godzinki

Godzinki do św. Walentego

przez Posted on 0 Comments 4 min read 348 wyświetlenia

Na Jutrznię:

Światłości świata, słabych umocnienie. O łaskę Twoją żebrzem i zbawienie.Męczeństwem krwawym zjednan Walentego,Broń nas, o Chryste, od wszelkiego złego,Z Ojcem i Duchem wielbić Cię społecznieRacz nam dozwolić, w tem życiu i wiecznie.

HYMN
1. Gdy Rzymem władał cesarz Klaudijusz drugi,Walenty słynął z cnoty i mądrości,Gorliwie pełniąc kapłańskie posługi,Wspomagał biednych, dla Bożej miłości.
2. Urokiem prawdy, co serca zwycięża,Z pogaństwa cieni wyrwał mnogie dusze.Na dwór swój Klaudijusz wezwał cnego męża,Lecz zaszczyt prędko zmienił się w katusze.

V: Sprawiedliwy jako palma zakwitnie,
R: Jako cedr libański rozkrzewi się.
V: Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
R: A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się:
Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, przez zasługi Twego Męczennika, Walentego, któregoś ozdobił za życia blaskiem świętości, a po śmierci jasnością chwały, żebyś raczył wysłuchać niegodnych próśb naszych i wywiódł nas z ciemności grzechu na jasną i prostą ścieżkę cnoty, prowadzącą do żywota wieczneggo, który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym, Bóg, na wieki wieków. Amen.

V: panie wysłuchaj modlitwy nasze,
R: A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.
V: Błogosławmy Panu
R: Bogu chwała
V: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
R: Amen.

Na Prymę

Męczeństwem krwawem itd., jak na Jutrznię.

HYMN
1. Pochwalał cesarz czyny Walentego
I szczodrze chciał go obsypać darami,
Lecz wiary w Boga Ukrzyżowanego
Zabronił, jako niezgodnej z prawami.

2. Z powagą na to odrzecze Walenty:
„Cesarzu, czytaj twoich bożków dzieje,
A znajdziesz zbytki, zbrodnie i wykręty,
Z których zepsucie na cały świat wieje.”

V: Kto Mnie wyzna przed ludźmi,
R: Wyznam go i Ja przed Ojcem moim.
V: Panie wysłuchaj itd., jak na Jutrznię.

Na Tercję

Męczeństwem krwawem itd., jak na Jutrznię

HYMN

1. Od kogo dzierżysz twe życie i władzę?
Ten jeden Bogiem jest i Stwórcą świata.
Uwielbiać Jego, cesarzu, ci radzę,
Syn Boży, Chrystus, nam dał się za brata.

2. On, równy Ojcu, przejednał gniew dawny,
Bo ludzkich grzechów na siebie wziął karę;
Na krzyżu umarł, lecz grób Jego sławny
Bo powstał z martwych, krzepiąc naszą wiarę.

V: Kto idzie za Mną, nie chodzi w ciemnościach,
R: Ale będzie miał światłość żywota.

Reszta jak na Jutrznię.

Na Sekstę

Męczeństwem krwawem itd., jak na Jutrznię

HYMN
1. Monarcha sercem ku prawdzie się skłania,
Lecz niepokoi go doradców wrzawa,
Tchórzliwe zgnębił lepsze przekonania,
Do sądu sprawę kapłana oddawa.

2. Nie szczędzi słodkiej Asterjusz zachęty:
„W co wierzysz, nadal wierz, lecz pal kadzidło!”
„Za ciemność światła nie oddam”, rzekł Święty,
„W kłamstwa się wciągnąć nie pozwolę sidło”.

V: Kto Mi służy niechaj idzie za Mną
R: A gdzie Ja jestem, niech też będzie Mój sługa.

Resztę jak na Jutrznię.

Na Nonę

Męczeństwem krwawem itd., jak na Jutrznię.

HYMN

1. „Światłości władcą jest Chrystus, powiadasz?
Mam ciemną córkę, proś, niech ją uzdrowi,
A cios nielada pogaństwu tem zadasz,
Uwierzym w Niego, ja, krewni, domowi.”

2. Walenty ukląkł – dziewczę wprowadzono;
Oślepłe oczy moc krzyża wskrzesiła,
Czterdzieści cztery osób wnet ochrzczono,
Dom cały światłość wiary rozjaśniła.

V: Jeśli ktoś będzie Mi służył,
R: Uczci go Ojciec, który jest w niebiesiech.

Na Nieszpory

Męczeństwem krwawem itd., jak na Jutrznię.

HYMN

1. Asterjusz w Ostji, Walenty zaś w Rzymie
Pod mieczem kata wyzionęli ducha.
Przez wieki słynie Męczenników imię,
Cesarza zbytki kryje cisza głucha.

2. Bóg wiekuistą światłością nagradza
Uczynki dobre i prawdy głoszenie,
W rajskie przybytki za męstwo wprowadza,
Gdzie bezmiar szczęścia zastąpi cierpienie.

V: Włożyłeś Panie, na głowę jego
R: Koronę z drogich kamieni.

Reszta jak na Jutrznię.

Na Kompletę

Nawróć nas Boże i zgładź nasze winy,
Dla Walentego potężnej przyczyny!
Męczeństwem krwawem itd., jak na Jutrznię.

HYMN

1. Kapłanie święty, szczodry jałmużniku
I cudotwórco już za życia wielki,
Dobrodziejstw Bożych chętny pośredniku,
Coś czułem sercem ogarniał ból wszelki,

2. Przyczyną Twoją wesprzyj nasze prośby,
Krzyk trwożnej duszy i ciche serc łkanie,
By żałującym Bóg cofnął kar groźby,
Przyśpieszył ulgę, pomoc, zlitowanie.

V: Wielka jest chwała jego w zbawieniu Twojem,
R: Chwałę i wielką dostojność nałożyłeś nań.

Reszta jak na Jutrznię.

Polecenie godzinek

1. Jezu Chryste, najwyższy Kapłanie,
Twa pojednawcza na krzyżu ofiara
I Świętych Twoich za nami błaganie
Niech sprawi w duszach, czego uczy wiara,

2. Byśmy pokorni w doli i niedoli
Dążyli wiernie Twym śladem do nieba,
Oddani zawsze Ojca Twego woli
I ufni w pomoc, której nam potrzeba. Amen.

Godzinki o św. Ignacym Loyoli

przez Posted on 0 Comments 8 min read 251 wyświetlenia

JUTRZNIA
P. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje opowiadać będą chwałę Twoją.
P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Hymn
Ignacy święty, idąc z rodu szlachetnego,
Był godnym dworzaninem króla hiszpańskiego,
A żołnierzem zostawszy z działa postrzelony
W jedną nogę, na drugiej srodze skaleczony
Spadłym z muru kamieniem, o zdrowiu zwątpiwszy
I ustami testament mężnie uczyniwszy,
Od ludzi, nie od Boga, będąc opuszczony,
Wnet od Niego w ten sposób został pocieszony:
W tęskności srogiej, świętych gdy czyta żywoty,
Tak się ogniem zbawiennym zapala do cnoty,
Że światu wypowiedzieć służbę postanowił,
Aby się w niebieskiego rycerza odnowił.
Za co niech będzie chwała Bogu wszechmocnemu,
Ojcu, Synowi, także Duchowi Świętemu.

Antyf: Powstał ogień w kościach moich i wyćwiczył mnie. P. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię. W. I chcę tylko, żeby się zapalił.
Módlmy się.
Boże, który na świętego Ignacego, wyznawcę Twego, ciężki przypadek dopuściwszy, dziwnie przez Żywoty świętych do siebie go nawróciłeś, spraw to, aby za jego zasługami i przyczyną wszelkie złe przygody w dobre się nam obracały, a przykłady świętych zapalały nas do Twojej miłości. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków. W. Amen.
P- Błogosławmy Panu. W. Bogu chwała.
P- A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże
niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

PRYMA
P- Boże, przybądź ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
P- Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Hymn
Od Piotra w tym Ignacy z nagła uleczony
I od Panny Najświętszej mile nawiedzony
Udał się na Jej górę, gdzie noc na rozmowie
Z Bogiem i Matką trawiąc, o osnowie
Życia dalszego myślał.
W czym Bogu przewinił,
Z tego zupełną spowiedź wszystkiego uczynił.
Tamże broń na ołtarzu złotą powiesiwszy,
A prześwietne z żebrakiem szaty zamieniwszy,
Na wieczną się posługę Bogu ofiaruje
I odważnie wszelakie prace podejmuje.
O dalszych też czynnościach pilno Boga bada:
Tak żołnierstwa nowego prawy grunt zakłada.
Za co niech będzie chwała Bogu wszechmocnemu,
Ojcu, Synowi, także Duchowi Świętemu.

Antyf.: Rozgorzało serce moje we mnie i na rozmyślaniu
moim rozpali się we mnie ogień.
P. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię.
W. I chcę tylko, żeby się zapalił.
Módlmy się.
Boże, który gorącą miłość ku Najświętszej Pannie, Matce Twojej, w sercu świętego Ignacego zapaliwszy, na służbę swoją z Jej ręki przyjąłeś, spraw to, abyśmy za jego zasługami i przyczyną, w tej Najświętszej Matce się rozkochawszy, wiernie Tobie służyć poczęli, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków. W. Amen.
P. Błogosławmy Panu…

TERCJA
P. Boże, przybądź ku wspomożeniu memu…
Hymn
Ostrą pokutę zaczął, a modlitwie dając
Dnie i noce, na twardej ziemi spoczywając,
On, żebrak dobrowolny, ostrym otoczony
Pasem, we włosiennicę przykrą obleczony,
O chlebie i wodzie pości, krom niedziele,
Przy gęstych biczowaniach krwi wylewa wiele.
Wtenczas głębokie w Bogu miewa zachwycenia,
Dziwne pisze z natchnieniem Duchowne ćwiczenia.
Widuje w Sakramencie Boga zakrytego,
Poznaje Go istotnie w Trójcy jedynego.
I o tych tajemnicach tak mocne miał zdanie,
Że gotów był krom Pisma zawsze umrzeć za nie.
Za co niech będzie chwała Bogu wszechmocnemu,
Ojcu, Synowi, także Duchowi Świętemu.

Antyf.: Wziąwszy ogień z ołtarza, tajemnie go zakryli, gdzie była studnia głęboka i sucha, a gdy słońce rozjaśniało, które było za obłokiem, zapalił się ogień wielki, tak że się wszyscy dziwili.
P. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię.
W. I chcę tylko, żeby się zapalił.
Módlmy się.
Boże, który przez ostrą pokutę i dziwne umartwienie świętego Ignacego, wyznawcę Twego, do głębokiego pojęcia tajemnic Twoich przysposobiłeś, spraw to, abyśmy za jego zasługami i przyczyną, pokutę za grzechy nasze czyniąc, Ciebie zawsze lepiej poznawali. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków.
W. Amen.
P. Błogosławmy Panu…

SEKSTA
P. Boże, przybądź ku wspomożeniu memu…
Hymn
Chcąc Ignacy wraz z Bogiem nabywać nauki,
Chociaż mu przeszkadzały srogie krewnych fuki,
Szedł między dzieci do szkół we trzydziestym roku,
Gdzie pobożnych zbierając do swojego boku
Towarzyszów, z nich zakon Jezusów funduje
I obyczaje ludzkie z gruntu naprawuje.
Wszelkiego stanu ludzi od grzechów odwodzi,
Do częstych sakramentów namową przywodzi.
Czyni sam katechizmy, żarliwe kazania,
Cierpi więzienia, bicia i prześladowania.
Dla zysku grzesznych w zmarzłym jeziorze przebywa,
Z ujmą zdrowia i sławy czci Boskiej nabywa.
Za co niech będzie chwała Bogu wszechmocnemu,
Ojcu, Synowi, także Duchowi Świętemu.

Antyf.: Wód wiele nie mogło zgasić miłości, ani rzeki jej nie zatłumią. Słowo jego jako pochodnia gorzało.
P. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię.
W. I chcę tylko, żeby się zapalił.
Módlmy się.
Boże, który na pozyskanie dusz ludzkich świętemu Ignacemu, wyznawcy Twojemu, skuteczne poddałeś sposoby, a za ich wykonanie chciałeś, aby wiele cierpiał, spraw to, abyśmy za jego zasługami i przyczyną, wszelkie przypadające przy dobrych sprawach przykrości cierpliwie znosząc, nie ustawali w pobożnych uczynkach. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków.
W. Amen.
P. Błogosławmy Panu…

NONA
P. Boże, przybądź ku wspomożeniu memu…
Hymn
Dla sierot i do wiary świeżo nawróconych,
Dla ochrony panienek, dla nędzą ściśnionych,
Dla młodzieży w naukach żywność opatruje,
Domy i seminaria szczęśliwie buduje,
Zakłada kolegia, wystawia kościoły,
Miewa przy swoich pracach na pomoc anioły.
Dla nauki pobożnej gdy szkoły otwiera,
Sam uczy i sam mistrzów pilności doziera.
Na heretyków, pogan także nawracanie
Śle uczniów, stąd urosło takie mądrych zdanie,
Że jak Bóg niegdyś innych przeciw niewierności,
Tak jego wzbudził przeciw heretyckiej złości.
Za co niech będzie chwała Bogu wszechmocnemu,
Ojcu, Synowi, także Duchowi Świętemu.

Antyf.: .Czyni anioły swoje duchami i sługi swoje ogniem pałającym i nie masz, kto by się skrył przed gorącem Jego.
P. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię.
W. I chcę tylko, żeby się zapalił.
Módlmy się.
Boże, który świętego Ignacego, wyznawcę Twego, powszechnym wszelkich stanów ojcem uczyniwszy, chciałeś go mieć wszystkim dla wszystkich, spraw to, abyśmy za jego zasługami i przyczyną, Ciebie w bliźnich bez różnicy kochając, wspólnego z nimi wesela w niebie dostąpili. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków.
W. Amen.
P. Błogosławmy Panu…

NIESZPORY
P. Boże, przybądź ku wspomożeniu memu…
Hymn
Gdy tak we wszystkim szuka większej Boga chwały,
Dla żarliwości jego ten świat zda się mały.
Owoż też go Bóg wielki wynosi cudami,
Niebieskimi twarz jego zdobi promieniami.
Widziałeś nieraz dzieła te, Filipie święty,
Widziałeś je, Ksawery, a zdumieniem zdjęty
Zwałeś go „ojcem świętym” i, pisząc do niego,
Inaczej – tylko klęcząc – nie czyniłeś tego.
Na imię Ignacego srogie piekło drżało,
Z opętanych czartostwo natychmiast pierzchało.
Jednym słowem niewierne do Boga nawracał,
Koronką, chustką, cieniem choroby ukracał.
Za co niech będzie chwała Bogu wszechmocnemu,
Ojcu, Synowi, także Duchowi Świętemu.

Antyf.: Rozjaśniło się słońce na tarcze złote i świeciły się od nich góry.
P. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię.
W. I chcę tylko, żeby się zapalił.
Módlmy się.
Boże, który wielbiących Cię uwielbiasz i w czci świętych Twoich bywasz uczczony, spraw to, abyśmy, którzy chwalebne Ignacego, wyznawcy Twego, zasługi szanujemy, jego też skutecznej doznawali opieki. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków.
W. Amen.
P. Błogosławmy Panu…

KOMPLETA
P. Nawróć nas, Boże, zbawicielu nasz.
W. A odwróć od nas gniew swój.
P. Boże, przybądź ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
P. Chwała Ojcu…
Hymn
Lecz to mała nagroda za twoje przysługi
Kościołowi czynione – trzeba, żeby drugi
Świat ci za nie zapłacił, pójdźże więc, Ignacy,
Przez drogą śmierć do Boga; weźmiesz twojej pracy
Odpłatę, kiedy staniesz między serafiny,
Chorągiew białą mając, poprowadzisz syny
Niezliczone do nieba. O wielki hetmanie!
Patrzyło oko panny serafickiej* na nie.
Zstępujcie z nieba, gwiazdy; trzeba, żeby ciało
Zmarłego patryjarchy powinną cześć miało.
Uciekajcie, choroby; sroga śmierci, stękaj,
Biretu Ignacego, czartostwo, się lękaj.
Bójcie się, zabobony, wody poświęconej,
Bój się, czarcie, w metalach twarzy wyrażonej.
Za co niech będzie chwała Bogu wszechmocnemu,
Ojcu, Synowi, także Duchowi Świętemu.

Antyf.: Oto wóz ognisty i konie ogniste rozdzieliły obu
i wstąpił z szumem do nieba.
P. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię.
W. I chcę tylko, żeby się zapalił.
Módlmy się.
Boże, który świętego Ignacego dla wysokiej świętych Twoich chwały wyniosłeś i uczyniłeś go wodzem, niezliczone dusze do nieba wprowadzającym, a piekłu straszliwym, spraw to przez jego zasługi i przyczynę, abyśmy szatańskie najazdy mężnie zwyciężali i wiekuistej w niebie korony szczęśliwie dostąpili. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków. W. Amen.
P. Błogosławmy Panu…

POLECENIE GODZINEK
Czci znak, który ci daję, o mój ojcze święty, Niegodny marnotrawca, niech od cię przyjęty Mile będzie; uprosisz mi od wszelkiej złości Serce wolne; wyjednasz iskierkę miłości, Którą-ś gorzał ku Bogu. Większej Jego chwale Wszystkie sprawy przez ręce twe oddaję wcale.

Tekst opracowany na podstawie: Nabożeństwo do świętego Ojca Ignacego, założyciela zakonu Tow. Jezusowego, z łacińskiego na jezyk polski przez Kapłana tegoż Towarzystwa przełożone, Kraków 1886 (imprimatur wikariusza generalnego kurii biskupiej krakowskiej).

za: „Godzinki” wydawnictwo WAM 2006r.

Godzinki o św. Stanisławie Kostce

przez Posted on 0 Comments 7 min read 232 wyświetlenia

Na Jutrznią.
Ojcze nasz itd. Zdrowaś Marya itd. Wierzę w Boga itd.
V. Panie otwórz usta moje:
R. A opowiadać będą chwałę Twoją.
V. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
R. Panie ku ratunkowi memu pospiesz się.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu.
R. Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki
wieków. Hymn.
Stanisław w niewinności aniołom zrównany,
Prowadził żywot święty, cichy niezmazany.
Względem innych łagodny, i pełen miłości:
Niezasłużone mężnie ponosił przykrości:
Od własnego niegodnie brata udręczony
Milczał, choć często zbity i ciężko zelżony.
I w Panu swą nadzieję położywszy całą,
Cierpliwością się Bogu zasłużył wytrwałą.
Chwała Ci wielki Boże w Trójcy niezmierzony,
Bądź w Twych świętych po wszystkie wieki uwielbiony.

Antyfona.
Ja zaś chcę się w Panu moim cieszyć i radować się w Bogu Zbawicielu moim.
V. Nasza pomoc jest w imieniu Pana.
R. Który stworzył niebo i ziemię.
Módlmy się.
Boże. któryś pośród dzieł tylu mądrości Twojej, błogosławionego Stanisława doskonałą świątobliwością życia obdarzyć raczył, prosimy Cię pokornie, abyś nam za Jego przyczyną potrzebnych łask do zbawienia wiecznego użyczył przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, który z Tobą i z Duchem Św. żyje i króluje na wieki wieków, Amen.
V. Panie wysłuchaj modlitwę naszą.
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu.
V . Bogu chwała.
A dusze wiernych zmarłych prze miłosierdzie Boże
niech odpoczywają w pokoju Amen.

Na Laudes.

V. Boże ku wspomożeniu itd. Panie ku ratunkowi itd
V. Chwała Ojcu itd.
R . Jak była na początku itd.

Hymn.
Dla pozyskania nieba w prawie Pańskim stały,
Zwycięzca własnych zmysłów, o zbawienie dbały,
Poznał cel darów, które odebrał obficie,
I oddał służbie Boga młodocianne życie.
Cały Bogiem zajęty z anioły przestawał;
Z niemi wspólnie cześć Panu pokorną oddawał.
A gdy noc ciemna innych w spoczynku uśpiła,
Jego dusza pobożna Jezusa chwaliła.
Chwała Ci wielki Boże w Trójcy niezmierzony,
Bądź w Twych świętych po wszystkie wieki uwielbiony.

Antyfona.
Szukałem wszędzie tego którego miłowała dusza moja.
V. Błogosławić będę Pana w każdym czasie.
R. Zawsze chwała jego w ustach moich.
Módlmy się.
Boże, któryś pośród dzieł tylu itd. jak wyżej.

Na Prymę.
V. Boże ku wspomożeniu itd.
R . Panie ku ratunkowi itd.
V Chwała Ojcu itd.
R . Jak była na początku itd.

Hymn.
Miłością gorejący ku Maryi Pannie.
Niósł jej pienie pobożne, chwalił nieustannie.
A życie jej bez plamy, poczęcie bez zmazy,
Wyższe sądził nad wszelkich uwielbień wyrazy.
Ona jest Matką moją zwykł mawiać z ufnością,
Ją kochać powinieniem synowską miłością.
W jej opiece przemożnej nadzieję położył
Przeto też Bóg w nim łaski cudowne pomnożył.
Chwała Ci wielki Boże w Trójcy niezmierzony,
Bądź w twych świętych po wszystkie wieki uwielbiony.

Antyfona.
Nie jestem matką pięknej miłości, bojaźni, poznania i świętej nadziei.
V. Błogosławionaś ty między niewiastami,
R. I błogosławion owoc twego żywota.
Módlmy s i ę.
Boże któryś pośród dzieł tylu itd. jak wyżej.

Na Tercyę.
V. Boże ku wspomożeniu itd.
R . Panie ku ratunkowi itd.
V. Chwała Ojcu itd.
R . Jak była na początku itd.

Hymn.
Bóg Stanisława kochał a dla doświadczenia,
Spuścił na niego ciężkiej choroby cierpienia.
I gdy leżał w boleściach niemocą złożony,
Duszę jego usidlić chciał duch potępiony.
Ale daremnie wszystkie groźby swe natężył,
Bo go znakiem zbawienia nasz święty zwyciężył
Mocny rycerz Chrystusa wśród duchownej bitwy,
Miał za broń siłę cnoty i ufność modlitwy.
Chwała Ci wielki Boże w Trójcy niezmierzony.
Bądź w Twych świętych po wszystkie wieki uwielbiony.

Antyfona.
Bądźcie Bogu poddanymi a sprzeciwiające się czartu, tedy od was odstąpi.
V. Sprawiedliwy kwitnąć będzie jak drzewo palmowe.
R. Rosnąć będzie jak cedr na Libanie.
Módlmy się.
Boże któryś pośród dzieł i t. d . jak wyżej.

Na Sextę.
V. Boże ku wspomożeniu itd.
R. Panie ku ratunkowi itd.
V. Chwała Ojcu itd.
R . Jak była na początku itd.

Hymn.
Gdy tryumf odniósł z czarta, bronią, świętej wiary,
Zesłał mu Bóg pociechę i niebieskie dary;
Barbara wśród aniołów zstępująca z nieba,
Niesie mu święty pokarm pod postacią chleba.
Rozrzewniony w miłości, nadziei i wierze;
Tajemnicę najświętszą z rąk anielskich bierze.
Z nieśmiałością pokory, z uczuciem wesela,
Przyjął do serca swego ciało Zbawiciela.
Chwała Ci wielki Boże w Trójcy niezmierzony,
Bądź w Twych świętych po wszystkie wieki uwielbiony.

Antyfona.
Wtedy opuścił go szatan i aniołowie pańscy przystąpili ku niemu i usługiwali mu.
V. Chleb z nieba dałeś mu Panie
R. Wszelką słodycz w sobie mający.
Módlmy się.
Boże, któryś pośród dzieł tylu itd. jak wyżej.

Na Nonę.
V. Boże ku wspomożeniu itd.
R. Panie ku ratunkowi itd.
V. Chwała Ojcu itd.
R. Jak była na początku itd.

Hymn.
Wzmocniony wiarą świętą i pełen ufności,
Gotów był na przeprawę z życia do wieczności.
Lecz Bóg inaczej o nim z woli swej stanowił,
Gdy cudownym sposobem chorego uzdrowił.
Wtenczas Marya sama do niego zstąpiła,
I dzieciątko Jezusa na ręku złożyła.
O któżby radość jego wyrazić był wstanie,
Kiedy mu Jezus święty dał pocałowanie.
Chwała Ci wielki Boże w Trójcy niezmierzony,
Bądź w Twych świętych po wszystkie wieki uwielbiony.

Antyfona.
Któżby mi to dał, abym Ciebie, brata mojego, który ssałeś piersi Matki mojej, mógł znaleść i ucałować.
V. Teraz puścisz sługę Twego Panie w pokoju.
R. Gdyż oczy moje oglądały zbawienie Twoje.
Módlmy się.
Boże, któryś pośród dzieł itd. jak wyżej.

Na Nieszpór.
V. Boże ku wspomożeniu itd.
R. Panie ku ratunkowi itd.
V. Chwała Ojcu itd.
R . Jak była na początku itd.

Hymn.
Wezwany głosem Boga do obrania stanu,
By w zakonie poświęcił życie swoje Panu;
Opuszcza świat z roskoszą, w pielgrzymiej odzierzy,
Do odległej krainy młody rycerz bierzy.
A lubo prześladowcy w tropy za nim biegli,
Jednak, że go Bóg broni, prędko się postrzegli.
Gdyż nawet rzeka bystra staje mu się drogą.
Aby po niej bezpiecznie przeszedł suchą nogą.
Chwała Ci wielki Boże w Trójcy niezmierzony,
Bądź w Twych świętych po wszystkie wieki uwielbiony.

Antyfona.
Mądrość prowadziła pewną drogą sprawiedliwego, gdy przed gniewem brata swego uchodził, ukazała mu królestwo Boskie i dała mu poznanie świętych.
V. Panie ty rozerwałeś więzy moje.
R. Chcę przeto złożyć Ci ofiary dziękczynienia i wzywać imienia Pańskiego.
Módlmy się.
Boże, któryś pośród dzieł tylu itd. jak wyżej.

Na Kompletę.
V. Zwróć oczy Twe ku nam Boże nasz Zbawicielu,
R. I odwróć gniew Twój od nas
V. Boże ku wspomożeniu itd.
R .Panie ku ratunkowi itd.
V. Chwała Ojcu itd.
R . Jak była na początku itd.

Hymn.
W Stolicy chrześcijaństwa, w odległej krainie
Przyjęty do zakonu cnoty swemi słynie.
0 któż odda radości uniesienie,
Gdy swoje święte ujrzał spełnione życzenie.
W doskonałości życia jest dla innych wzorem,
Postępując w zakonie za Jezusa torem.
I w nader krótkim czasie dla wiernyeh zaszczytu
Najwyższego świętości dostępuje szczytu.
Chwała Ci wielki Boże w Trójcy niezmierzony,
Bądź w Twych świętych po wszystkie wieki uwielbiony.

Antyfona.
Doświadczyłeś serce moje, wypróbowałeś mnie w ogniu i nie znalazłeś żadnej niesprawiedliwości we mnie.
V. Imię Pańskie niech będzie błogosławione,
R. Teraz i na wieki wieczne.
Módlmy się.
Boże, któryś pośród dzieł tylu itd. jak wyżej.

Ofiarowanie.
Nędzne modlitwy moje, święty Stanisławie
Na uwielbienie Twoje, racz przyjąć łaskawie,
I wyproś mi ku Bogu, miłość mocną żywą,
W moment śmierci Chleb życia i wieczność szczęśliwą.

za:Żywot świętego Stanisław Kostki wraz z nabożeństwem do tegóż patrona świętego (1863)

Godzinki o Dzieciątku Jezus

przez Posted on 0 Comments 12 min read 543 wyświetlenia

JUTRZNIA

Ks. – Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. – Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Ks. – Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. – Jak była na początku teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.

ANTYFONA

Bądź pozdrowione – Boski Dziecię Jezus,
Któreś zechciało – mieszkać między nami,
Cześć Ci składamy – byś o tym wiedziało,
Dajemy miłość, – jaką posiadamy.

HYMN

Od wschodu słońca – aż na zachód jego
Niech każde serce – chwałę Pana głosi,
Bo Króla swego – i Zbawcę naszego
Matka Dziewica – w swym żywocie nosi.
Stwórca wszechświata – w ciało się obleka,
I nędzę naszą – przyjmuje na siebie,
Stał się Człowiekiem, – by zbawić człowieka,
By wieczność szczęścia – darować mu w niebie,
Chwała Ci Jezu – z Dziewicy zrodzony,
Z Ojcem i z Duchem – Świętym zjednoczony.
W Trójcy Najświętszej – Boże nasz i Panie;
Chwała niech Tobie – nigdy nie ustanie.
Amen.

Ks. – Pokorni Pasterze pierwsi dowiedzieli się o przyjściu Pana.
W. – Z wiarą i pobożnością pośpieszyli Go powitać.

Módlmy się.

Panie, Jezu Chryste, który z miłości do ludzi przybrałeś postać ubogiego i bezbronnego Dzieciątka, przyjmij nasze uwielbienia, które Ci składamy, wraz z Twoją Matką Najświętszą Maryją i opiekunem Twym Świętym Józefem. Dowody zaś naszej miłości, łączymy z hołdem, jaki Twemu Wszechmogącemu Ojcu w niebie z pokorą składa cały wszechświat.

Prosimy Cię pokornie, uświęć nasze serca, abyśmy Ci mogli wiernie służyć, jak aniołowie w niebie, gdzie pragniemy Ciebie spotkać z Twoim Ojcem Wszechmogącym i Duchem Świętym, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ks. – Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. – A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Ks. – Błogosławmy Panu.
W. – Bogu chwała.
Ks. – A dusze wiernych zmarłych, przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
W. – Amen.

***

PRYMA

Ks. – Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. – Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Ks. – Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. – Jak była na początku teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.

ANTYFONA

Bądź pozdrowione – Boski Dziecię Jezus,
Któreś zechciało – mieszkać między nami,
Cześć Ci składamy – byś o tym wiedziało,
Dajemy miłość, – jaką posiadamy.

HYMN

Dziewicę czystą – i Niepokalaną
Pozdrawia z nieba – Archanioł zesłany,
Na Matkę Boga, – Ona jest wybraną,
I w Niej zamieszka – Pan nad wszystkie pany,
Serce Jej czyste – od nieba całego
Trójcy Najświętszej – stało się Kościołem,
Ona piastuje – w Swym żywocie Tego,
Przed Którym niebo – całe bije czołem.
hwała Ci Jezu – z Dziewicy zrodzony,
Z Ojcem i z Duchem – Świętym zjednoczony;
W Trójcy Najświętszej – Boże nasz i Panie,
Chwała niech Tobie – nigdy nie ustanie.
Amen.

Ks. – Przez narodzenie Jezusa, Maryja uszczęśliwiła całą ziemię.
W. – Chwała Bogu Najwyższemu, a ludziom pokój prawdziwy.

Módlmy się.

Panie, Jezu Chryste, który z miłości do ludzi przybrałeś postać ubogiego i bezbronnego Dzieciątka, przyjmij nasze uwielbienia, które Ci składamy, wraz z Twoją Matką Najświętszą Maryją i opiekunem Twym Świętym Józefem. Dowody zaś naszej miłości, łączymy z hołdem, jaki Twemu Wszechmogącemu Ojcu w niebie z pokorą składa cały wszechświat.

Prosimy Cię pokornie, uświęć nasze serca, abyśmy Ci mogli wiernie służyć, jak aniołowie w niebie, gdzie pragniemy Ciebie spotkać z Twoim Ojcem Wszechmogącym i Duchem Świętym, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ks. – Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. – A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Ks. – Błogosławmy Panu.
W. – Bogu chwała.
Ks. – A dusze wiernych zmarłych, przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
W. – Amen.

***

TERCJA

Ks. – Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. – Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Ks. – Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. – Jak była na początku teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.

ANTYFONA

Bądź pozdrowione – Boski Dziecię Jezus,
Któreś zechciało – mieszkać między nami,
Cześć Ci składamy – byś o tym wiedziało,
Dajemy miłość, – jaką posiadamy.

HYMN

Ten Bóg wszechmocny, – co króluje światu,
Co niebem rządzi, – włada aniołami
Z miłości kryje – wielkość Majestatu,
W Dziewicy łonie – mieszka między nami,
Dla nas On ciasnym – nie gardzi więzieniem,
Gdzie Mu nikt z ludzi – nie oddaje chwały,
Gdzie tylko Matka – cichym serca drżeniem
Kocha Go, wielbi, – chwali za świat cały.
Chwała Ci Jezu – z Dziewicy zrodzony,
Z Ojcem i z Duchem – Świętym zjednoczony;
W Trójcy Najświętszej – Boże nasz i Panie,
Chwała niech Tobie – nigdy nie ustanie.
Amen.

Ks. – Słowo Boże narodzone z Maryi, stało się dla nas zbawieniem.
W. – I zamieszkało między nami w świątyniach całego świata.

Módlmy się.

Panie, Jezu Chryste, który z miłości do ludzi przybrałeś postać ubogiego i bezbronnego Dzieciątka, przyjmij nasze uwielbienia, które Ci składamy, wraz z Twoją Matką Najświętszą Maryją i opiekunem Twym Świętym Józefem. Dowody zaś naszej miłości, łączymy z hołdem, jaki Twemu Wszechmogącemu Ojcu w niebie z pokorą składa cały wszechświat.

Prosimy Cię pokornie, uświęć nasze serca, abyśmy Ci mogli wiernie służyć, jak aniołowie w niebie, gdzie pragniemy Ciebie spotkać z Twoim Ojcem Wszechmogącym i Duchem Świętym, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ks. – Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. – A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Ks. – Błogosławmy Panu.
W. – Bogu chwała.
Ks. – A dusze wiernych zmarłych, przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
W. – Amen.

***

SEKSTA

Ks. – Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. – Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Ks. – Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. – Jak była na początku teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.

ANTYFONA

Bądź pozdrowione – Boski Dziecię Jezus,
Któreś zechciało – mieszkać między nami,
Cześć Ci składamy – byś o tym wiedziało,
Dajemy miłość, – jaką posiadamy.

HYMN

Na garstce siana – w stajni położony,
W twardym żłóbeczku, – świat wita ze łzami,
Płacze Dzieciątko, – Bóg dla nas wcielony,
Płacze z boleści – nad świata grzechami.
Ten, co świat cały – żywi i odziewa,
Karmi się mlekiem – Panienki przeczystej;
Parę bydlątek – swym tchnieniem ogrzewa,
Drżącego Króla – chwały wiekuistej,
Chwała Ci Jezu – z Dziewicy zrodzony,
Z Ojcem i z Duchem – Świętym zjednoczony,
W Trójcy Najświętszej – Boże nasz i Panie;
Chwała niech Tobie – nigdy nie ustanie.
Amen.

Ks. – Świat nie był przygotowany na przyjęcie takiego Króla.
W. – Daj Panie, byśmy zawsze byli przygotowani na spotkanie z Tobą.

Módlmy się.

Panie, Jezu Chryste, który z miłości do ludzi przybrałeś postać ubogiego i bezbronnego Dzieciątka, przyjmij nasze uwielbienia, które Ci składamy, wraz z Twoją Matką Najświętszą Maryją i opiekunem Twym Świętym Józefem. Dowody zaś naszej miłości, łączymy z hołdem, jaki Twemu Wszechmogącemu Ojcu w niebie z pokorą składa cały wszechświat.

Prosimy Cię pokornie, uświęć nasze serca, abyśmy Ci mogli wiernie służyć, jak aniołowie w niebie, gdzie pragniemy Ciebie spotkać z Twoim Ojcem Wszechmogącym i Duchem Świętym, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ks. – Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. – A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Ks. – Błogosławmy Panu.
W. – Bogu chwała.
Ks. – A dusze wiernych zmarłych, przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
W. – Amen.

***

NONA

Ks. – Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. – Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Ks. – Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. – Jak była na początku teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.

ANTYFONA

Bądź pozdrowione – Boski Dziecię Jezus,
Któreś zechciało – mieszkać między nami,
Cześć Ci składamy – byś o tym wiedziało,
Dajemy miłość, – jaką posiadamy.

HYMN

Chóry anielskie – Narodzenie Jego
Biednym pasterzom – w polu ogłaszają;
Radość przynoszą – dla świata całego,
A chwałę Bogu – na niebie oddają.
O! Zbawicielu, – o! Jezu, nasz Panie,
Światłości Ojca, – Jemu równy chwałą,
Czekamy biedni – na Twe zmiłowanie,
Tyś nam ucieczką, – Tyś nadzieją całą,
Chwała Ci Jezu – z Dziewicy zrodzony,
Z Ojcem i z Duchem – Świętym zjednoczony,
W Trójcy Najświętszej – Boże nasz i Panie;
Chwała niech Tobie – nigdy nie ustanie.
Amen.

Ks. – Kieruj i rządź, opiekuj się Panie całym światem.
W. – Niech siły złego nie sprowadzają nas na manowce.

Módlmy się.

Panie, Jezu Chryste, który z miłości do ludzi przybrałeś postać ubogiego i bezbronnego Dzieciątka, przyjmij nasze uwielbienia, które Ci składamy, wraz z Twoją Matką Najświętszą Maryją i opiekunem Twym Świętym Józefem. Dowody zaś naszej miłości, łączymy z hołdem, jaki Twemu Wszechmogącemu Ojcu w niebie z pokorą składa cały wszechświat.

Prosimy Cię pokornie, uświęć nasze serca, abyśmy Ci mogli wiernie służyć, jak aniołowie w niebie, gdzie pragniemy Ciebie spotkać z Twoim Ojcem Wszechmogącym i Duchem Świętym, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ks. – Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. – A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Ks. – Błogosławmy Panu.
W. – Bogu chwała.
Ks. – A dusze wiernych zmarłych, przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
W. – Amen.

***

NIESZPORY

Ks. – Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. – Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Ks. – Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. – Jak była na początku teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.

ANTYFONA

Bądź pozdrowione – Boski Dziecię Jezus,
Któreś zechciało – mieszkać między nami,
Cześć Ci składamy – byś o tym wiedziało,
Dajemy miłość, – jaką posiadamy.

HYMN

Stwórco, nasz Panie – w pieluszkach związany,
Coś się narodził – z łona Panny czystej,
O! Synu Boży – Tyś z nami zbratany.
Ty nas ocalasz – od męki wieczystej;
Dzisiaj pamiątkę – Twego Narodzenia,
W Kościele Twoim – święcimy z radością,
Dziś się weselem – dusza rozpromienia,
A serce nową – zagrzewa miłością.
Chwała Ci Jezu – z Dziewicy zrodzony,
Z Ojcem i z Duchem – świętym zjednoczony,
W Trójcy Najświętszej – Boże nasz i Panie,
Chwała niech Tobie – nigdy nie ustanie.
Amen.

Ks. – Narodzeniem Swoim przyniósł Chrystus światło dla całego świata.
W. – Wpatrujmy się w nie, byśmy nie pobłądzili.

Módlmy się.

Panie, Jezu Chryste, który z miłości do ludzi przybrałeś postać ubogiego i bezbronnego Dzieciątka, przyjmij nasze uwielbienia, które Ci składamy, wraz z Twoją Matką Najświętszą Maryją i opiekunem Twym Świętym Józefem. Dowody zaś naszej miłości, łączymy z hołdem, jaki Twemu Wszechmogącemu Ojcu w niebie z pokorą składa cały wszechświat.

Prosimy Cię pokornie, uświęć nasze serca, abyśmy Ci mogli wiernie służyć, jak aniołowie w niebie, gdzie pragniemy Ciebie spotkać z Twoim Ojcem Wszechmogącym i Duchem Świętym, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ks. – Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. – A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Ks. – Błogosławmy Panu.
W. – Bogu chwała.
Ks. – A dusze wiernych zmarłych, przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
W. – Amen.

***

KOMPLETA

Ks. – Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. – Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Ks. – Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. – Jak była na początku teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.

ANTYFONA

Bądź pozdrowione – Boski Dziecię Jezus,
Któreś zechciało – mieszkać między nami,
Cześć Ci składamy – byś o tym wiedziało,
Dajemy miłość, – jaką posiadamy.

HYMN

Słońce i księżyc, – i gwiazdy błyszczące,
I ziemia cała, – i wszystkie stworzenia
Niech to Dzieciątko – w żłóbeczku płaczące,
Chwalą za wielki – dzieło Odkupienia.
Bo On Ofiarą – za Wszechświata grzechy,
Bo On Barankiem, – co Swej Krwi strumienie
Wyleje za nas, – by wiecznej pociechy
Ludowi Swemu – zyskać przywrócenie.
Chwała Ci Jezu – z Dziewicy zrodzony,
Z Ojcem i z Duchem – Świętym zjednoczony;
W Trójcy Najświętszej – Boże nasz Panie;
Chwała niech Tobie – nigdy nie ustanie.
Amen.

Ks. – Chwała i cześć Twoja niech słynie od Wschodu aż do Zachodu.
W. – Niech dusze nasze nieustannie tęsknią za Obliczem Pana.

Módlmy się.

Panie, Jezu Chryste, który z miłości do ludzi przybrałeś postać ubogiego i bezbronnego Dzieciątka, przyjmij nasze uwielbienia, które Ci składamy, wraz z Twoją Matką Najświętszą Maryją i opiekunem Twym Świętym Józefem. Dowody zaś naszej miłości, łączymy z hołdem, jaki Twemu Wszechmogącemu Ojcu w niebie z pokorą składa cały wszechświat.

Prosimy Cię pokornie, uświęć nasze serca, abyśmy Ci mogli wiernie służyć, jak aniołowie w niebie, gdzie pragniemy Ciebie spotkać z Twoim Ojcem Wszechmogącym i Duchem Świętym, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

***

OFIAROWANIE GODZINEK

Ks. – Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. – Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Ks. – Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. – Jak była na początku teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.

ANTYFONA

Bądź pozdrowione – Boski Dziecię Jezus,
Któreś zechciało – mieszkać między nami,
Cześć Ci składamy – byś o tym wiedziało,
Dajemy miłość, – jaką posiadamy.

HYMN

O! Królu Niebios, – o! Dziecino święta,
Do żłóbka Twego – biegniem z pastuszkami.
Niech błogosławią – nas Twoje rączęta,
Niech się Twe Serce – zlituje nad nami.
Matko Najświętsza – proś Syna Twojego,
Niech nam daruje – skarby swej miłości,
Byśmy tu żyjąc – i cierpiąc dla Niego,
Mogli Go chwalić – i kochać w wieczności.
Amen.

Ks. – Spraw Panie, byśmy w godzinie śmierci znaleźli niebo otwarte.
W. – I radowali się z Tobą w Twoim Królestwie.

Módlmy się.

Panie, Jezu Chryste, który z miłości do ludzi przybrałeś postać ubogiego i bezbronnego Dzieciątka, przyjmij nasze uwielbienia, które Ci składamy, wraz z Twoją Matką Najświętszą Maryją i opiekunem Twym Świętym Józefem. Dowody zaś naszej miłości, łączymy z hołdem, jaki Twemu Wszechmogącemu Ojcu w niebie z pokorą składa cały wszechświat.

Prosimy Cię pokornie, uświęć nasze serca, abyśmy Ci mogli wiernie służyć, jak aniołowie w niebie, gdzie pragniemy Ciebie spotkać z Twoim Ojcem Wszechmogącym i Duchem Świętym, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ks. – Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. – A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Ks. – Błogosławmy Panu.
W. – Bogu chwała.
Ks. – A dusze wiernych zmarłych, przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
W. – Amen.

Godzinki ku czci Boskiego Dziecięcia

przez Posted on 0 Comments 4 min read 226 wyświetlenia

JUTRZNIA

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga…
V. Panie, otwórz wargi moje.
R. A usta moje będą głosić chwałę Twoją.
V. Mej prośby, Boże, nie odrzucaj.
R. Tyś Ojcem zwan, z pomocą śpiesz mi.

Jezu, Dziecię Najświętsze,
Jak witać Ciebie mam,
kiedy serce bardzo oziębłe,
jak się wznieść do nieba bram?
Tam czeka wiele radości
dla wiernych Twych.
Tam śpiewają pieśń o miłości Twej,
którą dałeś nam,
tam chwalą dobroć Twoją.
Więc, za nami, braćmi Twymi,
wstaw się Sam.

V. Bóg nieba całego i świata Pan.
R. Nam biednym jako wzór jest dan.

Módlmy się: O Boże, którego niewysłowiona łaska Jezusa Dziecięciem dla nas uczyniła spraw, abyśmy wdzięczni serca swoje Tobie ofiarując na ziemi, radości wieczne otrzymali. Amen.

***

PRYMA

Zdrowaś Maryjo…
V. Mej prośby, Boże, nie odrzucaj.
R. Tyś Ojcem zwan, z pomocą śpiesz mi.

Bóg mocny, dziełem Jego świat,
z miłości w Dzicięciu się ukrywa,
wszechmocny w sławie Swej,
miłym Dzieckiem staje się.
Kiedy dla wiecznego dobra
Król opuścił swoje niebo,
a ze żłóbka Jego dziecięcy głos
woła Ciebie zgubionego?
Czy nie dasz Mu serca swego,
kiedy prosi Cię?

V. Wiesz jak grzeszne jest serce twe.
R. A Jezus z miłością do siebie woła cię.

Modlitwa jak w Jutrzni

***

TERCJA

Zdrowaś Maryjo…
V. Mej prośby, Boże, nie odrzucaj.
R. Tyś Ojcem zwan, z pomocą śpiesz mi.

W skromnej postaci , Boże,
chwałę niebios skrywasz,
a przecież chwały Swej,
tu wiernych zastęp masz.
A gdyby ktoś nie poznał,
tej Bożej mocy skrytej w Dziecku
i z pasterzami w stajni nie ył,
i niebieskiej łaski nie czuł,
niech żar miłości głosi,
uśmiechnięta Twoja twarz.

V. O, słysz ma duszo i nie wahaj się.
R. Siebie samego z miłością Jezusowi daj.

Modlitwa jak w Jutrzni

***

SEKSTA

Zdrowaś Maryjo…
V. Mej prośby, Boże, nie odrzucaj.
R. Tyś Ojcem zwan, z pomocą śpiesz mi.

Jezu, znów pozdrawiam Cię,
serce moje bije znów z radością,
dobrze mi, nie płaczę już,
żadne cierpienie nie trapi mnie.
Czyż Twarzy Twej cudowny widok
nie jest nadzieją nam,
czyż nie budzi on radości śpiew
w naszych sercach.
Spraw, abym zachwycony, z miłością
całował Ciebie, moje ocalenie.

V. O Dziecię Najwspanialsze.
R. Swoim życiem przeniknij mnie.

Modlitwa jak w Jutrzni

***

NONA
Zdrowaś Maryjo…
V. Mej prośby, Boże, nie odrzucaj.
R. Tyś Ojcem zwan, z pomocą śpiesz mi.

Przez te chwile złe,
ja płakać Jezu chcę,
z żalu za popełnione winy,
do Ciebie Ojcze prośbę ślę,
wiem, żeś zbawieniem mym
i opoką mą.
To do Ciebie woła serce moje,
niech ono gorzkie roni łzy,
patrząc na pełne bólu lico Twoje
żałość napełnia duszę mą.
Ty nam wyjednaj przebaczenie win.

V. O Baranku, zdejm grzech z serca mego.
R. A miłości zdrój obudź w nim.

Modlitwa jak w Jutrzni

***

NIESZPORY
Zdrowaś Maryjo…
V. Mej prośby, Boże, nie odrzucaj.
R. Tyś Ojcem zwan, z pomocą śpiesz mi.

Kiedy mam świadomość grzechu,
a żal mi serce bólem ściska,
Kiedy trwoga o ciało i dusze przenika.
Gdzie zwrócić wzrok mam,
u kogo pomocy szukać?
Jak trudno żyć, gdy kusi świat,
gdy serce słabe jest
i gdy ku duchowi złemu skłania się?
Tylko do Ciebie święte Dziecię,
Tylko Tyś obroną jest.

V. Synu Boży, Miłości niezgłębiona.
R. Ty przecież nie chcesz śmierci grzesznika.

Modlitwa jak w Jutrzni

***

KOMPLETA
Zdrowaś Maryjo…
V. Mej prośby, Boże, nie odrzucaj.
R. Tyś Ojcem zwan, z pomocą śpiesz mi.

O, drogie Dziecię, wróć do mnie, wróć,
ja więcej nie zasmucę Cię.
Niech świat przyrzeka mi co chce,
Ja wim, że niebo dało Cię.
W sercu swoim Cię ugoszczę,
w Twoim sercu pragnę być,
tam zapomnę, co to płacz,
bo uwolnisz mnie od ziemskich trosk
nie pytając o nic.
Z Tobą pragnę przez życie iść,
a po śmierci – u Ciebie być.

V. Swoją łaskę przyniosłeś na ziemię.
R. By być razem z ludem Swym.

Modlitwa jak w Jutrzni

***

OFIAROWANIE GODZINEK

Skoro tylko Twój
przemiły głos duszę okrył moją,
wdzięczny jestem Tobie, Jezu,
żeś z miłości wezwał mnie.
Biednym jestem, ale przyjmij to, co mam,
z serca wszystko Tobie ofiaruję,
a o jedno proszę Cię, byś darował mi
Słodkie Serce Swe.
Przeto proszę, uczyń mnie na zawsze Twym,
by serce Twoje było sercem mym.
Amen.

za: ks. Ryszard Makowski red., Nowenna do Praskiego Dzieciątka Jezus, Kraków 2000.

Godzinki o Pocieszeniu NMP

przez Posted on 0 Comments 7 min read 212 wyświetlenia

Pieśń wstępna

Zawitaj ranna jutrzenko
I grzechów naszych Lekarko.
Ty Panią świata jesteś i księżną,
Anielską jesteś Królową.

Tyś sama Panią doznana,
naprzeciw strzałom szatana,
Obroń nas ręką niezwyciężoną,
Prosim bądź za naszą stroną.

Zastaw nas tarczą zbawienia,
Mocą Twojego imienia;
Uszykujże nas w miejscach bezpiecznych,
Pogrom nieprzyjaciół wiecznych

(Zowiesz się naszą królową,
Bądź nam obroną gotową;
Wyniszcz z Korony szkodliwe zdrady,
Sprawuj senatorskie rady.

Rycerstwem naszym buławą,
Ty sama władasz i sławą;
Weź nas pod swoją świętą obronę,
Oddal Boski gniew na stronę.)

O ulubiona przez Boga,
Ty nam racz być prosta droga;
Dotąd gdzie żywot jest doskonały,
Wprowadź nas do wiecznej chwały.

O światłości Apostołów,
Męczenników i Wyznawców;
Módl się za nami, bo śmierć przed nami,
Do Ciebie się uciekamy.

O Panienko nad pannami,
Ty się racz modlić za nami,
Do Syna swego najmilszego,
Jezusa. Pana naszego.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.
Wezwanie do Ducha Świętego

Przybądź o Duchu Święty, ku naszej pomocy,
Rozpędź myśli nieprawe i wszystkie niemocy;
Oświeć nas światłem, ratuj swoich wiernych,
Spraw, niech Maryja cieszy nas mizernych.

K.: Ześlij nam Panie, Ducha Świętego, prosimy.
W.: I z Nim dary niebieskie, których my żebrzemy.

Módlmy się:
Boże, który Ducha Świętego światłością serca Twoich oświecasz wiernych;
racz tegoż darami napełnić rozum, wolę i zmysły nasze, abyśmy za Jego
świętym te Przenajświętszej Jego Oblubienicy, Maryi Pannie
Godzinki Pocieszenia tak odprawić mogli, przez co byśmy do Niej w
utrapieniu naszym pociechę tu teraz doczesną, a po śmierci wiekuistą
radość odnieśli. Zaprawą tegoż Ducha Świętego, któremu z Tobą,
Bogiem Ojcem i Synem Twoim, niech będzie chwała, na wieki wieków. Amen.

JUTRZNIA

Zdrowaś Maryjo…

Zacznijcie usta moje Maryję wychwalać,
Ona smutnych nie zwykła od siebie oddalać.

Chwała Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu
I równemu Im w bóstwie Duchowi Świętemu,

Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie

Hymn

Do Ciebie, Panno święta, płaczliwie wołamy,
Po Bogu w Tobie naszą ufność pokładamy,
Nie wypuszczaj nas z Twojej, o Panno opieki,
Daj nam żyć z Bogiem w niebiesiach na wieki.

Cieszyła Arka podczas potopu strasznego
Utrapionego Noe z kilką osób jego;
Cieszysz Ty, Panno, wszystek świat nierównie,
Kojąc gniew Boski, Twą prośbą łagodnie
K.: Wylał Bóg wszelką łaskę w ustach świętych Twoich,
W.: Żebyś cieszyła smutnych w utrapieniach swoich.
K.: Panie wysłuchaj modlitwę moją,
W.: A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:

O przenajdostojniejsza nad wszystko stworzenie, Maryjo Panno, której
samej nad wszystkie święte, dla dostojności macierzyństwa Boskiego
oddał Bóg szafarstwo wszystkiego skarbu swojego, przez co do Ciebie tak
na niebie wszelkie anielskie duchy, jako i na ziemi różne żyjących stany,
pod Twoją świętą garnąć się opiekę, błogosławią. Błogosławimy i my
Ciebie, grzesznicy, prosząc pokornie, abyś nas pod swoją miłościwą
przyjąwszy opiekę, we wszystkich smutkach i przygodach naszych nam się
Pocieszycielką pokazać raczyła przez Tego, któregoś porodziła, Jezusa
Chrystusa, Pana naszego. Amen.

K.: Panie wysłuchaj modlitwę moją,
W.: A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Błogosławmy Panu,
W.: Bogu chwała.
K.: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w
pokoju wiecznym.
W.: Amen.

LAUDES (UWIELBIENIE)

Zdrowaś Maryjo…

Przybądź mi na pociechę, Panno, ku pomocy,
Broń mię od złych przypadków tak w dzień jak i w nocy.

Chwała Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu
I równego im w bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:

Zbierała Ruta kłosy po roli wzgardzone,
Chcąc posilić Noemi serce zagłodzone;
Zbierasz Ty, Panno grzeszniki zawzięte,
Łącząc ich dusze między rzesze święte.
Nieprzyjacielskim wojskiem zewsząd otoczoną
Judyta Betulinę cieszyła strapioną;
Ty, o Maryjo, więcej niż Judyta cieszysz,
Gdzie brak ludzkiej pomocy Ty z ratunkiem spieszysz.

K.: Jak wieża Dawidowa jest Twoja zasłona,
W.: Jeden zwycięży tysiąc, komuś Ty obroną.
K.: Panie wysłuchaj modlitwę moją,
W.: A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

(Modlitwa i wezwania jak po Jutrzni)

PRYMA

Zdrowaś Maryjo…
Przybądź mi na pociechę…
Chwała Ojcu… (jak na Laudes)

Hymn

Srogim króla wyrokiem wielce przestraszony
Pociesza wdzięczna Ester lud swój ulubiony.
Ginie Aman haniebnie, śmiercią złość swą płaci,
Z ludu Bogu miłego nikt życia nie traci.

Sławna światu Debora była w Palestynie,
Abigail pokorą w Izraelu słynie.
Żyzną była z proroków świętych Samaryja,
Nas smutnych nie pocieszy nikt, tylko Maryja.

K.: Oliwa wylana jest, Imię święte Twoje.
W.: Które słysząc, cieszy się smutne serce moje.
K: Panie, wysłuchaj modlitwę moją,
W.: A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

(Modlitwa i wezwania jak po Jutrzni)

TERCJA

Zdrowaś Maryjo…
Przybądź mi na pociechę…
Chwała Ojcu… (jak na Laudes)

Hymn

Same duchy anielskie cześć Maryi głoszą
I z uwielbieniem nad swe trony Ją wynoszą.
Ona ich zrujnowaną godność naprawiła,
Przez swą pokorę smutne niebo pocieszyła.

Poddając się pod wolę Boga, Ojca swego,
Stała się Matką Syna przez Ducha Świętego.
Jak tylko od anioła poselstwo przyjęła,
Zaraz zbawienie ludzkie w żywocie poczęła.

K.: Nie taka słodycz z winnego krzewu się rodzi,
W.: Jak pokarm, który z piersi dziewiczych pochodzi.
K.: Panie wysłuchaj modlitwę moją,
W.: A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

(Modlitwa i wezwania jak po Jutrzni)

SEKSTA

Zdrowaś Maryjo…
Przybądź mi na pociechę…
Chwała Ojcu… (jak na Laudes)

Hymn

Znaczną figurą jest gołąb Noego,
Gdy dla wód nie miał spęcznienia swojego;
Różdżkę oliwną do arki przynosi
Na znak, że zbawion, za kim Pana prosi.

Bierz przykład z łotra na krzyż przybitego,
Godzien był piekła, dla żywota złego;
Jak tylko na Maryję obrócił wejrzenie,
Tak przez Nią od Jezusa otrzymał zbawienie.

K.: Gęste drzewo słoneczne promienie zasłania,
W.: Nie gore, kto się pod cień Matki Bożej schrania.
K.: Panie, wysłuchaj modlitwę moją…

(Modlitwy i wezwania jak po Jutrzni)

NONA

Zdrowaś Maryjo…
Przybądź mi n pociechę…
Chwała Ojcu… (jak na Laudes)

Hymn

Wesołe były Gody w Galilejskiej Kanie,
Jezus z Matką, z uczniami zaproszony na nie.
Tam strapionych małżonków, iż im brakło wina,
Cieszy Panna Najświętsza przez cud Swego Syna.

Płaczącym także siostrom Łazarz zmarłego,
Przywracając Zbawiciel do życia pierwszego;
Drogie imię Maryi mile wprzód wymienia,
Jako Orędowniczkę w tym akcie wskrzeszenia.

K.: Jak żyzna jabłoń błędnych w pustym lesie cieszy,
W.: Tak Maryja smutnego, gdy się do Niej śpieszy.
K.: Panie, wysłuchaj modlitwę moją…

(Modlitwa i wezwania jak po Jutrzni)

NIESZPORY

Zdrowaś Maryjo…
Przybądź mi n pociechę…
Chwała Ojcu… (jak na Laudes)

Hymn

Burzliwe morze rozbija okręty,
Straszliwym gromem jest grzesznik przejęty;
Lecz gdy niebieska tęcza się pokaże,
Cieszcie się ludy, bo już Bóg nie karze.

Umiera Jezus na krzyżu sromotnie,
Pastwią się nad Nim i bluźnią ochotnie;
Smuci się niebo, Chrystus się raduje,
A tę z Maryi radość w sobie czuje.

K.: Dźwięku głosu Twojego pragną uszy moje,
W.: Że, grzesznik, nie ginę, staranie to Twoje.
K.: Panie, wysłuchaj modlitwę moją…

(Modlitwa i wezwania jak po Jutrzni)

KOMPLETA

Zdrowaś Maryjo…

Nawróć nas Panno Święta, a proś Syna Twego,
Niech straszliwy powściąga zapęd gniewu swego

Ratuj nas łaską Twoją, pocieszaj strapionych,
Obroń od wszelkich nieszczęść przez grzech zasłużonych.

Chwała Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu
I równemu Im w bóstwie Duchowi Świętemu,

Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie

Hymn

Wiedź, o przedziwna Panno, Matko miłościwa,
Utrapionych pociecho, a nigdy nie mściwa;
Ratuj nas słabych, nędznych, bądź obroną naszą;
Znieś tych, co na zgubę dziś czyhają naszą.

Za co oddawać będziem czułe dzięki,
Żeś nas wspierała potęgą Twej ręki.

K.: Jestem murem obronnym i wieżą pokoju,
W.: Pocieszże nas w godzinę śmiertelnego boju.
K.: Panie, wysłuchaj modlitwę moją,
W.: A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:

O przenajdostojniejsza nad wszystko… (jak na Jutrznię)

K.: Panie wysłuchaj modlitwę moją,
W.: A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Błogosławmy Panu,
W.: Bogu chwała.
K.: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w
pokoju wiecznym.
W.: Amen.
K.: Niech nas błogosławi i strzeże Najświętsza Panna Pocieszycielka nasza mocą Ojca i Syna i Ducha Świętego.
W.: Amen.

Antyfona Św. Augustyna

Pod Twoją opiekę uciekamy się, najmiłościwsza Panno. Przyjmij nas, jedyna nadziejo nasza, nie pogardzaj chwałą, którą my Ciebie, niegodni, wszelkiej pochwały najgodniejszą być uznawamy, bo z Ciebie wszelka moc, ozdoba i chwała wynika.

Niech będzie pochwalona Najświętsza Panna, Pocieszycielka strapionych (x 3)

K.: Bądź pozdrowiona Maryjo, łaski pełna.
W.: Pan z Tobą.

Módlmy się:

Racz przyjąć, Najłaskawsza Bogarodzico, prośby nasze, które do Twojej miłosiernej dobroci zanosimy, miej politowanie nad utrapionymi, wzgląd nad wygnanymi. Strzeż, abyśmy nie upadli, ratuj, abyśmy nie zginęli, gdyżeś Ty jest jedyną pociechą grzeszników, w której najbłogosławieńsza naszych zasług zawisła nagroda. Amen.

K.: Pomoc Panny niech przy nas zawsze zostanie.
W.: Amen.
K.: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
W.: Amen.

za: M. Korolko, Matka Boża Pocieszenia we Włodawie-Orchówku, Warszawa 1987.