w

Ciesz się wierny narodzie

Tekst Pieśni: Ciesz się wierny narodzie

Ciesz się wierny narodzie, a znią blizkie kraje,
Kiedy Obraz Maryi tu cudowny staje.

Który Łukasza ręka niegdyś malowała,
Aby miała pociechę ztąd Europa cała.

Ocalony od ognia w zburzeniu Tytusa,
Był Twój Obraz w Solimie, o Matko Jezusa.

Opuściłaś Carogród, z Bełzaś się, wziąść dała,
Rokując iż tu dla Cię większa będzie chwała.

Ztąd się wziąść nie pozwala na Śląsk do Opola,
Okazujac, iż tu być jest Maryi wola.

Tu tron Swój założyła wiecznego mieszkania,
Ztąd nas płaszczem opieki Swej, wszystkich zasłania.

Bełz świadkiem był Twej łaski i zamek wspaniały,
Od którego Tatarskie hordy uciekały

Mając pomoc od Boga i od Ciebie Pani,
Byli strachem rażeni i w niewolą brani.

Odpędziłaś Husytów, których złość zuchwała,
Na to miejsce i skarby usilnie czuwała.

Za cięcie świetokradzkie Twojego Obrazu,
Ginie wielu piorunem od jednego razu.

Podobnej kary wojska i Szwedzkie doznały,
Za bezbożne ku temu miejscu Twe zapały.

Po trzykroć podstepuje, tyleż odpędzony
Pójść musiał Szwed ze wstydem ztąd w odległe strony.

Zygmunt pierwszy, król Polski, dobywa oręża
Na nieprzyjaciół swoich i onych zwycięża.

Kładziesz trupem na placu czterdzieści tysięcy,
Dziesięć bierze w niewolą, a ucieka więcej.

Twą wsparty Matko łaską, ludzkiemi prośbami,
Na tym miejscu błagana, poddają się sami.

Tu Jan trzeci król Polski, swe śluby oddaje,
Kiedy idzie na pomoc w zagraniczne kraje.

Bije Turków pod Wiedniem, sromotnie rozpłasza,
Z tego miejsca wziętego dobywszy pałasza.

Gdy więc i na nas będzie bić czart, świat i ciało,
Do Ciebie sie garniemy, o Marya śmiało.

Ratuj nas, Matko Bożka, prosim w każdym razie,
którzy Cię tu wielbimy, w tym świętym Obrazie.
Amen.

Wykonanie utworu: Ciesz się wierny narodzie

?

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Dobranoc Ci Pani świata

O szczęśliwe góry francuskiej ziemi