adwentysci

Nic mnie dziś nie może zmóc

przez Posted on 0 Comments 1 min read 158 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Nic mnie dziś nie może zmóc

1. Nic mnie dziś nie może zmóc,
Żaden cios i żaden ból,
Gdy w pokutnej ciszy tej
Trwam w modlitwie kornej swej.
Nic mnie dziś nie może zmóc;
Gdym pokorny, ze mną Bóg!

2. Nic cię dziś nie może zmóc,
Ani człowiek, ni zły duch,
Gdy w modlitwie korzysz się,
Uciekając dumie złej.
Nic cię dziś nie może zmóc;
Gdyś pokorny, z tobą Bóg!

3. Nic nas dziś nie może zmóc,
Ani trwoga, ani wróg,
Gdy sławimy Ciebie w głos
W uniżeniu dzień i noc.
Nic nas dziś nie może zmóc;
Gdy pokorni, z nami Bóg!

Wykonanie Utworu: Nic mnie dziś nie może zmóc

Pieśń pochodzi ze śpiewnika Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Wykonuje ją Pan Jarosław Woźniak prowadzący autorski program na youtube, gdzie publikuje pieśni, modlitwy i rozważania biblijne.

Zapraszam do działu:
Pieśni Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

O Jezu, Stróżu duszy

przez Posted on 0 Comments 2 min read 148 wyświetlenia

Tekst Pieśni: O Jezu, Stróżu duszy

1. O Jezu, Stróżu duszy,
Pokornie błagam Cię:
Gdy życia ból mnie skruszy,
Ty nie opuszczaj mnie,
Ty mi radami Swymi
Pociechy zlewaj zdrój.
Ach, wspieraj mnie na ziemi,
O Jezu, Stróżu mój!
Ach, wspieraj mnie na ziemi,
O Jezu, Stróżu mój.

Refren: Ja nie mam nic, o Panie chwał,
Co bym Ci w zamian w darze dał,
Więc wznoszę śpiew ten z głębi swej,
Tyś świadom całej duszy mej.
Daj mi usłyszeć Ducha zew
I przyjmij mej wdzięczności śpiew!
Poświęcić ciało, duszę chciej,
Bym lśnił w wieczności Twej!

2. O Jezu, coś mi dany,
Gdym ten powitał świat,
Tyś duszy mej kochany
Opiekun, Pasterz, Brat.
Gdy z Tobą myśli moje,
To me najlepsze dni,
Gdy czuję tchnienie Twoje,
Z radości serce drży,
Gdy czuję tchnienie Twoje,
Z radości serce drży!

3. Pasterzem jestem twoim,
O wierny sługo Mój!
Gdyś zbłądził z prawej drogi,
Jam zważał na ślad twój.
Ująłem rękę twoją,
Do trzody wiodłem cię,
Ja dałem życie Moje,
Byś ty odzyskał swe!
Ja dałem życie Moje,
Byś ty odzyskał swe!

Wykonanie Utworu: O Jezu, Stróżu duszy

Pieśń pochodzi ze śpiewnika Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Wykonuje ją Pan Jarosław Woźniak prowadzący autorski program na youtube, gdzie publikuje pieśni, modlitwy i rozważania biblijne.

Zapraszam do działu:
Pieśni Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

I czemu wciąż czekasz człowieku?

przez Posted on 0 Comments 1 min read 149 wyświetlenia

Tekst Pieśni: I czemu wciąż czekasz człowieku?

1. I czemu wciąż czekasz, człowieku?
O chciejże czym prędzej już wstać.
Twój Zbawca od dawna cię woła,
Chce błogi swój pokój ci dać.

Refren: Czemu, czemu? Czemu ty nie chcesz Doń przyjść?
Czemu, czemu, do Jego pokoju wnijść?

2. Czyż w sercu wyraźnie nie czujesz,
Jak Święty Duch wiedzie cię Doń?
Czy nie chcesz być wolnym od grzechów?
Czy niebios nie wabi cię błoń?

3. Więc czemu nie śpieszysz Doń teraz,
Nim przyjdzie twa śmierć i twój sąd?
Jezusa krew jeszcze cię zbawi;
Lecz zwlekać, to życiowy błąd

Wykonanie Utworu: I czemu wciąż czekasz człowieku?

Pieśń pochodzi ze śpiewnika Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Wykonuje ją Pan Jarosław Woźniak prowadzący autorski program na youtube, gdzie publikuje pieśni, modlitwy i rozważania biblijne.

Zapraszam do działu:
Pieśni Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Jest życie w spojrzeniu na Zbawcy krzyż

przez Posted on 0 Comments 1 min read 140 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Jest życie w spojrzeniu na Zbawcy krzyż

1. Jest życie w spojrzeniu na Zbawcy krzyż,
Skąd nas Zbawiciel woła wzwyż.
Świat ten nie może dać szczęścia nam,
Gdyż skarb nasz jedyny, to Chrystus Pan.

Refren: Spójrz na krzyż, tam życie twe!
Spójrz na krzyż, On zbawi cię!
Boga chwal za łaski cud
I Jezusa zbawczy trud.

2. Spoglądam na Zbawcę wśród życia dróg
I czynię, co mi każe Bóg.
Z Jego obietnic swą czerpię moc,
By przetrwać bez grzechu złowieszczą noc.

3. Od chwili, gdy wzniosłem na Zbawcę wzrok,
W ślad Jego stawiam każdy krok;
Żyję dla Niego, a On jest mój,
W Nim życia mojego i szczęścia zdrój!

Wykonanie Utworu: Jest życie w spojrzeniu na Zbawcy krzyż

Pieśń pochodzi ze śpiewnika Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Wykonuje ją Pan Jarosław Woźniak prowadzący autorski program na youtube, gdzie publikuje pieśni, modlitwy i rozważania biblijne.

Zapraszam do działu:
Pieśni Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Słyszałem Zbawcy wdzięczny głos

przez Posted on 0 Comments 1 min read 178 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Słyszałem Zbawcy wdzięczny głos

1. Słyszałem Zbawcy wdzięczny głos:
„Przyjdź do Mnie, dziecię Me!
Ja pokój dam ci zamiast trosk
I błogie życia dnie!”
Poszedłem Doń w nastroju złym,
Znękany, pełen win;
On przyjął mnie, grzech z serca zmył,
Zbawiciel, Boży Syn.

2. Słyszałem Zbawcy wdzięczny głos:
„Spragnieni, zbliżcie się!
Ja zbawczych łask z niebieskich ros
Za darmo dać wam chcę!”
Pobiegłem więc, tak jak On chce,
Do tych cudownych wód;
Ugasił Pan pragnie¬nie me
I duszy mojej głód.

3. Słyszałem Zbawcy wdzięczny głos:
„Jam świata tego blask;
Ja daję życie, szczęsny los,
Tchnę słońcem zbawczych łask!”
Więc wzniosłem w górę oczy swe
I wnet znalazłem Go;
Mój Jezus odtąd wiedzie mnie
Zbawienną drogą Swą!

Wykonanie Utworu: Słyszałem Zbawcy wdzięczny głos

Pieśń pochodzi ze śpiewnika Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Wykonuje ją Pan Jarosław Woźniak prowadzący autorski program na youtube, gdzie publikuje pieśni, modlitwy i rozważania biblijne.

Zapraszam do działu:
Pieśni Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Przyjdź, o mój Zbawco, przyjdź

przez Posted on 0 Comments 1 min read 174 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Przyjdź, o mój Zbawco, przyjdź

1. Przyjdź, o mój Zbawco, przyjdź
I mieszkaj we mnie Ty!
Do serca mego wejdź,
Żyć z Tobą pozwól mi!

Refren: Przyjdź, o mój Zbawco, szybko przyjdź
I wiernym Tobie pomóż być!
Krwią Swą świętą zmyj grzechu pył,
Tak, abym jak śnieg biały był!
Biały jak śnieg, Biały jak śnieg!
Krwią Swą świętą zmyj grzechu pył,
Tak, abym jak śnieg biały był!

2. Mocą Twych zbawczych sił
Od grzechu oczyść mnie.
Bym w uświęceniu żył,
Zbawienie objaw Twe!

3. Racz rządzić mną Ty sam,
Pociągnij z Sobą wzwyż;
Gdy Cię u boku mam,
Poniosę chętnie krzyż!

Wykonanie Utworu: Przyjdź, o mój Zbawco, przyjdź

Pieśń pochodzi ze śpiewnika Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Wykonuje ją Pan Jarosław Woźniak prowadzący autorski program na youtube, gdzie publikuje pieśni, modlitwy i rozważania biblijne.

Zapraszam do działu:
Pieśni Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego