boże narodzenie

Już miła wesołość

przez Posted on 0 Comments 1 min read 36 wyświetlenia


Tekst Kolędy: Już miła wesołość

Już miła wesołość dniem naszym żądzi,
Bóstwo z nami mieszka, świat z nim nie zbłądzi.
O, Słowo przedwieczne, w tej nizkiej stronie
Odpocznij w słodkości na matki łonie.

Odpocznij najczystszy nieba Aniołki,
Najdroższe me Dziecię świata fiołku
O, Słowo…

Zaśnijże Wszechmocny w ciele mój Boże,
Ja Ci mą duszę pod główkę położę
O, Słowo…

Utulże się serce mojego Pana,
Skarbnico łask hojnych niewyczerpana
O, Słowo…

Zasypiaj wśród trzody Pasterzu wierny,
Na błędne owieczki bądź miłosierny
O, Słowo…

Ach, już Cię żegnamy nasz Jezu luby,
Błogosław w tem życiu, broń dusz od zguby
O, Słowo…

Wykonanie utworu: Już miła wesołość

??

Przejdź do działu:
kolędy

Jeśli znasz inną wersję tej kolędy albo wykonanie tej kolędy daj znać w komentarzu!

Jezusku Jezusku malusi

przez Posted on 0 Comments 1 min read 53 wyświetlenia


Tekst Kolędy: Jezusku Jezusku malusi

Jezusku Jezusku malusi
Nie bedzies mioł
Miękusiej podusi
Matula cie w pieluszki łowinie
Będzie ciepli malusiej dziecinie

Janieli mu gloria śpiewali
Jaz pastyrze się ze snu porwali
Zimno było dzieciątku na sianie
Nie ogrzało go janielskie
śpiewanie

tekst Błażusiak

Wykonanie utworu: Jezusku Jezusku malusi

podobne:P

Przejdź do działu:
kolędy

Jeśli znasz inną wersję tej kolędy albo wykonanie tej kolędy daj znać w komentarzu!

Jezus – Dziecię w Betlejemie

przez Posted on 0 Comments 2 min read 114 wyświetlenia


Tekst Kolędy: Jezus-Dziecię w Betlejemie

Jezus-Dziecię w Betlejemie gdy się zrodziło,
Kiedy na świat dla grzesznika z nieba zstąpiło,
Wzięło na się ludzką postać,
Aby mogło z ludźmi zostać
Dla ich zbawienia.

Leżał w żłobie Bóg prawdziwy w podłej stajence,
Między bydłem bezrozumnem rozciągał ręce,
Chciał nas wszystkich mile przyjąć,
Gdy się w piersi za grzech bijąc,
Słuchać Go będziem.

Do Maryi i Józefa przyszli pasterze,
Ofiarując podarunki, modląc się szczerze;
Oni pierwsi przywitali
To Dzieciątko, bo poznali,
Że było Bogiem.

Gwiazda śliczna, nadzwyczajna przyprowadziła
Trzech monarchów z wschodnich krain, którym świeciła
Na uczczenie tego Boga,
Którego niewdzięczność sroga
Heroda szuka.

Przybywajmy też, grzesznicy, Boga witając,
Wdzięczność swoją oraz chwałę Jemu oddając,
Że się raczył na świat zrodzić,
Lud od grzechów wyswobodzić
Przez mękę swoją.

Serca nasze Chrystusowi dziś poświęcajmy,
Marność świata i próżności z nich wyrzucajmy,
Pamiętajmy o wieczności,
„W której czeka nas za złości
Kara po śmierci.

Człowiek żyje nie dla tego, aby się bawił,
Zanurzony w doczesnościach marnie czas trawił,
Lecz dla tego, aby wiecznie
Duszę zbawił i statecznie
Ją uszczęśliwił.

Naród ludzki by nie zginął, Bóg się zmiłował,
Przedwiecznego swego Syna dla nas darował;
Niech Mu będą wieczne dzięki,
Że nam raczył przez swe męki
Niebo odzyskać.

Wykonanie utworu: Jezus – Dziecię w Betlejemie

Przejdź do działu:
kolędy

Jeśli znasz inną wersję tej kolędy albo wykonanie tej kolędy daj znać w komentarzu!

Jezu, me kochanie

przez Posted on 0 Comments 2 min read 35 wyświetlenia


Tekst Kolędy: Jezu, me kochanie

Jezu, me kochanie, służyć Ci ja będę,
Dasz mi za zasługę serce na kolędę:

Za nic me serce poważam, gdy Cię niem często obrażam,
Zaczem weź ty moje, a daruj mi Swoje.
Toć prawda, żem łaski takowej nie godzien,
Obrażając ciężko Dziecię Boskie codzień;

Lecz to miłość skasowała, sprawę zbawienia wygrała,
Że mnie akceptuje, łzami podpisuje.
Pieluszki, żłób, siano, to dla mnie świętości,
Prognostykiem są mi szczęśliwej wieczności:

Gdy ja pokażę te znaki, Anielskich chórów orszaki
Będą wenerować i mnie akceptować.
Który na trzech palcach ziemię utrzymuje,
W ludzkiem zdrobniał ciele i trzach nie zrachuje:

Ten to Syn Ojca Jedyny tak ludzkie ukochał syny,
Iż się tak wyniszczył, by człeka oczyścił.
Płaczem Swym wypłaca daninę afektu,
Nie zarzuca człeku onego projektu,

Któryy Bóg Ojciec uczynił wtenczas, gdy Adam zawinił.
O, miłość w Dziecinie, za ród ludzki ginie!
Bóg-Człowiek się wielkim altruistą staje,
Sam. Słowem Przedwiecznem za parol się daje.

W słowie sławę ludziom wraca, gdy się Boskie Słowo skraca:
Miłość niesłychana, niepraktykowana!
Człowiek, co na sobie złą miał imposturę.
Gdy Syn Boski ludzką wziął na się naturę,

Bóg człowiekiem, a człek Bogiem stał się, który złym nałogiem
Przedtem niepodobny, był teraz ozdobny.
Co za serca trzeba tu na wywdzięczenie
Miłości takowej, zważ samo stworzenie!

Dziwują się Aniołowie, że Bóg synem Boskim zowie
Nędznego człowieka i z niebem go czeka.
Więc, Jezu kochany, z tem się protestuję
Że Ciebie nad wszystko serdecznie miłuję,

W Tobie życ chcę i umierać, przyjaźni nie chcę zawierać
Z tym przewrotnym światem, bo jest duszy katem.
Pieluszkami Twemi siebie przywjęzuję,
Do usług Twych Boskich serce me krępuję.

Ciebie tylko chcę miłować, wszystkie siły ofiarować
Chcę na Twe usługi, przez bieg życia długi.

Wykonanie utworu: Jezu, me kochanie

??

Przejdź do działu:
kolędy

Jeśli znasz inną wersję tej kolędy albo wykonanie tej kolędy daj znać w komentarzu!

Jezu malusieńki

przez Posted on 0 Comments 1 min read 57 wyświetlenia


Tekst Kolędy: Jezu malusieńki

Jezu malusieńki.
Jezu malusieńki,
Jezu śliczniuteńki —
Tyżeś z łona Ojca danym,
Mesyaszem obiecanym —

Z czystej Matuleńki.
Jezu', rajskie kwiecie.
Który na tym świecie —
Mocą Boskn nam się rodzisz,
Zbawienie na świat przywodzisz

Cudne Boże Dziecię.
Jezu, skarbie drogi,
Czemuś tak ubogi?
W stajencczce, na sianeczku.
Nic w pałacu i łóżeczku —
Wszedłeś w świata progi.

Boże Stworzycielu.
Świata żywicielu —
W tej stajence Tobie. chłodnf>.
Leżysz w żłóbku nago, głodno —
Jezu Zbawicielu.

Wykonanie utworu: Jezu malusieńki

podobna 😛

Przejdź do działu:
kolędy

Jeśli znasz inną wersję tej kolędy albo wykonanie tej kolędy daj znać w komentarzu!

Jeżeli kiedy miłe łzy bywały

przez Posted on 0 Comments 3 min read 34 wyświetlenia


Tekst Pastorałki: Jeżeli kiedy miłe łzy bywały

Jeżeli kiedy miłe łzy bywały
Przez to, że radość w sobie zamykały.
Teraz największa słodkich łez przyczyna,
Gdy niesłychane wesele się wszczyna:
Cny Oblubieniec, Psa wszystkiego świata,
Naturę ludzką przybiera i swata
— W wiekuiste lata.

Wzruszona ziemia z swego fundamentu
Radość przyznała, że tego momentu
Przeczyste święte stało się małżeństwo:
Syn Boski na się przyjął człowieczeństwo,
Panna i Matka Boga obejmuje,
Piersiami karmi, na łonie piastuje.
-Niebo się dziwuje.

Dopieroż kiedy cichości, stworzenie,
Obrało nocne za uspokojenie,
W króla Dawida mieście, Betleemie,
Syn gdy się rodzi, święte jego plemię
Wtedy Jessego rózga zakwitneła
Latorośl winna liście wywinęła,
-Gdy Panna powiła,

Wtenczas się pełnił! znak Ezechiasza,
Opowiedziany przez Izajasza.
Słońce dziesięcją. linii jest cofnione.
Naprzód w Nazaret, gdzie Słowo Wcielone,
Potem w Betlejem, cudnem narodzeniem
Jest ogłoszone, przed wszystkiem stworzeniem,
-Licznych Duchów pieniem.

Świata syreny, muzy, zamilknijcie,
Kiedy niebieskie głosy usłyszycie,
Wszak głos wszelaki w czworę podniesiony.
Anielski koncert prawie niezliczony,
Którym oddają chwałę Panu swemu,
W niebie na wieki, docześnie zaś Temu,
-Dziś narodzonemu.

Stałeś się, Panie, bratem, przyjacielem!
Stąd Cię i Prorok zwał Emanuelem,
Mateusz święty tłumaczy; Bóg z nami!
Duchy się dziwią, co, ludzie, nad wami
Za łaska Boga? Macie tak blizkiego,
Jak żaden naród nie ma bożka swego
-Sobie przychylnego

Jak niegdydy Mojżesz, mając z Bogiem mowę,
Okrytą w. koło światłem mając głowę,
Którą zakrywał, w gmin ludzi przychodząc,
Tak w ciele ludzkiem Zbawiciel się rodząc,
By się dał widzieć i spełnił proroctwa,
Zbratał się z ciałem, zakrył jasność Bóstwa.

Król Izraelski Achab, kiedy wojny Wszczynał,
królewski złożył ubiór strojny:
Chrystus, Król królów, gdy ludzką naturę
Brał na się, ukrył berło i purpurę.
Panieńskiem Matki mlekiem nakarmiony,
Który świat żywi, okrywa stworzony,
— W pieluszki ściśniony.

Mówił król Dawid,ani się omylił,
Że schodząc, Pan-Bóg, z-niebios, ich nachylił;
Matka nie. nieba, ale niebios Pana,
Panna Przeczyste i Niepokalana,
Nachyla żłóbek, wśród zimna okrywa,
Gdy łaknie, karmi, z Swą piersią, przybywa,
— Gdy płacze, rozrywa

Jonasz, jak. prędko z okrętu zrzucony,
Zaraz mirt morski był uspokojony;
W grzechowym gwałcie, kiedy się świat wali,
Zstępuje z nieba i broni od fali
Prawdziwy Jonasz, Chrystus, On ubogi
Śmierć, świat i czarta rzuci pod swe nogi,
— Jak ów olbrzym srogi.

Tu się spełniły Prorockie widzenia,
Sybileklów mowy i Psalmisty pienia:
Chrystus, Marya, Józef, osieł z wołem,
Lew i baranek mieszkający społem.
Poganin wyznał, wyznało czartostwo,
Że jest prawdziwe w tej Dziecinie Bóstwo,
— Lecz przeczy żydostwo.

Ogień płonący, trzy słońca widziane,
Grzechy sodomskie ogniem ukarane,
I świat w spokoju i bożki zburzone,
Nawet i w Rzymie znaki te czynione.
Kula spuszczona, Niebo otoczone
Jasnością, dały znać, Że narodzone
— Słowo ogłoszone.

Więc z pastuszkami i z trzema królami
Oddajmy pokłon Panu, i z darami.
Kadzidło Bogu, złoto jak Królowi,
Jak śmiertelnemu, mirę człowiekowi.
Raczej za mirę zmysłów -umartwienie,
Miłość za złoto, modły za kadzeniej
-Nieśmy w poświęcenie.

Wykonanie utworu: Jeżeli kiedy miłe łzy bywały

?

Przejdź do działu:
kolędy

Jeśli znasz inną wersję tej kolędy albo wykonanie tej kolędy daj znać w komentarzu!