w

Adoracja Chrystus jest skałą

CHRYSTUS JEST SKAŁĄ

Adoracja dla młodzieży

Witamy Cię, Panie Jezu, i dziękujemy za to, iż zechciałeś pozostać z nami pod postacią białego chleba. Jak wielka musiała być Twoja miłość, jeśli pozostawiłeś nam swe Ciało, dając nam tym samym pokarm nieśmiertelności. Chcemy Cię uwielbiać i czerpać siły na każdy dzień naszego życia, Ty przecież pragniesz, aby Twoje owce miały życie, miały je                 w obfitości.

Pieśń

Chryste, Ty doskonale wiesz czego nam brakuje. Prosimy, nie pozostawiaj nas samych, ale zjednocz nas ze sobą, dając nam Ducha Świętego, który nas uświęci.

Klękamy dziś przed Tobą z całym bagażem naszych trudów oraz zmagań, mając nadzieję, iż Ty nas pokrzepisz i umocnisz, abyśmy ochoczo i z zapałem budowali dom naszego życia; dom, którego gospodarzem będziesz Ty, Jezu.

 

Pieśń

Serce każdego z nas wypełnia marzenie o domu, do którego będzie się wracać z ochotą oraz radością. Tęsknota za takim domem nie jest niczym innym, jak tylko tęsknotą za życiem pełnym, szczęśliwym i udanym, w którym miłość będzie chlebem powszednim, a prawda źródłem, z którego wypływa radość i pokój serca.

 

Pieśń

Tylko dom zbudowany na Tobie, Panie Jezu, nie runie, lecz ostanie się nawet podczas największej nawałnicy problemów i trudności. Dlatego chcemy go budować tylko z Tobą i na Tobie. Ty bowiem masz słowo życia, a naszym zadaniem jest je wypełniać.

 

Pieśń

Chryste, Ty znasz nas lepiej, aniżeli my sami siebie. Ty doskonale wiesz, co jest dla nas dobre, a co złe. Ty zawsze jesteś przy nas, mimo iż czasem błądzimy, zbaczając z Twoich szlaków. Prosimy, abyś nieustannie towarzyszył nam we wznoszeniu gmachu naszego życia, a wówczas zapewne będzie ono przynosić nam radość i satysfakcję.

 

Pieśń

Twoja miłość, Jezu, pozwala nam żyć godnie i prawdziwie. Ty, ofiarując się za nas na krzyżu, nauczyłeś nas oddawać swoje życie dla dobra innych. To dzięki Tobie zrozumieliśmy, iż tylko wtedy osiągniemy prawdziwą radość, gdy nie będziemy żyć dla siebie, lecz dla bliźnich.

 

Pieśń

Chcemy tak jak Ty, Jezu, służyć ludziom wypełniając swe życiowe powołanie. Każdy z nas został obdarowany przez Ciebie różnymi talentami. Tylko Ty możesz nam pomóc je całkowicie realizować, tak by inni ludzie doświadczając naszej pomocy, mogli wielbić Ciebie. Wpatrując się w białą Hostię, kryjącą Ciebie, wspominamy dzieło naszego zbawienia, które dokonałeś na krzyżu. Za tę miłość aż do końca, bądź uwielbiony, Panie.

Będziemy powtarzać: UWIELBIAMY CIĘ, PANIE

Þ    Za pamiątkę Twej śmierci i zmartwychwstania, którą nam pozostawiłeś pod postacią chleba…

Þ    Za to, że swoją obecnością uświęcasz tę świątynię i nas…

Þ    Za Twoją wolę stania się człowiekiem jak my…

Þ    Za to, że jesteś źródłem naszej nadziei w życiu…

 

Pieśń

Panie Jezu, często nam, młodym ludziom, wydaje się iż nie potrzebujemy niczyjej pomocy, że sami wszystko wiemy najlepiej. Przyjmując taką postawę, ulegamy złudzeniu samowystarczalności. Mimo Twej nauki, Jezu, my wciąż budujemy na piasku, dając przyzwolenie naszej słabości oraz grzeszności. Wszystko wydaje się trwałe dopóty, dopóki nie przyjdą różne trudności w życiu.

Pieśń

Ty, Panie, przyrównujesz wszystkich, którzy budują na skale, do ludzi mądrych. Głupotą jest bowiem wznosić swój dom na piasku. Nam jednak niekiedy wydaje się, że łatwiej jest budować swe życie na ruchomych piaskach własnych wizji świata, niż oprzeć je na Twoim słowie. Czasem nawet budujemy je wbrew Temu słowu. Każdy, kto tak buduje, łudzi siebie    i innych, że żadna burza nie rozpęta się w jego życiu i nie uderzy w jego dom. Wiemy, że taka postawa jest błędna, dlatego chcemy Cię, Panie, przeprosić za wszystkie przypadki naszej nieroztropności i braku zaufania do Ciebie.

Będziemy powtarzać: PRZEPRASZAMY CIĘ, PANIE

Þ    Za brak wiara w Twą prawdziwą obecność w Eucharystii…

Þ    Za świadome opuszczanie niedzielnej Mszy świętej…

Þ    Za naszą pychę i ufność jedynie we własne siły…

Þ    Za zaniedbywanie naszych obowiązków…

Þ    Za brak reakcji na zło wokół nas…

 

Pieśń

Budować na skale to przede wszystkim przygotowywać się do przeciwności, które niewątpliwie nie ominą także nas. Ty, Jezu, nie dajesz nam przecież gwarancji, że żywioły ominą to, co dla nas najdroższe, do czego jesteśmy najbardziej przywiązani, co osiągnęliśmy nieraz kosztem wielkich wyrzeczeń. Nie możemy się jednak tym zrażać, Ty bowiem jesteś naszą mocą i fundamentem, który nie zawiedzie nawet w obliczu największych życiowych huraganów. Jako Twoje dzieci chcemy Cię, Jezu, prosić o nieustanną opiekę nad nami, szczególnie wtedy, gdy czujemy się zrezygnowani i opuszczeni.

Będziemy powtarzać: PROSIMY CIĘ, PANIE

Þ    Abyśmy zawsze wybierali to, co dla nas wartościowe i miłe Tobie…

Þ    Abyśmy, doświadczając Twego miłosierdzia, umieli okazywać je innym…

Þ    Abyśmy z zapałem i miłością wykonywali obowiązki płynące z naszego powołania…

Þ    Abyśmy swoim życiem przyczyniali się do rozpowszechniania Twojego królestwa na ziemi…

Pieśń

Panie Jezu, dzięki Tobie wiemy, jak budować życie by nie zawieść siebie, a nade wszystko Ciebie. Chcemy, abyś zawsze udoskonalał nasze plany i zamierzenia. Bądź z nami, prosimy, nawet wówczas, gdy my nie będziemy o Tobie pamiętać, bo dobrze wiesz, że jesteśmy słabi   i ulegamy nawet małym zawieruchom. Ty przecież, Jezu, jako nasz przyjaciel nas nie potępiasz, gdyż nieustannie powtarzasz: „Idź i odtąd już nie grzesz” (J 8,11).

 

Pieśń

Jest rzeczą pewną, iż wybierając Ciebie, Jezu, zachowamy spokój i nadzieję na przyszłość,    a żaden żywioł już nie będzie przedmiotem naszego smutku i zatroskania. Bądź więc zawsze z nami, Chryste, nasz Panie!

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Adoracja na Boże Narodzenie

Adoracja Filary Młodości