w

Archanioł Gábryel z nieba wysokiego

Pieśni na Adwent
Pieśni na Adwent

Tekst Pieśni: Archanioł Gábryel z nieba wysokiego

Archanioł Gábryel z niebá wysokiego,
Był do Pánny posłan z zrządzenia Boskiego.
Tá w mieśćie Żydowskim Názáret mieszkałá,
A Jozefá mężá ślubionego miáłá.

Imię iey Márya od wieku przeyrzána,
Iż porodźić miáłá Niebieskiego Páná:
Ktoryby mocą swą moc szátáńską zgładźił,
A wybráne Boże do niebá wprowádźił.

Te słowá rzekł Anioł do niey przystąpiwszy,
Y z weselem one pierwey pozdrowiwszy:
Łáskiś Bożey pełna, y Pan iest przy tobie,
Ktory ćię z łaski swey racżył obráć sobie.

Tyś nád wszytkie inne iest błogosłáwiona,
Oná tym poselstwem będąc przestrászona:
Co to zá słowá ięłá myślić o tym;
Widząc boiaźliwą, rzekł iey Anioł potym.

Nie boy się Márya, łáskiś dostąpiłá,
Bogu wszechmocnemu iesteś bárzo miłá.
Pocżniesz w twym żywoćie, y porodzisz Syná.
Nie była od wieku tákowa nowiná.

Dasz mu imię Jezus: y ten będźie wielki,
Zwać go Synem Bożym będźie cżłowiek wszelki.
Ośiędźie Dawidá stolec Oycá swego,
Y będźie miał domu Rząd Jákobowego.

Márya z boiáźnią potym Aniołowi,
Będąc zádumiáłą ná te słowá mowi:
Ják to ma być kiedym Bogu się oddáłá,
Y dziewictwo swoie iemum ślubowáłá.

On rzekł: pocżniesz sprawą Ducha przedwiecżnego,
Moc ciebie ogárnie Boga wszechmocnego.
Y to co się z ćiebie národźi świętego,
Wszyscy chwalić będą zá Syna Bożego.

Oto y Elżbietá ciotká twa w starości,
Pocżęłá synácżká z Boskiey łáskáwośći:
(Już to szosty mieśiąc) choćia iset niepłodná:
Wszelka bowiem Boska mowá wiáry godná.

Rzekłá Pánná: Otom sługá Páná mego,
Niechay mi się stánie podług słowá twego:
To rzekłszy upádłá ná swoie koláná,
Y wielbiłá zá ták wielkie dáry Páná.

Mieyże cżeść, y chwałę wiekuisty Pánie,
Ktoryś w niebie świetnym máiąc swe mieszkánie,
Zstąpić racżył ná te tu źiemskie niskośći,
Żebyś twoim przyściem násze zgłádźił złośći.

Wykonanie Utworu: Archanioł Gábryel z nieba wysokiego


Przejdź do: Pieśni Adwentowe
Pieśni na Adwent
Pieśni na Adwent

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Pieśni na Adwent

Archanioł Boży Gabriel

Pieśni na Adwent

Archanioł Gabryel