adwentysci

O jak błogie jest to miejsce

przez Posted on 0 Comments 1 min read 225 wyświetlenia

Tekst Pieśni: O jak błogie jest to miejsce

1. O jak błogie jest miejsc
Gdzie wierzący modlą się
Nikną troski nam odjęte
I nasz Bóg objawia się

Refren: Odwrócony od tej ziemi
Mając w sercu prawdy blask
Wzbijam się myślami mymi
Hen do źródła Bożych łask

2. Kiedy słyszę zbożne pienie
Czuję że to niebian chór
I odczuwam w sercu drżenie
Jako Boży wierny twór

Refren: Odwrócony od tej ziemi
Mając w sercu prawdy blask
Wzbijam się myślami mymi
Hen do źródła Bożych łask

3. Kiedy przyjdziesz do nas w chwale
Z Tobą wstąpię w górę tam
Gdzie Ci będę służył stale
Gdzieś zgotował radość nam

Refren: Odwrócony od tej ziemi
Mając w sercu prawdy blask
Wzbijam się myślami mymi
Hen do źródła Bożych łask

Wykonanie Utworu: O jak błogie jest to miejsce

Pieśń pochodzi ze śpiewnika Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Wykonuje ją Pan Jarosław Woźniak prowadzący autorski program na youtube, gdzie publikuje pieśni, modlitwy i rozważania biblijne.

Zapraszam do działu:
Pieśni Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Przyszliśmy tu

przez Posted on 0 Comments 1 min read 211 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Przyszliśmy tu

1.Przyszliśmy tu w przybytki Twe
Złożyć Ci, Boże, hołdy swe
Boś Tyś jest godzien chwały, czci
Przyjm więc dar serc składanych Ci.

2. Aniołów chóry wielbią Cię,
Przed Tobą niebo korzy się,
Pochwalny hymn brzmi wiecznie tam,
Święty, Święty, Święty Pan

3. Bądź pochwalony, Stwórco nasz
Który od dawien dawna trwasz,
Ku, Tobie płynie serca żar,
Łaskawie przyjmij dziś ten dar.

4. Twe święte Słowo wśród nas ziść
I pośród nas Swym Duchem wnijdź.
Umysły oświeć, serca wzrusz
I spraw zbawienia naszych dusz.

Wykonanie Utworu: Przyszliśmy tu

Pieśń pochodzi ze śpiewnika Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Wykonuje ją Pan Jarosław Woźniak prowadzący autorski program na youtube, gdzie publikuje pieśni, modlitwy i rozważania biblijne.

Zapraszam do działu:
Pieśni Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Jezu drogi dzieci Twe

przez Posted on 0 Comments 1 min read 189 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Jezu drogi dzieci Twe

1. Jezu drogi, dzieci Twe
Słuchać słów Twych się zebrały
Skłoń ich serca, żeby Cię
Zbożnym chórem uwielbiały
Wolnym od powszechnej troski
Daj nam słyszeć głos Twój Boski

2. Myśli nasze kryje noc
Rozum błąka się w ciemności
Jeśli Ducha Twego moc
Nas nie wiedzie ku światłości
Dobrą chęć w nas zbudź o Panie
Niech się prawym czynem stanie

3. Tyś jest Ojca Twego blask
Światło z Boga narodzone
Niech działaniem Twoich łask
Serca będą odrodzone
Naszą prośbę i błaganie
Racz łaskawie przyjąć Panie

Wykonanie Utworu: Jezu drogi dzieci Twe

Pieśń pochodzi ze śpiewnika Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Wykonuje ją Pan Jarosław Woźniak prowadzący autorski program na youtube, gdzie publikuje pieśni, modlitwy i rozważania biblijne.

Zapraszam do działu:
Pieśni Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Panie, ożyw nas Swą mocą

przez Posted on 0 Comments 1 min read 166 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Panie, ożyw nas Swą mocą

1. Boże, oto my, Twe dzieci
Przyszliśmy wysławiać Cię
Racz twą prawdą nas oświecić
I wśród nas objawić się
Refren: Panie, ożyw nas Swą mocą Obecnością uświęć swą

2. Zlej nam swoich łask promienie
Pomóż przetrwać próby czas
Ześlij Swego Ducha tchnienie
Słowem Swym posilaj nas
Refren: Panie, ożyw nas Swą mocą Obecnością uświęć swą

3. Przebacz, Panie , nam upadki
Zasłoń nas prawicą Swą
Pieczę miej nad Swoim stadkiem
Odwróć odeń dolę złą
Refren: Panie, ożyw nas Swą mocą Obecnością uświęć swą

Wykonanie Utworu: Panie, ożyw nas Swą mocą

Pieśń pochodzi ze śpiewnika Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Wykonuje ją Pan Jarosław Woźniak prowadzący autorski program na youtube, gdzie publikuje pieśni, modlitwy i rozważania biblijne.

Zapraszam do działu:
Pieśni Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Wielbij Mocarza i Króla wszechświata

przez Posted on 0 Comments 1 min read 193 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Wielbij Mocarza i Króla wszechświata

1. Wielbij, ma duszo, Mocarza i Króla wszechświata!
Niech się twa prośba z gorąca podzięka przeplata.
W górę się zwróć! Harfo i lutnio się zbudź!
Niechaj pieśń w niebo ulata!

2. Wielbij, ma duszo Mocarza, co ziemi obroty
Sprawił, i w niebo orlimi podnosi cię loty
Który ci dał W dobrach rozlicznych twój dział
Ze Swej Ojcowskiej szczodroty.

3. Wielbij Mocarza, gdyż cudownie cię ukształtował
Zdrowiem obdarzył i drogę ci zawsze torował
Wśród iluż trwóg Wielki potężny ten Bóg
Ciebie pod skrzydła Swe chował

4. Wielbij, ma duszo , Mocarza co ci błogosławił
Który w strumieniach miłości się tobie objawił
Duchu mój miej Boga w pamięci wiąż swej
Byś jego wszechmoc wciąż sławił

Wykonanie Utworu: Wielbij Mocarza i Króla wszechświata

Pieśń pochodzi ze śpiewnika Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Wykonuje ją Pan Jarosław Woźniak prowadzący autorski program na youtube, gdzie publikuje pieśni, modlitwy i rozważania biblijne.

Zapraszam do działu:
Pieśni Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego