boże narodzenie

Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi

przez Posted on 0 Comments 1 min read 41 wyświetlenia

Tekst Kolędy: Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi

1. Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi,
Trzej Królowie od wschodu.
Tu z darami, ofiarami, każdy swego narodu.
Do Betlejem, gdzie złożony z Panny
Chrystus narodzony,
jadą z licznymi dwory.

2. Lubo w żłobie, jednak sobie Dziecię Boga szacują,
otworzywszy skarb,
złożywszy wonność, mirę darują:
a w najczystsze Panny ręce, Matki Bożej,
swej Panience
wdzięczne dary złożyli.

3. Złoto Pana, a kapłana kadzidło oznaczało,
mira znakiem, mękę smakiem
w darach tych wyrażało:
co Królowie gdy oddali, Pana w żłobie
pożegnali, z matką Jego Maryją.

4. I my dary, z serc ofiary dajmy Panu z Królami,
miłość w złocie,
zapach w cnocie, mirę gorzką i z nami:
Prosząc Pana poznanego,
Boga w żłobie złożonego,
by nas niebem darował.

A wczora z wieczora

przez Posted on 0 Comments 1 min read 118 wyświetlenia


Tekst Kolędy:

A wczora z wieczora, a wczora z wieczora
z niebieskiego dwora, z niebieskiego dwora.
Przyszła nam nowina, przyszła nam nowina:
Panna rodzi Syna, Panna rodzi Syna.

Boga prawdziwego,
nieogarnionego.
Za wyrokiem Boskim,
w Betlejem żydowskim.

Pastuszkowie mali
w polu wtenczas spali,
gdy Anioł z północy
światłość z nieba toczy.

Chwałę oznajmując,
szopę pokazując,
chwałę Boga tego,
dziś nam zrodzonego.

'Tam Panna Dzieciątko,
miłe Niemowlątko,
uwija w pieluszki,
pośpieszcie pastuszki!'

Natychmiast pastuszy
śpieszą z całej duszy,
weseli bez miary,
niosą z sobą dary.

Mądrości druhowie,
z daleka królowie,
pragną widzieć swego
Stwórcę przedwiecznego.

Dziś Mu pokłon dają
w ciele oglądają.
Każdy się dziwuje,
że Bóg nas miłuje.

I my też pośpieszmy,
Jezusa ucieszmy
ze serca darami:
modlitwa, cnotami.

Jezu najmilejszy,
ze wszech najwdzięczniejszy,
zmiłuj się nad nami
grzesznymi sługami.

Wykonanie Utworu: A wczora z wieczora

Przejdź do działu:
kolędy

Jeśli znasz inną wersję tej kolędy albo wykonanie tej kolędy daj znać w komentarzu!

Anioł pasterzom mówił

przez Posted on 0 Comments 2 min read 456 wyświetlenia

Tekst Kolędy: Anioł pasterzom mówił

Anioł pasterzom mówił
Chrystus się wam narodził
W Betlejem nie bardzo podłym mieście
Narodził się w ubóstwie
Pan wszego stworzenia

Chcąc się tego dowiedzieć
Poselstwa wesołego
Bieżeli do Betlejem skwapliwie
Znaleźli Dziecię w żłobie
Maryję z Józefem

Jaki Pan chwały wielkiej
uniżył się z wysokiej!
Pałacu kosztownego żadnego
nie miał zbudowanego
Pan wszego stworzenia

Bogu bądź cześć i chwała
która by nie ustała
jak Ojcu, tak i jego Synowi
i Świętemu Duchowi
w Trójcy jedynemu

Chwyty: Anioł pasterzom mówił

1.Anioł pasterzom mówił: D A D D
Chrystus się wam narodził D G E7 A
w Betlejem, nie bardzo podłym mieście D G D A D A
narodził się w ubóstwie D A D A
Pan wszego stworzenia. D G A D

Wykonanie utworu: Anioł pasterzom mówił


Anioł pasterzom mówił – Biedaczyna – Polskie Kolędy


Anioł pasterzom mówił
Chrystus się wam narodził
W Betlejem, nie bardzo podłym mieście.
Narodził się w ubóstwie
Pan wszego stworzenia.


Anioł pasterzom mówił – Chór Akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Utwór wykonany podczas Koncertu Noworocznego UAM 2011.
solo: Joanna Lewicka, Katarzyna Rościńska


Karaoke Kolęda – Anioł pasterzom mówił – z linia meldyczna

 
Przejdź do:
[row_fluid][one_half]
Piosenki Świąteczne

Piosenki Świąteczne
Piosenki Świąteczne

[/one_half][one_half]
Polskie Kolędy
Polskie Kolędy
Polskie Kolędy

[/one_half][/row_fluid]

Jeśli znasz inną wersję tej kolędy albo wykonanie tej kolędy daj znać w komentarzu!

Ach ubogi żłobie

przez Posted on 0 Comments 1 min read 111 wyświetlenia

Tekst Kolędy: Ach ubogi żłobie

1. Ach ubogi żłobie,
Cóż ja widzę w tobie?
Droższy widok niż ma niebo,
W maleńkiej osobie,
Droższy widok niż ma niebo,
W maleńkiej osobie.

2. Zbawicielu drogi,
Jakżeś to ubogi,
Opuściłeś śliczne niebo,
Obrałeś barłogi

3. Czyżeś nie mógł Sobie,
W największej ozdobie,
Obrać pałacu drogiego,
Nie w tym leżeć żłobie?

4. Gdy na świat przybywasz,
Grzechy z niego zmywasz,
A na zmycie tej sprośności,
Gorzkie łzy wylewasz.

Godzinki Bożonarodzeniowe

przez Posted on 0 Comments 5 min read 272 wyświetlenia

Zacznijcie wszyscy chwalić Boże Dziecię,
Zacznijcie je witać na tym Bożym świecie.
2. Jezu narodzony, zmiłuj się nad nami!
Święta Panienko, wstawiaj się za nami!
3. Chwała Ojcu, Synowi Narodzonemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
4. Jak na początku była tak i zawsze ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wieki wieków słynie!

Hymn:
W Betlejem się rodzisz, w stajence ubogiej
By dokonać proroctwa w pełni czasu dobie.
2. Maryja z Józefem Ciebie opiekują
Na przybycie gości, Pana dziś szykują.
3. Uboga stajenka z bydlętami stoi
Wiatr wieje na Dziecię, mrozu się Ono boi.
4. Ale Matka i Piastun dbają, aby ciepło
To Dzieciąteczko w żłóbku swoim miało.

K.: Narodził się nam Zbawiciel
W.: Wszego świata Odkupiciel
K.: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący i niewidzialny Boże,
Ty rozproszyłeś ciemności świata przez przyjście
Chrystusa, który jest prawdziwą światłością,
wejrzyj na nas z dobrocią * i spraw, abyśmy godnie
wysławiali wspaniałą tajemnicę Narodzenia Twojego
Jedynego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen

Jezu narodzony, zmiłuj się nad nami!
Święta Panienko, wstawiaj się za nami!
2. Chwała Ojcu, Synowi Narodzonemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak na początku była tak i zawsze ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wieki wieków słynie!

Hymn:
Na polu pasterze swoje owce pasą
Aniołowie się zjawiają, gwiazgy w niebie gasną.
2. Przerażeni pasterze nie wiedzą dlaczego
Wysłannicy Pana chwalą Najwyższego.
3. „Idźcie do Betlejem”- tak im powiadają
„Tam Dziecię złożone rodzice ogrzewają”
4. Pastuszkowie wszyscy do stajenki spieszą
Że Zbawiciela ujrzą, pasterze się cieszą.

K.: Chwała na wysokości Bogu
W.: A na ziemi pokój ludziom
K.: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący i niewidzialny Boże,
Ty rozproszyłeś ciemności świata przez przyjście
Chrystusa, który jest prawdziwą światłością,
wejrzyj na nas z dobrocią * i spraw, abyśmy godnie
wysławiali wspaniałą tajemnicę Narodzenia Twojego
Jedynego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen

Jezu narodzony, zmiłuj się nad nami!
Święta Panienko, wstawiaj się za nami!
2. Chwała Ojcu, Synowi Narodzonemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak na początku była tak i zawsze ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wieki wieków słynie!

Hymn:
Pastuszkowie wszyscy do żłóbka się garną
I co z sobą wzięli Panu swemu dają.
2. Maryja z Józefem temu nie dowierzają,
Że zbawienie Boga ubodzy poznają.
3. Pasterze złożywszy pokłon najniższy
Do swych trzód biegną wśród nocnej ciszy.

K.: Widzieliśmy Bożego Syna
W.: Którego nam powiła Maryja Dziewica
K.: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący i niewidzialny Boże,
Ty rozproszyłeś ciemności świata przez przyjście
Chrystusa, który jest prawdziwą światłością,
wejrzyj na nas z dobrocią * i spraw, abyśmy godnie
wysławiali wspaniałą tajemnicę Narodzenia Twojego
Jedynego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen

Jezu narodzony, zmiłuj się nad nami!
Święta Panienko, wstawiaj się za nami!
2. Chwała Ojcu, Synowi Narodzonemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak na początku była tak i zawsze ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wieki wieków słynie!

Hymn:
Po pasterzach królowie ze Wschodu przybyli
I trzykrotne Panu dary swe złożyli
2. Złoto Pana a kapłana kadzidło oznacza
Mirra jest znakiem, że Pan śmierć zwalcza.
3. Dary królów święte znakiem dla chrześcijan,
Że w Wigilię narodzony, wiedzie nas na Synaj.
4. Bądź pochwalon na wieki nieskończony Panie
Twoja łaska i miłość nigdy nie ustaje.

K.: Ujrzały wszystkie krańce ziemi
W.: Zbawienie Boga naszego
K.: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący i niewidzialny Boże,
Ty rozproszyłeś ciemności świata przez przyjście
Chrystusa, który jest prawdziwą światłością,
wejrzyj na nas z dobrocią * i spraw, abyśmy godnie
wysławiali wspaniałą tajemnicę Narodzenia Twojego
Jedynego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen

Jezu narodzony, zmiłuj się nad nami!
Święta Panienko, wstawiaj się za nami!
2. Chwała Ojcu, Synowi Narodzonemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak na początku była tak i zawsze ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wieki wieków słynie!

Hymn:
Niech wszystkie rzeki, strumienie i źródła sławią
Chrystusa dorosłego chrzest chrzest przyjmującego.
2. Bo zanurzony przez Jana w świętych wodach Jordanu
Świat uświęca znakiem, błgoosławi Janu.
3. Przyjął dziś na siebie człowieczą niedolę
I chrztem pokuty świętej ukazał nam drogę.
4. Lecz nie w Jordanie szukamy obmycia
Ale w świętej krynicy paschalnego zmycia.

K.: Chryste, Synu Boga Żywego
W.: Zmiłuj się na nami
K.: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący i niewidzialny Boże,
Ty rozproszyłeś ciemności świata przez przyjście
Chrystusa, który jest prawdziwą światłością,
wejrzyj na nas z dobrocią * i spraw, abyśmy godnie
wysławiali wspaniałą tajemnicę Narodzenia Twojego
Jedynego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen

Z pokłonem Jezu Mały ofiarujem Tobie
Te godzinki ku większej świętej Rodziny ozdobie.
2. Abyś nam błogosławił, swej łaski zdroje
Zsyłał na nas grzesznych, gładząc grzechów roje.

Antyfona:

Witaj Jezu ukochany na zbawienie dany,
Witaj małe Dzieciąteczko, śliczne Paniąteczko.

K.: Jezu narodzony, zmiłuj się nad nami!
W.: Synu Boga Żywego, zlituj się nad nami!
K.: Módlmy się! Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojej
woli wszelkie dążenie człowieka do Ciebie ma swój
początek i swoje dopełnienie w tajemnicy Narodzenia
Twojego Syna, spraw, abyśmy należeli do Chrystusa,
który jest Zbawicielem wszystkich ludzi. Przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki
wieków.
W.: Amen

Dzieciątko się narodziło,
Wszystek świat uweseliło.
Wesoła nowina,
Powiła nam Syna
Maryja! (3x)