Neokatechumenat

Nie opierajcie się złu

przez Posted on 0 Comments 2 min read 396 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Nie opierajcie się złu

1.Słyszeliście, że powiedziano: D
oko za oko, ząb za ząb. h
A ja wam powiadam, a ja wam powiadam: A h

Ref:Nie opierajcie się złu, D
nie opierajcie się złu, h
nie opierajcie się złu, A
nie opierajcie się złu. h

2.A jeśli ktoś udeerzy cię w prawy policzek, h D
nadstaw mu także drugi. A h
A jeśli ktoś prawuje się z tobą, h
by zabrać ci szatę, D
daj mu także i płaszcz. A h
A jeśli zmusza cię ktoś, A
by iśc z nim tysiąc kroków, A
idź dwa tysiące. h
A jeśli ktoś zabiera, co twoje, A
nie żądaj zwrotu. h

3.Słyszeliście, że powiedziano: D
Kochaj bliźniego swego, h
nienawidź swego wroga. h
A ja wam powiadam, a ja wam powiadam: A h
kochajcie waszych wrogów, D
czyńcie dobrze tym, co was nienawidzą, h
módlcie się za waszych prześladowców, A
błogosławcie waszym oszczercom. h
Bądźcie doskonali, G
jak jest doskonały Ojciec wasz w niebie: h
bo On jest dobry dla grzeszników, G A
bo On jest dobry dla grzeszników. G A7

4.A będziecie dziećmi waszego Ojca na niebie, h D
który sprawia, że słońce wschodzi A
nad dobrymi i nad złymi, h
zsyła deszcz także na złych. A h

Wykonanie Pieśni: Nie opierajcie się złu

Przejdź do pozostałych pieśni Neokatechumenatu: http://piosenkireligijne.pl/piesni-neokatechumenalne/

neokatechumenat
neokatechumenat

Jezus obchodził wszystkie miasta

przez Posted on 0 Comments 2 min read 527 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Jezus obchodził wszystkie miasta

(por. Mt 9,35nn; 10)

1.Jezus obchodził wszystkie miasta, a F a
i od wioski do wioski F
przepowiadał Królestwo. a
A wdząc tłumy, które za Nim szły, d E7
wzruszył się; a
bo były zmęczone, e
bo były znękane, F
jak owce bez pasterza. E
bo były zmęczone, e
bo były znękane, F
jak owce bez pasterza. E

2.Wtedy Jezus rzekł do swych uczniów: a F E7
Żniwo jest wielkie, naprawdę wielkie, a G
ale robotników jest mało. a G
Proście zatem tego, C
kto jest Panem żniwa, G
aby posłał robotników na swe żniwo. a G (a)
A oto ja was posyłam, C G
jak owieczki między wilki; a G
bądźcie zatem roztropni jako węże C G
i prości jako gołębie, a G
jako gołębie. a

3.Nie nościetorby, ani pieniędzy, C G
ani bagaży, ani sandałów a G
i ogłaszajcie: Królestwo jest blisko, C G
Jezus zmartwychwstał, przychodzi z nami, a G
przychodzi z nami. a

4.A kto kocha ojca lub matkę C
bardziej niż mnie, C
nie jest godzien mnie, G
nie jest godzien mnie. a

5.A kto kocha syna lub córkę C
bardziej niż mnie, C
nie jest godzien mnie, G
nie jest godzien mnie. a

6.A kto nie bierze swego krzyża, C
a idzie za Mną, C
nie jest godzien mnie, G
nie jest godzien mnie. a

7.A kto szuka swego życia na tym świecie, C
utraci je, G
utraci je. a

8.A kto traci swoje życie z miłości do mnie, C
odnajdzie je, G
odnajdzie je. a

9.Kto słucha was, G
ten słucha mnie. a

10.Kto przyjmuje was, G
przyjmuje mnie. a
Kto przyjmuje mnie, przyjmuje Boga, G F
przyjmuje Boga! E

Wykonanie Pieśni: Jezus obchodził wszystkie miasta

Przejdź do pozostałych pieśni Neokatechumenatu: http://piosenkireligijne.pl/piesni-neokatechumenalne/

neokatechumenat
neokatechumenat

Jakby skazani na zabicie

przez Posted on 0 Comments 1 min read 347 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Jakby skazani na zabicie

1.Aż do tej chwili znosimy nagość, a G
cierpimy pragnienie i głód. a
Aż do tej chwili znosimy nagość, a G
cierpimy pragnienie i głód. a

2.Prześladowani, na tułaczkę skazani. G a
Prześladowani, na tułaczkę skazani. G a
Gdy nam złorzeczą – błogosławimy, G a
policzkowani – zamykamy usta, G a
gdy nas oczerniają G
– odpowiadamy miłością. a

Ref:Gdy nas oczerniają G
– odpowiadamy miłością. a
Staliśmy się śmieciem, G
staliśmy się śmieciem, a
staliśmy się śmieciem, G
śmieciem tego świata a
i odrazą dla wszystkich.

3.Albowiem myślę, G a
że dla nas, G
apostołów a
Bóg wyznaczył G
ostatnie miejsce. a

Ref:Jakby skazani na zabicie, G
jakby skazani na zabicie, a
jakby skazani na zabicie, G
jakby skazani na zabicie. a

4.Uznani a
za widowisko, G
dla świata, a
dla Aniołów G
i dla ludzi. F
i dla ludzi. E

Ref:Jakby skazani na zabicie… G
Staliśmy się śmieciem… a

Wykonanie Pieśni: Jakby skazani na zabicie

Przejdź do pozostałych pieśni Neokatechumenatu: http://piosenkireligijne.pl/piesni-neokatechumenalne/

neokatechumenat
neokatechumenat

Ten sam Bóg

przez Posted on 0 Comments 2 min read 1458 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Ten sam Bóg

1.Ten sam Bóg, który rzekł: D Fis
„Niech światłość świeci w ciemności”, h
jest tym, który zajaśniał Fis
w naszych sercach, Fis
aby rozjaśnić światło poznania swej chwały, h
która jest na obliczu Chrystusa. A h
Która jest na obliczu Chrystusa. A h

2.Lecz skarb ten nosimy Fis
w naczyniach glinianych, Fis
Lecz skarb ten nosimy Fis
w naczyniach glinianych, Fis
by się okazało, h
że ta przemożna moc miłości jest od Boga, A h
jest od Boga, a nie z nas samych. G Fis
Lecz skarb ten nosimy Fis
w naczyniach glinianych, Fis
Lecz skarb ten nosimy, Fis
w naczyniach glinianych, Fis
by się okazało, h
że ta przemożna moc miłości jest od Boga, A h
jest od Boga, a nie z nas samych. G Fis

3.Zewsząd ucisk znosimy, Fis
lecz nie jesteśmy zmiażdżeni; Fis
prześladowani, lecz nie opuszczeni; Fis
powaleni, lecz nie pokonani. Fis

Ref:Nieustannie nosząc w naszym ciele h
umieranie Jezusa; A
aby także objawiło się w nas h G
Jego zmartwychwstanie. Fis
Nieustannie nosząc w naszym ciele h
umieranie Jezusa; A
aby także objawiło się w nas h G
Jego zmartwychwstanie. Fis

4.I tak kiedy my umieramy, Fis
wy otrzymujecie życie. Fis
I tsk kiedy my umieramy, Fis
wy otrzymujecie życie. Fis

Wykonanie Pieśni: Ten sam Bóg

Przejdź do pozostałych pieśni Neokatechumenatu: http://piosenkireligijne.pl/piesni-neokatechumenalne/

neokatechumenat
neokatechumenat

Hymn o miłości (1 Kor 13, 1–13)

przez Posted on 0 Comments 1 min read 696 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Hymn o miłości (1 Kor 13, 1–13)

1.Gdybym mówił językami aniołów, C
a miłości bym nie miał: jestem niczym! F G
Gdybym miał dar prorokowania C
i znał wszystkie tajemnice, a
gdybym miał taką wiarę, C
iżbym góry przenosił, a
a miłości bym nie miał: jestem niczym! F G
Gdybym cały mój majątek rozdał ubogim, C
a ciało wystawił na spalenie, a
lecz miłości bym nie miał: jestem niczym! F G

Ref:Albowiem Miłość, Miłość, Miłość C a C
jest cierpliwa, chętna do usług, C a C
nie zna zawiści, nie szuka poklasku, a C
nie unosi się pychą, a C
pełna godności: a
nie szuka własnej korzyści, F
nie unosi się gniewem, G
nie pamięta złego, C
nie pamięta złego, a
nie cieszy się z niesprawiedliwości, F
lecz raduje się prawdą. G
Wszystkiemu wierzy, C
wszystkiemu wierzy, C
wszystkiemu ufa, a
wszystkiemu ufa, a
wszystko wybacza, C
wszystko wybacza, C
przetrzyma wszystko, C
przetrzyma wszystko. C
przetrzyma wszystko, C
przetrzyma wszystko. C
Albowiem miłość, miłość a
albowiem miłość C
jest Bogiem, jest Bogiem, jest Bogiem! C

Wykonanie Pieśni: Hymn o miłości (1 Kor 13, 1–13)

Przejdź do pozostałych pieśni Neokatechumenatu: http://piosenkireligijne.pl/piesni-neokatechumenalne/

neokatechumenat
neokatechumenat

Psalm 37: Nie unoś się gniewem

przez Posted on 0 Comments 1 min read 541 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Psalm 37: Nie unoś się gniewem

Ref:Nie unoś się gniewem na złoczyńców, a F
ani nie zazdrość niesprawiedliwym. E7
Oni tak znikną, jak niknie trawa d E7
i zwiędną jak świeża zieleń. F E7

1.Zaufaj swemu Panu, postępuj dobrze, a F
mieszkaj w swojej ziemi, zachowaj wierność. E7
Niech Pan Bóg będzie dla ciebie rozkoszą, d E7
On da ci to, czego zapragnie twoje serce. F E7

2.Powierz swoją drogę Panu, Jemu zaufaj, a F
zaufaj Jemu, On będzie działał; E7
sprawi, że zabłyśnie twoja sprawiedliwość, d E7
słonecznym blaskiem twoja wierność. F E7

3.Zostań w milczeniu przed Panem, a
Jemu zaufaj, F
nie unoś się gniewem, że ktoś tryumfuje, E7
że tryumfuje, mówiąc kłamstwa; d E7
zaufaj Panu, miej w Nim nadzieję. F E7

4.Zaniechaj gniewu, złóż oburzenie, a F
nie rozdrażniaj się, byś zła nie czynił, E7
kto czyni zło, będzie wykluczony, d E7
ale kto ufa Panu, posiądzie ziemię. F E7

5.Zaczekaj krótką chwilę, a
a już przewrotny zniknął, F
spójrz na jego miejsce, już go tam nie ma. E7
Za to cisi posiądą ziemię, d E7
cieszą się pokojem, wielkim pokojem. F E7

Wykonanie Pieśni: Psalm 37: Nie unoś się gniewem

Przejdź do pozostałych pieśni Neokatechumenatu: http://piosenkireligijne.pl/piesni-neokatechumenalne/

neokatechumenat
neokatechumenat