w

Ach! jak smutne jest rozstanie

Tekst Pieśni: Ach! jak smutne jest rozstanie

Ach! jak smutne jest rozstanie odchodząc zmiejsca tego
0 Królowa nieba, ziemi, od obrazu Twojego
Jakże cię opuścić mamy,
Kiedy cię szczerze kochamy,
O Panienko jedyna!
Matko Boskiego Syna.

Pókiśmy na cię patrzyli, lo nam serce pałało,
Od miłości i radości weseląc się gorzało:
Teraz gdy odejść musiemy,
Rzewnemi łzami płaczemy,
O Maryja, Maryja !
Żal nam serce przebija.

Pozwólźe nam jeszcze spojrzyć na twe oblicze święte,
Niechaj się oczy nasycą, twą miłością przejęte :
Nie odrzucaj z nas żadnego,
Od obrazu cudownego,
Chcemyć służyć statecznie,
Tu w tem życiu i wiecznie.

O jakbyśmy radzi zostać przy twym świętym obrazie,
A widokiem twarzy twojej cieszyć się w każdym razie:
Lecz jesteśmy pątnikami,
Z dalekich stron przychodniami,
Przeto wracać musimy,
Skąd się bardzo smucimy.

O jedną rzecz upraszamy niźli zląd odejdziemy,
Raczźe nam pobłogosławić niech szczęśliwie idziemy:
A we wszystkich naszych sprawach,
W codziennych naszych zabawach,
0 Maryja bądź przy nas,
A w przypadkach ratuj nas.

A my cię nie zapomnimy, wychwalając śpiewaniem,
Póki tylko życia słanie, anielskiem pozdrawianiem:
Czy przyjdzie smutek, choroba,
Czy wesołość, czy żałoba,
Będzicm pomnieć na ciebie,
Bo ratujesz w potrzebie.

Teraz ci na znak miłości serca ofiarujemy,
Składając je u stóp twoich na zawsze oddajemy:
Wyraź na nich imię twoje,
I zapisz nas w księgi swoje,
Bo w twej łasce chcemy żyć,
I w miłości twej umrzeć.

Nadto dzięki ci składamy z serdecznej uprzejmości,
Błogosław nam z Synem twoim, poleć jego miłości:
I nie wypuszczaj z opieki,
Tu doczcśnie i na wieki,
Szczególniej w naszym zgonie,
Miej nas w swojej obronie.

A Ty miła Jasna góro, o wspaniały kościele!
Niech cię jeszcze oglądamy, póki dusza jest w ciele :
Dałby to Bóg przynajmniej raz,
Abyśmy ten święty obraz,
Mieli szczęście oglądać,
I nań wspólnie poglądać.

Lecz jeźliby Syn twój miły nie dozwolił nam tego,
A kazał nam wynijść z świata i z życia doczesnego,
Niechże Panno widzim ciebie
Przy swej śmierci, potem w niebie,
I tak z Synem społecznie,
Niech oglądamy wiecznie.

Nie odchodzi ztąd od ciebie bez pociechy nikt prawie,
Co kto prosi należycie, to mu dajesz łaskawie:
Ślepi, chromi i niemowy.
Każdy wraca w dom swój zdrowy, ‘
I mv ciebie prosimy,
Niech zdrowo powrócimy.

Podziękujmyź Jezusowi, Panu, zbawcy naszemu,
Ze swą matkę na pociechę dał ludowi grzesznemu:
Co nasza słabość nie może,
To Maryja dopomoże,
Dobrze wszystkim poradzi,
Do nieba zaprowadzi.

I któżby cię Matko Boska serdecznie nie miłował,
Ktoby za twe dobrodziejstwa wiecznie ci nie dziękował:
Otóż wszyscy dziękujemy,
I tobie się oddajemy,
Ty nas ze swej opieki,
Nie wypuszczaj na wieki.

Wykonanie utworu: Ach! jak smutne jest rozstanie


Chór Papieskiej Akademii Teologicznej Psalmodia – IV Festiwal Chóralny Cantate Domino w Krakowie 17.05.2009 – Henryk Mikołaj Górecki “Ach, jak smutne jest rozstanie”

Dyryguje Katarzyna Śmiałkowska

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Matko Boska Częstochowska, Maryja

Oto przychodzim przed twój obraz Pani