eucharystyczne

Chrystus Pan, karmi nas

przez Posted on 0 Comments 1 min read 973 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Chrystus Pan, karmi nas

Ref. Chrystus Pan karmi nas
swoim świętym Ciałem.
Chwalmy Go na wieki!

1. Duchem całym wielbię Pana,
Boga, Zbawcę jedynego,
bo w Nim samym odnajduję
wszystką radość życia mego.

2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba
na swą sługę uniżoną,
by mnie odtąd wszyscy ludzie
mogli zwać błogosławioną.

3. Sprawił we mnie wielkie dzieła,
w swej dobroci niepojętej.
On Wszechmocny, On Najwyższy,
On sam jeden zawsze Święty.

4. On, który przez pokolenia
pozostaje miłosierny
wobec tego, kto Mu służy
i chce zostać Jemu wierny.

5. On, który swą moc objawia,
gdy wyniosłość serc uniża,
każdy zamiar może zburzyć,
który pychą Mu ubliża.

6. W mocy Jego odjąć władzę,
a wydźwignąć pokornego,
wszystkich głodnych zaspokoić,
głodem wstrząsnąć bogatego.

7. On się ujął za swym ludem,
dziećmi wiary Abrahama,
pomny na swe miłosierdzie,
obietnicy swej nie złamał.

Wykonanie Utworu: Chrystus Pan, karmi nas

Zróbcie Mu miejsce

przez Posted on 0 Comments 1 min read 791 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Zróbcie Mu miejsce

1. Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba,
Pod przymiotami ubyty chleba,
Zagrody nasze widzieć przychodzi,
I jak się dzieciom Jego powodzi.
2. Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana,
Przed twoim Bogiem zginaj kolana!
Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem:
On twoim Ojcem, On. przyjacielem.
3. Nie dosyć było to dla człowieka,
Że na ołtarzu co dzień go czeka:
Sam ludu swego odwiedza ściany,
Bo pragnie bawić między ziemiany.
4. Zielem, kwiatami ścielcie Mu drogi,
Którędy Pańskie iść będą nogi!
I okrzyknijcie na wszystkie strony:
„Pośrod nas idzie błogosławiony”.
5. Straż przy Nim czynią Anieli możni,
Nie przystępujcie blisko, bezbożni.
Obyście kiedyś i wy poznali,
Jakiegośmy to Pana dostali.
6. On winy nasze przebaczać lubi,
Jego się wsparciem nasz naród chlubi.
W domu i w polu daje nam dary,
Serc tylko naszych żąda ofiary.
7. Niesiemy Ci je, Boże, niesiemy!
Dawaj nam łaski, sercać dajemy.
I tej zamiany między stronami,
Niebo i ziemia będą świadkami.

Wykonanie Utworu: Zróbcie Mu miejsce

Zbliżam się w pokorze

przez Posted on 0 Comments 1 min read 1367 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Zbliżam się w pokorze

Zbliżam się w pokorze
i niskości swej.
Wielbię Twój Majestat
skryty w Hostii tej.
Tobie dziś w ofierze
serce daję swe.
O, utwierdzaj w wierze,
Jezu, dzieci Twe.

2. Mylą się, o Boże,
w Tobie wzrok i smak.
Kto się im poddaje,
temu wiary brak.
Ja jedynie wierzyć
Twej nauce chcę,
że w postaci Chleba
utaiłeś się.

3. Bóstwo swe na krzyżu
skryłeś wobec nas.
Tu ukryte z Bóstwem
Człowieczeństwo wraz.
Lecz w Oboje wierząc
wiem, że dojdę tam,
gdzieś przygarnął łotra:
do Twych niebios bram.

4. Jak niewierny Tomasz
Twych nie szukam ran,
lecz wyznaję z wiarą,
żeś mój Bóg i Pan.
Pomóż wierze mojej,
Jezu łaską swą,
ożyw mą nadzieję,
rozpal miłość mą.

Jezu w hostii utajony
Serce moje Cię czuje.
Choć kryją Ciebie zasłony,
Ty wiesz, że Cię miłuję.

Wykonanie Utworu: Zbliżam się w pokorze

Witam Cię, witam

przez Posted on 0 Comments 1 min read 550 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Witam Cię, witam

Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało,
Któreś na krzyżu sromotnie wisiało,
Za nasze winy Synu jedyny Ojca wiecznego,
Boga prawego, męki te znosiłeś.
Dajem Ci pokłon, Bogu prawdziwemu,
W tym Sakramencie dziwnie zakrytemu,
Żebrzem litości, i Twej miłości,
Byś gniew Swój srogi, o Jezu drogi pohamować raczył
Zmiłuj się, zmiłuj nad nami grzesznymi,
Nie racz pogardzać prośbami naszymi
Zgrom hardych siły, daj pokój miły,
Wyniszcz złe rady, wykorzeń zdrady pośród ludu swego.

Wykonanie Utworu: Witam Cię, witam

Upadnij na kolana

przez Posted on 0 Comments 1 min read 759 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Upadnij na kolana

1. Upadnij na kolana, ludu czcią przejęty,
Uwielbiaj swego Pana: Święty, Święty, Święty!
2. Zabrzmijcie z nami Nieba; Bóg nasz niepojęty
W postaci przyszedł chleba: Święty, Święty, Święty!
3. Powtarzaj ludzki rodzie, wiarą przeniknięty,
Na wschodzie i zachodzie: Święty, Święty, Święty!
4. Pan wieczny zawsze, wszędzie ku nam łaską zdjęty,
Niech wiecznie wielbion będzie; Święty, Święty,Święty!

Wykonanie Utworu: Upadnij na kolana

Tyś w Wieczerniku

przez Posted on 0 Comments 1 min read 562 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Tyś w Wieczerniku

1. Tyś w Wieczerniku chlebem się stał, Tyś nam Krew Twoją dał. –
Ty chciałeś z nami jedno być – jednego Ojca czcić.
Więc połącz wszystkich w jedno ciało, Panie nasz. –
Wlej w serca ludzi miłość trwałą, Boże nasz.
2. Pożywać chcemy Ciało Twe, – Krew Twoją chcemy pić. –
w miłości spalać serca swe, Na wieki z Tobą żyć. –
Więc połącz wszystkich w jedno ciało, Panie nasz. –
Wlej w serca ludzi miłość trwałą, Boże nasz.

Wykonanie Utworu: Tyś w Wieczerniku