adwentysci

Kto wiary spojrzenie skieruje na krzyż

przez Posted on 0 Comments 1 min read 190 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Kto wiary spojrzenie skieruje na krzyż

1. Kto wiary spojrzenie skieruje na krzyż,
Jezusa uzdrowi go krew.
Więc spójrz na Jezusa i w wierze się zbliż,
Najtkliwszej miłości to zew.

Refren: Spójrz, spójrz, na krzyż spójrz!
Kto wiary spojrzenie skieruje na krzyż,
Jezusa uzdrowi go krew!

2. Czyż Jezus do krzyża nie przybił twych win?
Z ufnością do Ojca się śpiesz;
Spójrz, za mnie, za ciebie przebłagał Go Syn,
O, przyjdź i dar łaski dziś bierz!

3. Nie skrucha twa czyni, ni modły, ni łzy,
Że Bóg ci Swą miłość wciąż śle;
Lecz w krwi Zbawiciela swą ufność masz ty,
W niej duszo zbawienie jest twe!

4. Z radością więc przyjmij żywota ten dar,
Dziś darmo go daje ci Bóg;
Tę wolność od winy, od sądu i kar,
Od grzechu, marności i trwóg!

Wykonanie Utworu: Kto wiary spojrzenie skieruje na krzyż

Pieśń pochodzi ze śpiewnika Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Wykonuje ją Pan Jarosław Woźniak prowadzący autorski program na youtube, gdzie publikuje pieśni, modlitwy i rozważania biblijne.

Zapraszam do działu:
Pieśni Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Pod krzyżem

przez Posted on 0 Comments 1 min read 255 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Pod krzyżem

1. Pod krzyżem, świadom winy swojej,
Podziwiam cud miłości Twojej.
Nie mogę pojąć łaski Twej;
Nie jestem godzien Twej miłości,
Twych cierpień za me nieprawości
I upokorzeń za mój grzech.

2. Pod krzyżem, świadom winy swojej,
Podziwiam cud miłości Twojej.
Twój czyn napełnia wiarą mnie.
Nie pozwól nigdy wątpić, Panie,
W zastępczą śmierć na krzyżu za mnie,
W omycie z win Twą świętą krwią.

3. Pod krzyżem, świadom winy swojej,
Podziwiam cud miłości Twojej.
Tu widzę także bliźnich swych.
Ty dałeś przykład, jak miłować,
Jak nad słabymi się litować;
Spraw, bym Ci mógł podobnym być.

Wykonanie Utworu: Pod krzyżem

Pieśń pochodzi ze śpiewnika Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Wykonuje ją Pan Jarosław Woźniak prowadzący autorski program na youtube, gdzie publikuje pieśni, modlitwy i rozważania biblijne.

Zapraszam do działu:
Pieśni Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Nie omijaj mnie o Zbawco

przez Posted on 0 Comments 1 min read 237 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Nie omijaj mnie o Zbawco

1. Nie omijaj mnie, o Zbawco,
Z serca proszę Cię!
Panie łaski, życia Dawco,
Nie omijaj mnie!

Refren: Zbawco, Zbawco!
Z serca proszę Cię:
Wieluś łaską już obdarzył,
Nie omijaj mnie!

2. Tam, do tronu Twej dobroci,
Duchem wzbijam się;
Na kolanach proszę, błagam:
Zbawco, ratuj mnie!

3. Ufam tylko Twym zasługom,
Szukam łaski Twej;
Pociesz duszę mą zbolałą,
W serce pokój wlej!

4. Ty, krynico mej pociechy,
Szczęście, życie me,
Ciebie tylko pragnę,
Panie, Ciebie zdobyć chcę!

Wykonanie Utworu: Nie omijaj mnie o Zbawco

Pieśń pochodzi ze śpiewnika Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Wykonuje ją Pan Jarosław Woźniak prowadzący autorski program na youtube, gdzie publikuje pieśni, modlitwy i rozważania biblijne.

Zapraszam do działu:
Pieśni Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

W Swej litości łaskawości

przez Posted on 0 Comments 1 min read 157 wyświetlenia

Tekst Pieśni: W Swej litości łaskawości

1. W Swej litości, łaskawości,
Jakim jestem, przyjmij mnie;
Zbawco święty, niepojęty,
Twoim być już odtąd chcę.

Refren: W Tobie szukam ukojenia,
W Tobie pokój duszy mej;
Pobłogosław dziecku Swemu
I w Swej łasce zawsze miej!

2. Nocy cienie niech promienie
Łaski Twej rozproszą mi;
Niechaj stale ku Twej chwale
Słońce w życiu moim lśni.

3. Pełen wiary w Twą ofiarę
i krwi Twojej zbawczą moc
Pójdę z Tobą życia drogą
Bez obawy w ciemną noc.

4. Ku Twej chwale chcę wytrwale
Dążyć do niebieskich bram;
Daj mi, Panie, bym był w stanie
Chwałę Twoją ujrzeć tam

Wykonanie Utworu: W Swej litości łaskawości

Pieśń pochodzi ze śpiewnika Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Wykonuje ją Pan Jarosław Woźniak prowadzący autorski program na youtube, gdzie publikuje pieśni, modlitwy i rozważania biblijne.

Zapraszam do działu:
Pieśni Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Panie zsyłasz łaski deszcze

przez Posted on 0 Comments 1 min read 155 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Panie zsyłasz łaski deszcze

1. Panie, zsyłasz łaski deszcze,
Ducha Swego na Swój lud;
Lecz mnie nie zrosiły jeszcze,
W sercu jeszcze grzechu brud.
Zroś i mnie, Zroś i mnie,
Łaski Swojej okaż cud!

2. Jezu, racz się dziś zmiłować
Nad zgubioną duszą mą;
Racz ją z grzechu wyratować,
Zbawić i oczyścić ją!
Oczyść mnie, oczyść mnie
Świętą, drogą Swoją krwią.

3. Duchu Święty, zechciej wzruszyć
Moje serce mocą Swą,
Racz je zmiękczyć, racz je skruszyć,
By poznało prawdę Twą!
Odnów mnie, odnów mnie
Zbawiającą mocą Swą!

Wykonanie Utworu: Panie zsyłasz łaski deszcze

Pieśń pochodzi ze śpiewnika Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Wykonuje ją Pan Jarosław Woźniak prowadzący autorski program na youtube, gdzie publikuje pieśni, modlitwy i rozważania biblijne.

Zapraszam do działu:
Pieśni Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Skało wieczna Jezu mój

przez Posted on 0 Comments 1 min read 328 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Skało wieczna Jezu mój

1. Skało wieczna, Jezu mój,
Z Ciebie tryska zbawczy zdrój!
Niech Twej świętej łaski siew,
Spływająca z ran Twych krew,
Spływa na mnie, w serce me,
Zmyje grzech i zbawi mnie!

2. Jakże zdołam, Panie mój,
Spełnić święty zakon Twój?
Ani znojna praca dnia,
Ni serdecznej skruchy łza
Łaski Twej nie zjedna mi,
Moc i łaska są w Twej krwi!

3. Nic Ci dać nie mogę, nie,
Do stóp krzyża chylę się;
Bądź w słabości mocą mą,
Nagość okryj łaską Swą;
Chciej brud serca mego zmyć,
Bym w czystości Twej mógł żyć!

4. Gdy przeżyję życia dnie,
Gdy na sąd zawezwiesz mnie,
Gdy mnie sądzić będzie Bóg
Z czynów mych i życia dróg,
Wówczas, Skało, racz mnie skryć
I schronieniem moim być!

Wykonanie Utworu: Skało wieczna Jezu mój

Pieśń pochodzi ze śpiewnika Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Wykonuje ją Pan Jarosław Woźniak prowadzący autorski program na youtube, gdzie publikuje pieśni, modlitwy i rozważania biblijne.

Zapraszam do działu:
Pieśni Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego