Święto Zmarłych

Pieśni na Wszystkich Świętych i Zaduszki

Pieśni na Wszystkich Świętych. Wszystkich Świętych to rzymskokatolicka uroczystość (duża część innych kościołów również ją uznaje, w tym anglikański i wiele z luterańskich) obchodzona jest 1 listopada ku czci wszystkich znanych i nieznanych świętych. Jest to dzień wolny w Polsce i przez to najwięcej osób w Polsce wybiera się wówczas na cmentarze zapalić znicze ku pamięci swoich zmarłych bliskich.

2 listopada dzień po Wszystkich Świętych w Dzień Zaduszny (Zaduszki) obchodzimy dzień wspominania zmarłych (w Polsce zwany Zaduszkami). Dla katolików i wielu innych chrześcijan zachodnich jest to dzień modlitw za wszystkich naszych bliskich zmarłych. Ludzie odwiedzają cmentarze, aby ozdobić groby kwiatami i zapalić znicze.


Litania za zmarłych:
Dokonałem wyboru Pieśni i Modlitwy poświęcone świętym oraz zmarłym…

Dobry Jezu, a nasz Panie

przez Posted on 0 Comments 1 min read 7511 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Dobry Jezu, a nasz Panie

Dobry Jezu a nasz Panie daj (mu,jej,im) wieczne spoczywanie.

Światłość wieczna niech (mu,jej,im) świeci, gdzie królują wszyscy święci.x2

Dobry Jezu a nasz Panie daj (mu,jej,im) wieczne spoczywanie.

Światłość wieczna niech (mu,jej,im) świeci, gdzie królują wszyscy święci.x2

Wykonanie Pieśni: Dobry Jezu, a nasz Panie


Przejdź do Pieśni na Święto Zmarłych i Zaduszki: LINK
Święto Zmarłych Pieśni
Święto Zmarłych Pieśni

O, Panie Tyś moim Pasterzem

przez Posted on 1 Comment 1 min read 460 wyświetlenia

Tekst i Chwyty Pieśni: O, Panie Tyś moim Pasterzem

D A7 D h
1. O Panie, Tyś moim Pasterzem,
e A7 D
tak dobrym, że nic mi nie braknie;
A7 D A7 D h
do Źródeł Wód Żywych mnie wiedziesz,
e A7 D D7
prostymi ścieżkami prowadzisz.

G A7 D h
Ref. Pasterzem moim jest Pan
fis A7 D D7
i nie brak mi niczego.
G A7 D h
Pasterzem moim jest Pan
fis A7 G D
i nie brak mi niczego.

2. Choć idę przez ciemną dolinę,
niczego nie muszę się trwożyć,
bo Pasterz mój zawsze jest przy mnie
w obronie mej stanąć gotowy.

3. Do Stołu Swojego zaprasza,
na oczach mych wrogów to czyni,
olejkiem mą głowę namaszcza,
a kielich napełnia obficie.

4. Twa łaska i dobroć podążą
w ślad za mną po dzień mój ostatni,
aż dojdę, o Panie, do domu,
by z Tobą zamieszkać na zawsze.

Wykonanie Pieśni: O, Panie Tyś moim Pasterzem


Przejdź do Pieśni na Święto Zmarłych i Zaduszki: LINK
Święto Zmarłych Pieśni
Święto Zmarłych Pieśni

Jam jest chleb życia

przez Posted on 1 Comment 1 min read 440 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Jam jest chleb życia

Jam jest Chleb Życia,
kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął,
kto we Mnie wierzy nigdy pragnąć nie będzie.
Nikt nie może przyjść do Mnie,
jeśli go nie pociągnie Ojciec.

Ref.
A Ja go wskrzeszę, a Ja go wskrzeszę,
a Ja go wskrzeszę, w dniu ostatecznym.

Chlebem, który Ja dam,
jest moje Ciało za życie świata,
jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki,
będzie żył na wieki.

3. Ja jestem Zmartwychwstaniem,
Ja jestem Życiem,
kto we Mnie wierzy,
choćby i umarł, żyć będzie na wieki.

Wykonanie Pieśni: Jam jest chleb życia


Przejdź do Pieśni na Święto Zmarłych i Zaduszki: LINK
Święto Zmarłych Pieśni
Święto Zmarłych Pieśni

Chrystus, Chrystus to nadzieja

przez Posted on 2 komentarze 1 min read 297 wyświetlenia

Tekst i Chwyty Pieśni: Chrystus, Chrystus to nadzieja

A fis E A
Ref. Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza!
h E A H fis E
Umierając zło zwyciężył, pokój nam ogłasza!
A fis A D H E E7 A
On do Ojca nas prowadzi, miłość czyni życia prawem.
A fis A h E A
Chrystus naszym jest pokojem, naszym pojednaniem.
A E A
1. On jest Słowem nad wiekami,
A E fis
Pierworodnym pośród stworzeń.
h E fis
Bóg przez Niego dał nam życie
A h
i ukazał nam swą chwałę.
2. To On Głową jest Kościoła
I początkiem wszystkich rzeczy.
Zechciał Bóg, by cała Pełnia
W Jego ciele zamieszkała.
3. Pokój przyszedł On budować
Między ludźmi dobrej woli.
Z Bogiem znowu nas pojednał,
Gdy na krzyżu oddał życie.
4. On jednoczy we wspólnocie
Przezwyciężył mur wrogości.
Jak Brat starszy nas prowadzi
Do radości swego Ojca.

Wykonanie Pieśni: Chrystus, Chrystus to nadzieja


Przejdź do Pieśni na Święto Zmarłych i Zaduszki: LINK
Święto Zmarłych Pieśni
Święto Zmarłych Pieśni

Racz wiekuiste dać odpoczywanie

przez Posted on 1 Comment 1 min read 575 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Racz wiekuiste dać odpoczywanie

1. Racz wiekuiste dać odpoczywanie
Duszom umarłych, najłaskawszy Panie!
A światłość wieczna niechaj im przyświeca.
Niech oglądają Twe najświętsze lica.

2. Uwolnij, Panie, wiernych zmarłych dusze,
W Twym miłosierdziu daruj im katusze.
Niech im Twa łaska, miłosierny Boże,
Ujść Twego gniewu w sądu dzień pomoże.

3. Słodki Baranku, Zbawicielu, Panie!
Racz im udzielić w niebie pomieszkanie
I w wiekuistej pozwól im światłości
Oglądać Ciebie w wiecznej szczęśliwości.

Wykonanie Pieśni: Racz wiekuiste dać odpoczywaniePrzejdź do Pieśni na Święto Zmarłych i Zaduszki: LINK
Święto Zmarłych Pieśni
Święto Zmarłych Pieśni