godzinki

Godzinki o św. Dominiku

przez Posted on 0 Comments 12 min read 264 wyświetlenia

Na jutrznię

V. Jezu, przez zasługi wyznawcy Twojego.
R. Uczyń mię w mem życiu łaski Twej godnego.
V. Panie, otwórz wargi moje.
R. A usta moje będą opowiadać chwałę Twoję.
V. Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj.
R. Panie, ku ratunkowi memu pospiesz się.
Chwała Ojcu…
Jak była…
Hymn

Nowy rycerz Chrystusowy,
Potężny dziełem i słowy,
Dominik, który z imienia
Stał się Apostoł zbawienia.

Chował swą myśl bez przygany,
Kwiat dziewictwa nieskalany,
W chęciach gorzał jak w płomieniu,
Myśląc o ludzkiem zbawieniu.

Zdeptał ten świat niestateczny,
Sam choć ubogim, bezpieczny
Zaszedł nieprzyjacielowi,
Ufający Chrystusowi.

Walczył nauką, cudami,
Pracując wspólnie z uczniami;
A za oręż do tej bitwy
Używał łez i modlitwy.

W trzech Osobach jednemu
Chwała bądź Bogu naszemu!
Który nas prośbą Świętego
Niech przyjmie do Nieba swego. Amen.
Antyfona

Na schyłku świata nowy kaznodzieja dawny, jaśniał świetnie Dominik przejrzany.
Czytanie (Syr 50)

Jako gwiazda jutrzenna między mgłami lub jako pełny księżyc we dnie swoje świeci, tak on zajaśniał w Kościele Bożym. R. Bogu chwała.
V. Ukochał go Bóg i przyozdobił go.
R. I w szatę chwały przybrał go.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy moje.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się. Boże, któryś Kościół Twój błogosławionego Dominika, wyznawcy Twojego, Ojca naszego, zasługami i nauką raczył ozdobić; daj łaskawie, aby nam za jego przyczyną na doczesnych potrzebach nie schodziło i abyśmy w duchownem rośli zawsze pomnożeniu. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą, Bogiem Ojcem, i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
R. Amen.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy moje.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu.
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
R. Amen.
Na laudes

V. Jezu, przez zasługi wyznawcy Twojego.
R. Uczyń mię w mem życiu łaski Twej godnego.
V. Panie, otwórz wargi moje.
R. A usta moje będą opowiadać chwałę Twoję.
V. Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj.
R. Panie, ku ratunkowi memu pospiesz się.
Chwała Ojcu…
Jak była…
Hymn

Zaśpiewajmy nowe pienie
I wydajmy słodkie brzmienie,
Głosami chóru całego
Dla Dominika świętego.

Gdy wieczór wieków nadchodzi,
Nowa gwiazda na świat wchodzi;
Przyszedł ludzkiemu plemieniu
Poseł z wieścią o zbawieniu.

Ten ziarnem słowa Bożego
Zasiał okręg świata tego
I, wszczepiwszy Zakon nowy,
Pokonał kacerskie głowy.

On to, choć jak źródło małe,
Wezbrawszy się w rzekę całą,
Dostarcza zdrój żywej wody
Światu dla jego ochłody.

W trzech Osobach jednemu
Chwała bądź Bogu naszemu!
Który nas prośbą Świętego
Niech przyjmie do Nieba swego. Amen.
Antyfona

Błogosławiony Odkupiciel narodu ludzkiego, który zabezpieczając zbawienie człowieka grzesznego, dał światu Dominika świętego.
Czytanie (Syr 50)

Jako gwiazda jutrzenna między mgłami lub jako pełny księżyc we dnie swoje świeci, tak on zajaśniał w Kościele Bożym.
R. Bogu chwała.
V. Sprawiedliwy róść będzie jako lilia.
R. I kwitnąć będzie na wieki przed Panem.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy moje.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się. Boże, któryś Kościół Twój błogosławionego Dominika, wyznawcy Twojego, Ojca naszego, zasługami i nauką raczył ozdobić; daj łaskawie, aby nam za jego przyczyną na doczesnych potrzebach nie schodziło i abyśmy w duchownem rośli zawsze pomnożeniu. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą, Bogiem Ojcem, i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
R. Amen.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy moje.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu.
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
R. Amen.
Na prymę

V. Jezu, przez zasługi wyznawcy Twojego.
R. Uczyń mię w mem życiu łaski Twej godnego.
V. Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj.
R. Panie, ku ratunkowi memu pospiesz się.
Chwała Ojcu…
Jak była…
Hymn

Na niebieskiej hierarchii
Niechaj słodkiej harmonii
Wdzięczne zabrzmią pienia nowe,
W nową ciągnione osnowę.

Do tego i nasze głosy
Zgodnie z sercem pod niebiosy
Niech się wzniosą za wspaniałą
Ojca Dominika chwałą.

Ten z Egiptu świata tego,
Mąż według serca Bożego
Na poprawę świata dany,
Od Twórcy wieków wybrany.

Przybył na ubóstwa łodzi,
Próżności świeckich powodzi,
Aby z głębi zatracenia
Stawił lud na brzeg zbawienia.

W trzech Osobach jednemu
Chwała bądź Bogu naszemu!
Który nas prośbą Świętego
Niech przyjmie do Nieba swego. Amen.
Antyfona

Pobożny Ojcze, Dominiku święty, któryś do Nieba jest od Boga wzięty, pamiętaj na nas wśród świata żyjących, Twojej przyczyny pokornie żebrzących.
Czytanie (Syr 50)

Jako tęcza jaśniejąca między świetnemi obłokami lub jako kwiat różany w dniach wiosennych i jako lilie, które są nad wodą płynącą, tak on kwitnął w Kościele Bożym. R. Bogu chwała.
V. Powstań, Panie! Wspomóż nas.
R. I wybaw nas dla Imienia Twego.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy moje.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się. Boże, któryś Kościół Twój błogosławionego Dominika, wyznawcy Twojego, Ojca naszego, zasługami i nauką raczył ozdobić; daj łaskawie, aby nam za jego przyczyną na doczesnych potrzebach nie schodziło i abyśmy w duchownem rośli zawsze pomnożeniu. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą, Bogiem Ojcem, i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
R. Amen.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy moje.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu.
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
R. Amen.
Na tercję

V. Jezu, przez zasługi wyznawcy Twojego.
R. Uczyń mię w mem życiu łaski Twej godnego.
V. Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj.
R. Panie, ku ratunkowi memu pospiesz się.
Chwała Ojcu…
Jak była…
Hymn

Nim jeszcze na świat wydany,
Już Matce swej ukazany
W kształcie szczenięcia; że będzie
Kaznodzieją głośnym wszędzie.

Pochodnia w ustach znać dawa,
Jako miłości ustawa
Przez Niego jest wykonana
I grzesznym na życie dana.

Ten to nowy prawodawca,
Eliaszowych dzieł sprawca,
Sam nienawidząc występki,
Gromi złe w drugich postępki.

Rozprasza liszki Samsona
I jak trąba Gedeona
Na zgubne klęski podaje
Silne nieprzyjaciół zgraje.

W trzech Osobach jednemu
Chwała bądź Bogu naszemu!
Który nas prośbą Świętego
Niech przyjmie do Nieba swego. Amen.
Antyfona

Ubogi z wyrobku swego, bogaty z życia czystego; ubogiego stanu sława daje mu do Nieba prawa.
Czytanie (Syr 50)

Jako ogień błyskający się i kadzidło gorejące w ogniu, jako naczynie całe ze złota wszelkim drogim kamieniem ozdobione: tak ten Święty w Kościele Bożym.
R. Bogu chwała.
V. Wspomnij na obietnice Twoje.
R. Wspomagając sługi swoje.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy moje.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się. Boże, któryś Kościół Twój błogosławionego Dominika, wyznawcy Twojego, Ojca naszego, zasługami i nauką raczył ozdobić; daj łaskawie, aby nam za jego przyczyną na doczesnych potrzebach nie schodziło i abyśmy w duchownem rośli zawsze pomnożeniu. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą, Bogiem Ojcem, i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
R. Amen.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy moje.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu.
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
R. Amen.
Na sekstę

V. Jezu, przez zasługi wyznawcy Twojego.
R. Uczyń mię w mem życiu łaski Twej godnego.
V. Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj.
R. Panie, ku ratunkowi memu pospiesz się.
Chwała Ojcu…
Jak była…
Hymn

Między licznemi cudami
Najpierwsze świadectwo mamy,
Gdy Matka Syna utraca,
On z śmierci do życia wraca.

Żegnając krzyżem obłoki,
Roztwarza w dżdżyste potoki,
Nieraz w niedostatku chleba
Karmi bracią wsparciem z Nieba.

O jak w chwale i zasłudze
Poszczęścił Bóg swemu słudze,
Gdy przez niego w swym Kościele
Skutków pociesznych dał wiele.

Słowa Bożego nasienie
Zasiawszy tu na zbawienie,
Poszedł na Niebieskie gody
Używać wiecznej ochłody.

W trzech Osobach jednemu
Chwała bądź Bogu naszemu!
Który nas prośbą Świętego
Niech przyjmie do Nieba swego. Amen.
Antyfona

Drabinie z Nieba spuszczonej brat jeden się przypatruje, którą Święty wprowadzony za dary Bogu dziękuje.
Czytanie (Iz 59)

Duch mój, który jest w tobie, i słowa moje, które położyłem w twych ustach, nie ustąpią z ust twoich i z ust potomstwa twego, mówi Pan, odtąd aż na wieki.
R. Bogu chwała.
V. Wspomnij na obietnice Twoje.
R. Wspomagając sługi swoje.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy moje.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się. Boże, któryś Kościół Twój błogosławionego Dominika, wyznawcy Twojego, Ojca naszego, zasługami i nauką raczył ozdobić; daj łaskawie, aby nam za jego przyczyną na doczesnych potrzebach nie schodziło i abyśmy w duchownem rośli zawsze pomnożeniu. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą, Bogiem Ojcem, i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
R. Amen.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy moje.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu.
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
R. Amen.
Na nonę

V. Jezu, przez zasługi wyznawcy Twojego.
R. Uczyń mię w mem życiu łaski Twej godnego.
V. Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj.
R. Panie, ku ratunkowi memu pospiesz się.
Chwała Ojcu…
Jak była…
Hymn

Gdy zgonem świętym uśpiony,
Był jak ziarno utajony
Lub jako gwiazda w zaćmieniu,
Tak on spoczął w śmierci cieniu.

Ale Bóg wszego stworzenia
Wywodzi tę gwiazdę z cienia,
Wsławia cudami grób jego
Jako Józefa starego.

Mocna w tem prawda bez sporów,
Z przyjemnych grobu odorów,
Że w nim nie doznały straty
Czystości dziewiczej kwiaty.

Tu chorzy w zdrowiu się radzą,
Tu ślepi, chromi gromadzą,
I wszyscy z skutkiem wracają
Przez cuda, których doznają.

W trzech Osobach jednemu
Chwała bądź Bogu naszemu!
Który nas prośbą Świętego
Niech przyjmie do Nieba swego. Amen.
Antyfona

Świetny między dziedzicami, zrównan chwałą z Doktorami, między Świętych policzony, dwojaką czcią ozdobiony.
Czytanie (Ml 2)

Zakon prawdy był w ustach jego, a nieprawość nie postała w wargach jego. W pokoju i w słuszności chodził za Mną i wielu odwiódł od nieprawości. R. Bogu chwała.
V. Coś obiecał, spraw u Boga!
R. Bo nas gnębi ciężka trwoga.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy moje.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się. Boże, któryś Kościół Twój błogosławionego Dominika, wyznawcy Twojego, Ojca naszego, zasługami i nauką raczył ozdobić; daj łaskawie, aby nam za jego przyczyną na doczesnych potrzebach nie schodziło i abyśmy w duchownem rośli zawsze pomnożeniu. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą, Bogiem Ojcem, i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
R. Amen.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy moje.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu.
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
R. Amen.
Na nieszpór

V. Jezu, przez zasługi wyznawcy Twojego.
R. Uczyń mię w mem życiu łaski Twej godnego.
V. Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj.
R. Panie, ku ratunkowi memu pospiesz się.
Chwała Ojcu…
Jak była…
Hymn

Matko powszechna, Kościele!
Nowe odprawiaj wesele,
Która coraz nowe syny
Szlesz do niebieskiej krainy.

Oto wódz swego Zakonu,
Dominik wierny do zgonu,
Wzięty od Pana na Pany,
Już usiadł między Niebiany.

Skoro z ciała uwolniony,
Wnet do Nieba zaniesiony,
Gdzie za swoje zubożenie
Odniósł królewskie odzienie.

Wonność, co z grobu wychodzi,
Wielość cnót jego dowodzi,
Że dziwne rzeczy w zasłudze
Bóg darował swemu słudze.

W trzech Osobach jednemu
Chwała bądź Bogu naszemu!
Który nas prośbą Świętego
Niech przyjmie do Nieba swego. Amen.
Antyfona

Święty Ojciec, wstępując w niebieski firmament, synom swoim ubóstwo daje za testament.
Czytanie (Syr 50)

Jako gwiazda jutrzenna między mgłami lub jako pełny księżyc we dnie swoje świeci, tak on zajaśniał w Kościele Bożym. R. Bogu chwała.
V. Módl się za nami Święty Ojcze Dominiku!
R. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy moje.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się. Boże, któryś Kościół Twój błogosławionego Dominika, wyznawcy Twojego, Ojca naszego, zasługami i nauką raczył ozdobić; daj łaskawie, aby nam za jego przyczyną na doczesnych potrzebach nie schodziło i abyśmy w duchownem rośli zawsze pomnożeniu. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą, Bogiem Ojcem, i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
R. Amen.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy moje.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu.
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
R. Amen.
Na kompletę

V. Jezu, przez zasługi wyznawcy Twojego.
R. Uczyń mię w mem życiu łaski Twej godnego.
V. Nawróć nas do siebie Zbawicielu nasz.
R. I sprawiedliwy gniew Twój odwróć od nas.
V. Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj.
R. Panie, ku ratunkowi memu pospiesz się.
Chwała Ojcu…
Jak była…
Hymn

Chwała tedy Dominika
Niechaj z ust naszych wynika;
Chwała głośna zawsze, wszędzie
Z sercem złączona niech będzie.

Spieszmy, o bracia, z prośbami,
Idąc za Ojca śladami,
Aby na nasze ubóstwo
Miało wzgląd wszechmocne Bóstwo.

Pokaż się Ojcem łaskawym!
Bądź pasterzem dla nas prawym
I wielkim w modłach Patronem
Gdy stoisz przed Boskim tronem.

Tam najwyższemu królowi
Niech Twa prośba za nas mówi:
Abyśmy z tego wygnania
Weszli w Niebieskie mieszkania.

W trzech Osobach jednemu
Chwała bądź Bogu naszemu!
Który nas prośbą Świętego
Niech przyjmie do Nieba swego. Amen.
Antyfona

Z ciężkich sideł ciała nędznego wyrwany, dostąpiwszy wolności królestwa wiecznego, zażywa ze swym Twórcą napoju słodkiego.
Czytanie (Syr 15)

W pośrodku Kościoła otworzył usta swoje i napełnił go Pan duchem mądrości. R. Bogu chwała.
V. Strzeż nas, Panie, jak źrenicę oka!
R. Pod cieniem Twych skrzydeł zachowaj nas.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy moje.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się. Daj to nam, prosimy, Wszechmogący Boże, abyśmy, którzy ciężarem grzechów naszych przywaleni zaostajemy, za przyczyną Błogosławionego Dominika, wyznawcy Twojego, Ojca naszego, byli wyzwoleni. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą, Bogiem Ojcem, i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
R. Amen.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy moje.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu.
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
R. Amen.
Polecenie godzinek

Ojcze święty Dominiku!
Wiernych sług twych miłośniku,
Polecaj nas Bogu w Niebie,
Pokornie prosimy ciebie.

Wiarę, Zakon i Koronę
Tobie zlecamy w obronę!
Broń nas głodu, moru, wojny,
Zjednaj nam żywot spokojny. Amen.

Źródło: „Róża duchowna”.

Godzinki o św. Kindze

przez Posted on 0 Comments 5 min read 210 wyświetlenia

Na Jutrznię.

Panie, otwórz wargi moje
A usta moje opowiadać będą chwałę Twoję
Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie pospiesz ku ratunkowi memu,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu
Jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Hymn.
Przesławna córko Węgier, Księżno Polskiej ziemi,
Coś pierwsza te narody spoiła bratniemi
Węzłami pobożności, wiary i nadziei,
Prowadząc je wciąż wiernie po dziejów kolei;
Rószczko w Węgrzech zrodzona, w Polsce rozwinięta,
Przyjm od nas hymn miłości, Kunegundo święta.
Ledwo na świat wydana, już usty świętemi
Witasz Królowę niebios słowy anielskiemi,
Gdy nowonarodzona, niewinna lilio
Wołasz z podziwem wszystkich: „Zawitaj Maryjo!”
Lilio dwóch narodów w niebiosach wszczknięta
Polecaj nas Maryi, Kunegundo święta.

V. Módl się za nami błgosławiona Kunegundo
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się.
Boże, któryś błogosławioną Kunegundę słodkości Twojej dobrodziejstwami uprzedził i w małżeństwie nawet dziewicą zachował, spraw prosiym, abyśmy za jej przyczyną przez czystość życia wciąż z Tobą się łączyli, a idąc jej śladami szczęśliwie do Ciebie przyjść mgli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Na Laudes.

Hymn.
Dziecinne lata twoje płyną w Polskiej ziemi
Przy sercu Salomei świętej twej Mistrzyni.
Tu niebios Oblubieńca miłością zraniona,
Ślubujesz Mu panieństwo, o Błogosławiona!
Czysta panno, miłością Jezusa przejęta,
Uproś nam dar czystości, Kunegundo święta.
W kwiecie wieku złączona z małżonkiem Wsydliwym,
Ozdobiłaś tron Piastów cnót twoich podziwem,
Wierna ślubem dwóch Królów, obu miłośnicą,
Tu byłaś matką ludu, tam Oblubienicą.
Więc małżonko-dziewico, wierna i nietknięta,
Wyproś czystość małżeństwom, Kunegundo święta.

Módl się za nami błgosławiona Kunegundo itd. jak na Jutrznię.

Na Prymę.

Hymn.
W dziewiczym związku z królem, w anielskiej czystości,
Dałaś mu poznać prawe rozkosze miłości:
W pielęgnowaniu chorych, w ubogich usłudze,
Płynie czas królowania Jezusowej słudze
Czynami miłośierdzia wśród nędzy zajęta,
Ocierasz łzy płaczącym Kunegundo święta.
Chowałaś przy swem sercu siostrę twoją młodą,
Chroniąc jej jako skarbu Bożego przed szkodą,
A wszczepiwszy w nią cnoty małżonki i pani,
Dałaś Polsce Patronkę — niebu Świętą w dani.
Dziś gdy przed tronem Boga jaśnieje Jolenta,
Módl się z Siostrą za nami, Kunegundo święta.

Módl się za nami błgosławiona Kunegundo itd. jak na Jutrznię.

Na Tercyę.

Hymn.
Miłośnico narodu, coś nie żałowała,
Wiana twego, gdy spadła Tatarów nawała,
Tyś budziła w rycerstwie odwagę i męstwo,
Niejedno wymodliłaś Ojczyźnie zwycięstwo.
Bohaterko narodu, rozkuj ciężkie pęta,
Błagaj Boga za Polską, Kunegundo święta.
Na twe modlitwy zawsze niebiosa powolne
Dały ziemi Krakowskiej sławne góry solne,
A żupy starej Bochni, Wieliczkisaliny,
Związały z twem imieniem swych skarbów głębiny.
O Dobrodziejko Polski, potrzebą jej tknięta,
Wyproś nam sól mądrości, Kunegundo święta.

Módl się za nami błgosławiona Kunegundo itd. jak na Jutrznię.

Na Nonę.

Hymn.
Opuszczasz świetny Kraków, żegnasz Wawel stary
I do ziemi Sądeckiej biezysz pełna wiary,
Tu znosisz kościół Bogu, a cnót twoich wonią
Niby kwiat wabisz pszczółki, o wśród pracy dzwonią.
[Wśród nich żyjesz jak matka miłością przejęta,
Przodujesz pobożnością Kunegundo święta.]*
Cichości i pokory święta miłośnica
Ukrywasz się z cnotami jak Boża skarbnica,
Lecz pośród grona dziewic przedziwnie jaśniejesz,
Świecisz nakształt Cheruba, jak Seraf gorejesz,
I na krzyżupokuty z Jezusem rozpięta,
Modlisz się za grzeszniki, Kunegundo święta.

Módl się za nami błgosławiona Kunegundo itd. jak na Jutrznię.

Na Nieszpory.

Hymn.
Tu rozmodlona sercem pośród gór okołów,
Matka polskiego ludu i siostra aniołów,
Najszczęśliwsza wśród ciszy. Lecz któż zgadnie losy,
Jakie Ci niezbadane gotują niebiosy?
Z gronem cór uochanych od hord napadnięta;
Chronisz się w góry Pienin, Kunegundo święta.
Daremna pogoń dziczy, próżna złość szakalów,
Silniejsza moc modlitwy i wierność góralów!
Wracasz z stadkiem do gniazda gołąbko spłoszona,
Tu wsławiasz się cudami, yś Błogosławiona,
Tu zamyka Ci oczy wśród płaczu Jolenta,
Stąd wzlatasz czysta w niebo, Kunegundo święta.

Módl się za nami błgosławiona Kunegundo itd. jak na Jutrznię.

Na Kompletę

Hymn.
Sześć wieków dziś upływa, o święta dziewico,
Jak tam stoisz szczęśliwa przed Boga stolicą,
Tam na świętą skroń twoją Boski oblubieniec
Włożył koronę chwały i wesela wieniec
Pomnij naszej niedoli duszo uśmiechnięta,
Módl się za biedny naród, Kunegundo święta.
Grób twój od sześciu wieków cudami tu słynie
I kto raz go nawiedził, nigdy nie pominie.
Tu prostaczek w niedoli, mieszczanin w chorobie,
Bieży i ufne dłonie wyciąga ku tobie,
Korzą się u stóp twoich króle i książęta,
A wszystkim łaski świadczysz, Kunegudno święta.

Módl się za nami błgosławiona Kunegundo itd. jak na Jutrznię.

Na zakończenie godzinek

Wieńcem u twego grobu córki twe ślubione,
Klęcząc codziennie proszą o twoją obronę.
Bronisz je długie wieki, brońże droga Matko
I opiekuj się zawsze twą wierną czeladką.
By pieczą twą matczyną na ziemi objęta
Żyła z tobą na wieki, Kunegundo święta.
Stary Sączu! ty Kingi dziedzino wybrana
Tobie skarb ten zwierzony od Pana,
On tobie błogosławieństw nie mało namnaża,
On poświęca twe syny do służby Ołtarza
I łaska ta od ciebie nie będzie odjęta,
Póki cześć ma u ciebie Kunegunda święta!

V. Módl się za nami błogosławiona Kunegundo,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się.
Boże, któryś… itd. jak wyżej. Amen!

Bóg mój i wszystko!

24 VII 1892