Wielkopostne

Do Ciebie, Panie, pokornie wołamy

Tekst Pieśni Wielkopostnej: Do Ciebie, Panie, pokornie wołamy

1. Do Ciebie, Panie, pokornie wołamy
Łzy wylewając, serdecznie wzdychamy.

2. Racz na nas wejrzeć z nieba wysokiego,
A racz pocieszyć człowieka grzesznego.

3. Któregoś, Panie, zbytnio umiłował
I Krwi najświętszej przelać nie żałował.

Czemu dobry Panie?

Tekst Pieśni Wielkopostnej: Czemu dobry Panie?

1.Czemu Dobry Panie w męce Twoja twarz ?
Ręce Twe przebite głowę w cierniach masz?

Ref: Ciernie moich grzechów tak zraniły Cię
Przebacz Dobry Jezu, ulecz serce me

2.Czemu Dobry Panie Twój zraniony bok?
Serce kochające włóczni przebił grot ?

Cokolwiek w świecie jest

Tekst Pieśni: Cokolwiek w świecie jest

1. Cokolwiek w świecie jest, wszystko marność
Choćby mnie królewska doszła godność,
Wszystko zginie,
Świat przeminie,
Króla i cesarza śmierć nie minie.

2. Choćbym się w cielesnej kochał krasie,
I ona się w szpetność zmieni w czasie;
Ach, niestała
Piękność ciała,
Wczoraj się świeciła, dziś spróchniała.

3. Bym nad wszystkich ludzi był bogaty.
Drogie ze srebra, złota nosił szaty,
Ze wszystkiego
Kosztownego
Śmierć mnie ogołoci mizernego.

4. Najlepiej zaprawdę Bogu służyć,
Chcąc w niebie stałego dobra użyć:
Niesłychane,
Nieprzebrane
W niebiesiech radości zgotowane.

Co znaczy krzyż

Tekst Pieśni Wielkopostnej: Co znaczy krzyż

1. Co znaczy krzyż zesłan od Boga nam?
On chce powiedzieć, Bóg Syn się cały dał:
Dał słodkie słowo swej pociechy;
„Jam winy twe na barkach nosił!”
„Jam winy twe na barkach nosił!”

2. Co znaczy krzyż zesłan od Boga nam?
On chce powiedzieć, Bóg Syn się cały dał:
Powiada wielkie słowo prawdy:
„Tyś winien krzyż dla Boga znosić!”
„Tyś winien krzyż dla Boga znosić!”

3. Co znaczy krzyż zesłan od Boga nam?
On chce powiedzieć, Bóg Syn się cały dał:
On dał nam słowo swej mądrości;
„Krzyż niesie Cię do szczęśliwości!”
„Krzyż niesie Cię do szczęśliwości!”