Synowi,
Równa niech będzie chwała Świętemu Duchowi,
Że Ciebie, Bronisławo, obdarzył łaskami
I umieścił Cię w Niebie razem z Aniołami.

Antyfona
Na usilną modlitwę błogosławionej Bronisławy Bóg spuszcza błogo­sławieństwo swoje,
Ażeby pokazał, iż na prośby jej wszystko uczynić jest gotów.

W. Módl się za nami błogosławiona Bronisławo,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

Módlmy się:
Boże, który ukazałeś się z Krzyżem Dziewicy Twojej bł. Bronisławie dla potwierdzenia niewinności Jej życia i te do Niej wyrzekłeś słowa: „Bronisławo, Krzyż mój jest twoim, ale też i moja chwała twoją będzie chwałą”, użycz nam łaski przez dobrotliwą Twą miłość dla tej Oblubie­nicy, abyśmy wsparci Jej zasługami mogli dochować wiernie czystości duszy i ciała, a chwaląc Cię czystym sercem i ustami, dostąpili żywota wiecznego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg na wieki wieków. Amen.

Na Nonę
By Cię godnie uwielbić, miłościwy Boże!
Niech mię Twej Bronisławy przyczyna wspomoże.
Cześć Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku tak zawsze i wszędzie,
Niech Ci, o wielki Boże, oddawana będzie.

Hymn
Pragniesz, Panno, już z ziemskich więzów być zwolniona
I z Boskim Oblubieńcem na wieki złączona.
Tęsknisz do chwały wiecznej, której zapewnienie,
Otrzymałaś za chętne, z miłości, cierpienie.
Niedługo Bóg do życzeń Twoich się przychyli,
Zsyła z Nieba aniołów, aby Cię cieszyli.
I Twoją świętą duszę wnet po wyjściu z ciała,
Wprowadzili do Nieba, gdzieś często wzdychała.
Chwała bądź Bogu Ojcu i Jego Synowi,
Równa niech będzie chwała Świętemu Duchowi,
Że Ciebie, Bronisławo, obdarzył łaskami,
I umieścił Cię w Niebie razem z Aniołami.

Antyfona
Zstąpili Aniołowie z Nieba, gdy Bronisława miała się rozstawać z tym światem,
Którzy tę służebnicę Bożą do przybytków Oblubieńca jej szczęśliwie doprowadzili.

W. Módl się za nami błogosławiona Bronisławo,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

Módlmy się:
Boże, który ukazałeś się z Krzyżem Dziewicy Twojej bł. Bronisławie dla potwierdzenia niewinności jej życia i te do niej wyrzekłeś słowa: „Bronisławo, Krzyż mój jest twoim, ale tez i moja chwała twoją będzie chwałą”, prosimy Cię przez dobrotliwą Twą miłość dla tej oblubienicy, natchnij nas zamiłowaniem najgłębszej pokory i spraw, abyśmy ćwicząc się w tej ulubionej Tobie cnocie, żadnego o sobie nie mieli zarozumienia, a służąc chętnie bliźnim, dostąpili żywota wiecznego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

Na Nieszpór
By Cię godnie uwielbić, miłościwy Boże!
Niech mnie Twej Bronisławy przyczyna wspomoże.
Cześć Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, tak zawsze i wszędzie,
Niech Ci, o wielki Boże, oddawana będzie.

Hymn
Ty, co byłaś w tym życiu wzorem niewinności,
Osiągnęłaś nagrodę wiecznej szczęśliwości.
Wezwał Cię Bóg do siebie, byś się z Nim złączyła
I za nami do Niego prośby zanosiła.
Dostąpiłaś już chwały, kresu życia tego,
Do którego dążymy z wygnania naszego.
W wiecznej miłości czerpiesz radości bez miary,
Którymi Bóg nagrodził Twe ciche ofiary.
Chwała bądź Bogu Ojcu i Jego Synowi,
Równa niech będzie chwała Świętemu Duchowi,
Że Ciebie, Bronisławo, obdarzył łaskami,
I umieścił Cię w Niebie razem z Aniołami.

Antyfona
O! jak piękna jesteś przyjaciółko Boża, błogosławiona Panno,
W której nieskazitelnym sercu ulubione mieszkanie Bóg sobie obrał.

W. Módl się za nami błogosławiona Bronisławo,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

Módlmy się:
Boże, który ukazałeś się z Krzyżem Dziewicy Twojej bł. Bronisławie dla okazania niewinności Jej życia i te do Niej wyrzekłeś słowa: „Bro­nisławo, Krzyż mój jest twoim, ale też i moja chwała twoją będzie chwa­łą”, prosimy Cię przez dobrotliwą Twą miłość dla tej Oblubienicy, użycz nam daru cierpliwego znoszenia wszelkich przykrości życia, abyśmy ćwicząc się nieustannie w tej cnocie, dostąpili wiecznego wesela. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

Na Kompletę
Niech nas za Twą przyczyną do siebie nawróci
Jezus Twój Oblubieniec, a gniew swój ukróci.
By Cię godnie uwielbić, miłościwy Boże,
Niech mnie Twej Bronisławy przyczyna wspomoże.
Cześć Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu,
Jak była na początku, tak zawsze i wszędzie,
Niech Ci, o wielki Boże, oddawana będzie.

Hymn
Usłysz, Panno czcigodna, głos Twoich czcicieli
I opieką swą otocz Twoich wielbicieli.
Niech przez Ciebie doznamy grzechów odpuszczenia,
A po znikomym życiu naszych dusz zbawienia!
Spraw niech wiernie służymy Bogu życie całe
I jak Ty wysłużymy sobie wieczną chwałę.
Abyśmy razem z Tobą w Niebie się cieszyli
I Boga, Dobroć samą, na wieki, wielbili.
Chwała bądź Bogu Ojcu i Jego Synowi,
Równa niech będzie chwała Świętemu Duchowi,
Że Ciebie, Bronisławo, obdarzył łaskami,
I umieścił Cię w Niebie razem z Aniołami.

Antyfona
Wnijdźcie, córki Syjonu, a oglądajcie błogosławioną Bronisławę w koronie,
Którą uwieńczył Ją Jezus Chrystus w chwili szczęśliwego przejścia jej do przybytków Nieba.

W. Módl się za nami błogosławiona Bronisławo,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

Módlmy się:
Boże, który ukazać się raczyłeś z Krzyżem bł. Dziewicy Twojej Bro­nisławie dla uczczenia niewinności Jej życia, mówiąc: „Bronisławo, mój Krzyż jest twoim, ale i moja chwała jest twoją”, prosimy Cię przez do­brotliwą Twą miłość dla tej Oblubienicy, racz zapalić serca nasze ogniem najgorętszej miłości Twojej oraz Najświętszej Twej Matki, aby­śmy znosili cierpliwie wszystkie zniewagi i krzywdy od ludzi nieprzyjaznych spotkać nas mogące, a ćwicząc się w cnocie oddawania dobrem za złe i przebaczając z całego serca urazy, sami dostąpili od Ciebie prze­baczenia win naszych i wiecznego wesela. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

Ofiarowanie godzinek
Przyjm, zacna Bronisławo, od nas te godziny,
Uproś nam uwolnienie od kary i winy!
O to prosimy Ciebie z serdeczną ufnością,
Wiedząc z jak tkliwą ku nam zwracasz się miłością.
Uchroń nas od wszelkiego w tym życiu strapienia,
A wyjednaj nam spokój i czystość sumienia!
Niech chwała Boża rośnie na ziemi i w Niebie,
A my, łask Twych doznając, niech chwalimy Ciebie!

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki do św Antoniego

Godzinki ku czci Błogosławionej Anieli Salawy