Chwilo łaskawa, dla nas zjednana

Permalink 0

Tekst Kolędy: Chwilo łaskawa, dla nas zjednana

Chwilo łaskawa, dla nas zjednana,
Ty nas dziś cieszysz w Stwórcy miłości,
Gdy narodzenie święcimy Pana
I dzień zbawienny, pełen radości;
Prawdziwieć to jest ta pamiątka miła,
Która nam Boga na ziemię zjawiła.

Wy, jasne nieba, nam przypomnijcie,
Jaki głos stał się i jakie chwały,
Gdy Jezus Chrystus powziął to życie
I gdy się rodził, jak człowiek mały!
Pewnie Go wtenczas i niebo wielbiło,
Bo przyjście Jego światu ogłosiło.

Ziemio, zbarwiona swemi kwiatami,
Masz-że zapachy dla nas tak mocne,
Jakie Pan w przyjściu dał między nami,
Które są duszy naszej pomocne?
Cała twa piękność ze wszystkiem zniszczała.
Kiedy Jezusa wonność się rozsiała.

Wszystkie stworzenia martwe i żywe,
Cieszcie się z nami z takiej przyczyny!
Wszak pamiętacie czasy szczęśliwe,
W których Bóg zwiedził nasze krainy;
Wiecie zaiste, boście wy śpiewały,

Swojemi głosy cześć Mu oddawały.

Jakaż Wam. radość w serca wstąpiła,
Najczystsi Pana święci Rodzice?
Co za pociecha stąd dla Was była,
Gdyście widzieli Jezusa lice?
Nikt z nas nie zgadnie, ani też określi
Tej tajemnicy, ukrytej najściślej.

Wyście szczęśliwi, króle, pasterze,
Żeście zwiedzili próg Pańskiej chaty —
Serca Mu swoje daliście szczerze, .
Macie też niebo w zamian bez straty:
Tuście na ziemi ucieszyli Dziecię,
Teraz na zawsze z Niem się tam cieszycie.

Obecne wtenczas duchy nadobne,
Wszak czyniłyście Panu usługi,
Nauczcież nas też, byśmy podobne
W dniach tej pamiątki płacili długi,
Dając w wszech sprawach Jemu winne dary
I sercem czystem czyniąc Mu ofiary.

Nie masz więc miejsca u nas, tęsknoto!
Ustąp, gdy dziś jest dla nas wesele:
Dzień narodzenia święcim z ochotą,
Chcąc uczcić Pana w człowieczem ciele!
Miej chwałę, Jezu narodzony, wszędzie —
I tu obecny w tej naszej kolendzie.

Wykonanie utworu: Chwilo łaskawa, dla nas zjednana

No Comments Yet.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *