adwentowe

Przyjdź o zbawienie pogańskie

przez Posted on 0 Comments 1 min read 192 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Przyjdź o zbawienie pogańskie

1. Przyjdź o zbawienie pogańskie,
Jezu dziecię panieńskie,
Niech się wszystek świat dziwuje,
Bo rzecz nową Pan gotuje.

2. Panna Syna porodziła,
panieństwa nie straciła,
Pełna cnót, bo w Niej Pan chwały,
Miał Majestat okazały.

3. Przyszedł od Ojca wiecznego
i zaś odszedł do Niego,
Gdzie nas zabierze do Siebie.
Siadłszy na prawicy w niebie.

4. Jezu równy Ojcu Swemu,
pomóż ludowi Twemu,
Niech łaska i Twa moc wieczna
Wszystkim będzie pożyteczna.

5. Twój żłób niech nam świeci jaśnie,
niech Twa chwała nie gaśnie.
Daj wzrost w wierze, daj w godności
Wnijść do niebieskiej radości.

6. Chwała Ojca Najwyższemu,
cześć Synowi wiecznemu,
Chwała Duchowi Świętemu,
Bogu w Trójcy jedynemu.

„T. Flasza, Śpiewnik Kościelny Katolicki”

Wykonanie Utworu: Przyjdź o zbawienie pogańskie


Ania Broda wystąpiła w radiowej Dwójce w audycji „Muzyczna Scena Tradycji”.
Muzyczna Scena Tradycji to comiesięczne koncerty najciekawszych artystów folkowych i ludowych oraz ich mistrzów — wiejskich muzyków i śpiewaków – zarówno polskich, jak i zagranicznych.


Przejdź do: Pieśni Adwentowe
Pieśni na Adwent
Pieśni na Adwent

Przygotujcie drogę Panu

przez Posted on 0 Comments 1 min read 488 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Przygotujcie drogę Panu

Przygotujcie dziś drogę dla Pana:
On chce spotkać każdego człowieka.
Posłuchajcie Jego głosu,
Przygotujcie Mu drogę,
Cichą drogę bez rozgłosu,
Gdzie słyszeć dobrze mogę
I nawrócić się do Pana
Całym sercem, duszą całą.
Przygotujcie dziś…

Precz usuńcie smutek wszelki,
Przygotujcie świat cały
Ku nadziei jakże wielkiej
Wśród niemocy i wśród walki,
Tam gdzie płacz i gdzie modlitwa,
Bo u Boga nasza przystań.
Przygotujcie dziś…

Już podnieście wasze głowy,
Wyprostujcie swe ścieżki
Pośród krzywdy i przemocy
Sprawiedliwe drogi nowe,
Aby przyszedł dobry Ojciec
I wyzwolił dzieci swoje.
Przygotujcie dziś…

Przyobleczcie szatę łaski
I biegnijcie tą drogą
Pełną światła, pełną blasku
Na spotkanie z naszym Bogiem.
Niedaleko dzień ten wielki,
Gdy zgromadzi nas wśród świętych.
Przygotujcie dziś…

Anna Maria Galliano

Wykonanie Utworu: Przygotujcie drogę Panu


Jeden z kanonów misyjnych zarejestrowanych na płycie „Jedno serce, wiele twarzy” (Verbinum w 2003 r.). Wokal solo w zwrotkach: Marzena Lamch


Przejdź do: Pieśni Adwentowe
Pieśni na Adwent
Pieśni na Adwent

Przybądź, przybądź Emmanuelu, przyjdź

przez Posted on 0 Comments 1 min read 1052 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Przybądź, przybądź Emmanuelu, przyjdź

Emmanuelu, przyjdź,
Uwolnij lud Swój, Izrael,
Który z wygnania zrodził się,
Wybranym synem Boga staje się.

Ref.: Gaude, gaude Emmanuel
Nascetur pro te Israel!

Przybądź, przybądź, o Wschodzie Słońca, zstąp,
Przyjdź, pociesz w smutku Swój wybrany lud,
Odpędź i usuń nocne mgły,
Niech światłość Twa rozjaśni nocy mrok.

Ref.: Gaude, gaude Emmanuel
Nascetur pro te Israel!

Przybądź, przybądź, O! Adonai,
Zejdź w majestacie chwały Swej,
Racz słowa prawdy ludziom dać,
Ty, któryś na Synaju prawo dał.

Ref.: Gaude, gaude Emmanuel
Nascetur pro te Israel!

Wykonanie Utworu: Przybądź, przybądź Emmanuelu, przyjdź


Przejdź do: Pieśni Adwentowe
Pieśni na Adwent
Pieśni na Adwent

Prorocy pełni natchnienia

przez Posted on 0 Comments 1 min read 262 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Prorocy pełni natchnienia

Prorocy pełni natchnienia
zwiastują Bożą nowinę:
Już wkrótce Chrystus nadejdzie
Zbawienie niosąc ludzkości.

Dlatego światło poranka
Przenika serca z weselem,
A przyszłej chwały zapowiedź
Już dźwięczy w hymnie radosnym.

Gdy pierwszy raz Jezus przyszedł,
To nie dla sądu nad światem,
Lecz aby rany uleczyć
I uratować ginących.

A drugie przyjście ostrzega,
Że Pan do bramy kołacze;
Nagrodzi wtedy wybranych
Wiecznością swego królestwa.

Szukamy Ciebie, o Chryste,
By ujrzeć Twoje oblicze,
A mając udział w Twym szczęściu,
Wysławiać Trójcę na wieki. Amen.

Wykonanie Utworu: Prorocy pełni natchnienia


„Prorocy pełni natchnienia”
Na organach gra Jakub Garbacz. Nagranie w bazylice archikatedralnej łódzkiej (duże organy).


Przejdź do: Pieśni Adwentowe
Pieśni na Adwent
Pieśni na Adwent

Posyła do Panny

przez Posted on 0 Comments 1 min read 252 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Posyła do Panny

Posyła do Panny nie lada Anioła,
Lecz mocarza Swego, cnego Archanioła,
Miłośnik narodu.

Niechaj śle mocnego posła w naszej sprawie,
Aby przyrodzeniu uczynił bezprawie
Z Panieńskiego płodu.

Bo naturą władnie zrodzony Król chwały,
Króluje, panuje i wszystkie występki
Ze świata precz znosi.

Niechże precz wyrzuci książę świata tego,
Matkę uczestniczką niech czyni wszystkiego
Państwa Ojcowskiego.

Wychodź, Pośle z temi posłany darami,
Odkryj, co staremi tajono pismami,
Mocą Posła cnego.

Przystępuj, a zwiastuj, mów: Bądź pozdrowiona,
Mów, że łaskiś pełna: że z Bogiem złączona,
Mów, niech się nie boi.

Wysłuchała Panna posła i przyjęła,
Uwierzyła słowu i Syna poczęła,
Jednorodzonego.

Ten nam niech dać raczy grzechów odpuszczenie,
Winy niech z nas zniesie, a niech da zbawienie,
Na Wysokiem niebie.

Racz błagać za nami Panno, Syna Swego,
Niech da do Ojczyzny przyjść z wygnania tego,
Przez ten Owoc z Ciebie.

„T. Flasza, Śpiewnik Kościelny Katolicki ”

Wykonanie Utworu: Posyła do Panny


Przejdź do: Pieśni Adwentowe
Pieśni na Adwent
Pieśni na Adwent

Pieśń tęsknoty

przez Posted on 0 Comments 1 min read 698 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Pieśń tęsknoty

Niech Twój rozbłyśnie dzień,
Niech nadejdzie Twe zmiłowanie.
Niech wreszcie wstanie Twój dzień,
Ocalenie przyniesie nam.

Niech Twój rozbłyśnie dzień,
Niech nadejdzie Twe zmiłowanie.
Niech wreszcie wstanie Twój dzień,
Ocalenie przyniesie nam.

słowa M. Pilśniak OP

Wykonanie Utworu: Pieśń tęsknoty


Przejdź do: Pieśni Adwentowe
Pieśni na Adwent
Pieśni na Adwent