Kolędy Słowackie

Nesiem vám noviny, počúvajte!

przez Posted on 0 Comments 1 min read 84 wyświetlenia

Słowacki Tekst Kolędy: Nesiem vám noviny, počúvajte!
 

1.
Nesiem vám noviny, počúvajte!
Z betlehemskej doliny, pozor dajte!
[:Čujte ich pilne, sú neomylné,:]
rozjímajte!

2.
Syna nám zrodila čistá Panna,
V jasličky vložila Krista Pána,
[:k sebe vinula, aj zavinula:]
požehnaná.

3.
Ku nemu anjeli letia z neba,
pastieri veselí ho velebia.
[:Privítajme ho, Pána svojho,:]
ako treba.

4.
Anjeli spasenie nám zvestujú
a Boha vtelenie zvelebujú,
[:že je zrodený, v jasliach zložený,:]
ohlasujú.

5.
Kresťania premilí, nemeškajme!
K jasličkám v tej chvíli pospechajme!
[:Vykupiteľa a Spasiteľa:]
privítajme.

6.
Ježišku, zrodený z čistej Panny,
oddávna túžený, buď vítaný!
[:Pohliadni na nás a prijmi od nás:]
naše dary.

7.
Z neba k nám stúpilo Jezuliatko,
ľuďom sa zjavilo jak Dieťatko.
[:Dieťatko milé a ušľachtilé:]
Nemluvniatko.

8.
Tak si nás priveľmi zamiloval
jak človek smrteľný telo si vzal.
[:Zostúpil z neba, by za nás seba:]
obetoval.

 

Wykonanie Kolędy: Nesiem vám noviny, počúvajte!

 

 
Powróć do: Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
oraz do: Zagraniczne Kolędy i Piosenki Świąteczne

Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne

Narodil sa Spasiteľ

przez Posted on 0 Comments 1 min read 83 wyświetlenia

Słowacki Tekst Kolędy: Narodil sa Spasiteľ
 

1.
[:Narodil sa Spasiteľ, Spasiteľ v meste Betleheme.:]
Mária ho zrodila, do jasličiek vložila,
zblízka vôl i osol na neho dýchajú,
a to Dieťa maličké milo zhrievajú.

2.
[:Svätý Jozef tam stojí, tam sojí a pestuje Dieťa.:]
Matka spieva Dieťatku, pieseň krásnu presladkú,
nebeskí anjeli v povetrí lietajú,
spevom Syna Božieho hlasne vítajú.

3.
[:Stal sa zázrak na zemí, na zemi, spojil sa Boh s telom.:]
Jemu pekne spievajme, vrúcne vďaky vzdávajme.
Buď vždycky chválený a večne uctený,
ó, Ježišku premilý, ku nám znížený.

4.
[:Prosíme ťa, Ježišku, Ježišku, vyslyš naše prosby!:]
Ó, Baránok nevinný, odpusť naše nám viny,
by sme sa dostali po tejto časnosti
ku tebe do nebeskej, večnej radosti.

 

Wykonanie Kolędy: Narodil sa Spasiteľ

 

 
Powróć do: Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
oraz do: Zagraniczne Kolędy i Piosenki Świąteczne

Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne

Keď tá jasná hviezda

przez Posted on 0 Comments 1 min read 92 wyświetlenia

Słowacki Tekst Kolędy: Keď tá jasná hviezda
 

1.
Keď tá jasná hviezda na nebi svietila,
[:vtedy panenka Mária syna porodila.:]

2.
Keď ho porodila, pekne mu spievala,
[:Buvaj, ľuľaj, syn môj milý, lebo by som spala.:]

3.
Ach, mamička moja, počkajte chvíľočku,
[:však vám ja donesiem z raja mäkkú perinôčku.:]

4.
Ach, synu môj milý, či bys to urobil?
[:Ešte len jedna hodinka, čo si sa narodil.:]

5.
Ach, mamička moja, či o tom neviete,
[:že som stvoril nebo i zem, i všetko na svete?:]

 

Wykonanie Kolędy: Keď tá jasná hviezda

 

 
Powróć do: Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
oraz do: Zagraniczne Kolędy i Piosenki Świąteczne

Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne

Jak si krásne, Jezuliatko

przez Posted on 0 Comments 1 min read 98 wyświetlenia

Słowacki Tekst Kolędy: Jak si krásne, Jezuliatko
 

1.
Jak si krásne, Jezuliatko,
prostred noci, neviniatko.
[:Pred tebou padáme,
dary ti skladáme.:]

2.
Ja ti dávam dve kozičky,
by zahriali tvé nožičky.
[:Ja zas trochu mliečka,
by kvitli tvé líčka.:]

3.
A čo my ti hudci dáme?
My pre teba nič nemáme.
[:My ti zadudáme,
piesne zaspievame.:]

 

Wykonanie Kolędy: Jak si krásne, Jezuliatko

 

 
Powróć do: Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
oraz do: Zagraniczne Kolędy i Piosenki Świąteczne

Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne

Já malý přicházím

przez Posted on 0 Comments 1 min read 85 wyświetlenia

Słowacki Tekst Kolędy: Já malý přicházím
 

Já malý přicházím koledovat:
co umím o Kristu prozpěvovat,
že se narodil v Betlémě v chlívě
chci zvěstovat.

2.
Chudý je, nahý je, trpí zimu:
kdybych měl, co bych chtěl, dal bych jemu,
já malý žácek, plínku i fáček
i peřinu.

3.
Dost málo darujte, groš neb zlatý:
budete po smrti za to vzati,
do nebe jistě, pravím na místě,
mezi svatý.

4.
Jestli nic nedáte, nebroukejte
a na mé zpívání nefoukejte:
až větší budu, líp zpívat budu,
jen počkejte.

 

Wykonanie Kolędy: Já malý přicházím

 

 
Powróć do: Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
oraz do: Zagraniczne Kolędy i Piosenki Świąteczne

Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne

Dobrý pastier sa narodil

przez Posted on 0 Comments 1 min read 112 wyświetlenia

Słowacki Tekst Kolędy: Dobrý pastier sa narodil
 

1.
Dobrý pastier sa narodil,
by ovečky vyslobodil,
pri betlémskom salaši
radujte sa, veselte sa, valasi.

2.
Radujte sa a plesajte,
láskou k Bohu plápolajte,
že nám Boh dal takého,
žiadaného nám Pastiera dobrého.

3.
Keď sa jedna ovca stratí,
on sa hľadať ju navráti,
nebojí sa zanechať,
pre tú jednu deväťdesiať aj deväť.

4.
Ó, Dieťatko utešené,
z čistej Panny narodené,
daj nám svojej milosti,
nech sa s tebou uvidíme v radosti.

 

Wykonanie Kolędy: Dobrý pastier sa narodil

 

 
Powróć do: Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
oraz do: Zagraniczne Kolędy i Piosenki Świąteczne

Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne
Słowackie Kolędy i Piosenki Świąteczne