w

Archanioł Gabryel

Pieśni na Adwent
Pieśni na Adwent

Tekst Pieśni: Archanioł Gabryel

Archánioł Gábryel,
Dźiewosłąb Boży, y Poseł:
Przybył do Máryey dziewice,
Z niebieskiey stolice.

Y mowił z Dźiewicą,
Że będźiesz Boską rodźicą:
Pánná pocżnie mężá nie znáiąc,
Słowu wiárę dáiąc.

Dał też znáć o świętym
Janie w Elżbiećie pocżętym:
Ktora szosty mieśiąc ráchuie,
Ják się płodną cżuie.

Prętko się porwała,
W gorną kráinę bieżáłá:
Y weszłá w dom Zácháriaszá,
Mátka Mesyaszá.

Tám Elżbietę świętą,
Ciężárem płodu obiętą,
Ják ciotuchnę swą pozdrawiáłá,
Syná winszowáłá.

Elżbietá záwoła:
Błogosłáwionáś ty zgołá
Márya miedzy niewiástámi,
Y miedzy pánnámi.

Y owoc twoy święty,
Z Duchá świętego pocżęty,
Od Bogá wznieśion jest wysoce,
Nád insze owoce.

Bo witániem twoim,
Dźieciątko w żywoćie moim,
Z wesela wielkiego tańcuie,
Páná swego cżuie.

Márya z tey mowy,
Odzowie się z temi słowy:
Wielbi duszo Páná moiego,
Tworcę świátá wszego.

Duch moy się ráduie,
W Zbáwićielu roskoszuie:
Bo weyrzał w serce niewolnice,
Cichey służebnice.

Y z tąd narod káżdy,
Będźie mi dawał cżeść záwżdy:
Że od Troyce świętey bez miáry,
Ucżcżonam iest dáry.

O nader szcżęśliwa,
Rácżże nam być miłośćiwa:
Bysmy tu w pokoiu mieszkáli,
W niebie krolowáli.

Wykonanie Utworu: Archanioł Gabryel


Przejdź do: Pieśni Adwentowe
Pieśni na Adwent
Pieśni na Adwent

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Pieśni na Adwent

Archanioł Gábryel z nieba wysokiego

Pieśni na Adwent

Bóg kiedyś stał się jednym z nas