eucharystyczne

Miłujcie się wzajemnie

przez Posted on 0 Comments 1 min read 912 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Miłujcie się wzajemnie

Miłujcie się wzajemnie,
Jak Ja was umiłowałem.
1) To jest nowe przykazanie
Abyście się wzajemnie miłowali.
2) Nie ma większej miłości
Jak oddać życie za przyjaciół swoich.
3) Nie nazywam was sługami,
Ale przyjaciółmi.
4) Jesteście przyjaciółmi moimi,
Gdy czynicie Co wam nakazałem

Wykonanie Utworu: Miłujcie się wzajemnie

Kłaniam się Tobie

przez Posted on 0 Comments 1 min read 972 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Kłaniam się Tobie

1. Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże,
Którego niebo pojąć nie może.
Ja, proch mizerny, przed Twą możnością.
Z wojskiem Aniołów klękam z radością.
2. Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję,
Kocham serdecznie, pokłon oddaję,
Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały.
Niech Ci się kłania z niebem świat cały.
3. Dziekuję za to, żeś się zostawił
W tym Sakramencie, abyś nas zbawił.
Za swoje łaski tu wyświadczone.
Odbieraj od nas serca skruszone.
4. Przed tronem Twoim serca składamy,
Oto pokornie wszyscy wołamy:
Błogosław, Panie, swemu stworzeniu
Broń od nieszczęścia, ciesz w utrapieniu.

Wykonanie Utworu: Kłaniam się Tobie

Jezu drogi

przez Posted on 0 Comments 1 min read 608 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Jezu drogi

Jezu drogi, Tyś miłością, przyjdź, daj siebie nam.
Duszy mojej Tyś ufnością, króluj w niej Ty sam.
Jezu, Jezu, przyjdź do duszy mej.
Obdarz ją łaskami Twymi i bądź KróIem jej.
Choć mnie brudzą grzechu cienie, Ty mi Siebie daj,
Duszę moją łaski tchnieniem przemień w cichy raj.
Dodaj siły w życia znoju, usuń zwątpień noc
I zachowaj nas w pokoju, sercom daj Twą moc.

Wykonanie Utworu: Jezu drogi

Jeden chleb

przez Posted on 1 Comment 1 min read 1796 wyświetlenia

Tekst i chwyty pieśni: Jeden chleb

1. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało,
Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.
Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,
Z soku wielu winnych gron pochodzi.
Jak ten chleb, co złoczył złote ziarna,
Tak niech miłość złoczy ich ofiarna.
Jak ten kielich łączy kropel wiele,
Tak nas, Chryste, w Swoim złącz Kościele.
2. O Pasterzu, zgromadź w jednej Swej owczarni
Zabłąkane owce, które giną.
W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij,
Byśmy jedną stali się rodziną.
3. Na ramiona Swoje weź o Panie,
Tych co sami wrócić już nie mogą!
Niechaj zjednoczenia cud się stanie,
Prowadź nas ku niebu wspólną drogą!

Chwyty: Jeden chleb

G C
1. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało,
D G
Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.
C
Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,
D G
Z soku wielu winnych gron pochodzi.
C
Jak ten chleb co złączył złote ziarna,
G D
Tak niech miłość łączy nas ofiarna.
G C
Jak ten kielich łączy kropel wiele,
D G
Tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele.

Wykonanie: Jeden chleb


Pielgrzymka 2012 – Jeden chleb
78 Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę 6-15.07.2012
Msza św. na Szczycie Jasnogórskim.Przewodniczył abp.Stanisław Gądecki.
Liturgia grupa 11
Pieśń na Ofiarowanie

Przejdź do pozostałych piosenek:

Piosenki Oazowe
Piosenki Oazowe
Piosenki Pielgrzymowe
Piosenki Pielgrzymowe

Ja wiem, w kogo ja wierzę

przez Posted on 0 Comments 1 min read 842 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Ja wiem, w kogo ja wierzę

Ja wiem, w kogo ja wierzę, stałością duszy mej.
Mój Pan w tym Sakramencie, pełen potęgi swej.
To ten, co zstąpił z nieba, co życie za mnie dał
I pod postacią Chleba pozostać z nami chciał.
2. Ja wiem, w Kim mam nadzieję, gdy słabnie ducha moc.
To Ten, przed Którym światło migoce dzień i noc.
On moim szcęściem w życiu, On światłem w zgonu dzień.
Zwycięża mroki grzechu, rozprasza śmierci cień.
3. Ja wiem, Kogo miłuję nad wszelki świata czar,
Kto poi duszę moją, kto zna miłości żar:
To Król nad wszystkie króle, Wszechwładny świata
Pan, Co karmi duszę moją,Ciałem i Krwią swych Boskich Ran.

Wykonanie Utworu: Ja wiem, w kogo ja wierzę

Jezusa ukrytego

przez Posted on 0 Comments 1 min read 1592 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Jezusa ukrytego

Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić,
Wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć.
On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu,
Dla Jego Boskiej chwały życie poświęćmy Mu.
Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój,
Bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój.
2. Tu Mu ciągle hosanna śpiewa anielski chór,
A ta cześć nieustanna, to dla nas biednych wzór.
Dzielić z nami wygnanie Jego rozkosze są,
Niechże z Nim przebywanie będzie radością mą.
On wie, co udręczenie, On zna, co smutku łzy,
Powiem Mu swe cierpienie, bo serce z bólu drży.
3. O niebo mojej duszy, najmilszy Jezu mój,
Dla mnie wśród ziemskiej suszy,
Tyś szcześcia pełen zdrój.
Tyś w Wieczerniku Siebie raz tylko uczniom dał,
W ołtarzu się jak w niebie, powszednim chlebem stał.
Chciałbym tu być Aniołem, co śpiewa ciągle cześć,
Z rozpromienionym czołem Tobie swe serce nieść.
4. Pozwól jasnym płomieniem błyszczeć tej lampce mej
Dopóki zimnym tchnieniem śmierć nie zagasi jej.
Niech Ci, aż do dnia zgonu, miłości pienia brzmi.
Tu u stóp Twego tronu wierność przysięgam Ci.
O cześć Twą ciągle dbały, chcę pójść koniecznie tam,
Gdzie wśród niebieskiej chwały,
Tyś szczęściem wszystkich sam.

Wykonanie Utworu: Jezusa ukrytego