Modlitwy Zagraniczne

Modlitwy po Norwesku

przez Posted on 1 Comment 3 min read 1250 wyświetlenia

Ten dział z modlitwami w języku norweskim przeznaczam dla Polonii zamieszkującej Norwegię, a w szczególności dla osób, które mieszkają tam ale nie znają jeszcze języka norweskiego i przez to nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach w tym języku. Szacuje się, że w Norwegii żyje obecnie około 120 tysięcy Polaków co stanowi 1,76% całej populacji – Polacy są aktualnie najliczniejszą grupą wśród imigrantów w Norwegii. Warto aby pamiętali o własnych tradycjach, własnej kulturze i tożsamości religijnej – i być może aby zmienili to, że po wpisaniu w google „Norwegian Prayers” pokazują się jedynie islamskie modły…

Modlitwy-po-Norwesku
Modlitwy-po-Norwesku

Niestety nie mam nagrań recytacji tych modlitw, jeśli znasz norweski i chciałbyś się przysłużyć rozwojowi tej strony i rodakom na obczyźnie – daj znać, wystarczy, że podeślesz mi nagranie głosu – a ja wrzucę je na YouTube i tutaj: śmiało pisz: sirdarties[at]gmail.com

Znak Krzyża po Norwesku

«I Faderens, og Sønnens, og Den hellige ånds navn. Amen»

Ojcze Nasz po Norwesku

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden
slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt
og makten og æren i evighet.
Amen.

Zdrowaś Maryjo po Norwesku

Ver helsa, Maria, du som har fått nåde,
Herren er med deg.
Velsigna er du mellom kvinner,
og velsiga er ditt livs frukt, Jesus.
Heilage Maria, Guds mor,
be for oss syndarar,
no og i vår dødstime.
Amen.

Chwała Ojcu po Norwesku

Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd,
som det var i opphavet så nå og alltid og i all evighet.
Amen.

Wyznanie wiary po Norwesku

Den apostoliske trosbekjennelse

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen, sitter ved Guds,
den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.
Jeg tror på Den Hellige Ånd,
en hellig, allmenn kirke, (en hellig, katolsk kirke)
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv.
Amen.

Dziesięć przykazań po Norwesku

Du skal ikke ha andre guder enn meg.
Du skal ikke misbruke Guds navn.
Du skal holde hviledagen hellig.
Du skal hedre din far og din mor.
Du skal ikke slå i hjel.
Du skal ikke bryte ekteskapet.
Du skal ikke stjele.
Du skal ikke tale usant om din neste.
Du skal ikke begjære din nestes eiendom.
Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste.

Modlitwy w Obcych Językach

przez Posted on 0 Comments 1 min read 1213 wyświetlenia

Tutaj znajdziecie Państwo modlitwy w obcych językach, na chwilę obecną zebrałem modlitwy: łacińskie, niemieckie, angielskie, francuskie, hiszpańskie i włoskie. W przyszłości zamierzam dodać więcej języków – w końcu Polacy emigrują praktycznie wszędzie a aby praktykować swoją religię warto znać chociaż podstawowe modlitwy w języku obcym.

Ojcze Nasz w ośmiu językach: arabsku, włosku, hiszpańsku, francusku, angielsku, polsku, niemiecku i po łacinie:

Modlitwy Po Włosku:

Modlitwy po włosku
Modlitwy po włosku

Modlitwy po Angielsku:

Modlitwy po Angielsku
Modlitwy po Angielsku

Modlitwy po Niemiecku:

Modlitwy po niemiecku
Modlitwy po niemiecku

Modlitwy po Hiszpańsku:

Modlitwy po Hiszpańsku
Modlitwy po Hiszpańsku

Modlitwy po Łacinie:

Modlitwy po Łacinie
Modlitwy po Łacinie

Modlitwy po Francusku:

Modlitwy po Francusku
Modlitwy po Francusku

Modlitwy po Duńsku:

Modlitwy po Duńsku
Modlitwy po Duńsku

Modlitwy po Portugalsku:

Modlitwy po Portugalsku
Modlitwy po Portugalsku

Modlitwy po Szwedzku

Modlitwy po Szwedzku
Modlitwy po Szwedzku

Modlitwy po Norwesku:

Modlitwy-po-Norwesku
Modlitwy-po-Norwesku

Modlitwy po Łacinie

przez Posted on 0 Comments 3 min read 859 wyświetlenia

Łacina to język, na którym ukształtował się Kościół Katolicki. Do XVIII wieku łacina była używana powszechnie w Europie jako język komunikacji międzynarodowej, nauki, kultury i sztuki. W Polsce była językiem urzędowym do rozbiorów. Liturgię Kościoła katolickiego sprawowano niemal wyłącznie po łacinie aż do Soboru Watykańskiego II. Prezentuję tutaj najważniejsze katolickie modlitwy po łacinie wraz z ich wykonaniem – zapraszam do nauki:

Modlitwy po Łacinie
Modlitwy po Łacinie

Znak Krzyża po łacinie

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

Ojcze Nasz po łacinie

„Pater Noster”

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

Zdrowaś Maryjo po łacinie

„Ave Maria”

Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Chwała Ojcu po łacinie

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Pod Twoją obronę po łacinie

„Sub Tuum Praesidium”
Sub Tuum praesidium configimus sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Domina nostra, Mediatrix nostra, Advocata nostra, Consolatrix nostra. Tuo Filio nos reconcilia, tuo Filio nos commenda, tuo Filio nos repraesenta.

Skład Apostolski po łacinie

Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae,
et in Iesum Christum, Filium Eius unicum, Dominum nostrum,
qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine,
passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus,
descendit ad ínferos, tertia die resurrexit a mortuis,
ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis,
inde venturus est iudicare vivos et mortuos.
Credo in Spiritum Sanctum,
sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem,
remissionem peccatorum,
carnis resurrectionem,
vitam aeternam.
Amen.

Modlitwa do Anioła Stróża po łacinie

ORATIO AD ANGELUM CUSTODEM
Angele Dei, qui custos es mei, me, tibi commissum pietate superna, illumina, custodi, rege et guberna.
Amen.

Spowiedź Powszechna po łacinie

Confiteor Deo omnipotenti, beatæ Mariæ semper Virgini, beato Michaeli Archangelo, beato Ioanni Baptistæ, sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus Sanctis, et vobis, fratres: quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Archangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et vos, fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum

Dziesięć Przykazań po łacinie

Ego Dominus Deus tuus, qui eduxi te de terra Aegypti, de domo servitutis.
1. Non habebis deos alienos in conspectu meo. Non facies tibi sculptile nec similitudinem omnium, quae in caelo sunt desuper et quae in terra deorsum et quae versantur in aquis sub terra. Non adorabis ea et non coles: Ego enim sum Dominus Deus tuus, Deus aemulator, reddens iniquitatem patrum super filios in tertiam et quartam generationem his, qui oderunt me, et faciens misericordiam in multa milia diligentibus me et custodientibus praecepta mea.
2. Non usurpabis nomen Domini Dei tui frustra, quia non erit impunitus, qui super re vana nomen eius assumpserit.
3. Observa diem sabbati, ut sanctifices eum, sicut praecepit tibi Dominus Deus tuus. Sex diebus operaberis et facies omnia opera tua. Septimus dies sabbatum est Domino Deo tuo. Non facies in eo quidquam operis tu et filius tuus et filia, servus et ancilla et bos et asinus et omne iumentum tuum et peregrinus tuus, qui est intra portas tuas, ut requiescat servus tuus et ancilla tua sicut et tu. Memento quod et ipse servieris in Aegypto, et eduxerit te inde Dominus Deus tuus in manu forti et brachio extento: idcirco praecepit tibi, ut observares diem sabbati.
4. Honora patrem tuum et matrem, sicut praecepit tibi Dominus Deus tuus, ut longo vivas tempore et bene sit tibi in terra, quam Dominus Deus tuus daturus est tibi.
5. Non occides.
6. Neque moechaberis.
7. Furtumque non facies.
8. Nec loqueris contra proximum tuum falsum testimonium.
9. Nec concupisces uxorem proximi tui.
10. Nec desiderabis domum proximi tui, non agrum, non servum, non ancillam, non bovem, non asinum et universa, quae illius sunt.

Modlitwy po Angielsku

przez Posted on 4 komentarze 6 min read 4556 wyświetlenia

Miliony Polaków żyją w anglojęzycznych krajach, bardzo często nie mają możliwości uczestniczenia w polskiej mszy świętej – dla nich przeznaczam ten dział, modlitwy w języku angielskim. Mam nadzieję, że nauka tych modlitw pozwoli Wam lepiej i aktywniej uczestniczyć w życiu duchowym na obczyźnie. W Stanach Zjednoczonych żyje prawie 10 milionów Polaków, w Wielkiej Brytanii około miliona zaś w Australii około 200 tysięcy – te dane są zapewne zaniżone, szczególnie jeśli chodzi o Wielką Brytanię – tysiące Polaków, którzy wyjechali za chlebem na obczyznę nie powinno porzucać swojej wiary jedynie przez nieznajomość języka – zapraszam do nauki!

Modlitwy po Angielsku
Modlitwy po Angielsku

Ojcze Nasz po angielsku

„Lord’s Prayer”
Our Father in heaven,
hallowed be your name.
Your kingdom come,
your will be done,
on earth, as it is in heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our debts,
as we also have forgiven our debtors.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.

Zdrowaś Maryjo po angielsku

Hail Mary, full of grace;
the Lord is with thee;
blessed art thou among women,
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God,
pray for us sinners,
now, and at the hour of our death.
Amen.

Chwała Ojcu po angielsku

Glory be to the Father, and to the Son:
and to the Holy Ghost;
As it was in the beginning, is now, and ever shall be:
world without end. Amen.

Wyznanie wiary po angielsku

The creed, I believe in God, the father almighty, creator of heaven and earth.
I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord.
He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary.
He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried.
He descended to the dead.
On the third day he rose again.
He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father.
He will come again to judge the living and the dead.

I believe in the Holy Spirit,
the Holy Catholic Church,
the communion of saints,
the forgiveness of sins,
the resurrection of the body,
and the life everlasting. Amen.

Spowiedź powszechna po angielsku

I Confess to almighty God,
to blessed Mary ever Virgin,
to blessed Michael the Archangel,
to blessed John the Baptist,
to the holy Apostles Peter and Paul,
to all the Saints,
and to you, brothers,
that I have sinned exceedingly in thought, word, and deed,
(Strike your breast three times, saying:)
through my fault, through my fault,
through my most grievous fault.
Therefore, I beseech blessed Mary ever Virgin,
blessed Michael the Archangel,
blessed John the Baptist,
the holy Apostles Peter and Paul,
all the Saints, and you, brothers,
to pray for me to the Lord our God. Amen.
P./ May Almighty God have mercy on you,
forgive you your sins,
and bring you to life everlasting.

R./ Amen.

Dziesięć przykazań po angielsku

1. „You shall not have strange gods before me”
2. „You shall not take the name of
the Lord your God in vain.
3. „Remember to keep holy the Lord’s Day.”
4. „Honor your father and your mother.”
5. „You shall not kill.”
6. „You shall not commit adultery”
7. „You shall not steal”
8. „You shall not bear false witness against your neighbor.”
9. „You shall not covet your neighbor’s wife.”
10. „You shall not covet your neighbor’s goods.”

Tajemnice Radosne Różańca po angielsku

The Joyful Mysteries
The Joyful Mysteries can be said on Monday and Saturday and during Advent and the Christmas season.
Wersja audio:

1st Joyful Mystery: The Annunciation of Our Lord
„The angel said to Mary, “You shall conceive and bear a son and give Him the name Jesus. And He will be called Son of the Most High.”
Luke 1, 31-32

2nd Joyful Mystery: The Visitation
„Blessed are you among women and blessed is the fruit of your womb. Blessed is she who trusted that the Lord’s words to her would be fulfilled.”
Luke 1, 42 & 45

3rd Joyful Mystery: The Nativity of Jesus
„While Mary and Joseph were in Bethlehem, she gave birth to her first-born son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger.
Luke 2, 6-7

4th Joyful Mystery: The Presentation in the Temple
„When the day came to purify them according to the law of Moses, Mary and Joseph brought Jesus up to Jerusalem so that he could be presented to the Lord.
Luke 2, 22

5th Joyful Mystery: The Finding in the Temple
„They came upon Him in the temple sitting in the midst of the teachers, listening to Them and asking Them questions. All who heard Him were amazed.
Luke 2, 46-47

Tajemnice Bolesne Różańca po angielsku

The Sorrowful Mysteries
The Sorrowful Mysteries can be said on Tuesday and Friday and during Lent.
Wersja Audio:

1st Sorrowful Mystery: The Agony in the Garden
„Jesus went with them to a place called Gethsmani, He advanced a little and fell postrate in prayer. „My Father, if it is possible, let this cup pass me by.”
Matt 26: 36-39

2nd Sorrowful Mystery: The Scourging at the Pillar
„The people said: „Let His blood be upon us and upon our children.” At that, he released Barabbas to them. Jesus, however, he first had scourged.”
Matt. 27, 25-26

3rd Sorrowful Mystery: The Crowning with Thorns
„They stripped off His clothes and wrapped Him in a scarlet cloak. Weaving a crown out of thorns, they fixed it on His head and began to mock Him.”
Matt. 27, 28-29

4th Sorrowful Mystery: The Carrying of the Cross
„Jesus was led away, and carrying the cross by Himself, went out to what is called the Place of the Skull. There they crucified Him.”
John 19, 17-18

5th Sorrowful Mystery: The Crucifixion and Death
„The curtain in the sanctuary was torn in two, Jesus uttered a loud cry and said: “Father, into Your hands I commend My spirit.” After this, He expired.”
Luke 23, 45-46

Tajemnice Chwalebne Różańca po angielsku

The Glorious Mysteries
The Glorious Mysteries can be said on Wednesday and Sunday and during the Easter season
Wersja Audio:

1st Glorious Mystery: The Resurrection of Our Lord
„The angel spoke: “Do not be frightened. I know you are looking for Jesus the crucified, but He is not here. He has been raised, exactly as He promised.”
Matt. 28, 5-6

2nd Glorious Mystery: The Ascension into Heaven
„He then led them out near Bethany, and with hands upraised, blessed them. As He blessed, He left them, and was taken up to heaven.”
Luke 24, 50-51

3rd Glorious Mystery: The Descent of the Holy Spirit
„Tongues as of fire appeared which parted and came to rest on each of them. All were filled with the Holy Spirit.”
Acts 2, 3-4

4th Glorious Mystery: The Assumption of Mary
„May you be blessed, my daughter, by God most high, beyond all women on earth; and may the Lord God be blessed, the Creator of heaven and earth.”
Judith 13,18

5th Glorious Mystery: The Coronation of Mary
A great sign appeared in the sky, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet and on her head a crown of twelve stars.
Rev. 12, 1

Tajemnice Światła Różańca po angielsku

The Luminous Mysteries
They are called The Mysteries of Light. The Light Mysteries or Luminous Mysteries can be said on Thursday.
Wersja audio:

The First Luminous Mystery: The Baptism of Jesus in the River Jordan
„And a voice came from the heavens, saying: „This is My beloved Son, with Whom I am well pleased.”
Matthew 3:17

The Second Luminous Mystery: The Wedding at Cana, Christ Manifested
„Jesus did this as the beginning of His signs in Cana in Galilee and so revealed His glory, and His disciples began to believe in Him.”
John 2:11

The Third Luminous Mystery: The Proclamation of the Kingdom of God
„Jesus came to Galilee proclaiming the gospel of God: „This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent, and believe in the gospel.”
Mark 1:15

The Fourth Luminous Mystery: The Transfiguration of Jesus
„And He was transfigured before them; His face shone like the sun and His clothes became white as light.”
Matthew 17:2

The Fifth Luminous Mystery: The Last Supper, the Holy Eucharist
„While they were eating, Jesus took bread, said the blessing, broke it, and giving it to His disciples said: „Take and eat; this is My body.” Then He took a cup, gave thanks, and gave it to them, saying: „Drink from it, all of you, for this is My blood of the covenant, which will be shed on behalf of many for the forgiveness of sins.
Matthew 26:26

Modlitwy po Francusku

przez Posted on 0 Comments 3 min read 5331 wyświetlenia

We Francji żyje ponad milion Polaków, bardzo wielu z nich żyje tam od dziesiątków lat – wyemigrowało w czasie II wojny światowej albo w okresie represji komunistycznych w kraju, druga fala emigracji to emigracja zarobkowa przybyła do Francji w chwili wstąpienia na Unii Europejskiej. Wielu Polaków żyjących we Francji ma możliwość uczestniczenia w polskich mszach świętych, niestety znaczna ich część ma możliwość jedynie uczestnictwa we francuskich mszach świętych a na sam początek warto poznać podstawowe modlitwy w języku francuskim.

Modlitwy po Francusku
Modlitwy po Francusku

Najbardziej znanymi przedstawicielami polskiej społeczności we Francji są: Fryderyk Chopin, Adam Mickiewicz, Aleksander Chodźko, René Goscinny, Maria Skłodowska-Curie, Raymond Kopaszewski, Ludovic Obraniak, Edward Gierek (dorastał we Francji) i Matt Pokora.

Strona internetowa francuskiej Polonii: http://www.polonika.fr/

Znak Krzyża po francusku

Au nom du Pere et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Ojcze Nasz po francusku

Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offences
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal,
car c’est à toi qu’appartiennent le règne,
la puissance et la gloire, aux siècles des siècles.
Amen.

Zdrowaś Maryjo po francusku

Je vous salue Marie, pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant, et à l’heure de notre mort.
Amen.

Chwała Ojcu po francusku

Gloire au Père,
et au Fils,
et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement,
maintenant et toujours,
pour les siècles des siècles.
Amen.

Inna wersja:

Wyznanie wiary po francusku

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles ; il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; par l’Esprit-Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts; et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen.

Dziesięć przykazań po francusku

Décalogue

Premier commandement : Je suis le Seigneur ton Dieu Qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte.
Deuxième commandement : Tu n’auras pas d’autre Dieu que moi.
Troisième commandement : Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain.
Quatrième commandement : Souviens-toi du jour du sabbat.
Cinquième commandement : Honore ton père et ta mère.
Sixième commandement : Tu ne tueras point.
Septième commandement : Tu ne commettras pas d’adultère.
Huitième commandement : Tu ne voleras pas.
Neuvième commandement : Tu ne feras pas de faux témoignage.
Dixième commandement : Tu ne convoiteras ni la femme, ni la maison, ni rien de ce qui appartient à ton prochain.

Modlitwy po Hiszpańsku

przez Posted on 1 Comment 2 min read 14137 wyświetlenia

Szacuje się, że w Hiszpanii żyje około 50 tysięcy Polaków, drugie tyle pracuje dorywczo bądź nie jest zarejestrowanych w hiszpańskich urzędach. Dla Polaków mieszkających w Hiszpanii a pragnących praktykować, uczestniczyć w nabożeństwach w języku hiszpańskim przydatne będzie nauczenie się podstawowych modlitw katolickich w języku hiszpańskim:

Modlitwy po Hiszpańsku
Modlitwy po Hiszpańsku

Strona internetowa polskiej Polonii w Hiszpanii: http://www.polonia.es/

Znak Krzyża po hiszpańsku

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen

Ojcze Nasz po hiszpańsku

Padre nuestro,
que estás en los cielos,
santificado sea tu Nombre;
venga tu Reino;
hágase tu Voluntad así en la tierra como en el cielo.
Nuestro pan cotidiano dánosle hoy;
y perdónanos nuestras deudas,
así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores;
no nos dejes caer en tentación,
mas líbranos del mal.

Zdrowaś Maryjo po hiszpańsku

Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen

Chwała Ojcu po hiszpańsku

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amen

Wyznanie wiary po hiszpańsku

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso.
Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia católica la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén

Dziesięć przykazań po hiszpańsku

Amarás a Dios sobre todas las cosas.
No dirás el nombre de Dios en vano.
Santificarás las fiestas.
Honrarás a tu padre y a tu madre.
No matarás.
No cometerás actos impuros.
No robarás.
No darás falsos testimonios.
No consentirás pensamientos ni deseos impuros.
No codiciarás los bienes ajenos.