adwentowe

Chrystus Król do nas przychodzi

przez Posted on 0 Comments 1 min read 537 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Chrystus Król do nas przychodzi

Ref.) Chrystus Król do nas przychodzi.
Pójdźmy wszyscy z pokłonem.

1) Ożywczą rosą zstąp na ziemię.
Oczekujemy Cię, Panie.

2) Miłością rozgrzej zimne serca
I weź je w swoje władanie.

3) Odrzućmy smutek, ból i troski,
Pan niesie światu zbawienie.

4) Zwycięzca śmierci zakróluje,
Cieszy się wszelkie stworzenie.

Wykonanie Utworu: Chrystus Król do nas przychodzi


Pieśń Adwentowa
Ks. Robert Żwirek – Chrystus Król do nas przychodzi


Przejdź do: Pieśni Adwentowe
Pieśni na Adwent
Pieśni na Adwent

Zdrowaś Maryjo! W blasków powodzi

przez Posted on 0 Comments 1 min read 195 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Zdrowaś Maryjo! W blasków powodzi

Zdrowaś Maryjo! W blasków powodzi
Goniec niebieski w Twe wrota wchodzi
I Oblubieniec płaszczem purpury
Okrywa białość syjońskiej Córy.

Zdrowaś Maryjo!… O, Lutnio w śnieniu!
Rozgraj swą duszę na łask promieniu,
Bij wonnościami jak cedr w świątyni,
Bo Pan w Twej duszy złoty siew czyni!…

Zdrowaś Maryjo! W blasków powodzi
Moc Najwyższego w Twe łono wchodzi
I pierś dziewicza pod lilią białą
Kwiat duszy swojej przemienia w ciało.

Zdrowaś Maryjo! Owoc Żywota
Ty, jako arka poniesiesz złota,
I z dziewiczego wykwitnie łona
Ożywcza słodycz winnego grona.

Zdrowaś Maryjo! W blasków powodzi
Goniec niebieski w Twe wrota wchodzi
I na Twe skronie, owite złotem,
Mży rozpylonym słońca nalotem…

Wykonanie Utworu: Zdrowaś Maryjo! W blasków powodzi


Przejdź do: Pieśni Adwentowe
Pieśni na Adwent
Pieśni na Adwent

Zdrowa bądź Marya, swiata Tworcac sprzyia

przez Posted on 0 Comments 1 min read 218 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Zdrowa bądź Marya, swiata Tworcac sprzyia

drowa bądź Márya, swiátá Tworcáć sprzyia:
Aniołá posyłá, pragnąc ábyś byłá,
Jego Rodźićielką, wszech poćiechą wielką.

Łaskąś nápełniona, dáry ozdobiona;
Balsam nád woniámi, słońce nád gwiazdámi:
A ty nád Pánnámi, i nád Aniołámi.

Pan z tobą przebywa, skrzynio Bogá żywa:
Od wiekuś przeyrzána, w Ráiu obiecána.
Długo pożądána, bez grzechu wydána.

Błogosłáwionaś ty, nád wszystkie niewiásty:
Zywot porodźiłáś: smierć precż odpędźiłáś:
Ąż przez ćię iest stárty: Ray znowu otwárty.

Błogosłáwion owoc, grzesznym ludźiom pomoc.
Który zniosł przeklęctwo, dał błogosłáwieństwo:
Zguby nas pozbáwił: dobr wiecżnych nabáwił.

Zywotá twoiego, o Pánno cżystego,
Duch święty iest sprawcż, twego płodu dawcą.
Mátkąś się ziáwiłá: pánieństwáś nie zbyłá.

Jezus Syn twoy miły, niech nam doda śiły.
O cna Rodźićielko, wszech obronićielko,
Bysmy mu służyli, z nim ná wieki żyli.

Wykonanie Utworu: Zdrowa bądź Marya, swiata Tworcac sprzyia


Przejdź do: Pieśni Adwentowe
Pieśni na Adwent
Pieśni na Adwent

Z pomocą Boga miłego

przez Posted on 0 Comments 2 min read 215 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Z pomocą Boga miłego

1. Z pomocą Boga miłego,
W Trójcy Świętej jedynego,
Każdy z serca nabożnego,
Chwal Boga Wszechmogącego.

2. Chwal też Matkę Syna Jego,
Będzie bardzo wdzięczna tego:
Każdy według swej możności,
Czyń posługę Jej godności.

3. Wielkie pomocy miewają,
Ci, co wianek Jej mawiają:
Bo wianek u Jej miłości,
Jest niewymownej ważności.

4. Ci, co nabożnie mawiają,
Częstokroć gniew Boży koją;
Bo Panna Syna ubłaga,
Gdzie się miał mścić, to wspomaga.

5. Jest to wianek znamienity,
Z męki Jezusa uwity,
Kto go nabożnie wspomina,
Ubłaga gniew Boga Syna.

6. Ten, co go nabożnie mawia,
Z grzechów go Pan Bóg wybawia;
Smutek od niego oddala,
Z trudnych razów go wyzwala.

7. Wiemy bracia, wiemy siostry,
Że cierniowy wianek ostry:
Nosił go Pan na Swej głowie,
Wtłoczyli Mu go żydowie.

8. Ale nasz wianek różany,
Wdzięczny jest u naszej Panny;
Bo w woni niepospolity,
Z lilii rajskiej uwity.

9. Trzykroć pięćdziesiąt mawiajcie,
Pozdrowienie Jej dawajcie:
Zdrowaś bądź, Panno Marya,
Jezusowa Matko miła.

10. Przed każdym dziesiątkiem pacierz,
Każdy brat i siostra takżeż:
Bo bez zapłaty nie będzie,
Z Jej Synem królować będzie.

11. Żywe i zmarłe wpisują,
Insi za nie ofiarują:
Bracia, siostry za nie proszą,
Z grzechów i z mąk je wynoszą.

12. Miłościwe lato dano,
I też odpusty przydano,
Aby Tej Pannie służono,
I Jej pomocy proszono.

13. Kto tej Pannie wiernie służy,
Temu czart najmniej nie płuży,
Bo go Panna w Swojej mocy,
Broni we dnie, także w nocy.

14. Bracia wianka różanego,
Nauczaj jeden drugiego;
Bo kto go więcej nauczy,
Ten zbawiennej drogi uczy.

15. Ci, co mówią wianek Pannie,
Bardzo Chrystus łaskaw na nie;
Bo w tym wianku miłej Panny,
Są Pana Jezusa rany.

16. Wszystka męka od początku,
Jest w tym wianku aż do szczątku:
Od jęcia aż do skonania,
Nie miał Pan odpoczywania.

17. Weźmij to każdy w swą głowę,
Najdroższą śmierć Jezusowę,
Rozmyślając ją serdecznie,
Będziesz z Nim królować wiecznie.

18. Rozmiłujmyż się w Maryi,
Pozdrawiając Ją wiankiem Jej;
Przez to święte pozdrowienie,
Odbierzem wieczne zbawienie.

19. Chwała Ojcu Najwyższemu
I cześć Synowi wiecznemu,
Chwała Duchowi Świętemu,
Bogu w Trójcy jedynemu.

Wykonanie Utworu: Z pomocą Boga miłego


Przejdź do: Pieśni Adwentowe
Pieśni na Adwent
Pieśni na Adwent

Z nieba poseł wychodzi

przez Posted on 0 Comments 2 min read 205 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Z nieba poseł wychodzi

Z nieba poseł wychodzi,
Z dawna winszowany,
K’Pannie Maryi wchodzi,
Od Boga posłany,
Ten niebieski poseł,
Imieniem Gabryel.

Pokornie się uniża,
Kona swe poselstwo,
Do cnej Panny się zbliża,
Czci święte panieństwo,
Pannę pozdrowuje,
Dziwną rzecz zwiastuje.

Zdrowaś Panno Maryo!
Łaskiś Bożej pełna,
Najśliczniejsza Lilijo!
Z innych Tyś wybrana:
Zrodzisz jedynego,
Synaczka Bożego.

Syn Boży Ciebie woli
Za Matkę Swą przyjąć;
Tylko serce zezwoli,
Już Go to masz począć:
Zezwól Panno czysta!
Pocznij Pana Chrysta!

Cóż się boisz i pytasz,
Jako to może być,
Że męża jeszcze nie znasz,
Nie mieszkaj zezwolić:
Panieństwa nie wzruszysz,
Żeś Matką, zobaczysz.

Nie bój się, to uczyni
Sam Bóg wszechmogący,
Tobie najczystszej zaćmi,
A Duch zstąpi na Cię,
Bo co tu niemożno,
To Bogu podobno.

Gdy tak Marya słyszy
Anioła świętego:
Oto ja jestem, mówi,
Służką Pana mego,
Niechaj mi się stanie,
Według Twych słów Panie!

Raduj się Różo Rajska!
Żeś tak zezwoliła,
Dziwne rzeczy moc Boska
W Tobie uczyniła:
Tyś dla nas poczęła
Świata Zbawiciela.

O dziwna rzecz, a nowa!
Bóg się zniżył ku nam,
Tyś Go przez Twoje słowa
Zwołała z nieba nam;
Na Twą rzecz się stało
Słowo Boże ciało.

Święta Boża Maciczko!
Bądź naszą ucieczką,
Przemów za nas słóweczko,
Bądź Orędowniczką,
Kogokolwiek chronisz,
Od piekła wybawisz.

Wykonanie Utworu: Z nieba poseł wychodzi


Przejdź do: Pieśni Adwentowe
Pieśni na Adwent
Pieśni na Adwent

W tym świętym czasie oczekiwania

przez Posted on 0 Comments 1 min read 788 wyświetlenia

Tekst Pieśni: W tym świętym czasie oczekiwania

1. W tym świętym czasie oczekiwania
równajmy ścieżki naszego życia,
by Pan nas zastał przygotowanych
na Jego przyjście.

2. Niech się obniżą wyniosłe szczyty,
niech się doliny podniosą w górę,
a wszelka droga podąża prosto
do swego celu.

3. Bo już się zbliża Zbawiciel świata,
przynosząc światło zbłąkanym w mroku,
i każdy człowiek zobaczy Słowo
Wcielone dla nas.

4. A kiedy wróci na końcu czasów,
by sądzić ludzi za ich uczynki,
niech Jego łaska i miłosierdzie
przeważą winę.

5. Wielbimy Ciebie, Odkupicielu,
i Twego Ojca z płomiennym Duchem:
niech będzie chwała przez całą wieczność
Najświętszej Trójcy.

Wykonanie Utworu: W tym świętym czasie oczekiwania


Hymn brewiarzowy na pierwszą część okresu liturgicznego Adwentu (przed 17 grudnia).
Nagranie z płyty „Wszyscy na Ciebie czekamy”, Dominikański Ośrodek Litrugiczny


Przejdź do: Pieśni Adwentowe
Pieśni na Adwent
Pieśni na Adwent