Wielkopostne

Chwalebny Krzyż zmartwychwstałego Pana

przez Posted on 0 Comments 1 min read 195 wyświetlenia

Tekst Pieśni Wielkopostnej: Chwalebny Krzyż zmartwychwstałego Pana

Chwalebny Krzyż zmartwychwstałego Pana
jest drzewem mojego zbawienia;
on moim pokarmem, on moją rozkoszą,
w jego korzenie wrastam,
w jego gałęziach odpoczywam.

1. Jego rosa mnie ożywia,
jego powiew mnie użyźnia,
w jego cieniu postawiłem mój namiot.
On w głodzie jest pokarmem,
w pragnieniu źródłem wody,
moim okryciem w nagości.
Stroma ścieżka, moja droga wąska,
drabina Jakuba, łoże miłości,
gdzie nas poślubił Pan.

2. W trwodze tyś obroną, w potknięciu podporą,
w zwycięstwie koroną,
w walce tyś nagrodą.
Drzewo życia wiecznego,
podpora wszechświata,
kościec ziemi,
twój wierzchołek sięga nieba,
a w twoich ramionach otwartych
jaśnieje miłość Boga.

Chrystus Pan Boży Syn

przez Posted on 0 Comments 1 min read 300 wyświetlenia

Tekst Pieśni Wielkopostnej: Chrystus Pan Boży Syn

Chrystus Pan Boży Syn, Zbawca nasz zgodził się
Wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał,
ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że
Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy.
Wywyższony bądź, Jezu Baranku mój.
Tyś jedyny odkupiciel, Tyś mój Król!
Wywyższony bądź, Boży Baranku!
Przed Twym tronem, dziś Najwyższy składam hołd!

Chrystus cierpiał za nas

przez Posted on 0 Comments 1 min read 168 wyświetlenia

Tekst Pieśni Wielkopostnej: Chrystus cierpiał za nas

Chrystus cierpiał za nas
i wzór nam zostawił,
byśmy poszli za Nim, Jego śladami.

1. On grzechu nie popełnił,
a w Jego ustach nie było podstępu.
Gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył.
Gdy cierpiał, nie groził,
ale oddawał się Temu,
Który sądzi sprawiedliwie.

2. On sam w Swoim ciele
poniósł nasze grzechy na drzewo,
abyśmy przestali być uczestnikami grzechów,
a żyli dla sprawiedliwości,
bowiem krwią ran Jego
zostaliśmy odkupieni.

Boże w dobroci nigdy nie przebrany

przez Posted on 0 Comments 1 min read 320 wyświetlenia

Tekst Pieśni Wielkopostnej: Boże w dobroci nigdy nie przebrany

1. Boże w dobroci nigdy nie przebrany,
żadnym językiem niewypowiedziany
Ty jesteś godzien, Ty jesteś godzien
wszelakiej miłości,
poszanowania, poszanowania,
chwały, uczciwości.

2. Ciebie czczę, pragnę i ważę samego;
nad wszystkie dobra Tyś u serca mego.
Najwyższe dobro, najwyższe dobro,
Tyś w najwyższej cenie,
sam jeden u mnie, sam jeden u mnie,
nad wszystko stworzenie.

3. Choćbyś za grzechy nie karał mnie, Panie,
przecież skruszony żałowałbym za nie,
a żałowałbym, a żałowałbym
dla tego samego
żem Cię obraził, żem Cię obraził,
Pana tak dobrego.

4. Więc, o mój Boże i teraz żałuję
dlatego, że Cię nad wszystko miłuję,
i to u siebie, i to u siebie
statecznie stanowię,
że grzechów swoich, że grzechów swoich
nigdy nie ponowię.

5. O Boże dobry, Boże litościwy,
mej duszy nędznej racz być miłościwy
jakeś ją stworzył, jakeś ją stworzył,
pomóż do zbawienia,
użycz swej łaski, użycz swej łaski,
broń od potępienia.

pieśń wykonana przez organistę Mariusza Bednarza w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kielcach:

Boże litościw, zmiłuj się nade mną

przez Posted on 0 Comments 1 min read 341 wyświetlenia

Tekst Pieśni Wielkopostnej: Boże litościw, zmiłuj się nade mną

1. Boże litościw, zmiłuj się nade mną
Okaż miłosierdzie, grzech mój zmaż!
Obmyj mnie zupełnie z brudu mojej winy,
Racz oczyścić z grzechu mego.

2. Widzę i uznaję złość mej nieprawości,
Wciąż mi przed oczyma stoi grzech,
Przeciw Tobiem zgrzeszył, zła się dopuściłem,
Którym Ty się brzydzisz, Boże.

3. Przeto się okażesz prawy w swych wyrokach,
Słuszny, sprawiedliwy jest Twój sąd:
Otom się narodził winą obciążony,
Matka w grzechu mnie poczęła.

4. Ty w szczerości serca masz upodobanie,
Mądrość Twoja spływa w duszy głąb,
Pokrop mnie hyzopem, niech się czystym stanę,
Ponad śnieg niech wybieleję.

Błogoslawiony, komu odpuszczone są winy

przez Posted on 0 Comments 2 min read 266 wyświetlenia

Tekst Pieśni Wielkopostnej: Błogoslawiony, komu odpuszczone są winy

1. Dopókim nie uznał winy,
Wysyschały kości moje wśród ustawicznych zgryzot.

Ref:
Błogoslawiony, komu odpuszczone są winy
I komu darowano nieprawości.
Błogosławiony, komu Pan nie poczytuje grzechu,
A w duchu jego nie masz obłudy.

2. Gdy ręka Twoja nade mną ciążyła dniem i nocą,
Siła moja niszczała jak w letnie upały.

Ref: Błogoslawiony, komu odpuszczone są winy…

3. Wreszcie wyjawiłem grzech swój przed Tobą,
I winy swojej dłużej nie kryłem.

Ref: Błogoslawiony, komu odpuszczone są winy…

4. Wyznaję, rzekłem, swą nieprawość Panu
I Tyś darował złość mojego grzechu.

Ref: Błogoslawiony, komu odpuszczone są winy…

5. Niech się więc modli do Ciebie każdy wierny,
Ilekroć mu grozi niedola.

Ref: Błogoslawiony, komu odpuszczone są winy…

6. A gdy uderzą fale utrapienia,
Z pewnością jego nie dosięgną.

Ref: Błogoslawiony, komu odpuszczone są winy…

7. Tyś dla mnie ostoją, wyrwiesz mnie z ucisku,
I napełnisz mnie radością zbawienia.

Ref: Błogoslawiony, komu odpuszczone są winy…

8. Pouczę ciebie i wskażę jaką masz iść drogą
Podam ci rady, kierując na cię swe oczy.

Ref: Błogoslawiony, komu odpuszczone są winy…

9. Nie bądźże tedy niby koń lub muł nierozumny;
Wędzidłem i uzdą w biegu kiełzać je trzeba, inaczej nie są ci powolne!

Ref: Błogoslawiony, komu odpuszczone są winy…

10. Rozliczne chłosty gnębią bezbożnika,
A ufających Panu osłania łaskawość.

Ref: Błogoslawiony, komu odpuszczone są winy…

11. Weselcie się w Panu i radujcie, sprawiedliwi;
Śpiewajcie wesoło, wszyscy prawego serca.

Ref: Błogoslawiony, komu odpuszczone są winy…