adwentowe

Spuścię rosę niebiosa

przez Posted on 0 Comments 2 min read 309 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Spuścię rosę niebiosa

W.: Spuście rosę, niebiosa z góry, a obłoki niech spuszczą z deszczem, Sprawiedliwego,
Niech się otworzy ziemia, niech się otworzy ziemia, i zrodzi Zbawiciela
Sch.: Niebiosa rozpowiadają chwałę Bogu,
A widnokrąg rozgłasza dzieła rąk Jego
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku i teraz, i zawsze i na wieki wieków. Amen
W.: Spuście rosę…
Śpiew międzylekcyjny
W.: Podnieście w górę bramy szczyty wasze,
Rozstąpcie się odwieczne drzwi.
Niech wnijdzie chwały Król, chwały Król.
Sch.: Któż godzien wstąpić na górę Pańską, lub kto może stanąć na świętym miejscu Jego?
Człowiek rąk niewinnych i czystego serca.
W.: Alleluja, alleluja. Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami,
Alleluja.
Przygotowanie darów
W.: Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego.
Sch.: A Maryja rzekła do Anioła: Jakże się to stanie, skoro męża nie znam?
W.: Zdrowaś Maryjo…
Komunia
W.: Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwą imię Jego Emanuel.
Sch.: Pobłogosławiłeś, Panie, ziemi Twojej,
Wyprowadziłeś z niewoli potomków Jakubowych.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku i teraz, i zawsze i na wieki wieków. Amen
W.: Oto Panna pocznie…

Wykonanie Utworu: Spuścię rosę niebiosa


Przejdź do: Pieśni Adwentowe
Pieśni na Adwent
Pieśni na Adwent

Spuśćcie, łaskawe niebiosa

przez Posted on 0 Comments 2 min read 231 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Spuśćcie, łaskawe niebiosa

1. Spuśćcie, łaskawe niebiosa,
Spuśćcie z deszczem obłoki!
Niechaj zstąpi jako rosa
Mesyasz przez Proroki
Od Boga nam obiecany,
Zbawiciel nam pożądany
Niechajże przyjdzie kiedy!

2. Niech nam ziemia Tego zrodzi,
Od którego zbawienie
Całego świata pochodzi;
Skrusz niebieskie sklepienie,
Zstąp, Zbawicielu na ziemię
Wybaw nędzne ludzkie plemię
Od zguby wiekuistej.

3. Tak dla przestępstwa Adama
Ojcowie zatrzymani
Przed przyjściem Chrystusa Pana
W głębokości otchłani
Z płaczem rzewliwie wołali,
Z utęsknieniem wyglądali
Przyjścia Jego na ziemię.

4. Bóg wysłuchał ich wołanie
I posłał Syna Swego,
W którym ma upodobanie,
Aby wszyscy przez Niego
Mieli, a mieli obficie
Na wieki szczęśliwe życie
W niebie, w królestwie Jego.

5. Boć On zgładził nasze długi,
Do wiecznego żywota
Przez Swoje drogie zasługi
Otwarł zamknięte wrota,
Rodził się z Panny Maryi,
A umarł na Kalwaryi,
Dla zbawienia naszego.

6. Chwalmyż tedy Boga tego,
Znajmyż się do wdzięczności
Za te zmiłowanie Jego
Za miłość chce miłości,
A najmilsza jest Mu chwała,
Gdy serce miłością pała
I wolę Jego czyni.

7. Pierwszy raz przyszedł z cichością,
Chrystus Pan i pokornie,
Ale z wielką wspaniałością
Przyjdzie na świat powtórnie,
Jak Sędzia w dzień ostateczny,
Gdy cnotliwym żywot wieczny,
A złym piekło przysądzi.

8. Miejmyż to w żywej pamięci,
Niech pamięć sądu tego,
Kiedy nas pokusa nęci
Wstrzyma od wszego złego,
Przy tem jak rozumnych ludzi,
Niechaj skutecznie pobudzi
Do życia cnotliwego. Amen.

Wykonanie Utworu: Spuśćcie, łaskawe niebiosa


Przejdź do: Pieśni Adwentowe
Pieśni na Adwent
Pieśni na Adwent

Spuść Ojcze Sprawiedliwego

przez Posted on 0 Comments 1 min read 221 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Spuść Ojcze Sprawiedliwego

Spuść, Ojcze, Sprawiedliwego,
Ześlij z nieba zbawienie,
Wołał lud, któremu tego
Dać miało objawienie,
By widział Zbawiciela
I wszedł w niebios wesela,
Które grzechem zamknione
Przez Zbawcę otworzone.

Bóg Ojciec się ulitował,
Chcąc ludzkie plemię zbawić,
Syn Boży się ofiarował,
By nas z piekła wybawić
Spieszy Gabryel zwiastować
Maryi, ta chcąc stosować
Się do Boskich wyroków,
Spełnia słowa Proroków.

Gdy Marya usłyszała
To niebios zwiastowanie,
Służebnicą się nazwała,
Słowo Ciałem się stanie.
Wnet Elżbietę nawiedziła,
Boga dusza jéj wielbiła;
Jan Zbawiciela poznaje
I radości znak daje.

Ten wzniósł swój głos na pustyni:
Powstańcie, bo zbawienie
Jest blisko, niech każdy czyni
Pokutę na zbawienie
Duszy; drogę mu gotujcie
I ścieżki krzywe prostujcie;
Posłał mnie Pan gotować
Mu drogę i prostować.

Chodźcie wśród dnia światłości,
Nie w obżarstwie i zbytku,
Uczcie się sprawiedliwości,
Żyjąc dla dusz pożytku;
Jedność i zgodę szanujcie,
Zbawiciela naśladujcie;
Módlcie się w imię Jego,
Zbawcy świata całego. Amen.

Wykonanie Utworu: Spuść Ojcze Sprawiedliwego


Przejdź do: Pieśni Adwentowe
Pieśni na Adwent
Pieśni na Adwent

Słychać głos strażnika w dali

przez Posted on 0 Comments 1 min read 460 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Słychać głos strażnika w dali

Słychać głos strażnika w dali,
On woła nas, abyśmy wstali:
„Jeruzalem, zbudź się ze snu!”
Jasny głos w pośrodku nocy
Podnosi nas ze snu niemocy,
„O panny mądre, stańcie tu!
Pan młody zbliża się,
Zgotujcie lampy swe, alleluja!
On wzywa was na godów czas,
Musicie wyjść naprzeciw Mu.”

Syjon wstał, zbył się senności,
A serca im biją z radości,
Gotowi stają już u bram.
Niebios Pan w Swej prawdy sile,
Z bogactwem łask przyjdzie za chwilę,
Już gwiazda Jego świeci nam.
Przyjdź, Panie, zbaw od win.
Tyś Jezus, Boży Syn, o Hosanna!
Do Uczty Swej nas przyjąć chciej,
Wesele wieczne w serca wlej.

Gloria, głos się już budzi,
Aniołów śpiew zstąpił do ludzi,
Już grają harfy, bije dzwon.
Bramy te z pereł dwunastu,
Otwarte są dla nas ku Miastu,
Gdzie wśród Aniołów jest Twój tron.
Nie pojął ludzki duch,
Nie poznał wzrok, ni słuch, co nas czeka.
Daj stanąć nam i śpiewać tam
Na wieki, gdzie Ty mieszkasz Sam.

Wykonanie Utworu: Słychać głos strażnika w dali


Przejdź do: Pieśni Adwentowe
Pieśni na Adwent
Pieśni na Adwent

Rorate, caeli desuper

przez Posted on 0 Comments 2 min read 909 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Rorate, caeli desuper

Ref. Rorate, caeli desuper, et nubes pluant justum.

Ne irascaris Domine, ne ultra memineris iniquitatis,
Ecce civitas Sancti, facta est deserta.
Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est,
Domus sanctificationis tuae et gloriae tuae,
Ubi luadaverunt te patres nostri.
Ref. Rorate…
Peccavimus et facti sumus, tamquam immundus nos,
Et cecidimus, quasi folium universi,
Et iniquitates nostrae quasi ventus abstulerunt nos:
Abscondisti faciem tuam a nobiis et allisisti nos,
In manu iniquitatis nostrae.
Ref. Rorate…
Vide Domine afflictionem populi tui,
Et mitte quem missurus es:
Emitte Agnum dominatorem terrae,
De petra deserti ad montem filiae Sion:
Ut auferat ipse jugum captivitatis nostrae.

Wykonanie Utworu: Rorate, caeli desuper


Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum.

Ne irascaris Domine, ne ultra memineris iniquitatis: ecce civitas Sancti facta est deserta: Sion deserta facta est: Jerusalem desolata est: domus sanctificationis tuae et gloriae tuae, ubi laudaverunt te patres nostri.

Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum.

Peccavimus, et facti sumus tamquam immundus nos, et cecidimus quasi folium universi: et iniquitates nostrae quasi ventus abstulerunt nos: abscondisti faciem tuam a nobis, et allisisti nos in manu iniquitatis nostrae.

Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum.

Vide Domine afflictionem populi tui, et mitte quem missurus es: emitte Agnum dominatorem terrae, de Petra deserti ad montem filiae Sion: ut auferat ipse iugum captivitatis nostrae.

Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum.

Consolamini, consolamini, popule meus: cito veniet salus tua: quare maerore consumeris, quia innovavit te dolor? Salvabo te, noli timere, ego enim sum Dominus Deus tuus, Sanctus Israel, Redemptor tuus.

Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum.


Chorał Gregoriański na Adwent


Przejdź do: Pieśni Adwentowe
Pieśni na Adwent
Pieśni na Adwent

Radosna Światłości

przez Posted on 0 Comments 2 min read 771 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Radosna Światłości

Ant. Radosna Światłości,
Wieczny Odblasku Ojca,
Święty i błogosławiony,
Święty i błogosławiony,
Jezu Chryste, Jezu Chryste!

Tobie śpiewamy, Synu Maryi,
Oblubienicy wolnej od skazy,
Żeś raczył przyjąć człowiecze ciało,
Ty, który źródłem jesteś Jasności.

Tyś jest odwiecznie Jednorodzony,
Tyś jest Odblaskiem Ojca Światłości,
Udrękę nocy Ty z nas usuwasz,
I dusze świętych Ty sam oświecasz.

Z Twojego wnętrza pochodzi światłość,
Rozjaśnia myśli i budzi serce.
Ty, który dźwigasz i zbawiasz ludzi,
Racz nas zachować od zła wszelkiego.

Niech nasze dusze spoczną w pokoju,
Gdy Cię poznają i umiłują,
Niech nasze oczy patrzą bez końca,
Na Twoją Światłość niewysłowioną.

Abyśmy wreszcie wolni od grzechu,
I pokonawszy lęki tej ziemi,
Czerpali siłę z Twojego życia,
Z Ciebie jest bowiem nasze istnienie.

Spraw, niechaj zstąpi na nas Duch Święty,
W którym wołamy do Boga: Ojcze,
Niech Jego rosa użyźni duszę,
Niech nas napełnią królewskie dary.

Modlitwa moja do Ciebie, Panie,
Niechaj się wzniesie jak dym kadzidła,
Ku Tobie ręce moje wzniesione,
Niechaj of arą będą wieczorną.

Tobie śpiewamy, Miłości Ojca,
Ciebie sławimy w niezmiennej chwale.
Ty, co w światłości Ducha zasiadasz,
Który jak Pieczęć błyszczy jedności.

Wykonanie Utworu: Radosna Światłości


„Radosna światłości” – w Wigilię Zmartwychwstania Pańskiego śpiewa „KAMERTON i Przyjaciele” z parafii Miłosierdzia Bożego w Szczecinie pod kierownictwem Iwony Kacprzyk-Mac.


Radosna Światłości- Wielka Sobota


Przejdź do: Pieśni Adwentowe
Pieśni na Adwent
Pieśni na Adwent