Kolędy Słowackie

Dobrá novina, šťastná hodina

przez Posted on 0 Comments 1 min read 118 wyświetlenia

Słowacki Tekst Kolędy: Dobrá novina, šťastná hodina
 

1.
Dobrá novina, šťastná hodina.
Dobrá novina, šťastná hodina.
Čo sa v tejto noci stalo?
Nebo svetu svetlo dalo.
Dobrá novina, šťastná hodina.

2.
Počuli sme hlas, ktorý tešil nás.
Počuli sme hlas, ktorý tešil nás.
Slovo v tele o polnoci,
zrodilo sa z Božej moci.
Nám sa zjavilo, by nás spasilo.

3.
Jasnosť spanilá nás osvietila.
Jasnosť spanilá nás osvietila.
Žiara padla na salaše,
osvietila hory naše.
Dobrá novina, šťastná hodina.

4.
Panna predivná z rodu Dávida.
Panna predivná z rodu Dávida.
Spasiteľa čo nosila
dnes nám ho aj porodila.
Dobrá novina, šťastná hodina.

5.
Bratia, spechajme, nič nemeškajme.
Bratia, spechajme, nič nemeškajme.
Kľaknúc pred ním na kolena
privítajme svojho Pána.
Vitaj, spanily, Ježišku milý!

 

Wykonanie Kolędy: Dobrá novina, šťastná hodina

 

 
Powróć do: Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
oraz do: Zagraniczne Kolędy i Piosenki Świąteczne

Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne

Do mesta Betléma

przez Posted on 0 Comments 1 min read 103 wyświetlenia

Słowacki Tekst Kolędy: Do mesta Betléma
 

1.
Do mesta Betléma pospechajme,
pri jasliach kolená zahýbajme.
Kristu v sviatosti, v ponížení,
Kristu v sviatosti, v ponížení
sa klaňajme.

2.
Z neba k nám zostúpil, nás miloval,
aby nás vykúpil, telo si vzal.
Mnohé úzkosti v ľudskej bytosti,
mnohé úzkosti v ľudskej bytosti
okusoval.

3.
V jasliach si vložený narodený,
by hriešnik stratený bol spasený.
V tejto Sviatosti si nám z milosti,
V tejto Sviatosti si nám z milosti
sprítomnený.

4.
Predrahý Spasiteľ, Kriste milý,
daj duši i telu ráznej sily.
Chcem ťa milovať a nasledovať,
Chcem ťa milovať a nasledovať
v každej chvíli.

5.
Deň čo deň ku smrti sa blížime,
nech ťa v radovaní tam uzrieme,
v Betléme večnom, v speve srdečnom,
v Betléme večnom, v speve srdečnom
teba ctíme.

6.
V nebeskom Betléme bez prestania
chváliť ťa budeme, nebies Pána,
dajže nám svojho skúsiť večného,
dajže nám svojho skúsiť večného
radovania.

 

Wykonanie Kolędy: Do mesta Betléma

 

 
Powróć do: Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
oraz do: Zagraniczne Kolędy i Piosenki Świąteczne

Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne

Dnešný deň sa radujme

przez Posted on 0 Comments 1 min read 113 wyświetlenia

Słowacki Tekst Kolędy: Dnešný deň sa radujme
 

1.
[:Dnešný deň sa radujme a veselo spievajme:]
Ježiškovi malému, v jasliach uloženému.
Spi, spi, Ježišku, milý synáčku.

2.
[:Krásna panna prečistá porodila nám Krista.:]
V jasličky ho vložila, plienkami obložila.
Spi, spi, Ježišku, milý synáčku.

3.
[:Matka mu vyspevuje, svätý Jozef pestuje:]
Spi, synáčku premilý, ty kvet krásny spanilý.
Spi, spi, Ježišku, milý synáčku.

 

Wykonanie Kolędy: Dnešný deň sa radujme

 

 
Powróć do: Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
oraz do: Zagraniczne Kolędy i Piosenki Świąteczne

Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne

Čas radosti, veselosti

przez Posted on 0 Comments 1 min read 77 wyświetlenia

Słowacki Tekst Kolędy: Čas radosti, veselosti
 

1.
Čas radosti, veselosti světu nastal nyní,
neb Bůh věčný, nekonečný, narodil se z panny.
[:V městečku Betlémě, v jesličkách na slámě,
leží malé pacholátko na zimě.:]

2.
Co jsme všickni lidé hríšní radostně čekali,
to anjelé dnes vesele, nám jsou zvestovali.
[:A protož plesejme, všichni se radujme,
pacholátku, nemluvňátku zpívejme.:]

3.
Spasiteli, kvítku milý, Pane náš Ježíši,
z čisté panny narozený, poklade nejdražší.
[:Králi náš, Pane náš, skloň se k nám jako Pán,
dej milosti, své radosti dojít k nám.:]

 

Wykonanie Kolędy: Čas radosti, veselosti

 

 
Powróć do: Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
oraz do: Zagraniczne Kolędy i Piosenki Świąteczne

Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne

Búvaj, dieťa krásne

przez Posted on 0 Comments 1 min read 132 wyświetlenia

Słowacki Tekst Kolędy: Búvaj, dieťa krásne
 

1.
Búvaj, dieťa krásne, uložené v jasle.
Búvaj, búvaj pachoľa, milostivé Jezuľa!
Budeme ťa kolísať, abys` mohol dobre spať.
Ježiško náš milý, aby sa ti snili
veľmi krásne sny, veľmi krásne sny.

2.
Drozdy a hrdličky, chystajte pesničky,
nech sa dieťa poteší na tom našom salaši.
Spev škovránka, slávika, k tomu pekná muzika.
My budeme s vami spievať za jasľami
Synu milému, Synu milému

3.
Hory, ticho buďte, Dieťa nezobuďte,
nech si ono podrieme na slame a na sene.
Aj vy milé fialky, zaváňajte do diaľky,
zavejte mu vône, pánovi na tróne,
ticho sladúčko, ticho sladúčko.

 

Wykonanie Kolędy: Búvaj, dieťa krásne

 

 
Powróć do: Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
oraz do: Zagraniczne Kolędy i Piosenki Świąteczne

Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne

Aký je to svit

przez Posted on 0 Comments 1 min read 224 wyświetlenia

Słowacki Tekst Kolędy: Aký je to svit
 

1.
Aký je to svit, čože to má byť v Betléme?
[:Hore sa majme, hneď povstávajme zo zeme.:]

2.
Ej, ej, pastieri, aké to chýry, aký hlas?
[:Či sa mi sníva, či anjel spieva a zve nás?:]

3.
No nemeškajme, hore sa majme, je iste
[:niečo nového neslýchaného prineste.:]

4.
Dávno mal stúpiť, smrťou vykúpiť celý svet
[:Predpovedaný, zrodený z Panny ako kvet.:]

5.
To sa ten istý z Panenky čistý narodil
[:Boží Syn tu dnes ako to s nebies hlas tvrdil.:]

6.
Poďme hneď k nemu, k mestu Betlému, vstávajme
[:a vrúcne jeho, narodeného vítajme.:]

7.
Tu vytúžený, nám narodený v milosti,
[:daj požehnania a zmilovania v hojnosti.:]

8.
Ako ťa ctíme a velebíme na zemi,
[:tak nech ťa večne ctíme srdečne na nebi.:]

 

Wykonanie Kolędy: Aký je to svit

 

 
Powróć do: Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
oraz do: Zagraniczne Kolędy i Piosenki Świąteczne

Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne