Καλήν εσπέραν άρχοντες

Permalink 0

Grecki Tekst Kolędy: Καλήν εσπέραν άρχοντες
 

Καλήν εσπέραν άρχοντες,
αν είναι ορισμός σας,
Χριστού τη Θεία γέννηση,
να πω στ’ αρχοντικό σας.
Χριστός γεννάται σήμερον,
εν Βηθλεέμ τη πόλη,
οι ουρανοί αγάλλονται,
χαίρεται η φύσις όλη.

Εν τω σπηλαίω τίκτεται,
εν φάτνη των αλόγων,
ο βασιλεύς των ουρανών,
και ποιητής των όλων.
Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι,
το Δόξα εν υψίστοις,
και τούτο άξιον εστί,
η των ποιμένων πίστις.

Εκ της Περσίας έρχονται
τρεις μάγοι με τα δώρα
άστρο λαμπρό τους οδηγεί
χωρίς να λείψει ώρα.

Σ’ αυτό το σπίτι που ‚ρθαμε,
πέτρα να μη ραγίσει
κι ο νοικοκύρης του σπιτιού
χρόνια πολλά να ζήσει.

 

Wykonanie Kolędy: Καλήν εσπέραν άρχοντες

 

Tłumaczenie Kolędy: Καλήν εσπέραν άρχοντες na Język Angielski

(przejdź do angielskich kolęd: Angielskie Kolędy i Piosenki Świąteczne)
 

Good evening noblemen
If this is your will,
Christ’s holy birth
May I sing in your noble house
Christ is being born today
In the town of Bethlehem
Heavens rejoice
All of nature is happy.

Inside the cave (He) is being born
In a manger for horses
The King of all the universe
The Creator of everything.
A crowd of angels are singing,
„Ossana in excelsis”,
And holly is
The faith of the shepherds.

From Persia three magi arrive
With their gifts
A bright star shows them the way
Without any delay.

In this house we have come
May no stone ever crack
And the landlord
May live for many years.

 
Powróć do: Greckie Kolędy i Piosenki Świąteczne
oraz do: Zagraniczne Kolędy i Piosenki Świąteczne

Greckie Kolędy i Piosenki Świąteczne

Greckie Kolędy i Piosenki Świąteczne

No Comments Yet.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *