adwentysci

Otwórz me oczy

przez Posted on 0 Comments 1 min read 710 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Otwórz me oczy

Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa,
I być bliżej Niego i kochać goręcej!
Otwórz me uszy i naucz mnie słuchać!
Otwórz me oczy, Chcę widzieć Jezusa!

Wykonanie Utworu: Otwórz me oczy

Pieśń pochodzi ze śpiewnika Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Wykonuje ją Pan Jarosław Woźniak prowadzący autorski program na youtube, gdzie publikuje pieśni, modlitwy i rozważania biblijne.

Zapraszam do działu:
Pieśni Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Zbawco prowadź nas

przez Posted on 0 Comments 1 min read 166 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Zbawco prowadź nas

1. Zbawco, prowadź nas jak pasterz trzodę,
Twej opieki chcemy dziś.
Daj nam pokarm, bezpieczeństwo, zgodę,
Tylko z Tobą chcemy żyć.
Drogi Jezu, drogi Jezu,
Tyś odkupił śmiercią nas.
Drogi Jezu, drogi Jezu,
Myśmy Twoi, Tyś jest nasz!

2. Panie, należymy już do Ciebie,
Bądź Strażnikiem naszych dróg.
Prowadź nas, aż się znajdziemy w niebie,
Hołd oddamy u Twych stóp.
Drogi Jezu, drogi Jezu,
Słuchaj głosu naszych serc.
Drogi Jezu, drogi Jezu,
Z Tobą chcemy życie wieść.

3. Obiecałeś, że nas przyjmiesz, Panie,
Chociaż grzech wciąż dręczy nas.
Ty okażesz Swoje zmiłowanie,
Moc zwycięstwa wszystkim dasz.
Drogi Jezu, drogi Jezu,
Wierny Tobie lud w nas masz.
Drogi Jezu, drogi Jezu, wkrótce wieczność wszystkim dasz.

Wykonanie Utworu: Zbawco prowadź nas

Pieśń pochodzi ze śpiewnika Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Wykonuje ją Pan Jarosław Woźniak prowadzący autorski program na youtube, gdzie publikuje pieśni, modlitwy i rozważania biblijne.

Zapraszam do działu:
Pieśni Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Przy Tobie Jezu życie me

przez Posted on 0 Comments 1 min read 164 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Przy Tobie Jezu życie me

1. Przy Tobie, Jezu, życie me, Znalazłem łaski zdrój,
A grzeszny świat oszukał mnie, W nim tylko ból i znój.

Refren: O, Zbawco, przyjdź, już rychło przyjdź,
Moc zła i grzechu złam, I zabierz mnie stąd, Jezu mój,
Do niebios jasnych bram.

2. Me serce oczyść z wszystkich win I w Słowie
poświęć Swym, Zamieszkaj, Jezu, odtąd w nim,
Na wieki uczyń Twym.

3. Wieczornym deszczem pokrzep już Spragnione
serce me, Swój obraz, Panie, we mnie stwórz,
Daj wkrótce ujrzeć Cię.

Wykonanie Utworu: Przy Tobie Jezu życie me

Pieśń pochodzi ze śpiewnika Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Wykonuje ją Pan Jarosław Woźniak prowadzący autorski program na youtube, gdzie publikuje pieśni, modlitwy i rozważania biblijne.

Zapraszam do działu:
Pieśni Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Kiedyś żyłem w grzechach swych

przez Posted on 0 Comments 1 min read 290 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Kiedyś żyłem w grzechach swych

1. Kiedy żyłem w grzechach swych, Bez Boga żyłem ja,
W sercu mieszkał ciągle grzech, Była to dola zła;
Lecz mnie Jezus, tylko On, W świecie odnalazł tym,
Podał mi Swą świętą dłoń, Bym zbawion był.

Refren: (:Miłość to Twa, Miłość to Twa, Sprawiła, Jezu mój, Żem wolny ja!:)

2. Tobie, Jezu, daję dziś Zbolałe serce swe; Chcę Cię kochać,
Ty sam wiesz, Że już Ci służyć chcę.
Weź mój czas i każdy dzień Sam kieruj ręką Swą,
Do ostatnich życia tchnień Tyś tarczą mą.

3. Więc, człowieku, nawróć się, Ocuć się z grze¬chu snu;
Spójrz, jak Jezus kocha cię, Tylko zaufaj Mu!
On za ciebie niósł Swój krzyż, Jego posłuchaj słów,
Uwierz w Niego jeszcze dziś, A będziesz zdrów.

Wykonanie Utworu: Kiedyś żyłem w grzechach swych

Pieśń pochodzi ze śpiewnika Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Wykonuje ją Pan Jarosław Woźniak prowadzący autorski program na youtube, gdzie publikuje pieśni, modlitwy i rozważania biblijne.

Zapraszam do działu:
Pieśni Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Chrystus stoi u serca drzwi

przez Posted on 0 Comments 1 min read 166 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Chrystus stoi u serca drzwi

1. Chrystus stoi u serca drzwi: Wpuścić Go, czy nie?
Pragnie dziś przynieść Swój pokój mi: Czy wpuścić Go, czy nie?
Grzeszne i dumne serce me Wciąż od Zbawcy odwraca się.
Chrystus pragnie ostoją mi być: Czy mam bez Niego żyć?

2. Czyż poprosić bym nie miał Go: „Zbawco z łaski przyjdź!”
By On mógł zmienić naturę mą, By z Nim już razem być.
Miłość Swą ofiaruje mi, Moje zbawienie w Jego krwi.
Z wszystkich grzechów oczyszcza On mnie, Daruje szaty Swe!

3. Więc otwieram szeroko drzwi: „Zbawco mój, racz wejść,
Tysiąckroć bądź pochwalony dziś, Chcę z Tobą życie przejść!
Drogi Jezu, wciąż ze mną bądź, Życiem i sercem moim rządź.
Przeżyć zwycięsko chcę życia dnie, Więc wejdź Ty w serce me!”

Wykonanie Utworu: Chrystus stoi u serca drzwi

Pieśń pochodzi ze śpiewnika Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Wykonuje ją Pan Jarosław Woźniak prowadzący autorski program na youtube, gdzie publikuje pieśni, modlitwy i rozważania biblijne.

Zapraszam do działu:
Pieśni Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Bóg Syna dał

przez Posted on 0 Comments 1 min read 456 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Bóg Syna dał

1. Bóg Syna dał, by mnie wybawić,
By przemóc śmierć i z grzechem bój;
On żył i zmarł, by mnie wykupić,
A pusty grób dziś świadczy: Zbawca żyje mój!

Refren: Bo żyje On! Jutro mnie nie trwoży,
Bo żyje On! W Nim moja moc!
A że ja wiem, kto przyszłość dzierży,
Radością moje życie jest, bo żyje On!

2. Któregoś dnia, gdy Jordan przejdę
I skończą się dni łez i trwóg,
Tam, gdzie mój Pan, z triumfem wejdę
I ujrzę światło chwały, gdzie panuje Bóg!

Wykonanie Utworu: Bóg Syna dał

Pieśń pochodzi ze śpiewnika Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Wykonuje ją Pan Jarosław Woźniak prowadzący autorski program na youtube, gdzie publikuje pieśni, modlitwy i rozważania biblijne.

Zapraszam do działu:
Pieśni Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego