eucharystyczne

Pójdź do Jezusa

przez Posted on 1 Comment 1 min read 1105 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Pójdź do Jezusa

Pójdź do Jezusa, do niebios bram.
W Nim tylko szukaj pociechy tam.
On Cię napoi krwią swoich ran,
On Ojciec, lekarz, Pan.
Słuchaj, Jezu, jak Cię błaga lud,
Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud.
Przemień, o Jezu, smutny ten czas,
O Jezu, pociesz nas.
Że z nami jesteś pozwól to czuć,
Nadzieję naszą omdlaLą wzbudź.
Daj przetrwać mężnie prób ciężki czas,
O Jezu, pociesz nas.

Wykonanie Utworu: Pójdź do Jezusa

Pan zstąpił z nieba

przez Posted on 0 Comments 1 min read 979 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Pan zstąpił z nieba

1. Pan zstąpił z nieba pod postacią chleba;
Choć skryty, bez świty, lecz prawy Bóg.
Cichy, bez chwały, daje się nam cały;
Padnijmy na kolana, uczcijmy niebios Pana,
Z miłością, z czułością wiernych sług!
2. Jezus przychodzi, troski nam osłodzi;
Więc bieżmy, więc spieszmy do Jego stóp.
On nas z ołtarza łaską swą obdarza;

Wykonanie Utworu: Pan zstąpił z nieba

Pan wieczernik przygotował

przez Posted on 0 Comments 1 min read 707 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Pan wieczernik przygotował

Pan wieczernik przygotował,
Swój zaprasza lud.
Dla nas wszystkich dom otworzył
I zastawił stół.
Przyjdźcie, z ulic i z opłotków, bowiem mija czas.
Przyjdźcie, chorzy i ubodzy, Pan uzdrowi was!
Każdy człowiek w domu Pańskim swoje miejsce ma.
Niech nikogo w nim nie braknie, uczta Pańska trwa.
Przystąpmy z dziękczynieniem, pożywajmy chleb,
Pijmy napój nieśmiertelnych, aby życie mieć.
Zakosztujcie i poznajcie tej wieczerzy smak,
Z obfitości boskich darów bierzcie pełnię łask.
Kto się z Panem tu spotyka tworzy jedno z Nim
Bóg miłością go nazywa, przyjacielem swym.
Nakarmieni Chlebem Żywym wznieśmy Panu pieśń
Bóg żyjący i prawdziwy strzeże naszych serc.

Wykonanie Utworu: Pan wieczernik przygotował

O zbawcza Hostio

przez Posted on 0 Comments 1 min read 1004 wyświetlenia

Tekst Pieśni: O zbawcza Hostio

1) O zbawcza Hostio, godna czci,
Co lud do niebios wiedziesz bram:
Znój srogi nęka wiernych Ci;
Więc siłę, pomoc ześlij nam.
2) Jednemu w Trójcy Władcy ziem
Niech będzie chwła w każdy czas;
Niech On wieczystym życiem swym,
W Ojczyźnie rajskiej darzy nas.

Wykonanie Utworu: O zbawcza Hostio

Oto święte Ciało Pana

przez Posted on 0 Comments 1 min read 633 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Oto święte Ciało Pana

Oto święte Ciało Pana pod postacią chleba,
Żywa manna ludziom dana na drogę do nieba
Witaj, Jezu Panie nasz!
Jakże wielką miłość masz!
Oto święta Krew Przymierza, łask krynica żywa
Ona boski gniew uśmierza z grzechów nas obmywa

Wykonanie Utworu: Oto święte Ciało Pana

O mój Jezu w Hostii skryty

przez Posted on 0 Comments 1 min read 2581 wyświetlenia

Tekst Pieśni: O mój Jezu w Hostii skryty

1) O mój Jezu w Hostii skryty,
Na kolanach wielbię Cię.
W postać chleba Tyś spowity,
Bóstwo Twoje kryje się.
2) Ty Co rządzisz całym światem,
Me zbawienie w ręku masz;
Tu przed Twoim Majestatem
Aniołowie kryją twarz.
3) O światłości przysłoniona,
Rzuć mi Twój promienny blask.
O dobroci nieskończona,
Otwórz dla nas skarby łask.
4) Chlebie życia przeobfity,
Nasyć duszy mojej głód.
Boski ogniu tu zakryty,
Rozgrzej serca mego chłód.
5) Jezu, Tyś jest Zbawicielem,
Ustrzeż mnie od zgubnych dróg.
Bądź mi siłą i weselem.
Boś w tej Hostii żywy Bóg.
6) Dla miłości Matki Twojej
Racz wysłuchać prośbę mą:
Bądź miłością duszy mojej,
Nie gardź moją cichą łzą.

Wykonanie Utworu: O mój Jezu w Hostii skryty


Pieśń „O mój Jezu w Hostii skryty” wykonuje Mariusz Bednarz, organista Bazyliki Katedralnej w Kielcach.