Więcej treści

 • w ,

  Witam Cię, witam

  Tekst Pieśni: Witam Cię, witam Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało, Któreś na krzyżu sromotnie wisiało, Za nasze winy Synu jedyny Ojca wiecznego, Boga prawego, męki te znosiłeś. Dajem Ci pokłon, Bogu prawdziwemu, W tym Sakramencie dziwnie zakrytemu, Żebrzem litości, i Twej miłości, Byś gniew Swój srogi, o Jezu drogi pohamować raczył Zmiłuj się, zmiłuj nad […] Więcej

 • w ,

  Upadnij na kolana

  Tekst Pieśni: Upadnij na kolana 1. Upadnij na kolana, ludu czcią przejęty, Uwielbiaj swego Pana: Święty, Święty, Święty! 2. Zabrzmijcie z nami Nieba; Bóg nasz niepojęty W postaci przyszedł chleba: Święty, Święty, Święty! 3. Powtarzaj ludzki rodzie, wiarą przeniknięty, Na wschodzie i zachodzie: Święty, Święty, Święty! 4. Pan wieczny zawsze, wszędzie ku nam łaską zdjęty, […] Więcej

 • w ,

  Tyś w Wieczerniku

  Tekst Pieśni: Tyś w Wieczerniku 1. Tyś w Wieczerniku chlebem się stał, Tyś nam Krew Twoją dał. – Ty chciałeś z nami jedno być – jednego Ojca czcić. Więc połącz wszystkich w jedno ciało, Panie nasz. – Wlej w serca ludzi miłość trwałą, Boże nasz. 2. Pożywać chcemy Ciało Twe, – Krew Twoją chcemy pić. […] Więcej

 • w ,

  U drzwi Twoich stoję, Panie

  Tekst Pieśni: U drzwi Twoich stoję, Panie 1. U drzwi Twoich stoję, Panie, U drzwi Twoich stoję, Panie, Czekam na Twe zmiłowanie, Czekam na Twe zmiłowanie. 2. Któryś pod postacią chleba Prawdziwy Bóg jesteś z nieba. 3. W tej Hostii jest Bóg żywy, Choć zakryty, lecz prawdziwy. 4. W tym Najświętszym Sakramencie Z nieba stawa […] Więcej

 • w ,

  Twoja cześć, chwała

  Tekst Pieśni: Twoja cześć, chwała Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie Na wieczne czasy niech nie ustanie. Tobie dziś dajem z rzeszą tych ludzi pokłon i pienie, my Twoi słudzy. Dziękując wielce Twej wielmożności za ten dar zacny, Twej wszechmocności. Żeś się darował nam nic niegodnym w tym Sakramencie nam tu przytomnym. Raczyłeś zostać, w […] Więcej

 • w , ,

  Sław języku

  Tekst Pieśni Wielkanocnej: Sław języku Sław, języku, tajemnicę Ciała i Najświętszej Krwi, Którą jako łask krynicę, Wylał w czasie ziemskich dni, Ten co Matkę miał Dziewicę, Król narodów, godzien czci. Z Panny czystej narodzony, Posłan zbawić ludzki ród, Gdy po świecie na wsze strony Ziarno słowa rzucił w lud. Wtedy cudem niezgłębionym Zamknął swej pielgrzymki […] Więcej

 • w ,

  Przed tak wielkim Sakramentem

  Tekst Pieśni: Przed tak wielkim Sakramentem Przed tak wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy wraz, Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni, Niech podaje wiek wiekowi hymn triumfu, dzięki, czci: A równemu Im Duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. […] Więcej

 • w ,

  Przyjdźcie do Mnie

  Tekst i chwyty pieśni: Przyjdźcie do Mnie Przyjdźcie do Mnie wszyscy” głos przybytku woła, “We mnie źródło szczęścia, ja orzeźwię was. I ocierać będę, pot płynący z czoła, i ziemskiego znoju wam oslodzę czas ref.: O pójdźmy wszyscy z pokłonem, ofiarę serc naszych nieść! Przed Jego padając tronem, miłosna złóżmy Mu cześć! Przyjdźcie do Mnie […] Więcej

 • w

  Pójdźcie błogosławić Pana

  Tekst Pieśni: Pójdźcie błogosławić Pana Pójdźcie błogosławić Pana, Wszystka ziemio, niebo całe! W jeden dźwięk pieśń nasza zlana Niechaj śpiewa Panu chwałę! Bóg Najświętszy, Bóg miłości, W Sakramencie utajony, Teraz, zawsze i w wieczności Niechaj będzie pochwalony. 2) Pójdźcie, wszystkie serca wierne, Wszystkie dusze, które zbawił; Oto skarby tak niezmierne Dla was Pan Bog pozostawił. […] Więcej

 • w ,

  Pójdź do Jezusa

  Tekst Pieśni: Pójdź do Jezusa Pójdź do Jezusa, do niebios bram. W Nim tylko szukaj pociechy tam. On Cię napoi krwią swoich ran, On Ojciec, lekarz, Pan. Słuchaj, Jezu, jak Cię błaga lud, Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud. Przemień, o Jezu, smutny ten czas, O Jezu, pociesz nas. Że z nami jesteś pozwól to […] Więcej

 • w ,

  Pan zstąpił z nieba

  Tekst Pieśni: Pan zstąpił z nieba 1. Pan zstąpił z nieba pod postacią chleba; Choć skryty, bez świty, lecz prawy Bóg. Cichy, bez chwały, daje się nam cały; Padnijmy na kolana, uczcijmy niebios Pana, Z miłością, z czułością wiernych sług! 2. Jezus przychodzi, troski nam osłodzi; Więc bieżmy, więc spieszmy do Jego stóp. On nas […] Więcej

 • w ,

  Pan wieczernik przygotował

  Tekst Pieśni: Pan wieczernik przygotował Pan wieczernik przygotował, Swój zaprasza lud. Dla nas wszystkich dom otworzył I zastawił stół. Przyjdźcie, z ulic i z opłotków, bowiem mija czas. Przyjdźcie, chorzy i ubodzy, Pan uzdrowi was! Każdy człowiek w domu Pańskim swoje miejsce ma. Niech nikogo w nim nie braknie, uczta Pańska trwa. Przystąpmy z dziękczynieniem, […] Więcej

Załaduj więcej
Gratulacje. Dotarłeś do końca internetu.