Neokatechumenat

Święty jest święty

przez Posted on 0 Comments 1 min read 444 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Święty jest święty

Święty jest święty, Święty jest święty
Święty jest święty, Święty jest święty
Święty jest święty, Jahwe Sabaoth
Niebiosa i ziemia wypełnione są Tobą.

Hosanna na wysokości, hosanna!

Święty jest święty, Święty jest święty
Święty jest święty, Święty jest święty

Błogosławiony Ten, który idzie,
który idzie w imię Pana.

Hosanna na wysokości, hosanna!
Święty jest święty, Święty jest święty
Święty jest święty, Święty jest święty

Wykonanie Pieśni: Święty jest święty

Przejdź do pozostałych pieśni Neokatechumenatu: http://piosenkireligijne.pl/piesni-neokatechumenalne/

neokatechumenat
neokatechumenat

Chwała na wysokości Bogu

przez Posted on 0 Comments 1 min read 2140 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Chwała na wysokości Bogu

Chwała na wysokości Bogu
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
Chwalimy Cię,
Błogosławimy Cię,
Wielbimy Cię.
Wysławiamy Cię.
Dzięki Ci składamy,
bo wielka jest chwała Twoja.
Panie Boże, Królu nieba,
Boże Ojcze wszechmogący.
Panie, Synu Jednorodzony,
Jezu Chryste.
Panie Boże, Baranku Boży,
Synu Ojca.
Który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Który gładzisz grzechy świata,
przyjm błaganie nasze.
Który siedzisz po prawicy Ojca,
zmiłuj się nad nami.
Albowiem tylko Tyś jest święty.
Tylko Tyś jest Panem.
Tylko Tyś Najwyższy,
Jezu Chryste.
Z Duchem Świętym
w chwale Boga Ojca.
Amen

Wykonanie Pieśni: Chwała na wysokości Bogu

Przejdź do pozostałych pieśni Neokatechumenatu: http://piosenkireligijne.pl/piesni-neokatechumenalne/

neokatechumenat
neokatechumenat

Anafora Liturgii Pokutnej

przez Posted on 0 Comments 2 min read 583 wyświetlenia

Tekst i chwyty Pieśni: Anafora Liturgii Pokutnej

Kapłan (K): Pan z wami, G a
Wierni (W): I z duchem Twoim. G a
K: W górę serca. F E
W: Wznosimy je do Pana. F E
K: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. E7 a
W: Godne to i sprawiedliwe. G a
Godne to i sprawiedliwe. G a
K: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a d a
słuszne i zbawienne E a
składać Tobie dzięki zawsze d
i na każdym miejscu, a
wszechmogący i miłosierny Boże, E a
który w sposób cudowny F
stworzyłeś człowieka a
i jeszcze cudowniej go odkupiłeś; F E
Ty nie opuszczasz grzesznika, a G
ale go szukasz z ojcowską miłością. a
Ty w męce Twego Syna G
zwyciężyłeś grzech i śmierć, a
a w Jego zmartwychwstaniu G
przywróciłeś nam życie. a
Tyś wlał do naszych serc Ducha Świętego, G
by uczynić nas Twoimi synami i dziedicami. a
Ty nas zawsze odnawiasz G
przez sakramenty zbawienia. a
Abyśmy, uwolnieni z niewoli grzechu, G
zostali przemienieni F
na podobieństwo Twojego Syna. E
W: Abyśmy, uwolnieni z niewoli grzechu, a G
zostali przemienieni F
na podobieństwo Twojego Syna. E
K: Błogosławimy, uwielbiamy Cię Panie, a G
w jedności z całym Kościołem, a
za te cuda Twojego miłosierdzia G
śpiewamy, śpiewamy, a F
hymn Twojej chwały. G a

Wykonanie Pieśni: Anafora Liturgii Pokutnej

Przejdź do pozostałych pieśni Neokatechumenatu: http://piosenkireligijne.pl/piesni-neokatechumenalne/

neokatechumenat
neokatechumenat

Litania Pokutna

przez Posted on 0 Comments 2 min read 875 wyświetlenia

Tekst i Chwyty Pieśni: Litania Pokutna

Za grzechy popełnione e
zatwardziałością serc naszych, a

zmiłuj się nad nami, H7
bo jesteśmy grzesznikami! a H7
Zmiłuj się Panie! C H7

Za grzechy popełnione
publicznie lub prywatnie,

zmiłuj się nad nami,
bo jesteśmy grzesznikami!

Za grzechy popełnione
przez nieroztropność,

zmiłuj się nad nami,
bo jesteśmy grzesznikami!

Za grzechy popełnione
zaniedbaniem i lenistwem,

zmiłuj się nad nami,
bo jesteśmy grzesznikami!

Za grzechy popełnione
z ignorancji,

zmiłuj się nad nami,
bo jesteśmy grzesznikami!

Za grzechy popełnione
z premedytacją i złośliwością,

zmiłuj się nad nami,
bo jesteśmy grzesznikami!

Za grzechy popełnione
stosowaniem przemocy,

zmiłuj się nad nami,
bo jesteśmy grzesznikami!

Za grzechy popełnione
przyzwoleniem, by nami owładnęły niskie namiętności,

zmiłuj się nad nami,
bo jesteśmy grzesznikami!

za grzechy popełnione
okazywaniem pogardy rodzicom i nauczycielom,

zmiłuj się nad nami,
bo jesteśmy grzesznikami!

Za grzechy popełnione
w naszej pracy,

zmiłuj się nad nami,
bo jesteśmy grzesznikami!

Za grzechy popełnione
chęcią górowania nad innymi,

zmiłuj się nad nami,
bo jesteśmy grzesznikami!

Za grzechy popełnione
naszą chciwością,

zmiłuj się nad nami,
bo jesteśmy grzesznikami!

Za grzechy popełnione
pychą i arogancją,

zmiłuj się nad nami,
bo jesteśmy grzesznikami!

Za grzechy popełnione
znieważaniem bliźniego,

zmiłuj się nad nami,
bo jesteśmy grzesznikami!
Zmiłuj się Panie!

Za grzechy popełnione
mówieniem kłamstwa,

zmiłuj się nad nami,
bo jesteśmy grzesznikami!

Za grzechy popełnione
lekkomyślnymi rozmowami,

zmiłuj się nad nami,
bo jesteśmy grzesznikami!

Za grzechy popełnione
oczernianiem bliźniego,

zmiłuj się nad nami,
bo jesteśmy grzesznikami!

Za grzechy popełnione
naszą seksualnością,

zmiłuj się nad nami,
bo jesteśmy grzesznikami!

Za grzechy popełnione
bezwstydnymi spojrzeniami,

zmiłuj się nad nami,
bo jesteśmy grzesznikami!

Za grzechy popełnione
zazdrością,

zmiłuj się nad nami,
bo jesteśmy grzesznikami!

Za grzechy popełnione
obżarstwem i pijaństwem,

zmiłuj się nad nami,
bo jesteśmy grzesznikami!

Za grzechy popełnione
nieodpowiedzialnością,

zmiłuj się nad nami,
bo jesteśmy grzesznikami!

Za grzechy popełnione
rozsiewaniem kąkolu,

zmiłuj się nad nami,
bo jesteśmy grzesznikami!

Za grzechy popełnione
szemraniem w naszym sercu,

zmiłuj się nad nami,
bo jesteśmy grzesznikami!

Za grzechy popełnione
zasmucaniem Ducha Świętego,

zmiłuj się nad nami,
bo jesteśmy grzesznikami!

Za grzechy popełnione
opieraniem się woli Bożej.

zmiłuj się nad nami,
bo jesteśmy grzesznikami!
Zmiłuj się Panie!

Wykonanie Pieśni: Litania Pokutna

Przejdź do pozostałych pieśni Neokatechumenatu: http://piosenkireligijne.pl/piesni-neokatechumenalne/

neokatechumenat
neokatechumenat

Litania Pokutna Krótka

przez Posted on 0 Comments 1 min read 460 wyświetlenia

Tekst i Chwyty Pieśni: Litania Pokutna Krótka

Ty, któryś ślepemu wołającemu do Ciebie e
wzrok przywrócił, a

zmiłuj się nad nami, H7
bo jesteśmy grzesznikami, a H7
zmiłuj się, Panie! C H7

Ty, który wszedłeś do domu Zacheusza
niosąc zbawienie,
zmiłuj się….

Ty, któryś ze śmierci wezwał Łazarza,
zmiłuj się……

Ty, któryś przebaczył cudzołożnicy,
zmiłuj się…..

Ty, któryś nigdy nie odmówił jedzenia
z prostytutkami i grzesznikami,
zmiłuj się….

Ty, któryś z krzyża przebaczył
dobremu łotrowi,
zmiłuj się…..

Ty, który jedyny
znasz nasze grzechy,
zmiłuj się….

Ty, któryś kochał Judasza aż do końca,
zmiłuj się…….

Ty, który jedyny kochasz nieprzyjaciół,
zmiłuj się….

Ty, któryś umarł i zmartwychwstał
dla naszego usprawiedliwienia,
zmiłuj się…..

Wykonanie Pieśni: Litania Pokutna Krótka

Przejdź do pozostałych pieśni Neokatechumenatu: http://piosenkireligijne.pl/piesni-neokatechumenalne/

neokatechumenat
neokatechumenat