żałobne

Dobry Jezu, a nasz Panie

przez Posted on 0 Comments 1 min read 9670 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Dobry Jezu, a nasz Panie

Dobry Jezu a nasz Panie daj (mu,jej,im) wieczne spoczywanie.

Światłość wieczna niech (mu,jej,im) świeci, gdzie królują wszyscy święci.x2

Dobry Jezu a nasz Panie daj (mu,jej,im) wieczne spoczywanie.

Światłość wieczna niech (mu,jej,im) świeci, gdzie królują wszyscy święci.x2

Wykonanie Pieśni: Dobry Jezu, a nasz Panie


Przejdź do Pieśni na Święto Zmarłych i Zaduszki: LINK
Święto Zmarłych Pieśni
Święto Zmarłych Pieśni

Córki jerozolimskie

przez Posted on 0 Comments 1 min read 497 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Córki jerozolimskie – Marsz Żałobny

W: Córki Jerozolimskie a
nie płaczcie, nie płaczcie nade Mną F a

K: Jeśli się czyni to z drzewem zielonym F
z suchym co się stanie G a
z suchym co się stanie? F E a

W: Córki Jerozolimskie
nie płaczcie, nie płaczcie nade Mną

K: Ojcze, przebacz im a
bo nie wiedzą, co czynią F a
przebacz im, przebacz im. F E a

W: Córki Jerozolimskie
nie płaczcie, nie płaczcie nade Mną

K: Ja cię zapewniam F E
dziś będziesz ze mną w raju F E

W: Córki Jerozolimskie
nie płaczcie, nie płaczcie nade Mną

K: Ojcze, Ojcze a F
w Twoje ręce powierzam ducha Mego F a
aaa F E a

W: Córki Jerozolimskie
nie płaczcie, nie płaczcie nade Mną

Wykonanie Pieśni: Córki jerozolimskie

Przejdź do pozostałych pieśni Neokatechumenatu: http://piosenkireligijne.pl/piesni-neokatechumenalne/

neokatechumenat
neokatechumenat

Matko Bolesna, Twe oko zwróć

przez Posted on 0 Comments 1 min read 954 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Matko Bolesna, Twe oko zwróć

Matko Bolesna, Twe oko zwróć
Ku mojej nędzy; niedolę skróć,
Ty znasz co boleść, co skargi szloch,
Przed Tobą, Matko, korzę się w proch,

Tyś bowiem siedmiu doznała ran,
Kiedy na krzyżu konał nasz Pan,
Całe Twe życie bolesna nić,
Kielichch goryczy musiałaś pić.

Spójrz na mą boleść, co serce drze,
Jak łzy zraszają żrenice me;
Ucz mnie cierpliwie tu znosić ból,
Prowadź przez próby do niebios pól.

Gdy w mojej duszy wre krwawy bój,
Ty moje rany litośnie gój,
Wlej w nie balsamu niebiański dar,
Miłości Bożej zapal w niej żar.

Wykonanie Utworu: Matko Bolesna, Twe oko zwróć


Pieśń do Matki Bożej śpiewana w Wielkim Poście oraz na pogrzebach.

Życie przemija

przez Posted on 0 Comments 2 min read 2480 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Życie przemija

Popatrz, jak prędko mija czas,
Życie twe też przeminie wraz.
Życie, to jedno, które Bóg ci dał.
Wszystko przeminie tak jak sen.
Troski, kłopoty skończą się,
Powiedz, szczęśliwy będziesz ty?

Powiedz, czy ty Jezusa znasz?
Powiedz, czy szczęście wieczne masz.
Pomyśl, jak spędzasz życia czas.
Powiedz, gdy życie skończysz bieg,
Przejdziesz na tamten drugi brzeg.
Powiedz, szczęśliwy będziesz tam?

Popatrz, jak prędko mija czas,
Życie twe też przeminie wraz.
Życie, to jedno, które Bóg ci dał.
Wszystko przeminie tak jak sen.
Troski, kłopoty skończą się,
Powiedz, szczęśliwy będziesz ty?

Może jest smutna dusza twa,
Może pokoju w niej jest brak,
Może też trwoga dręczy cię?
Jezus twój każdy widzi krok,
Jezus rozjaśni każdy mrok,
Jezus ukoi serca ból.

Popatrz, jak prędko mija czas,
Życie twe też przeminie wraz.
Życie, to jedno, które Bóg ci dał.
Wszystko przeminie tak jak sen.
Troski, kłopoty skończą się,
Powiedz, szczęśliwy będziesz ty?

Przyjdź do Jezusa cudnych rąk,
Powiedz Mu, co cię gnębi wciąż,
On ci Swe szczęście, radość da.
Przyjdź do Jezusa cudnych rąk,
Powiedz Mu całą winę swą,
On ci Swój pokój, szczęście da.

Popatrz, jak prędko mija czas,
Życie twe też przeminie wraz.
Życie, to jedno, które Bóg ci dał.
Wszystko przeminie tak jak sen.
Troski, kłopoty skończą się,
Powiedz, szczęśliwy będziesz ty?

Wykonanie Utworu: Życie przemija

U Ciebie Boże, miłosierdzia wzywam

przez Posted on 0 Comments 1 min read 2470 wyświetlenia

Tekst Pieśni: U Ciebie Boże, miłosierdzia wzywam

1. U Ciebie Boże, miłosierdzia wzywam,
Przez Krew Chrystusa, którą za mnie przelał,
Moc Jego Męki, i ofiara krzyża,
Dla mojej duszy będzie ocaleniem.

ref. Spójrz Boże mocny, który nie znasz kresu,
Ty, który byłeś, i trwać będziesz zawsze,
Przed Tobą stoję, jako pył znikomy,
Nikły jak trawa, co więdnie na polu.

2. Przed Twoim wzrokiem, nic mnie nie zasłoni,
Ty mnie przenikasz, i znasz doskonale,
Niech twoja miłość, weźmie mnie w obronę,
Gdy oko w oko, z Twą światłością stanę.

3. Choć mnie przygniata, grzechów moich brzemię,
Okaż mi Panie, bezmiar Twojej łaski.
Przez całą wieczność, śpiewać o niej będę,
Gdy moje oczy, ujrzą Twoją jasność.

Wykonanie Utworu: U Ciebie Boże, miłosierdzia wzywam


Przejdź do Pieśni na Święto Zmarłych i Zaduszki: LINK
Święto Zmarłych Pieśni
Święto Zmarłych Pieśni

Już idę do grobu smutnego

przez Posted on 0 Comments 1 min read 2138 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Już idę do grobu smutnego

Już idę do grobu smutnego, ciemnego
Gdzie będę przebywać aż do dnia sądnego
Gdzie możni królowie kości swe składają
Książęta, panowie w proch się obracają.

2. W tę podróż odchodzę nie biorąc nic z sobą
W postaci okrytej śmiertelną żałobą
Tylko cztery deski, licha ciemna szata
To cała wysługa mizernego świata.

3. Już słońce i księżyc świecić mnie przestaną
Robactwo z gnilizną tu przy mnie zostanie
W jaskinie podziemne śmierć wszystkich ukryła
Toż samo i ze mną nędzną uczyniła.

4. Już od was odeszłam i żegnam się z wami
Ojcze, matko razem z braćmi i siostrami
Żegnam się z córkami, synami i sąsiadami
I z całą familiją i z przyjaciołami.

5. Żegnam się z wami, wy zdrowi zostawajcie
A o duszy mojej nie zapominajcie!
Łaskawym sąsiadom dziękuję stokrotnie
Że na mój pogrzeb przybyli ochotnie.

6. Niech wszystkim Bóg płaci zdrowiem i fortuną
Nagradza i wspiera niebieską koronę
Otrzyjcie łzy z oczu utulcie żałości
Żyjcie mi w pokoju w niebieskiej światłości.

Wykonanie Utworu: Już idę do grobu smutnego