adoracja

Adoracja Maryjna

przez Posted on 0 Comments 5 min read 2698 wyświetlenia

Adoracja Maryjna

Stajemy o Matko, przed Twoim ukochanym wizerunkiem, ażeby Cię pozdrowić i zaprosić do bycia razem z nami w tej godzinie czuwania. Pozdrawiamy Cię Matko w twym domu.

Chcemy Ci raz jeszcze powiedzieć, że:

Jesteśmy przy Tobie, pamiętamy i czuwamy. Niech te słowa będą zapewnieniem o naszej miłości ku Tobie, którą chcemy odpowiedzieć na miłość, jaką jesteśmy odwiecznie miłowani.

Miłować to znaczy być przy osobie, którą kochamy, to znaczy pamiętać, chodzić niejako z obrazem Umiłowanej Osoby w oczach i sercu.

Miłować to znaczy czuwać, czyli być człowiekiem sumienia, kochać bliźniego i być odpowiedzialnym za to wielkie – wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska.

Pieśń „Pozdrawiam Ciebie Matko

Matko Boga, oto przychodzę do Ciebie, tym razem jednak nie po to, aby Cię prosić, czy złożyć jakiś dar, lecz wyłącznie po to, by na Ciebie spojrzeć i z radością przypomnieć sobie, że jestem Twoim dzieckiem,       a Tyś Matką moją.

Przychodzę, aby przez chwilę być z Tobą Matko moja i śpiewać Ci z serca przepełnionego szczęściem. Żeś Matką pięknej miłości, żeś Panną Niepokalaną, żeś Matką łaski Bożej, żeś najdoskonalszym stworzeniem, jakie wyszło z rąk Stwórcy.

Z pełni serca dziękuję Ci, Matko Boża za to, że codziennie czekasz na mnie, za to, że jesteś, istniejesz, po prostu za to, żeś jest Maryją Matką Jezusa Chrystusa, bądź pozdrowiona.

Święta Dziewico, która żyjesz w chwale nieba, nie zapomnij o smutkach ziemi. Zwróć Swoje dobre oczy na wszystkich, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami, którzy doznają goryczy życia. Miej litość dla wszystkich, którzy kochają bez wzajemności, którzy nie kochają, którzy są ludźmi małej wiary. Pociesz tych, którzy płaczą. Wysłuchaj tych, którzy się modlą. Umacniaj tych, którzy się boją, obdarz wszystkich nadzieją i pokojem.

Pieśń

Maryjo, Matko nasza ukochana, spójrz dziś łaskawie na swoje dzieci, niech nasza modlitwa do Ciebie leci. Nie pozwól, by w naszym kraju, było ciężko smutno i źle. Spraw by nie było w niej nieszczęść, nie lały się łzy i niewinna krew. By nie zabijał brata swego brat, by nie zasmucał Polaka – Polak.

Pieśń

O Tobie Mario powiedziano tak wiele, sławią Cię wieki całe, narody. Zajmujesz czołowe miejsce                w Kościele, więc jak cię nie kochać – o Matko jedyna. Przedziwna jesteś Maryjo! Taka potężna                     i niezwyciężona, taka cicha, spokojna i rozmodlona. Swoją dobrocią podbiłaś świat cały. Przy Twojej wielkości – każdy z nas taki mały. Zatrzymałaś się w wielu świątyniach, by patrzyć na nas, pomagać nam     i kochać. Prosisz Syna Swego o łaską dla nas, o wytrwanie w czystości i miłości, byśmy żyli w pokoju         w łasce Bożej i radości.

Pieśń

Najpierw trzeba Cię dostrzec, pokochać Maryjo, a potem jeszcze wybrać, spośród wielości spraw. Dalej już wszystko jest proste, chociaż trudne. Wzloty, upadki i wszystko od nowa. Szukanie… Pukanie do niedomkniętych drzwi, prośba o światło, wiarę, miłość, o umiejętność odróżnienia dobra od zła,                    o błogosławieństwo dla dużych i małych spraw świata. To nie monolog. Z tym nie można by trwać, nie można by tworzyć dobra, nie można by owocować. To walka o siebie i z Twoją pomocą.

Pieśń

Maryjo, Matko Boża. Zachowaj we mnie serce dziecka, serce czyste jak źródło. Daj mi serce proste,            w którym nie ma miejsca na smutek. Daj mi serce wielkoduszne i czułe, serce wierne i szlachetne. Daj mi serce, które nie zapomina dobra, które nie zachowuje urazy. Spraw, aby moje serce, było ciche i pokorne. Spraw, aby kochało bez oczekiwania wzajemności. Spraw, aby z radością trwało w sercu twojego Syna. Spraw, aby moje serce, ogarniało cały świat. Spraw, aby nie raniła go niewdzięczność i obojętność. Spraw aby moje serce, było chwałą Jezusa, aby odpowiadało na Jego miłość, aby osiągnąć pełnię szczęścia             w niebie.

Pieśń

Maryjo, Niepokalana Jutrzenko. Ty jesteś źródłem świata i życiem dla nas, ponieważ Ty pierwsza z ludzi, przejęłaś światłość świata – Jezusa i poszłaś za Nim, oddając Mu w posłuszeństwie i miłości całe Swe życie aż po krzyż.  Ty widzisz moją niewolę, która polega na tym, że często panuje we mnie ciemność błędu, niewiedzy, obłudy, własnej wyobraźni, i żyję wciąż jeszcze dla siebie, opanowany pychą i miłością własną. Wyzwól mnie, upraszając mi łaskę zanurzenia się wraz z  Tobą w jednym świetle, którym jest Jezus. On wie, kim jestem, czego ode mnie chce Ojciec i co jest dla mnie dobre. Wyzwól mnie, upraszając mi moc do zwyciężenia samolubstwa i do przyjmowania krzyża, i do życia dla światła, dla Boga i dla braci przez bezinteresowną miłość i służbę. Spraw, aby w moim wnętrzu zajaśniało światło i wytrysnęło źródło życia. Pomóż mi poznać prawdę, która mnie wyzwoli. Pomóż mi pójść za Jezusem, aby nie chodził w ciemności, aby miał światło życia.

Pieśń

Najmilsze serce Maryi , któreś pomiędzy wszystkimi sercami stworzeń jest najczystsze i miłością ku sercu Jezusa najbardziej gorejące a względem nas, grzeszników, najmiłosierniejsze. Uproś nam w Sercu Pana Jezusa, Zbawiciela naszego, wszystkie łaski, o które Cię prosimy. O Matko miłosierdzia, jedno westchnienie Twoje, jedno uderzenie serca Twego, gorejącego miłością ku sercu Boskiego Syna Twego, może nas pocieszyć i umocnić. Uczyń nam tę łaskę, a to Boskie Serce Jezusa dla miłości synowskiej, którą ma ku Tobie i zawsze mieć będzie, niezawodnie Cię wysłucha i przyjdzie nam z pomocą.

Pieśń

Pomnij o najdobrotliwsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywieni, do Ciebie o Panno nad Pannami    i Matko biegniemy. Do Ciebie przychodzę, przed Tobą jak grzesznik płaczący staję. O Matko słowa, racz nie gardzić słowami naszymi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj  Amen.

Adoracja – Godzina Łaski

przez Posted on 0 Comments 9 min read 1411 wyświetlenia

1. Swiety, Swiety, Swiety jestes Jezu w Przenajswietszym Sakramencie. Tak, Jezu,
jestes Swiety i Przenajswietszy i jestes ukryty w tym prostym kawałeczku chleba,
zasłoniety, milczeniem. Jestes przede mna. Tutaj. Spraw, bym pojał, „e Ty jestes
tutaj „ywy, „ebym pojał w sercu moim, „e jestes tutaj dla mnie i z mego powodu.
Napełnij mnie „ywa wiara, „e Ty jestes tutaj i „e ja jestem przed Toba. Daj mi
łaske adorowania Ciebie cała moja istota: dusza, ciałem i umysłem.
O wy, wszyscy aniołowie i wszyscy swieci, zechciejcie mi towarzyszyc,
uwielbiajcie ze mna Pana, „ywego Jezusa Chrystusa. Maryjo, Matko mego
Zbawiciela i nas wszystkich Matko, zostan z nami. Ty mnie wezwałas do adoracji,
zapewniajac mnie, „e nie bede w tym momencie sam, przed Twoim „ywym
Synem. Dziekuje za to oredzie:
„Take tego wieczoru, drogie dzieci, jestem wam szczególnie wdzieczna za wasza
tutaj obecnosc. Adorujcie stale Przenajswietszy Sakrament. Jestem zawsze
obecna, kiedy wierzacy adoruja. Otrzymuja wówczas szczególne łaski.” (15 marzec
1984)
O Maryjo, dzieki za Twoja obecnosc.
Pragne Ci powiedziec jak swiety Tomasz: „Pan mój i Bóg mój”. Nie prosze Cie
Panie, bys mi pokazał Twoje rany i Twoje rece. Wierze, „e jestes tutaj „ywy
i prawdziwie obecny w pełni Twego „ycia i Twej miłosci. Padam na kolana przed
Toba, i w milczeniu…
(pozostan w milczeniu i rozmyslaj)
2. Jezu, Ty jestes moim Bogiem, Ty jestes zródłem swietosci i swietoscia sama. Ty
jeden jestes tylko godny uwielbienia, nikt inny. Odkładam wszystko na bok, aby
Cie adorowac. Pragne, aby moje serce w myslach i w uczuciach zatoneło w Tobie.
Oddaje sie wyłacznie Tobie, cała moja istota.
O Maryjo, czuje sie niegodny uwielbiac Jezusa. Dzieki, „e jestes ze mna. Ty
jedynie umiesz uwielbiac Go i kochac jak nikt inny na swiecie, bo Ty jestes Jego
umiłowana i wierna Matka. I dlatego, Maryjo, ofiarowuje Ci moje serce, bys
mogła adorowac Jezusa we mnie. Poswiecam Ci moja rodzine, przyjaciół,
wspólnote moja, mój naród i cały Kosciół.
O Maryjo, Matko moja, kocham Cie nieskonczenie i ofiarowuje sie Tobie. Tak,
kocham Cie bezgranicznie, miej mnie w swej pieczy. Z głebi mego serca, prosze
Cie, Matko dobroci, daj mi dobroc, bym mógł kochac ka”dego z moich braci tak,
jak Ty kochałas Jezusa Chrystusa. Prosze Cie o łaske bycia miłosiernym. Oddaje
sie cały i prosze, bys była przy mnie w ka”dej chwili, bowiem jestes pełna łaski.
Amen.
Jezu, poswieciłem sie teraz Twojej Matce, by pełniej nale”ec do Ciebie. Spraw,
bym był Twój razem w Nia, jak Ona była Twoja. Spójrz na Jej miłosc. Daj mi
kochac Ciebie przez wszystkie dni mego „ycia tak, jak Ona Ciebie kochała. Usun
z mego serca wszelka pyche, egoizm, i wszystko co przeszkadza mi uwielbiac Cie
głeboko. (pozostan w głebokim milczeniu)
Ojcze nasz, Zdrowas Maryjo, Chwała Ojcu.
(spiewaj lub czytaj powoli)
opiewaj moja duszo
opiewaj moje serce
opiewaj miłosc mego Zbawiciela
On otacza cie czułoscia
odnawia w swej miłosci
nieustannie karmi cie Soba
On wybrał ciebie przed wiekami.
3. Jezu, Ty mnie umiłowałes a” do smierci i poza nia. Narodziłes sie dla mnie, „yłes
dla mnie, umarłes i zmartwychwstałes dla mnie. Wiedziałes, „e smierc odłaczy
Cie ode mnie, ale w Twej cudownej miłosci zostałes ze mna i dla mnie
w Najswietszym Sakramencie. Badz uwielbiony Jezu w tym prostym chlebie,
w tej Hostii. Badz uwielbiony, który jestes godzien wszelkiej chwały i wszelkiego
uwielbienia!
Niech bedzie pochwalony i uwielbiony Ojciec, który zesłał Ciebie, bys ofiarował
sie za nas i dla nas! Niech bedzie pochwalony i uwielbiony Duch Swiety, który
teraz za wstawiennictwem Maryi, raduje sie we mnie. Badz pochwalony
i uwielbiony teraz i na wieki. O Jezu, pragne adorowac Ciebie w ka”dym kosciele
swiata. Badz pochwalony i uwielbiony w ka”dej Hostii!
Badz pochwalony i uwielbiony w ka”dej Komunii, w której Ciebie spotykam!
Badz pochwalony i uwielbiony we wszystkich tych spotkaniach, w których
przyjmowałem Ciebie, nie zastanawiajac sie nawet, „e Ty, prawdziwy, „ywy Bóg,
przychodzisz do mnie!
Badz pochwalony i uwielbiony w tych wszystkich, którzy „yja miłoscia, bowiem
przyjmuja Ciebie i Twoja miłosc ich pobudza! Badz pochwalony tak”e w tych,
którzy zapominaja o Tobie i nie adoruja Ciebie! Badz pochwalony w tych
wszystkich, którzy sprzeciwiaja sie Tobie i przesladuja Ciebie! Badz pochwalony
w tych wszystkich, którzy sprzeciwiaja sie Tobie i przesladuja Ciebie! Badz
pochwalony i uwielbiony w tych wszystkich, którzy przyjmujac Ciebie, nie „yja
Twoja obecnoscia, nie wprowadzaja jej w „ycie, odchodza od Komunii swietej,
po Mszy swietej, jakby nigdy Cie nie spotkali!
Tak, badz pochwalony, gdy” jestes „ywy i pragniesz ofiarowac wszystkim wokół
Ciebie Twoja miłosc i „ycie!
(trwaj w ciszy i pozwól, by te słowa odbiły sie echem w tobie)
Ojcze nasz, Zdrowas Maryjo, Chwała Ojcu.
(spiewaj lub czytaj powoli)
Ty jestes tutaj w sercu naszego ycia
i Ty nasz oywiasz
Ty jestes tutaj w sercu naszego ycia
prawdziwie ywy, o Jezu Chryste.
4. Panie Jezu, daj mi podczas tej godziny adoracji porwac sie Twemu Duchowi.
Niech to nie beda puste słowa. Natchnij mnie, bym zrozumiał Twoje słowa i by
one przyciagneły mnie do Ciebie całkowicie. Powiedziałes, „e jestes chlebem
„ycia dla naszej duszy, „e zaspokoisz wszelki głód, a zwłaszcza głód miłosci.
Jezu, nakarm moja dusze, bo uwielbiam Cie.
Rzekli wiec do Niego: «Jakiego wiec dokonasz znaku, abysmy go widzieli i Tobie
uwierzyli? Có zdziałasz? Ojcowie nasi jedli manne na pustyni, jak napisano: Dał
im do jedzenia chleb z nieba». Rzekł do nich Jezus: «Zaprawde, zaprawde,
powiadam wam: Nie Mojesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec Mój da
wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Boym jest Ten, który z nieba
zstepuje i ycie daje swiatu». Rzekli wiec do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze
tego chleba!» Odpowiedział im Jezus: «Jam jest chleb ycia. Kto do Mnie
przychodzi, nie bedzie łaknał; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnac nie bedzie».
(Jan 6,30-35)
Jezu, przyciagneły mnie Twoje słowa, bo zostały wypowiedziane tak”e i dla mnie.
Oto jestem przed Toba Panie, prosze Cie, nakarm mnie i daj mi pic. Łakne
i pragne. Nic innego nie mo”e mnie nasycic, nic innego nie mo”e mnie orzezwic.
Wszystko bowiem przemija, wszystko jest marnoscia. Jestem Ci wdzieczny, gdy”
Ty jestes odpowiedzia na mój głód i na moje pragnienie.
(pozostan w ciszy milczenia)
Jezu, oto jestem u Twych stóp w imieniu tych wszystkich, którzy odczuwaja głód
i pragnienie sprawiedliwosci, miłosci i przebaczenia. Padam na kolana w imieniu
wszystkich dzieci, które łakna chleba miłosci macierzynskiej i rodzinnego
ogniska. Klekam w imieniu wszystkich spragnionych, którzy na drogach tego
„ycia poszukuja eliksiru odurzajacego i prowadzacego do smierci, a nie do „ycia.
Chlebie Bycia Wiecznego, klecze przed Toba za tych wszystkich, którzy „yja
w niezgodzie, zwalczaja sie, za tych wszystkich nienawidzacych sie
i przesladujacych wzajemnie, za tych wszystkich, którzy zazdroszcza bogactwa
materialnego. Racz im sie objawic jako chleb niebieski i wieczny. Niech Cie
odkryja i odczuja, aby ju” wiecej nie bładzili po tym swiecie i nie pozwolili ranic
sie złu i grzechowi.
Jezu, Manno Ojca dla nas, przechodniów i pielgrzymów po pustyni tego swiata,
prosze Cie tak”e za tych wszystkich, którzy łakna chleba ziemskiego, za
wszystkich tych, którzy pracujac nie otrzymuja godziwej zapłaty, sa bowiem
wykorzystywani przez silniejszych i bogatszych.
Jezu, oto jestem u Twych stóp. Niech moje serce zatonie w Twojej obecnosci,
niech Twoja wola przeniknie mnie całego, abym mógł odtad byc bardziej
uwa”nym, i troszczyc sie o tych, którzy Cie szukaja i bym nigdy ju” nikogo nie
zranił. Spraw, bym ja tak”e, przy Tobie, stał sie chlebem „ycia!
(milczenie)
Ojcze nasz, Zdrowas Maryjo, Chwała Ojcu
(spiewaj lub czytaj powoli)
Powierzam sie Tobie, Panie
powierzam sie Tobie
powierzam sie Tobie, Panie
powierzam.
5. Jezu, Chlebie „ycia, Bycia swiata, niepojeta tajemnico, Słowo Ojca dla nas
wszystkich, jak dobrze byc z Toba. Teraz pragne zastanowic sie nad innymi
Twoimi słowami, które Twa Matka tak”e mi poleciła rozwa”ac:
Nikt nie moe dwom panom słuyc. Bo albo jednego bedzie nienawidził,
a drugiego bedzie miłował; albo z jednym bedzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie
moecie słuyc Bogu i Mamonie.
Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie sie zbytnio o swoje ycie, o to, co macie
jesc i pic, ani o swoje ciało, czym sie macie przyodziac. Czy ycie nie znaczy
wiecej ni pokarm, a ciało wiecej ni odzienie? Przypatrzcie sie ptakom w
powietrzu: nie sieja ani na i nie zbieraja do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je
ywi. Czy wy nie jestescie waniejsi ni one? Kto z was przy całej swej trosce
moe chocby jedna chwile dołoyc do wieku swego ycia? A o odzienie czemu sie
zbytnio troszczycie? Przypatrzcie sie liliom na polu, jak rosna: nie pracuja ani
przeda. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak
ubrany jak jedna z nich. Jesli wiec ziele na polu, które dzis jest, a jutro do pieca
bedzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czy nie tym bardziej was, małej wiary?
Nie troszczcie sie zbytnio i nie mówcie: co bedziemy jesc? co bedziemy pic? czym
bedziemy sie przyodziewac? Bo o to wszystko poganie zabiegaja. Przecie Ojciec
wasz niebieski wie, e tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie sie naprzód
o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwosc, a to wszystko bedzie wam dodane. Nie
troszczcie sie wiec zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzien sam o siebie troszczyc sie
bedzie. Dosyc ma dzien swojej biedy. (Mt 6, 24-34)
Badz pochwalony i uwielbiony, Panie, na wieki, kiedy wezwałes mnie do Siebie
tymi słowami! Tak, Ty jestes moim Bogiem i moim Panem. Nie ma innego Pana,
jak tylko Ty. Chce słu”yc tylko Tobie. Teraz, tutaj, przed Toba, odkładam
wszystkie moje troski, wszystkie moje niepokoje, leki i brak ufnosci. Ofiaruje Ci
wszystko, co mnie dreczy. Trudno jest stale „yc w tym stanie, ale Ty, Ty mi
ofiarowałes wolnosc ptaków i pieknosc lilii polnych…
O Jezu, jak Cie nie uwielbiac, jak Cie nie adorowac? Jak nie modlic sie do Ciebie
dzien i noc? Wszak”e w ten sposób, Jezu, sprawiasz, i” pojmuje, „e Ty jestes
zawsze najwa”niejszy dla mnie.
(rozmyslaj w ciszy)
Ojcze nasz, Zdrowas Maryjo, Chwała Ojcu.
(spiewaj lub czytaj powoli)
Jakim przyjacielem jest Jezus
Kiedy zmeczenia i zmartwienia
rania mnie w ciagu dnia
ku Tobie moje serce sie zwraca
Jezu, mój pokoju, moja miłosci
Kiedy przyjaciele mnie opuszczaja
jesli zwracam sie do Ciebie
bierzesz moja reke i dajesz
pocieche i radosc.
6. Jezu, powiedziałes, „e przyszedłes dla grzeszników i chorych. Dzieki, „e
ukochałes nas takimi, jakimi jestesmy, mimo naszej nedzy, wobec Twojej
swietosci i miłosierdzia. Dziekuje, „e przebaczałes grzechy i dzieliłes chleb
z grzesznikami. Dziekuje, „e nie obawiałes sie sadu tych, którzy uwa”ali sie za
sprawiedliwych i pogardzali drugimi, traktujac ich jak niegodnych grzeszników.
Prosze Cie teraz, przebacz mnie tak”e wszystkie moje grzechy i oczysc mnie
całkowicie!
Dziekuje Ci Jezu, „e powierzyłes ka”demu chrzescijaninowi zadanie gotowosci
nasladowania Ciebie, kochania, niczym nie uwarunkowanego, najbardziej tam,
gdzie niczego w zamian nie mo”na sie spodziewac.
Tu, u Twych stóp, podejmuje decyzje nasladowania Ciebie i prosze Cie, bys
uczynił mnie godnym prosic w Twoje Imie o moje własne oczyszczenie
i uzdrowienie. Jeszcze gorecej dziekuje Ci, „e raczysz posługiwac sie mna, by
leczyc innych i pomagac w odnajdywaniu Twojej przyjazni. Uczyn mnie godnym
tego!
Maryjo, Matko wszelkiej pociechy, zostan teraz przy mnie i módl sie ze mna, bym
odtad stał sie bielszym nad snieg i mógł działac dla dobra innych. Pragne teraz
modlic sie do Twego Syna razem z Toba.
(wymien wszystkich, za których pragniesz sie modlic i trwaj w ciszy)
Ojcze nas, Zdrowas Maryjo, Chwała Ojcu.
7. Jezu, teraz serce moje jest radosne. Wiem, „e zajmujesz sie mna i wszystkimi
ludzmi, mymi bracmi i siostrami.
Ma zakonczenie tej adoracji przyrzekam Ci myslec wiecej o Tobie i o Twoich
słowach. Bede sie starac przez modlitwe, rozmyslanie, adoracje, post i pokute „yc
Twoja miłoscia i ja przekazywac. Wiem, „e droga jest daleka i cel odległy. Ale
dziekuje za nadzieje, która zapala sie w moim sercu i za miłosc, która w nim
płonie do Ciebie, a tak”e do wszystkich mych braci i sióstr.
Jezu, prosze Cie, przyjdz i zamieszkaj we mnie w Komunii Swietej. Wzrastaj we
mnie i napełniaj mnie soba. Ulecz ma dusze i moje ciało. Strze” mnie od
wszelkiej choroby duszy i ciała, chronicznej lub zarazliwej.
Prosze Cie równie” goraco, ulecz wszystkich chorych i uposledzonych. Badz
uwielbiony w nas wszystkich. Niech przez nas i poprzez nas Twoje oblicze
jasnieje na całym swiecie.
Maryjo, Ty tak”e pozostan ze mna. Ty jestes Matka Emmanuela, co oznacza
Matke Boga, który zdecydował sie byc z nami i za nami sie wstawiac.

Adoracja – Wielki Piątek

przez Posted on 0 Comments 4 min read 2076 wyświetlenia

Adoracja – Wielki Piątek

 

Chrześcijanie wszystkich czasów nieustannie rozważają centralne wydarzenie, które stanowi najgłębszą tajemnice naszej wiary: Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa. Również my zbierając się w tę wielkopiątkową noc chcemy przeżyć ją na rozważaniu i modlitwie przy krzyżu i grobie Pana. Modlitwa przy krzyżu pozwala trwać nam w niewidzialnej łączności z ukrzyżowanym Jezusem, jak również ze wszystkimi cierpiącymi, opuszczonymi, prześladowanymi i dręczonymi. Modlitwę naszą rozpoczniemy od prośby skierowanej do Jezusa.

1 Kor 1, 18. 22-23.

Jezus uczynił ze swoich ostatnich godzin życia spektakl. Przyszedł na ziemię, gdy była cicha i spowita nocą. Urodził się na uboczu, w zapoznanej daleko poza miastem pieczarze. W cichości spędził trzydzieści lat. Ewangeliści mistrzowsko w kilku zdaniach – jak fleszem z ciemności wywołali z Jego lat publicznych tylko pojedyncze zdarzenia i słowa. W ciszy odbędzie się najważniejsze wydarzenie – Zmartwychwstanie, w porze gdy przed wschodem słońca milkną na moment ptaki i zamiera w zachwycie obudzony świat. Cisza, ciemność, milczenie towarzyszą mu zawsze. Ogromna większość Jego dni – bez ludzi bez świadków. I oto na Golgotę wdziera się krzyk, światło, gwar, gawiedź, kłębiący się tłum. Ewangeliści zapominają o swojej powściągliwości i jak skrupulatni skrybowie stenografują minutę po minucie. Z uwagą, pietyzmem odnotowują każde słowo, nawet oddech. Męka umierania odbywa się publicznie, wobec wrogów i przyjaciół, wśród tłumnej gawiedzi, wśród setek ciekawie patrzących oczu – gdy dzień podniósł słońce wyżej jak mógł.

 

Łk 23, 33-38 lub Łk 23, 33-46 (chwila ciszy).

 

Pieśń o charakterze pasyjnym

Ten wstrząsający spektakl utkany z cierpienia i śmierci musiał być ogromnie ważny, jeśli Chrystus wyraził nań zgodę, jeżeli przed światem odsłonił najbardziej osobiste chwile na krzyżu, jeśli z własnego upodlenia uczynił widowisko. Chyba bardzo pragnął, abyśmy przynajmniej tego jednego nie zapomnieli. Od tamtej pory przychodzą na to miejsce ludzie, pojedynczo i gromadnie, z daleka, z bliska, wsłuchują się w tamten krzyk tłumu oraz milczenie, które zawisło, stają przed krzyżem. Przyszliśmy i my. Poznać krzyż – to poznać Jezusa.

Pieśń „Jezu mój Jezu….”

„Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo rzekł <<pragnę>>. Spragniony Bóg, powieszony jak ptak na drzewie. Do dzisiaj nie wiadomo, czy wtedy – zawieszony pomiędzy ciemnym niebem i mroczną ziemią – wypowiadając słowo pragnę, chciał tylko pić? A może pragnął na ten czas trwogi czyjejś obecności, współczucia. Pragnienie Boga sprowadziło Go na ziemię. Było tak wielkie, że nie uwzględniło kosztów własnych. Pragnienie, aby być kochanym przez człowieka, zaprowadziło Go tak wysoko – na krzyż. Bóg Jezus umarł dlatego, że za bardzo kochał,…. a Ja?

Pieśń „Golgoto

To nie gwoździe cię przebiły, lecz mój grzech. Umarłeś za mnie, aby zbawić mnie grzesznego. Chrystus odwieczny rozjemca wspina się wysoko, aby nas ocalić. Osłania przed nawałnicą swoim konającym ciałem. na krzyżu nie może już wyciągnąć rąk – przybite, nie może mówić – nikt Go nie słucha z wyjątkiem Ojca. Do niego woła zasłaniając człowieka rozkrzyżowanymi ramionami: „Ojcze… nie wiedzą co czynią”. Wokół bezbrzeżna cisza. Nie pada ani grom, ani kara. Z krzyża zaś spływa niepojęta miłość „Ojcze, przebacz im”. I tymi słowami Jezus ocalił wszystkich i każdego.

Albowiem tak Bóg umiłował świat

Patrzymy na zawieszoną postać. Uczyliśmy się od dzieciństwa, że to znak odkupienia. Trwając przy ukrzyżowanym musimy zrozumieć, że odkupienie jest sprawą osobistą każdego z nas. Skrzyżowane drzewo jest w właściwie miejscem człowieka, twoim i moim. Jezus nas zastąpił. dał się cały. Zapłacił życiem za nasz udział w wieczności.

Wielbić Pana chcę”.

Krzyż jest zaproszeniem do odpowiedzi Bogu. jesteś wezwany przez miłość i zaproszony do miłości.

Za to, że tak mało kocham

Przyjdź, Duchu Święty,

napełnij mnie ogniem tej miłości,

która łaskawie znosi wady innych,

jest wyrozumiała i przebaczająca

nawet tam, gdzie spotyka na swej drodze

przeszkody, troski i cierpienia.

 

Niech moja miłość

będzie słońcem,

którego żaru ni studzi

niewdzięczność ludzkich serc.

 

Bo ja chcę służyć wszystkim ludziom!

Chcę im pomagać w trudnym życiu,

i obym nigdy nie pomyślał,

ani nie uczynił nic takiego,

co mogłoby zadać kłam pełnej miłości.

 

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij mnie ogniem

prawdziwej miłości,

która serce moje i samopoczucie

napełnia klimatem nieba

i udziela się innym.

 

Ubi Caritas” – „Tam gdzie miłość jest

Kończąc tę medytację nad krzyżem zauważamy, że Jezus w tajemnicy cierpienia tak bardzo na serio wszedł w życie ludzi, w nasze życie.

Ojcze chwała tobie